18 Haziran 2013 Salı

Turgay Demirkaya, LİNÇÇİ Demirkanlı'nın ruhunu bildiği için tanık oldu!

Çin mutfağını çok seven Cemal Bulunmaz, Turgay Demirkaya ile Çin Lokantası'nda!


T.C.
KARŞIYAKA (İZMİR)
3. SULH CEZA MAHKEMESİ'NE

TANIKLIĞIM

DOSYA NO: 2013/183 Talimat
SORUŞTURMA NO: 2012/51145
ESAS NO: 2012/37858
İDDİANAME NO: 2012/18525

Bulunmaz Tiyatro - İstanbul Genel Sanat Yönetmeni Hüseyin Hilmi Bulunmaz'la Tiyatro... Tiyatro... Dergisi Yayın Yönetmeni ve Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Mustafa Şükrü Demirkanlı arasındaki tiyatro eleştiri farklarını İnternet ortamından sürekli olarak gayet yakından izliyorum. Benim gözlemim odur ki, Mustafa Şükrü Demirkanlı eleştiri adı altında, Hüseyin Hilmi Bulunmaz'a yönelik olarak sürekli bir biçimde çok ağır 
"HAKARET" etmektedir... Oysa ki, tiyatro yönetmeni Hüseyin Hilmi Bulunmaz, gayet net ve oldukça "HAKARETE UZAK" bir dille yazılar yazmayı sürdürmektedir. Mustafa Şükrü Demirkanlı'nın en son olarak, benim çok ilgimi çeken ve baştan aşağı "HAKARET" sözcükleri içeren yazı, 11/04/2012 tarihlidir... İşte bu yazıda, Hüseyin Hilmi Bulunmaz'ın sanatsal eylemliliği değil, tamamıyla kişiliği hedef alınmış ve böylelikle, "HAKARET SUÇU" işleme niyetiyle yazı masasına oturulmuştur!... Bana bir okur olarak, böyle bir izlenim vermiştir bahse olan yazı!... Bu yazıyı okurken, kendimi bir tiyatro izleyicisi olarak değil, sanki mahalle kavgasına dalmış bir "TANIK" olarak buldum. Bu da beni rahatsız etti. Bu nedenle konuyu Hüseyin Hilmi Bulunmaz'a açarak, "TANIKLIK" 
isteğimi dile getirdim. Sayın Bulunmaz, sevineceğini dile getirdi... Ben, tamamıyla estetik kaygılarla bu olaya "TANIKLIK" ediyorum. Yoksa, hiçbir kişinin iyi niyeti yada kötü niyeti beni kesinlikle ilgilendirmiyor... Ben, bir tiyatro izleyicisi olarak, Sayın Mustafa Şükrü Demirkanlı'nın ve onun Yayın Yönetmeni ve Sorumlu Yazı İşleri Müdürü olduğu saptırıcı Tiyatro... Tiyatro... Dergisi'nin tavrını hiç doğru bulmuyorum. Bu arada yazar Coşkun Büktel'le Hüseyin Hilmi Bulunmaz'a karşı hazırladıkları ve Hilmi Bulunmaz'ın "ENTELEKTÜEL LİNÇ KAMPANYASI" tanılamasıyla tiyatro kamuoyuna mal ettiği ilginç eylem de, bir tiyatro izleyicisi olarak bana ve Türkiye tiyatrosuna kalıcı bir zarar vermiştir!... Benim "TANIKLIĞIM", sadece 11/04/2012 tarihli üzücü işbu yazı nedeniyle değil, aynı zamanda genel olarak, Bulunmaz'ın ifadesiyle "ENTELEKTÜEL LİNÇ KAMPANYASI" sürecine de aittir, dairdir. 25.06.2013

TANIK
TURGAY DEMİRKAYA

17 Haziran 2013 Pazartesi

Bulunmaz, LİNÇÇİ Ömer Faruk Kurhan'ı "İFTİRACI OLMAK" ile suçladı!

T.C.
İSTANBUL
CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI'NA

ŞİKÂYET EDEN: HÜSEYİN HİLMİ BULUNMAZ
T.C. KİMLİK NO: 50482204038
ADRES: Ali Baba Türbe Sokak No: 13/8 Çemberlitaş, İstanbul
TELEFON: 0532 / 642 88 57 - 0212 / 513 47 32     
FAKS: 0212 / 513 47 33
E-POSTA: tiyatroyun@gmail.com

ŞİKAYET EDİLEN: ÖMER FARUK KURHAN
ADRES: Sevinç Sk. 9/7 Florya Bakırköy/İSTANBUL
E-POSTA: tfkurhan@gmail.com

SUÇ: İFTİRA (TCK 267)
SUÇ TARİHİ: 17.04.2013, öncesi ve sonrası

AÇIKLAMALAR:


Şüpheli Ömer Faruk Kurhan, 1100 kişilik bir arkadaş grubuyla birlikte, benim tanılamama göre, bana karşı iğrenç bir "ENTELEKTÜEL LİNÇ KAMPANYASI" başlatarak, bu kampanya başlangıcında, sürecinde ve sonrasında, sürekli olarak bana "İFTİRA" atıp, bana karşı "İFTİRA SUÇU" işlemiş ve hâlâ bu suçu işlemeye devam edebilmektedir... Ben, kendisine karşı hiçbir suç işlemediğim hâlde, hem kendisi ve hem de 1100 kişilik arkadaş grubu, sürekli olarak benim hakkımda savcılıklara suç duyurusunda bulunarak, beni yargılatmış ve böylelikle de, benim rahat yaşama ve seyahat etme olanaklarımı ilga ve imhâ etmiştir. Ben, hem bir sanatçı ve hem de uluslararası ticaret yapan önemli bir iş adamı olduğum ve başta birçok uluslararası kuyumculuk fuarları olmak üzere, neredeyse ömrümün çoğunu yurt dışında geçirmek zorunda olduğum için, Ömer Faruk Kurhan ve 1100 kişilik arkadaş grubunun, neredeyse "SUÇ İŞLEMEK AMACIYLA ÖRGÜT KURMA SUÇU" işlemek ister gibi beni sürekli bir biçimde İstanbul Adalet Sarayı'na "TUTSAK" 

