29 Temmuz 2015 Çarşamba

Beni hukuksuz yargılatan Ömer Faruk Kurhan'ın peşini bırakamıyorum...

T.C.
İSTANBUL
10. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ YARGIÇLIĞI'NA


DOSYA NO: 2015/268 Esas


KONU: Dün (28 Temmuz 2015 Salı) verdiğim yazıya yardımcı belgeler!

Bu gece Küba'ya giderek, 4 Eylül 2015 günü geri geleceğim için, derdest olan dosyada "EKSİK" kaldığını varsaydığım bâzı belgeleri sunuyorum!

Gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ve talep ederim... 29/07/2015


HÜSEYİN HİLMİ BULUNMAZ

Beni hukuksuz yargılatan Gülhan Demirkanlı'nın peşini bırakamıyorum...

T.C.
İSTANBUL
9. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ YARGIÇLIĞI'NA


DOSYA NO: 2015/280 EsasKONU: Dün (28 Temmuz 2015 Salı) verdiğim yazıya yardımcı belgeler!


Bu gece Küba'ya giderek, 4 Eylül 2015 günü geri geleceğim için, derdest olan dosyada "EKSİK" kaldığını varsaydığım bâzı belgeleri sunuyorum!


Gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ve talep ederim... 29/07/2015HÜSEYİN HİLMİ BULUNMAZ

Beni hukuksuz yargılatan; Av. Reyhan Kayışlı'nın peşini bırakamıyorum!

T.C.
İSTANBUL
20. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ YARGIÇLIĞI'NA 


DOSYA NO: 2015/297 EsasKONU: TENSİP TUTANAĞINDAKİ İSTEĞE YANIT VERME İSTEĞİ!...


1 - Sekiz yaşında çalışmaya ve on yaşında sanat yapmaya başladığım gibi on yedi yaşında sahne sanatları çalışmalarına yoğunlaştım. Başta tiyatro, resim ve şiir sanatları olmak üzere birçok sanat dalıyla uğraşan biriyim...


2 - Birçok tiyatroda görevler aldıktan sonra 1 Mayıs 1989 tarihinde kendi tiyatromu (Bulunmaz Tiyatro - İstanbul) kurdum! Tiyatromu kurduğum ândan başlayarak sürekli olarak baskı/nlarla karşı karşıya geldim. Siyasî duruşum nedeniyle oluşan faşizan baskı/nlar süreklilik gösteriyor hâlâ...


3 - "Sanat için sanat" anlayışı yerine, emekçi halka, sosyal devlete, tüyü bitmemiş yetime yararlılık için sanat yapmam nedeniyle tiyatromuzdaki çıkarcı çevreler tarafından sürekli olarak saldırıya uğradım, uğruyorum!


4 - İnternet'teki sahte kişi Burak Caney adının arkasına gizlenen 1000'i aşkın LİNÇÇİ kişi benim hakkımda LİNÇ KAMPANYASI düzenledi...


5 - Toplumsal Araştırmalar Kültür ve Sanat İçin Vakıf'ın 12 Mart dönemi Kültür Bakanı Talât Sait Halman'a "Emek Ödülü" vermesini eleştirdim...


6 - Avukat Reyhan Kayışlı'nın dâvâ arkadaşları Ömer Kurhan'la Mustafa Demirkanlı'nın liderlik ettiği kirli "ENTELEKTÜEL VE HUKUKSAL LİNÇ KAMPANYASI" ile sanatsal olanaklarım imhâ edilmek istendi...


7 - Av. Kayışlı'nın dâvâ arkadaşları Kurhan ile Mustafa Demirkanlı 2009 yılından beri, sürekli olarak benim hakkımda defalarca suç duyurusunda bulunup, defalarca kovuşturma başlatmakla birlikte, manevî tazminat dâvâsı açıyor... İlk açtırdığı kamu dâvâsının BERAAT ile sonuçlanması bunun yanı sıra açtırdığı manevî tazminat dâvâsının Yargıtay Hukuk Dairesi'nce bozulmasıyla vekili Avukat Eyyüp Fırat Kuyurtar'ın kendisi adına da yapay dâvâlar açılmasına neden oluyor. Bu önemli bir konu!


