16 Mayıs 2014 Cuma

*

T.C.
İSTANBUL
25. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ 

DURUŞMA TUTANAĞI

SAYI: 2013/78 Esas

CELSE NO: 3
CELSE TARİHİ: 08/04/2014

HÂKİM: FUAT YEMİŞKEN 24781
KÂTİP: GÖZDE ÖZTÜRK 157011

Belirli gün ve saatte celse açıldı.

Dâvâcı vekilinden yetki belgesi ibraz edilen Av. ENGİN ZEYBEK geldi. Açık duruşmaya katıldı.

Dâvâlı uçak bileti sûreti ekleyerek yurt dışında olduğundan bahisle mazeret dilekçesi vermiş olduğu görüldü.

İstanbul 12. Sulh Ceza Mahkemesi'nin 2013/631 sayılı dosyasından sûret gönderildiği, sanığın Barış Çubukçu olduğu anlaşıldı.

Dâvâcı vekili: "Biz mazereti kabûl etmiyoruz. Dâvâlının hâli vakti yerinde olduğu için, mazeret bildirmektedir. Dosya tekemmül etmiştir. Karar verilmesini istiyoruz ve kararın da talep ettiğimiz miktar üzerinden verilmesini talep ediyoruz. Ayrıca, eylemlerine devam etmektedir." dedi.

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:

1 - Dâvâlı uçak bileti sûreti vererek, mazeret bildirdiğinden, bir kereye mahsus mazeretinin kabûlüne, ancak bir daha kabûl edilmeyeceği ve bu maksatla duruşma zaptından sûretinin kendisine tebliğine,

2 - Bu nedenle duruşmanın 22/05/2014 günü saat 11:20'ye bırakılmasına karar verildi. 08/04/2014  11:38:03

Kâtip 157011                                                                                          Hâkim 24781

***

Ayrıca bakınız:

Avukat Engin Zeybek, hiç anlamadığı dâvâyı savunurken çuvallamış!...