etmesi, benim açımdan kesinlikle bağışlanabilecek bir durum değildir. Benim düşünebilme, konuşabilme, davranabilme, seyahat edebilme, ticaret yapabilme, uluslararası ilişkilerimizi geliştirebilme ve sanatsal üretimde bulunabilme özgürlüğümüzü ilga ve imha eden Ömer Faruk Kurhan ve 1100 kişilik arkadaş grubu, mümkünse tam 1100'ü birden, mevzuat elvermezse, Ömer Faruk Kurhan tek başına "İFTİRA SUÇU" kapsamındaki net içerik nedeniyle mutlaka cezalandırılmalıdır. Aşağıda somut delillerini sunduğum nedenlerle, Ömer Faruk Kurhan, Türk Ceza Yasası'nın 267. Maddesi'ndeki net dayanaklar sonucu, "İFTİRA SUÇU" nedeniyle soruşturmaya, kovuşturmaya uğrayıp, 267. Madde gereği, hakkında "KAMU DAVASI" açılarak, cezalandırılmalıdır. Bu nedenlerle, Ömer Faruk Kurhan'dan "DAVACI VE ŞİKÂYETÇİ" olmakla birlikte, asla ve kesinlikle "UZLAŞMAK" istemiyorum...

HUKUKSAL NEDEN: İFTİRA SUÇU (Türk Ceza Kanunu 267)


TANIKLAR:


Coşkun Büktel
Ali Baba Türbe Sk. Onur Han 5/8-9 Çemberlitaş - Fatih / İstanbul
Tel: 0212 513 47 32-33

Mehmet Cemalettin Bulunmaz
Alibaba Türbe Sk. Onur Han 5/8-9 Çemberlitaş Fatih / İstanbul
Tel: 0212 513 47 32-33


DELİLLER:

1 - "KOVUŞTURMAYA YER OLMADIĞINA DAİR KARAR" 
2 - BİLİRKİŞİ RAPORLARI
3 - BERAAT KARARI

SONUÇ VE İSTEM:

Yukarıda sunduğum nedenlerle, şikâyet edilen ve kendisinden şikâyetçi olduğum ve kesinlikle uzlaşmak istemediğim şüpheli ÖMER FARUK KURHAN hakkında gerekli soruşturmanın yapılmasını ve Türk Ceza Kanunu'nun 267. Maddesi'nden ("İFTİRA SUÇU" ) cezalandırılması için "KAMU DAVASI" açılmasına karar verilmesini arz, talep ederim. 05.07.2013

ŞİKÂYETÇİ HÜSEYİN HİLMİ BULUNMAZ

16 Haziran 2013 Pazar

Bulunmaz, Av. Reyhan Kayışlı'nın savunduğu Demirkanlı'ya sert çıktı...

T.C.
İSTANBUL
10. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ YARGIÇLIĞI'NA

DOSYA NO: 2012 / 650 ESAS

KONU: Sayın Yargıç Erol Başbuğ Bey'e beş maddeden oluşan notlar.

1 - Daha önce de sunduğum temel maddeleri yeniden sunuyorum:

a - "ENTELEKTÜEL LİNÇ KAMPANYALARI" sürecindeki ciddi aktör Tiyatro... Tiyatro... Dergisi'nin Türkiye tiyatrosuna verdiği zararın
(Bakınız: http://tiyatroyun.blogspot.com/search?q=%22ENTELEKT%C3%9CEL+L%C4%B0N%C3%87+KAMPANYALARI%22&max-results=20&by-date=true)

b - "BİRİNCİ ENTELEKTÜEL LİNÇ KAMPANYASI" zararının
(Bakınız: http://tiyatroyun.blogspot.com/search?q=%22B%C4%B0R%C4%B0NC%C4%B0+ENTELEKT%C3%9CEL+L%C4%B0N%C3%87+KAMPANYASI%22&max-results=20&by-date=true)

c - "İKİNCİ ENTELEKTÜEL LİNÇ KAMPANYASI" zararının
(Bakınız: http://tiyatroyun.blogspot.com/search?q=%22%C4%B0K%C4%B0NC%C4%B0+ENTELEKT%C3%9CEL+L%C4%B0N%C3%87+KAMPANYASI%22&max-results=20&by-date=true)

d - "ÜÇÜNCÜ ENTELEKTÜEL LİNÇ KAMPANYASI" zararının anlatılması, anlaşılması, belirtilmesi, incelenmesi, tartışılması gerekir... (Bakınız: http://tiyatroyun.blogspot.com/search?q=%22%C3%9C%C3%87%C3%9CNC%C3%9C+ENTELEKT%C3%9CEL+L%C4%B0N%C3%87+KAMPANYASI%22&max-results=20&by-date=true

2 - "ENTELEKTÜEL LİNÇ KAMPANYALARI" eyleminin büyük ateşleyici "DEMİRKANLI AİLESİ" (Gülhan Avşar Demirkanlı ile Mustafa Şükrü Demirkanlı), başta "İFTİRA SUÇU" olmak üzere, çok suç işleyerek, İSTANBUL MAHKEMELERİ'nde yargılanıyorlar:

a - "ENTELEKTÜEL LİNÇ KAMPANYALARI" ana sponsoru Tiyatro... Tiyatro... Dergisi Sahibesi Gülhan Avşar Demirkanlı adlı şahıs, İstanbul 24. Asliye Ceza Mahkemesi'nde "İFTİRA SUÇU SANIĞI" olarak (DOSYA NO: 2013/201 Esas) yargılanmaktadır...