8 - Avukat Eyyüp Fırat Kuyurtar bana karşı "erişimin engellenmesi" dilekçesi verdi. Dilekçe usûlsüz olduğu için Yargıç tarafından reddedildi! Av. Eyyüp Fırat Kuyurtar, bana karşı suç duyurusunda bulundu... İfadesi "hukuk dışı" olduğu için Savcı tarafından reddedildi. Manevî tazminat dâvâsı açıp, benden bir servet (50.000,00 TL + 25.000,00 TL) istedi! Sayın Yargıç, Kuyurtar'ın servet elde etme isteğini duyumsamış olmalı ki 50.000,00 TL yerine ancak 8.000,00 TL hükmü uygun gördü!... Ben, Av. Fırat Kuyurtar'ın hiçbir kişilik hakkına saldırıda bulunmadığım için Ankara'ya giderek Sayın Yargıtay Üyeleri'ne bu durumu anlatır anlatmaz hukuk âşkına sahip tüm üyelerin oybirliğiyle BOZMA KARARI verildi!


9 - Şu ânda mahkemenizde sürmekte olan dâvâ dosyasının tümel hukuk mantığıyla ele alınmayıp, tikel hukuk mantığıyla ele alınması söz konusu olursa, bundan büyük üzüntü duyacağımı, hukukun üstünlüğü ilkesinin "niteliği"ni yeniden düşünmeye başlayacağımı belirtmeme izin veriniz!


10 - Bu nedenle UYAP'taki "Hüseyin Hilmi Bulunmaz" dosyalarının incelenmesini istemekle birlikte bâzı dosyaların bilgilerini sunuyorum:


- Yargıtay 4. Hukuk Dairesi Esas No: 2013/15222 Karar No: 2014/10691

- Yargıtay 4. Hukuk Dairesi Esas No: 2014/14936 Karar No: 2014/15540
- Yargıtay 4. Hukuk Dairesi Dosya no: 2014/11696  Karar No: 2015 4333

- İstanbul 1. Sulh Ceza Mahkemesi Dosya No: 2010/8930 Esas

- İstanbul 2. Sulh Ceza Mahkemesi Dosya No: 2012/663 Esas
- İstanbul 2. Sulh Ceza Mahkemesi Dosya No: 2013/523 Esas
- İstanbul 3. Sulh Ceza Mahkemesi Dosya No: 2010/8 Esas
- İstanbul 7. Sulh Ceza Mahkemesi Dosya No: 2011/217 Esas
- İstanbul 7. Sulh Ceza Mahkemesi Dosya No:2013/1056 Esas
- İstanbul 10. Sulh Ceza Mahkemesi Dosya No: 2012/1758 Esas
- İstanbul 12. Sulh Ceza Mahkemesi Dosya No: 2012/664 Esas
- İstanbul 22. Sulh Ceza Mahkemesi Dosya No: 2013/518 Esas
- İstanbul 22. Sulh Ceza Mahkemesi Dosya No: 2013/551 Esas
- İstanbul 27. Sulh Ceza Mahkemesi Dosya No: 2012/943 Esas
- İstanbul 27. Sulh Ceza Mahkemesi Dosya No: 2013/166 Esas
- İstanbul 35. Sulh Ceza Mahkemesi Dosya No: 2011/3218 Esas
- İstanbul 35. Sulh Ceza Mahkemesi Dosya No: 2011/3131 Esas
- İstanbul 35. Sulh Ceza Mahkemesi Dosya No: 2012/260 Esas
- İstanbul 35. Sulh Ceza Mahkemesi Dosya No: 2013/268 Esas
- İstanbul 35. Sulh Ceza Mahkemesi Dosya No: 2013/311 Esas

