24 Kasım 2015 Salı

T.C.
İSTANBUL 
10. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ YARGIÇLIĞI'NA


DOSYA NO: 2015/268 Esas


KONU: Yardımcı dilekçe...


Dâvâlı Ömer Faruk Kurhan, 1101 tiyatrocuyu bana karşı örgütleyip, imzâ attırdığı "ENTELEKTÜEL VE HUKUKSAL LİNÇ KAMPANYASI" önderi olduğu ve aramızda birçok adliye dosyası bulunduğu için, avukatı Eyyüp Fırat Kuyurtar kanalıyla sürekli olarak "hukuku saptırmak"tadır! Bu nedenle ciddî bir anımsatma yapıyorum... Açmış olduğum bu manevî tazmînat dâvâsı İstanbul 3. Sulh Ceza Mahkemesi'nin Dosya No: 2010/8 Esas ve İstanbul 4. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin Dosya No: 2010/278 Esas sayılı dâvâlarla ilgilidir. Diğer dosyalar kanaat oluşturmak içindir...

Gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ve talep ederim. 25 Kasım 2015


DÂVÂCI
HÜSEYİN HİLMİ BULUNMAZ

23 Kasım 2015 Pazartesi

T.C.
İSTANBUL
NÖBETÇİ SULH CEZA HÂKİMLİĞİ'NE


Soruşturma No: 2015/46548


KONU: Sayın Basın Savcısı Emin Aydinç'in verdiği hatâlı karara itiraz!

Dosyanın değerlendirilmediği kanısı taşıdığım için "KOVUŞTURMAYA YER OLMADIĞINA DÂİR KARAR"a karşıyım. Lütfen değerlendiriniz...

Gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ve talep ederim. 24 Kasım 2015


MÜŞTEKİ:
HÜSEYİN HİLMİ BULUNMAZ
T.C.
İSTANBUL 
21. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ YARGIÇLIĞI'NA


DOSYA NO: 2015/343 Esas


KONU: Yanıta yanıt dilekçesi...


Dâvâ dilekçemiz, (ân itibariyle Yargıtay'dadır:  Tebliğnâme Numarası: 4-2014/181988) İstanbul Anadolu 40. Sulh Ceza Mahkemesi'nin 2013/854 Esas ve 2014/187 Karar No'lu dosyasına somut olarak dayandırılmıştır...

DÂVÂCI
HÜSEYİN HİLMİ BULUNMAZ

16 Kasım 2015 Pazartesi

T.C.
İSTANBUL
NÖBETÇİ İCRA MAHKEMESİ YARGIÇLIĞI'NA


DOSYA NO: İSTANBUL 32. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 2015/23998 Esas


KONU: Mustafa Şükrü Demirkanlı'nın hukuksuz takibine itiraz etmek...

İstanbul 10. Asliye Hukuk Mahkemesi 2014/469 Esas ve 2015/213 Karar Sayılı dosyasında Mustafa Şükrü Demirkanlı hukuka aykırı davranarak, hakkımda icra tâkibi başlattı. "YARGITAY TEMYİZ BELGESİ"ndeki gibi "Konu: İcranın ertelenmesi istemli temyiz dilekçesi..."dir!

Gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ve talep ederim. 24 Kasım 2015


HÜSEYİN HİLMİ BULUNMAZ

12 Kasım 2015 Perşembe

Coşkun Büktel'in vekili Av. Asiye Duygu Hanoğlu olağanüstü zorlanacak!

T.C.
İSTANBUL
70. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ YARGIÇLIĞI'NA


DOSYA NO: 2015/689 Esas


KONU: Savunma

Coşkun Büktel, saptırma yapıyor... Sunduğum belgeler incelenmelidir!

Gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ve talep ederim. 13 Kasım 2015


HÜSEYİN HİLMİ BULUNMAZ