b - "ENTELEKTÜEL LİNÇ KAMPANYALARI" ana sponsoru Tiyatro... Tiyatro... Dergisi Kurucusu Eski Sahibi Yayın Yönetmeni ve Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Mustafa Şükrü Demirkanlı adlı şahıs, İstanbul 2. Sulh Ceza Mahkemesi'nde ve İstanbul 27. Sulh Ceza Mahkemesi'nde "HAKARET SUÇU SANIĞI" olarak yargılanıyor.

c - "ENTELEKTÜEL LİNÇ KAMPANYALARI" ana sponsoru Tiyatro... Tiyatro... Dergisi sorumluları Gülhan Avşar Demirkanlı ile Mustafa Şükrü Demirkanlı adlı şahıslar hakkında çeşitli savcılık soruşturmaları, kovuşturmaları da bulunup, hâlâ sürmektedir.

3 - "ENTELEKTÜEL LİNÇ KAMPANYALARI" 1100 KİŞİLİK BİR LİNÇ ÖRGÜTÜ KURMA GİRİŞİMİ sonucu oluştuğundan, bu örgütün üyeleri olan kişi ve kuruluşlar da yakın incelemeye alınmalıdır:

aa - Ömer Faruk Kurhan adlı şahsın benim hakkımda açtırdığı, benim "BERAAT" etmemle sonuçlanan İstanbul 3. Sulh Ceza Mahkemesi bünyesindeki 2010/8 numaralı dosya, özellikle incelenmeyi hak eden hukuksal ipuçları içermektedir. Bu dosyayla "ÖRGÜT" algılanabilir...

bb - Gülhan Avşar Demirkanlı adlı şahsın benim hakkımda açtırdığı ve benim "CEZA ALMAMAMLA" ve gayet doğal olarak "DAVANIN REDDİ" ile sonuçlanan İstanbul 1. Sulh Ceza Mahkemesi'ndeki 2010/8930 numaralı dosya, kılı kırka yararak incelendiğinde, "LİNÇ KAMPANYASI ÖRGÜTÜ" anlayışının izine ivedilikle rastlanabilir.

cc - Seval Deniz Karahaliloğlu adlı şahsin benim hakkımda açtırdığı İzmir Karşıyaka Adalet Sarayı'ndaki şu davalar da incelenmelidir:

aaa - 1. Asliye Hukuk Mahkemesi Esas No: 2012/597
bbb - 3. Sulh Ceza Mahkemesi DEĞİŞİK İŞ NO: 2011/536
ccc - 3. Sulh Ceza Mahkemesi DOSYA NO: 2012/289

4 - Benim verdiğim yararlı tiyatro mücadelesini, tiyatro sanatı diliyle engelleyemeyeceklerini anlayan "DEMİRKANLI AİLESİ" ve işbu ailenin avukatları BURHAN GÜN ile REYHAN KAYIŞLI, bu aileyle birlikte hareket eden kişi ve kuruluşların avukatları, DEDE HUKUK VE DANIŞMANLIK BÜROSU, EYYÜP FIRAT KUYURTAR, İBRAHİM DEMİRCİ, İNAN YILMAZ, MEHMET BOZKIR
MURAT ÇOBAN, SÜLEYMAN ANIL, UĞUR DEMİRCİ TOSUN"LİNÇ KAMPANYASI ÖRGÜTÜ ÜYELERİ" ile birlikte hareket ederek, benim "HUKUKSAL LİNÇ KAMPANYASI" ile LİNÇ edilmem için "CEZA VE HUKUK DAVALARI" başlattılar. Bâzıları benim lehime sonuçlandı. Avukatlar kendi adına da dava açtı.

5 - Bu arada, "ENTELEKTÜEL LİNÇ KAMPANYASI ÖRGÜTÜ" kuran "DEMİRKANLI AİLESİ", yayınladıkları Tiyatro... Tiyatro... Dergisi'nin İzmir Temsilciliği ile Trabzon Temsilciliği'ni bana karşı kışkırttılar. Bunlarla ilgili olarak ayrıntılı belge, bilgi, delil, ispat, kanıt, tanık gereksinimi duyulduğunda sunacağım. Bunun daha fazlası var...

18/06/2013

HÜSEYİN HİLMİ BULUNMAZ

12 Haziran 2013 Çarşamba

Bulunmaz, LİNÇÇİ Demirkanlı'yı yine HAKARET suçundan yargılatıyor!

T.C.
İSTANBUL
2. SULH CEZA MAHKEMESİ YARGIÇLIĞI'NA

DOSYA NO: 2012/663

KONU: Sayın Yargıç Nevin Hancılar'a doğruları anlatarak, yanlışları çürütmek için hukuksal metin hazırlama isteği... Hazırladığım yardımcı hukuk metnini Sayın Yargıç'a sunuyorum. Mahkemenizde başlayan bu ilginç davanın "TEKİL" ve "TİKEL" değil, "ÇOĞUL" ve "TÜMEL" bir yaklaşımla ele alınıp yürütülmesi gerektiği kanısında olduğumdan, bu davaya ciddi katkıda bulunabilmek için "ÇOĞUL" ve "TÜMEL" değerlendirmeye yarayacak dilekçe. Önemsenecek olduğuna eminim...