- İstanbul Anadolu 5. Sulh Ceza Mahkemesi Dosya No: 2013/698 Esas

- İstanbul Anadolu 40. Sulh Ceza Mahkemesi Dosya No: 2013/854 Esas

- İstanbul 9. Asliye Ceza Mahkemesi Dosya No: 2010/337 Esas

- İstanbul 9. Asliye Ceza Mahkemesi Dosya No: 2010/445 Esas
- İstanbul 13. Asliye Ceza Mahkemesi Dosya No: 2015/25 Esas
- İstanbul 17. Asliye Ceza Mahkemesi Dosya No: 2014/242 Esas
- İstanbul 24. Asliye Ceza Mahkemesi Dosya No: 2013/201 Esas
- İstanbul 35. Asliye Ceza Mahkemesi Dosya No: 2015/17 Esas
- İstanbul 40. Asliye Ceza Mahkemesi Dosya No: 2013/399 Esas
- İstanbul 42. Asliye Ceza Mahkemesi Dosya No: 2015/111 Esas
- İstanbul 48. Asliye Ceza Mahkemesi Dosya No: 2015/44 Esas
- İstanbul 58. Asliye Ceza Mahkemesi Dosya No: 2014/504 Esas
- İstanbul 59. Asliye Ceza Mahkemesi Dosya No: 2014/309 Esas
- İstanbul 60. Asliye Ceza Mahkemesi Dosya No: 2015/8 Esas
- İstanbul 64. Asliye Ceza Mahkemesi Dosya No: 2014/366 Esas
- İstanbul 69. Asliye Ceza Mahkemesi Dosya No: 2014/987 Esas
- İstanbul 71. Asliye Ceza Mahkemesi Dosya No: 2014/375 Esas
- İstanbul 76. Asliye Ceza Mahkemesi Dosya No: 2014/400 Esas

- İstanbul 3. Asliye Hukuk Mahkemesi Dosya No: 2015/261 Esas

- İstanbul 4. Asliye Hukuk Mahkemesi Dosya No: 2010/278 Esas
- İstanbul 6. Asliye Hukuk Mahkemesi Dosya No: 2012/481 Esas
- İstanbul 8. Asliye Hukuk Mahkemesi Dosya No: 2013/400 Esas
- İstanbul 9. Asliye Hukuk Mahkemesi Dosya No: 2013/423 Esas
- İstanbul 9. Asliye Hukuk Mahkemesi Dosya No: 2015/280 Esas
- İstanbul 10. Asliye Hukuk Mahkemesi Dosya No: 2012/650 Esas
- İstanbul 10. Asliye Hukuk Mahkemesi Dosya No: 2015/268 Esas
- İstanbul 18. Asliye Hukuk Mahkemesi Dosya No: 2014/179 Esas
- İstanbul 20. Asliye Hukuk Mahkemesi Dosya No: 2013/167 Esas
- İstanbul 20. Asliye Hukuk Mahkemesi Dosya No: 2015/297 Esas
- İstanbul 21. Asliye Hukuk Mahkemesi Dosya No: 2013/218 Esas
- İstanbul 23. Asliye Hukuk Mahkemesi Dosya No: 2013/205 Esas
- İstanbul 23. Asliye Hukuk Mahkemesi Dosya No: 2013/230 Esas
- İstanbul 23. Asliye Hukuk Mahkemesi Dosya No: 2013/312 Esas
- İstanbul 24. Asliye Hukuk Mahkemesi Dosya No: 2013/205 Esas
- İstanbul 25. Asliye Hukuk Mahkemesi Dosya No: 2013/78 Esas

- İzmir Karşıyaka 3. Sulh Ceza Mahkemesi Dosya No: 2012/289 Esas

- Manisa Soma Sulh Ceza Mahkemesi Dosya No: 2011/578 Esas
- Trabzon 3. Sulh Ceza Mahkemesi Dosya No: 2012/256 Esas
- Soma 2. Asliye Ceza Mahkemesi Dosya No: 2014/1168 Esas
- İzmir Karşıyaka 1. Asliye Hukuk Mahkemesi Dosya No: 2012/597 Esas