AÇIKLAMALAR:

Öncelikle şunu belirtmeliyim; yüzeysel bakıldığında, davamızla ilintisi dolaylı gibi görünmekle birlikte, bu davanın tam yüreğinde bulunması gereken şu konuları dikkatinize sunup üzerinde teker teker duracağım;

1 - "ENTELEKTÜEL LİNÇ KAMPANYALARI" sürecindeki ciddi aktör Tiyatro... Tiyatro... Dergisi'nin Türkiye tiyatrosuna verdiği zararın
(Bakınız: http://tiyatroyun.blogspot.com/search?q=%22ENTELEKT%C3%9CEL+L%C4%B0N%C3%87+KAMPANYALARI%22&max-results=20&by-date=true)

2 - "BİRİNCİ ENTELEKTÜEL LİNÇ KAMPANYASI" zararının
(Bakınız: http://tiyatroyun.blogspot.com/search?q=%22B%C4%B0R%C4%B0NC%C4%B0+ENTELEKT%C3%9CEL+L%C4%B0N%C3%87+KAMPANYASI%22&max-results=20&by-date=true)

3 - "İKİNCİ ENTELEKTÜEL LİNÇ KAMPANYASI" zararının
(Bakınız: http://tiyatroyun.blogspot.com/search?q=%22%C4%B0K%C4%B0NC%C4%B0+ENTELEKT%C3%9CEL+L%C4%B0N%C3%87+KAMPANYASI%22&max-results=20&by-date=true)

4 - "ÜÇÜNCÜ ENTELEKTÜEL LİNÇ KAMPANYASI" zararının anlatılması, anlaşılması, belirtilmesi, incelenmesi, tartışılması gerekir...
(Bakınız: http://tiyatroyun.blogspot.com/search?q=%22%C3%9C%C3%87%C3%9CNC%C3%9C+ENTELEKT%C3%9CEL+L%C4%B0N%C3%87+KAMPANYASI%22&max-results=20&by-date=true)

Daha önce benimle ilgili olarak vukû bulmuş yargılanmalar sırasındaki bâzı belge, bilgi, bulgu, delil, kanıt, tanık durumlarını gündeme getirip, gerekçelerimi anlatacağım. Bu davanın ardılı olduğu gibi, öncülü de var.

1 - "ENTELEKTÜEL LİNÇ KAMPANYALARI" sürecindeki ciddi aktör Tiyatro... Tiyatro... Dergisi'nin Türkiye tiyatrosuna verdiği zarar

Şubat 1991 tarihinden bu yana bütün Türkiye tiyatrosunu hızla, hem de şimşek hızıyla kirleten, tiyatro sanatının dezestetize edilmesine neden olan bir yayın organı var: Tiyatro... Tiyatro... Dergisi. Dergi, zamanında, resmî tiyatro kurumlarından aldığı reklâm (PARA) karşılığında, resmî tiyatro kurumlarının oyun programlarını işlevsel olarak, her ayın tam birinde yayınlaması gerekirken, hiçbir zaman gününde yayınlanmadığı, günlerce, hattâ bâzen haftalarca sonra yayınlandığından (derginin çok geç yayınlandığını saptamak için İstanbul'un en büyük caddesindeki en büyük kitapçı "MEPHISTO KİTABEVİ" şirketindeki bilgisayar girdi belgelerinin tümü izlenmesi gerekir), benim, halkımın, tüyü bitmemiş yetimin verdiği vergilerle maaş alan Kültür Bakanlığı Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Lemi Bilgin'den, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Hilmi Zafer Şahin'den ve de Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Veysel Sami Berikan'dan haksız ve usûlsüz bir biçimde reklâm (PARA) alıyor. Tiyatro... Tiyatro... Dergisi'nin geç yayınlanmasını saptayabilmek için, bu derginin basıldığı matbaa tarihlerini, dergiyi dağıtan şirkete ulaşma tarihlerini, bu dergiyi satan kitapçıların bilgisayarlarına giriş tarihlerini, bu derginin Lemi Bilgin yönetimindeki Devlet Tiyatroları, Hilmi Zafer Şahin ile Veysel Sami Berikan yönetimindeki Şehir Tiyatroları ve diğer resmî tiyatro kurumlarına ulaşma tarihlerini öğrenebilmek yeterlidir...

Benim asal olarak en ciddi eleştirim, Tiyatro... Tiyatro... Dergisi'nin tam zamanında yayınlanmaması yönündedir. Derginin yöneticileri Gülhan Avşar Demirkanlı, Mustafa Şükrü Demirkanlı ile birlikte Oyun Atölyesi ve Ömer Faruk Kurhan'ın imza ve yazılarıyla destekledikleri "İKİNCİ ENTELEKTÜEL LİNÇ KAMPANYASI" sürecinin iyice irdelenmesi gereken önemli bir süreç olduğunu tüm davalarımın içinde savundum. Gerek duyulursa, duruşmaların dava dosyalarını da hemen sunabilirim.

SÜRMEKTE OLAN DAVALARIMIN DURUŞMA GÜNLERİ:

18 Haziran 2013 saat 14.10           İstanbul 10. Asliye Hukuk Mahkemesi

02 Temmuz 2013 saat 11.30         İstanbul 6. Asliye Hukuk Mahkemesi
04 Temmuz 2013 saat 09.35        K arşıyaka 1. Asliye Hukuk Mahkemesi
09 Temmuz 2013 saat 14.00        İst. Anadolu 40. Sulh Ceza Mahkemesi

05 Eylül 2013 saat 10.10                İstanbul 27. Sulh Ceza Mahkemesi

02 Ekim 2013 saat 10.00               İstanbul 35. Sulh Ceza Mahkemesi
23 Ekim 2013 saat 10.10                İstanbul 35. Sulh Ceza Mahkemesi
25 Ekim 2013 saat 14.00               İstanbul 10. Sulh Ceza Mahkemesi

19 Kasım 2013 saat 10.35              İstanbul 27. Sulh Ceza Mahkemesi

10 Aralık 2013 saat 09.30             İstanbul 24. Asliye Ceza Mahkemesi

2 - BURAK CANEY adı uygun bulunan ilginç bir İnternet canavarına, sanal âlem teröristine yaslanarak "BİRİNCİ ENTELEKTÜEL LİNÇ KAMPANYASI" başlatıldı. İşbu kampanya, Nihat Haluk Bilginer'in sahibi olduğu Oyun Atölyesi'nin "İKİNCİ ENTELEKTÜEL LİNÇ KAMPANYASI" sürecinde desteklediği Gülhan Avşar Demirkanlı ile Tiyatro... Tiyatro... Dergisi Yayın Yönetmeni ve Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Mustafa Şükrü Demirkanlı yada arkadaşlarınca başlatılmıştır.

"BİRİNCİ ENTELEKTÜEL LİNÇ KAMPANYASI" NEDİR VE NE İŞE YARAMAK İÇİN, HANGİ AMAÇLA DÜZENLENDİ?...

Coşkun Büktel'in "Theope" oyununa "iftira" atabilen Özdemir Nutku'yu eleştirdiğimiz için, bize karşı başlatılmış bu ilginç "kampanya", Coşkun Büktel'le benim sanatsal ifade olanaklarımızı ilelebet ilga, imhâ etmek için örgütlenmiş bir "ENTELEKTÜEL LİNÇ KAMPANYASI" idi... Yaklaşık olarak beş yıl önce ve Özdemir Nutku'nun attığı iftiranın CD
ile saptanmasının ardılı olarak gündeme gelen bu "ENTELEKTÜEL LİNÇ KAMPANYASI" içinde, Oyun Atölyesi ve Ömer Faruk Kurhan gibi şerikler ortaya çıkmamış olsa bile, "BİRİNCİ ENTELEKTÜEL LİNÇ KAMPANYASI" sürecinin ardılı "İKİNCİ ENTELEKTÜEL LİNÇ KAMPANYASI" sürecinde bu kişiler de ciddi aktif rol aldılar. Bana karşı başlatılan bu ilginç "LİNÇ KAMPANYASI" sürecinin özü, resmî kurumlardan haksızca, usûlsüzce olarak alınan reklâm (PARA) konusunda benim gösterdiğim çok ciddi estetik duyarlılıktır... Tiyatro... Tiyatro... Dergisi'nin Yayın Yönetmeni ve Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Mustafa Şükrü Demirkanlı'nın olağanüstü ciddi desteğiyle düzenlenen bu kampanya, mahlas adlı Burak Caney'in bir eylemi gibi görünse de, kanım odur ki, bu kampanyada, Oyun Atölyesi'nin desteklediği Gülhan Avşar Demirkanlı ile Mustafa Şükrü Demirkanlı'nın büyük çabası vardı. Bu nedenle Burak Caney'in ortaya çıkarılarak IP'si saptanması gerekir. Oyun Atölyesi, Ömer Faruk Kurhan "LİNÇ KAMPANYASI" sürecini bilmelerine karşın, kendileri bu kampanyaya imza vermemiş olsalar da, farkında oldukları bu duruma neden olan Tiyatro... Tiyatro... Dergisi'ne edilgen biçimde, dolaylı destek sunabilmişlerdir. Bu nedenle "LİNÇ KAMPANYASI" sürecine ve zamanında çıkmadığı için, almış olduğu reklâm (PARA) da haksız ve usûlsüz olan dergiye, çok dolaylı da olsa yardımcı olmak, hukuksal olmasa bile, toplumsal olarak bence suçtur...

3 - "BİRİNCİ ENTELEKTÜEL LİNÇ KAMPANYASI" tanımıyla kavramsallaştırdığım bu süreç, bizim verdiğimiz entelektüel mücadele sonucu "OLUMSUZ" bitince, Oyun Atölyesi ve Ömer Faruk Kurhan'la birlikte hareket eden Tiyatro... Tiyatro... Dergisi Sahibi Gülhan Avşar Demirkanlı ile Tiyatro... Tiyatro... Dergisi Yayın Yönetmeni ve Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Mustafa Şükrü Demirkanlı, sanal Burak Caney'in örgütlediği "BİRİNCİ ENTELEKTÜEL LİNÇ KAMPANYASI" 
sürecinin neredeyse tıpa tıp benzeri biçimindeki yeni bir kampanya düzenlemek için kendi açık adlarını ve dergilerinin açık adını ortaya koyarak, yine bize (COŞKUN BÜKTEL ile HİLMİ BULUNMAZ) karşı, "İKİNCİ ENTELEKTÜEL LİNÇ KAMPANYASI" başlattılar. Tam tamına 1100 KİŞİLİK İMZA toplayan Oyun Atölyesi ile Ömer Faruk Kurhan'ın desteklediği dergi, Türkiye tiyatrosundaki toplumsal yerimizi imhâ edebilmek için bir kavga sürecine girerek, bizi de, kavga sürecine dahil ettiler. Bizim verdiğimiz "ENTELEKTÜEL" mücadele ile birlikte yaptığımız eleştiriler sonucunda, onlar yeniden "yenildiler"...