- İstanbul 12. Sulh Ceza Mahkemesi Değişik İş No: 2013/631 D. İş

- İstanbul 15. Sulh Ceza Mahkemesi Değişik İş No: 2012/899 D. İş
- İstanbul 28. Sulh Ceza Mahkemesi Değişik İş No: 2011/469 D. İş
- İstanbul 29. Sulh Ceza Mahkemesi Değişik İş No: 2013/397 D. İş 
- İstanbul 36. Sulh Ceza Mahkemesi Değişik İş No: 2013/518 D. İş
- İstanbul 51. Asliye Ceza Mahkemesi Değişik İş No: 2014/187 D. İş
- İst. Kadıköy 1. Asliye Ceza Mahkemesi Değişik İş No: 2010/236 D. İş
- İzmir Karşıyaka 3. Sulh Ceza Mahkemesi Değişik İş No: 2011/536 D. İş

- İstanbul 20. Sulh Ceza Mahkemesi İddianâme Değerlen. No: 2014/311


- İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Soruşturma No: 2013/168583

- İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Soruşturma No: 2013/72962
- İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Soruşturma No: 2013/171808
- İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Soruşturma No: 2013/23184
- İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Soruşturma No: 2013/155837
- İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Soruşturma No: 2013/75791
- İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Soruşturma No: 2013/77328
- İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Soruşturma No: 2014/66931
- İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Soruşturma No: 2014/692
- İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Soruşturma No: 2013/181369

- Ankara 9. İdare Mahkemesi Dosya No: 2013/306 Esas 2013/387 Karar


- İstanbul Barosu Başkanlığı Dosya No: 2012/Ş. 1020


11 - Ülkenin içinden geçtiği hukuk bunalımına karşın vereceğiniz nesnel, tümel karara saygı duyacağımı hemen ifade edip, hakkımda düzenlenen iğrenç "ENTELEKTÜEL VE HUKUKSAL LİNÇ KAMPANYASI" mantığının tutanaklara geçmesini arzu ediyorum! Bunun biricik nedeni, gelecek kuşaklara hukuksal ve toplumsal bir iletide bulunma isteğimdir! 


Gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ve talep ederim... 29/07 2015HÜSEYİN HİLMİ BULUNMAZ

İFTİRA MÜTALÂASI hazırlayan Üstün Akmen'in peşini bırakamıyorum...

T.C.
İSTANBUL
6. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ YARGIÇLIĞI'NA


DOSYA NO: 2015/322 EsasKONU: Yardımcı dilekçe...


Sayın Üstün Akmen tiyatro dünyasındaki herkese ve hattâ Kültür Bakanı Ömer Çelik'e bile sürekli olarak HAKARET edip, İFTİRA atan biridir... Gereksinme duyduğumda yeni belgeler vermek istemekle birlikte tiyatro dünyasında tartışması kesinlikle soğumayan Melih Anık imzâlı "Üstün Akmen'in TEB Başkanı Olarak Mütalâası" başlıklı yazısı önemli! 


Gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ve talep ederim... 29/07/2015HÜSEYİN HİLMİ BULUNMAZ

28 Temmuz 2015 Salı

Beni hukuksuz yargılatan; Mustafa Demirkanlı'nın peşini bırakamıyorum!

YARGITAY İLGİLİ DAİRESİNE GÖNDERİLMEK ÜZERE

T.C.
İSTANBUL
80. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ YARGIÇLIĞI'NA


DOSYA NO: 2014/87 Esas
KARAR NO: 2015/155
(C. SAVCILIĞI ESAS NO): 2012/37858


KONU: Yardımcı dilekçe...

Yerel Mahkeme'deki Sayın Yargıç tarafından hukuksuz olarak verilmiş BERAAT kararından cesaret alan SANIK Mustafa Şükrü Demirkanlı, her zamanda, her zeminde, her zuhûrda bana HAKARET etmeye, İFTİRA atmaya ve benim kişilik haklarımı ihlâl etmeye devam ediyor!... SANIK Mustafa Şükrü Demirkanlı'nın büyük ısrarla, zincirleme olarak sürdürdüğü kara propagandayı anlayabilmek için yalnız birkaç örneğini sunduğum HAKARET ve İFTİRA metinlerine lütfen bir göz gezdirin...

Gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ve talep ederim... 29/07/2015


HÜSEYİN HİLMİ BULUNMAZ

Tiyatro... Tiyatro... Dergisi Sahibi Gülhan Avşar Demirkanlı, yargılanıyor!

T.C.
İSTANBUL
9. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ YARGIÇLIĞI'NA 


DOSYA NO: 2015/280 EsasKONU: TENSİP TUTANAĞINDAKİ İSTEĞE YANIT VERME İSTEĞİ!...


1 - Sekiz yaşında çalışmaya ve on yaşında sanat yapmaya başladığım gibi on yedi yaşında sahne sanatları çalışmalarına yoğunlaştım. Başta tiyatro, resim ve şiir sanatları olmak üzere birçok sanat dalıyla uğraşan biriyim...


2 - Birçok tiyatroda görevler aldıktan sonra 1 Mayıs 1989 tarihinde kendi tiyatromu (Bulunmaz Tiyatro - İstanbul) kurdum! Tiyatromu kurduğum ândan başlayarak sürekli olarak baskı/nlarla karşı karşıya geldim. Siyasî duruşum nedeniyle oluşan faşizan baskı/nlar süreklilik gösteriyor hâlâ...


3 - "Sanat için sanat" anlayışı yerine, emekçi halka, sosyal devlete, tüyü bitmemiş yetime yararlılık için sanat yapmam nedeniyle tiyatromuzdaki çıkarcı çevreler tarafından sürekli olarak saldırıya uğradım, uğruyorum!


4 - İnternet'teki sahte kişi Burak Caney adının arkasına gizlenen 1000'i aşkın LİNÇÇİ kişi benim hakkımda LİNÇ KAMPANYASI düzenledi...


5 - Toplumsal Araştırmalar Kültür ve Sanat İçin Vakıf'ın 12 Mart dönemi Kültür Bakanı Talât Sait Halman'a "Emek Ödülü" vermesini eleştirdim...


6 - Gülhan Avşar Demirkanlı'nın dâvâ arkadaşları Ömer Kurhan&Şükrü Demirkanlı'nın liderlik ettiği kirli "ENTELEKTÜEL VE HUKUKSAL LİNÇ KAMPANYASI" ile sanatsal olanaklarım imhâ edilmek istendi...


7 - Gülhan Avşar'ın dâvâ arkadaşları G&M. Demirkanlı ve kendisi, 2009 yılından beri, sürekli olarak benim hakkımda defalarca suç duyurusunda bulunup, defalarca kovuşturma başlatmakla birlikte, manevî tazminat dâvâsı açıyor... İlk açtırdığı kamu dâvâsının BERAAT ile sonuçlanması bunun yanı sıra açtırdığı manevî tazminat dâvâsının Yargıtay Hukuk Dairesi'nce bozulmasıyla vekili Avukat Eyyüp Fırat Kuyurtar'ın kendisi adına da yapay dâvâlar açılmasına neden oluyor. Bu önemli bir konu!


8 - Avukat Eyyüp Fırat Kuyurtar bana karşı "erişimin engellenmesi" dilekçesi verdi. Dilekçe usûlsüz olduğu için Yargıç tarafından reddedildi! Av. Eyyüp Fırat Kuyurtar, bana karşı suç duyurusunda bulundu... İfadesi "hukuk dışı" olduğu için Savcı tarafından reddedildi. Manevî tazminat dâvâsı açıp, benden bir servet (50.000,00 TL + 25.000,00 TL) istedi! Sayın Yargıç, Kuyurtar'ın servet elde etme isteğini duyumsamış olmalı ki 50.000,00 TL yerine ancak 8.000,00 TL hükmü uygun gördü!... Ben, Av. Fırat Kuyurtar'ın hiçbir kişilik hakkına saldırıda bulunmadığım için Ankara'ya giderek Sayın Yargıtay Üyeleri'ne bu durumu anlatır anlatmaz hukuk âşkına sahip tüm üyelerin oybirliğiyle BOZMA KARARI verildi!