4 - Oyun Atölyesi ve Ömer Faruk Kurhan ile Tiyatro... Tiyatro... Dergisi yöneticileri, süreci tırmandırıp, "ENTELEKTÜEL VE HUKUKSAL LİNÇ KAMPANYASI" adıyla tanıladığım bir eylemlilik sürecine daha girdiler. Başta Gülhan Avşar Demirkanlı ile Mustafa Şükrü Demirkanlı olmak üzere, onlarca kişi ve kuruluş sürekli bir biçimde bana "NOTER ONAYLI İHTARNAME" göndererek beni savcılıklara "DAVA VE ŞİKÂYET" edip, hakkımda "HUKUK DAVALARI" başlattılar... Bir merkezden emir almış gibi davranarak, hepsi birden aynı ânda davalar başlatan kişilerin ve kuruluşların tutumu karşısında, ben, yineliyorum,
"HUKUKSAL LİNÇ KAMPANYASI" tanılamasını uygun budum...

***

Yukarıdaki tanılar, tanılamalar, tanımlamalar... genel ve nesnel somut saptamalar... Şimdi gelelim çok daha özel ve öznel somut saptamalara:

1 - Ben, sadece ve yalnızca bir sanatçı olmakla yetinmeyip, buna paralel olarak, aynı zamanda uluslararası işler yapan biri olduğum için, benden haksız bir biçimde para kazanmak isteyen kişi ve kuruluşlar, bana peş peşe manevi tazminat davası açmaya başladılar. İşbu kişi ve kuruluşlar, benim, hiçbir zaman için avukat tutmayan, avukatlara asla ve kesinlikle hiç güvenmeyen biri olduğumu bildikleri için, benim, ceza, hukuk, ceza hukuku, hukuk felsefesi konularında eksik biri olduğumu varsayarak, benden sürekli bir biçimde tazminat (PARA) talep etmeye başladılar... Yıllar önce benden 25.000,00 TL isteyen "ENTELEKTÜEL LİNÇ KAMPANYASI" elebaşılarından Ömer Faruk Kurhan, bana karşı başlattığı, İstanbul 3. Sulh Ceza Mahkemesi "DOSYA NO: 2010/8"de sürdürülen "KAMU DAVASI" sonrası "BERAAT" etmiş olduğum için, 25.000,00 TL tazminatı alamamış olduğundan üzülüyor olsa gerek. Ömer Faruk Kurhan'ın ardından Mustafa Şükrü Demirkanlı da
25.000,00 TL'lik tazminat davası açtı. Mustafa Şükrü Demirkanlı'nın tuttuğu avukat Reyhan Kayışlı 15.000,00 TL'lik bir tazminat davası açtı. Seval Deniz Karahaliloğu adlı tanınmamış çok acemi bir yazar bile
10.000,00 TL'lik tazminat davası açtı... Bunların tümü, asla derin bir üzüntü içerisinde bulundukları için değil, benim ciddi bir şirket sahibi olmamdan kaynaklanan nedenlerle, benden "para sızdırmak" istiyorlar.

2 - Hiçbir zaman için tam zamanında, her ayın tam olarak birinde asla ve kesinlikle yayınlanmayan Tiyatro... Tiyatro... Dergisi, günlerce, hattâ bâzen haftalarca sonra zor yayınlanabilmesine karşın, Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Lemi Bilgin'den, İstanbul Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Hilmi Zafer Şahin'den ve de Kocaeli Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Veysel Sami Berikan'dan, muadillerinden usûlsüz bir biçimde reklâm (PARA) alabilmeye devam edebilmektedir. Ben, böyle bir reklâm (PARA) alabilme "başarı"sının hangi koşulda, nasıl elde edildiğini merak edip, araştırarak, bu durumu tüm tiyatro kamuoyuna duyurdukça, hakkımdaki "LİNÇ" çeşitlemeleri şimşek hızıyla artıyor...

3 - Ben, ne Ömer Faruk Kurhan, ne Oyun Atölyesi şirketi, ne Oyun Atölyesi şirketinin desteklediği Tiyatro... Tiyatro... Dergisi'nin patronu Gülhan Avşar Demirkanlı, ne de derginin yöneticisi Mustafa Şükrü Demirkanlı ile husumet içindeyim. Ben, ne Ömer Faruk Kurhan'a, ne Oyun Atölyesi şirketine, ne de diğerlerine karşı, asla ve kesinlikle hiç hakaret suçu işlemediğim hâlde, Gülhan Avşar Demirkanlı, Oyun Atölyesi, Ömer Faruk Kurhan, Mustafa Şükrü Demirkanlı, her fırsat bulduklarında, ikide bir benim hakkımda savcılıklara koşarak, hakaret suçundan benim hakkımda suç duyurusunda bulundukları için, ben de bu durum karşısında sürmekte olan "KAMU DAVASI"nı başlattım. .

4 - Ben, dört yüz yıldır dünya tiyatro sahnelerini kirleten Shakespeare ve onun yerli işbirlikçilerini eleştirdim. Kendisine ait hiçbir sanat yapıtı bulunmayan, kendisinden önceki sanat yapıtlarını (ç)alarak, hukuk diliyle belirtmek gerekirse intihal ederek, tiyatro sanatına doğru olanın değil yalan olanın, gerçek olanın değil sahte olanın, (daha fazla kalıcı etki eden durum) güzel olanın değil çirkin olanın geçmesine neden olan Shakespeare'in sanat hırsızlığını iyice anlamak için Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları'nca Eylül / 2007'de yayınlanan Lev Tolstoy'un "Sanat Nedir?" kitabındaki son yetmiş beş sayfa ("Shakespeare ve Dram Sanat Üzerine") çok dikkatle okunmalıdır. Sayın Yargıç, zaman yetersizliği ve başka nedenlerle bu yapıtı okuyamazsa bu kitapla birlikte dilekçede dile getirdiğim diğer belge, bilgi, bulgu, delil ve kanıtların yetkin (mevzuat elverirse yabancı ülkelerden) bilirkişi tarafından ele alınması gerekir...

5 - Belirtmiş olduğum nedenlerden ötürü, mevzuat elverirse, Şubat 1991 tarihinden başlayarak, tiyatro sanatını şimşek hızıyla dezestetize eden Tiyatro... Tiyatro... Dergisi'ni usûle aykırı bir biçimde desteklemiş olan bütün Kültür Bakanları, bütün Devlet Tiyatroları Genel Müdürleri, bütün İstanbul Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmenleri ile bütün Kocaeli Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmenleri ve diğer resmî sanat kurumlarının yöneticileri hakkında mutlaka savcılığa suç duyurusunda bulunup, her biri için ayrı ayrı "DAVACI VE ŞİKÂYETÇİ" olacağım.

6 - Benim aklım, benim beynim, benim cesaretim, benim çözümüm, benim direncim, benim estetiğim, benim fikriyatım, benim girişimim, benim hayalim, benim ısrarım, benim inadım, benim jargonum, benim kültürüm, benim liyâkatım, benim melekem, benim niteliğim, benim olurum, benim özelliğim, benim planım, benim rızam, benim statüm, benim şansım, benim tavrım, benim uygulamam, benim üstünlüğüm, benim varlığım, benim yeteneğim, benim zekâm doğrultusunda öznel bir karar verilebilse, ben, bana noter onaylı ihtarname gönderen, beni savcılığa dava ve şikâyet eden, benim hakkımda dava açan, benim suçlu yada suçsuz olduğuma karar veren kişilerin, sadece günlük hayattan, yalnızca ceza, hukuk, ceza hukukundan değil ve aynı zamanda hem hukuk felsefesinden ve hem de şiirden (poetikadan) anlayan insanlar olmasını seçerim. Bu maddeyi (madde 6) yazmamın nedeni, yargıçta bir kanaat oluşturma kaygısı değil, çok yakında yayınlamayı planladığım
"TİYATRO TİYATRO'ya karşı" kitabına bir dayanak ve kaynaklık oluşturması kaygısıdır. Bu maddeyi kayda geçirmemdeki ikincil etmen ise, gelecek bir zamanda, tiyatro âşkıyla tutuşan insanların yapacakları "resmî araştırma" için, onlara "resmî bir belge" bırakabilme arzusudur.

TANIKLAR:

Arman Şahin
Darüşafaka Sitesi No: 77 Çemberlitaş - Fatih / İstanbul
Tel: 0212 516 79 77

Coşkun Büktel
(Şüpheli Mustafa Şükrü Demirkanlı'nın sürekli olarak
"KÜFÜRBAZ İKİLİ" dediği ikilinin ikincisi)
Ali Baba Türbe Sk. Onur Han 5/8-9 Çemberlitaş - Fatih / İstanbul
Tel: 0212 513 47 32-33

Mehmet Cemalettin Bulunmaz
Alibaba Türbe Sk. Onur Han 5/8-9 Çemberlitaş Fatih / İstanbul
Tel: 0212 513 47 32-33

Turgay Demirkaya
Çankaya Mah. 928. Sokak Tezcan İş Hanı 55 / 103 İzmir
Tel: 0232 489 24 43

İSTANBUL 24. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ (DOSYA NO: 2013/201), İSTANBUL 27. SULH CEZA MAHKEMESİ (DOSYA NO: 2012/943) VE İSTANBUL 6. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ (DOSYA NO: 2012/481) BÜNYELERİNDE SÜRMEKTE OLAN DAVA DOSYALARI DA İNCELEBİLİR.

DELİLLER 1:
1 - http://tiyatrodergisi.com.tr/detay.php?hng=3730
2 - http://tiyatroyun.blogspot.com/2013/04/normal-degil-anormal-dengesi-yerinde.html
3 - http://tiyatroyun.blogspot.com/2013/04/normal-degil-anormal-dengesi-yerinde_7.html
4 - http://tiyatroyun.blogspot.com/2013/04/blog-post_3511.html
5 - www.coskunbuktel.com/lincimzacilari.htm
6 - http://arama.hurriyet.com.tr/arsivnews.aspx?id=-201114
7 - www.tiyatrodergisi.com.tr/detay.php?hng=2903
8 - www.coskunbuktel.com/bukteldendemirkanliya.htm
9 - www.coskunbuktel.com/linkdemirkanliyalanlari.htm
10 - www.tiyatrodergisi.com.tr/detay.php?hng=3639
11 - www.tiyatrodergisi.com.tr/detay.php?hng=3111
12 - www.coskunbuktel.com/bukteldemirkanlisavci.htm
13 - www.yenitiyatrodergisi.com/haberler/basina-ve-tiyatro-kamuoyuna-duyuru-ve-bir-tekzip
14 -
www.yenitiyatrodergisi.com/haberler/mustafa-demirkanliya-belgeli-yanitlar
15 - www.kocaeli.bel.tr/Content.aspx?ContentID=5552&CategoryID=36
16 - www.tiyatrodergisi.com.tr/detay.php?hng=1387
17 - www.tiyatrodergisi.com.tr/hakkimizda.php
18 - www.tiyatrodergisi.com.tr/yazi.php?hng=243
19 - www.ozgurkocaeli.com.tr/haber/karaosmanogluna-iki-gazeteciden-tazminat-6034.html
20 - http://facebookbatakligi.blogspot.com/2013/04/takip-et-coskun-buktel-56-takipci-14.html
21 - http://facebookbatakligi.blogspot.com/2013/05/bulunmaza-5000000-tl-tazminat-odeme.html
22 -https://www.facebook.com/coskun.buktel/posts/604613976223383
23 - https://mail-attachment.googleusercontent.com/attachment/u/0/?ui=2&ik=c1359d7f49&view=att&th=13eb25a6aef956b1&attid=0.1&disp=inline&realattid=2c5408c15b7aa75e_0.1&safe=1&zw&saduie=AG9B_P8ondmRao-dja5FhyKSdnjP&sadet=1368989911520&sads=cqnNL3utWc-n94MWKuxx-LTwjvk&sadssc=1
24 - http://tiyatrodergisi.com.tr/detay.php?hng=3794