9 - Şu ânda mahkemenizde sürmekte olan dâvâ dosyasının tümel hukuk mantığıyla ele alınmayıp, tikel hukuk mantığıyla ele alınması söz konusu olursa, bundan büyük üzüntü duyacağımı, hukukun üstünlüğü ilkesinin "niteliği"ni yeniden düşünmeye başlayacağımı belirtmeme izin veriniz!


10 - Bu nedenle UYAP'taki "Hüseyin Hilmi Bulunmaz" dosyalarının incelenmesini istemekle birlikte bâzı dosyaların bilgilerini sunuyorum:


- Yargıtay 4. Hukuk Dairesi Esas No: 2013/15222 Karar No: 2014/10691

- Yargıtay 4. Hukuk Dairesi Esas No: 2014/14936 Karar No: 2014/15540
- Yargıtay 4. Hukuk Dairesi Dosya no: 2014/11696  Karar No: 2015 4333

- İstanbul 1. Sulh Ceza Mahkemesi Dosya No: 2010/8930 Esas

- İstanbul 2. Sulh Ceza Mahkemesi Dosya No: 2012/663 Esas
- İstanbul 2. Sulh Ceza Mahkemesi Dosya No: 2013/523 Esas
- İstanbul 3. Sulh Ceza Mahkemesi Dosya No: 2010/8 Esas
- İstanbul 7. Sulh Ceza Mahkemesi Dosya No: 2011/217 Esas
- İstanbul 7. Sulh Ceza Mahkemesi Dosya No:2013/1056 Esas
- İstanbul 10. Sulh Ceza Mahkemesi Dosya No: 2012/1758 Esas
- İstanbul 12. Sulh Ceza Mahkemesi Dosya No: 2012/664 Esas
- İstanbul 22. Sulh Ceza Mahkemesi Dosya No: 2013/518 Esas
- İstanbul 22. Sulh Ceza Mahkemesi Dosya No: 2013/551 Esas
- İstanbul 27. Sulh Ceza Mahkemesi Dosya No: 2012/943 Esas
- İstanbul 27. Sulh Ceza Mahkemesi Dosya No: 2013/166 Esas
- İstanbul 35. Sulh Ceza Mahkemesi Dosya No: 2011/3218 Esas
- İstanbul 35. Sulh Ceza Mahkemesi Dosya No: 2011/3131 Esas
- İstanbul 35. Sulh Ceza Mahkemesi Dosya No: 2012/260 Esas
- İstanbul 35. Sulh Ceza Mahkemesi Dosya No: 2013/268 Esas
- İstanbul 35. Sulh Ceza Mahkemesi Dosya No: 2013/311 Esas

- İstanbul Anadolu 5. Sulh Ceza Mahkemesi Dosya No: 2013/698 Esas

- İstanbul Anadolu 40. Sulh Ceza Mahkemesi Dosya No: 2013/854 Esas

- İstanbul 9. Asliye Ceza Mahkemesi Dosya No: 2010/337 Esas

- İstanbul 9. Asliye Ceza Mahkemesi Dosya No: 2010/445 Esas
- İstanbul 13. Asliye Ceza Mahkemesi Dosya No: 2015/25 Esas
- İstanbul 17. Asliye Ceza Mahkemesi Dosya No: 2014/242 Esas
- İstanbul 24. Asliye Ceza Mahkemesi Dosya No: 2013/201 Esas
- İstanbul 35. Asliye Ceza Mahkemesi Dosya No: 2015/17 Esas
- İstanbul 40. Asliye Ceza Mahkemesi Dosya No: 2013/399 Esas
- İstanbul 42. Asliye Ceza Mahkemesi Dosya No: 2015/111 Esas
- İstanbul 48. Asliye Ceza Mahkemesi Dosya No: 2015/44 Esas
- İstanbul 58. Asliye Ceza Mahkemesi Dosya No: 2014/504 Esas
- İstanbul 59. Asliye Ceza Mahkemesi Dosya No: 2014/309 Esas
- İstanbul 60. Asliye Ceza Mahkemesi Dosya No: 2015/8 Esas
- İstanbul 64. Asliye Ceza Mahkemesi Dosya No: 2014/366 Esas
- İstanbul 69. Asliye Ceza Mahkemesi Dosya No: 2014/987 Esas
- İstanbul 71. Asliye Ceza Mahkemesi Dosya No: 2014/375 Esas
- İstanbul 76. Asliye Ceza Mahkemesi Dosya No: 2014/400 Esas