DELİLLER 2:
1 - http://tiyatroyun.blogspot.com/search?q=%22ENTELEKT%C3%9CEL+L%C4%B0N%C3%87+KAMPANYALARI%22&max-results=20&by-date=true
2 - http://tiyatroyun.blogspot.com/2008/03/bir-iftirann-bataklk-anatomisi.html
3 - http://tiyatroyun.blogspot.com/2009/04/yalan-makinesi-ve-kufurbaz-mustafa.html
4 - http://tiyatroyun.blogspot.com/search?q=HUKUKSAL+L%C4%B0N%C3%87+KAMPANYASI&max-results=20&by-date=true
5 - http://hilmibulunmaz.blogspot.com/2013/04/t.html
6 - http://tiyatroyun.blogspot.com/2013/04/blog-post_3511.html
7 - http://tiyatroyun.blogspot.com/2013/03/asagdaki-yaz-taslaktr.html
8 - http://tiyatroyun.blogspot.com/2013/03/blog-post_5658.html
9 - http://tiyatroyun.blogspot.com/2013/01/blog-post_7177.html
10 - http://tiyatroyun.blogspot.com/2012/09/hilmi-bulunmazn-yarn-yargca-verecegi.html
11 - http://tiyatroyun.blogspot.com/2012/08/blog-post_4640.html
12 - http://tiyatroyun.blogspot.com/2012/08/t_13.html
13 - http://tiyatroyun.blogspot.com/2012/08/blog-post_1251.html
14 - http://tiyatroyun.blogspot.com/2012/08/t.html

Sunmuş olduğum tiyatro sanatı gerçekliğinin, "TİYATRO HUKUKU TARİHİ" kavramı ve kurumuyla birlikte tarihe geçmesine yapacağınız katkının önemini çok iyi bildiğim için, bu ceza davasının etik, sanatsal, tarihsel, toplumsal önemi mutlaka göz önünde bulundurmalıdır. Tarih ve topluma gayet ciddi bir belge bırakılacaktır. Gereğinin yapılması için nesnel karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim. 13/06/2013

HÜSEYİN HİLMİ BULUNMAZ

EKLER:
1 - İstanbul 3. Sulh Hukuk Mahkemesi onaylı resmî belgelerin metni.
2 - İstanbul 3. Sulh Ceza Mahkemesi BİLİRKİŞİ RAPORU metni.
3 - İstanbul 9. Asliye Ceza Mahkemesi BİLİRKİŞİ RAPORU metni.
4 - İstanbul 3. Sulh Ceza Mahkemes'nden alınan "BERAAT" kararı. 
5 - İstanbul 24. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki İFTİRA DAVASI. 

9 Haziran 2013 Pazar

Bulunmaz, LİNÇÇİ Demirkanlı'nın adaleti kandırmasına karşı çıkıyor!...

T.C.
İSTANBUL
10. SULH CEZA MAHKEMESİ YARGIÇLIĞI'NA

DOSYA NO: 2012/1758


KONU: Sayın Yargıç İsmail Ermiş Bey'e dört maddeden oluşan notlar.


1 - "Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması"nı asla istemiyorum.


2 - Uzmanlık gerektirdiği için "BİLİRKİŞİ RAPORU" istiyorum.


3 - Vermeyi unuttuğum "BİLİRKİŞİ RAPORU"nu sunuyorum.


4 - Daha önce de sunduğum temel maddeleri yeniden sunuyorum:


a - "ENTELEKTÜEL LİNÇ KAMPANYALARI" sürecindeki ciddi aktör Tiyatro... Tiyatro... Dergisi'nin Türkiye tiyatrosuna verdiği zararın

(Bakınız: http://tiyatroyun.blogspot.com/search?q=%22ENTELEKT%C3%9CEL+L%C4%B0N%C3%87+KAMPANYALARI%22&max-results=20&by-date=true)

b - "BİRİNCİ ENTELEKTÜEL LİNÇ KAMPANYASI" zararının

(Bakınız: http://tiyatroyun.blogspot.com/search?q=%22B%C4%B0R%C4%B0NC%C4%B0+ENTELEKT%C3%9CEL+L%C4%B0N%C3%87+KAMPANYASI%22&max-results=20&by-date=true)

c - "İKİNCİ ENTELEKTÜEL LİNÇ KAMPANYASI" zararının

(Bakınız: http://tiyatroyun.blogspot.com/search?q=%22%C4%B0K%C4%B0NC%C4%B0+ENTELEKT%C3%9CEL+L%C4%B0N%C3%87+KAMPANYASI%22&max-results=20&by-date=true)

d - "ÜÇÜNCÜ ENTELEKTÜEL LİNÇ KAMPANYASI" zararının anlatılması, anlaşılması, belirtilmesi, incelenmesi, tartışılması gerekir... (Bakınız: http://tiyatroyun.blogspot.com/search?q=%22%C3%9C%C3%87%C3%9CNC%C3%9C+ENTELEKT%C3%9CEL+L%C4%B0N%C3%87+KAMPANYASI%22&max-results=20&by-date=true10/06/2013


HÜSEYİN HİLMİ BULUNMAZ