- İstanbul 3. Asliye Hukuk Mahkemesi Dosya No: 2015/261 Esas

- İstanbul 4. Asliye Hukuk Mahkemesi Dosya No: 2010/278 Esas
- İstanbul 6. Asliye Hukuk Mahkemesi Dosya No: 2012/481 Esas
- İstanbul 8. Asliye Hukuk Mahkemesi Dosya No: 2013/400 Esas
- İstanbul 9. Asliye Hukuk Mahkemesi Dosya No: 2013/423 Esas
- İstanbul 9. Asliye Hukuk Mahkemesi Dosya No: 2015/280 Esas
- İstanbul 10. Asliye Hukuk Mahkemesi Dosya No: 2012/650 Esas
- İstanbul 10. Asliye Hukuk Mahkemesi Dosya No: 2015/268 Esas
- İstanbul 18. Asliye Hukuk Mahkemesi Dosya No: 2014/179 Esas
- İstanbul 20. Asliye Hukuk Mahkemesi Dosya No: 2013/167 Esas
- İstanbul 20. Asliye Hukuk Mahkemesi Dosya No: 2015/297 Esas
- İstanbul 21. Asliye Hukuk Mahkemesi Dosya No: 2013/218 Esas
- İstanbul 23. Asliye Hukuk Mahkemesi Dosya No: 2013/205 Esas
- İstanbul 23. Asliye Hukuk Mahkemesi Dosya No: 2013/230 Esas
- İstanbul 23. Asliye Hukuk Mahkemesi Dosya No: 2013/312 Esas
- İstanbul 24. Asliye Hukuk Mahkemesi Dosya No: 2013/205 Esas
- İstanbul 25. Asliye Hukuk Mahkemesi Dosya No: 2013/78 Esas

- İzmir Karşıyaka 3. Sulh Ceza Mahkemesi Dosya No: 2012/289 Esas

- Manisa Soma Sulh Ceza Mahkemesi Dosya No: 2011/578 Esas
- Trabzon 3. Sulh Ceza Mahkemesi Dosya No: 2012/256 Esas
- Soma 2. Asliye Ceza Mahkemesi Dosya No: 2014/1168 Esas
- İzmir Karşıyaka 1. Asliye Hukuk Mahkemesi Dosya No: 2012/597 Esas

- İstanbul 12. Sulh Ceza Mahkemesi Değişik İş No: 2013/631 D. İş

- İstanbul 15. Sulh Ceza Mahkemesi Değişik İş No: 2012/899 D. İş
- İstanbul 28. Sulh Ceza Mahkemesi Değişik İş No: 2011/469 D. İş
- İstanbul 29. Sulh Ceza Mahkemesi Değişik İş No: 2013/397 D. İş 
- İstanbul 36. Sulh Ceza Mahkemesi Değişik İş No: 2013/518 D. İş
- İstanbul 51. Asliye Ceza Mahkemesi Değişik İş No: 2014/187 D. İş
- İst. Kadıköy 1. Asliye Ceza Mahkemesi Değişik İş No: 2010/236 D. İş
- İzmir Karşıyaka 3. Sulh Ceza Mahkemesi Değişik İş No: 2011/536 D. İş

- İstanbul 20. Sulh Ceza Mahkemesi İddianâme Değerlen. No: 2014/311


- İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Soruşturma No: 2013/168583

- İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Soruşturma No: 2013/72962
- İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Soruşturma No: 2013/171808
- İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Soruşturma No: 2013/23184
- İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Soruşturma No: 2013/155837
- İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Soruşturma No: 2013/75791
- İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Soruşturma No: 2013/77328
- İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Soruşturma No: 2014/66931
- İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Soruşturma No: 2014/692
- İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Soruşturma No: 2013/181369

- Ankara 9. İdare Mahkemesi Dosya No: 2013/306 Esas 2013/387 Karar


- İstanbul Barosu Başkanlığı Dosya No: 2012/Ş. 1020


11 - Ülkenin içinden geçtiği hukuk bunalımına karşın vereceğiniz nesnel, tümel karara saygı duyacağımı hemen ifade edip, hakkımda düzenlenen iğrenç "ENTELEKTÜEL VE HUKUKSAL LİNÇ KAMPANYASI" mantığının tutanaklara geçmesini arzu ediyorum! Bunun biricik nedeni, gelecek kuşaklara hukuksal ve toplumsal bir iletide bulunma isteğimdir! 


Gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ve talep ederim. 27 Temmuz 2015HÜSEYİN HİLMİ BULUNMAZ

Hakkımda haksız dâvâ açan LİNÇ önderi Ömer F. Kurhan yargılanıyor...

T.C.
İSTANBUL
10. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ YARGIÇLIĞI'NA 


DOSYA NO: 2015/268 Esas


KONU: TENSİP TUTANAĞINDAKİ İSTEĞE YANIT VERME İSTEĞİ!...

1 - Sekiz yaşında çalışmaya ve on yaşında sanat yapmaya başladığım gibi on yedi yaşında sahne sanatları çalışmalarına yoğunlaştım. Başta tiyatro, resim ve şiir sanatları olmak üzere birçok sanat dalıyla uğraşan biriyim...

2 - Birçok tiyatroda görevler aldıktan sonra 1 Mayıs 1989 tarihinde kendi tiyatromu (Bulunmaz Tiyatro - İstanbul) kurdum! Tiyatromu kurduğum ândan başlayarak sürekli olarak baskı/nlarla karşı karşıya geldim. Siyasî duruşum nedeniyle oluşan faşizan baskı/nlar süreklilik gösteriyor hâlâ...

3 - "Sanat için sanat" anlayışı yerine, emekçi halka, sosyal devlete, tüyü bitmemiş yetime yararlılık için sanat yapmam nedeniyle tiyatromuzdaki çıkarcı çevreler tarafından sürekli olarak saldırıya uğradım, uğruyorum!

4 - İnternet'teki sahte kişi Burak Caney adının arkasına gizlenen 1000'i aşkın LİNÇÇİ kişi benim hakkımda LİNÇ KAMPANYASI düzenledi...

5 - Toplumsal Araştırmalar Kültür ve Sanat İçin Vakıf'ın 12 Mart dönemi Kültür Bakanı Talât Sait Halman'a "Emek Ödülü" vermesini eleştirdim...

6 - Ömer Faruk Kurhan'ın dâvâ arkadaşları Gülhan Avşar Mustafa Şükrü Demirkanlı'nın liderlik ettiği kirli "ENTELEKTÜEL VE HUKUKSAL LİNÇ KAMPANYASI" ile sanatsal olanaklarım imhâ edilmek istendi...

7 - Ömer Faruk Kurhan'ın dâvâ arkadaşları Demirkanlı ve kendisi, 2009 yılından beri, sürekli olarak benim hakkımda defalarca suç duyurusunda bulunup, defalarca kovuşturma başlatmakla birlikte, manevî tazminat dâvâsı açıyor... İlk açtırdığı kamu dâvâsının BERAAT ile sonuçlanması bunun yanı sıra açtırdığı manevî tazminat dâvâsının Yargıtay Hukuk Dairesi'nce bozulmasıyla vekili Avukat Eyyüp Fırat Kuyurtar'ın kendisi adına da yapay dâvâlar açılmasına neden oluyor. Bu önemli bir konu!

8 - Avukat Eyyüp Fırat Kuyurtar bana karşı "erişimin engellenmesi" dilekçesi verdi. Dilekçe usûlsüz olduğu için Yargıç tarafından reddedildi! Av. Eyyüp Fırat Kuyurtar, bana karşı suç duyurusunda bulundu... İfadesi "hukuk dışı" olduğu için Savcı tarafından reddedildi. Manevî tazminat dâvâsı açıp, benden bir servet (50.000,00 TL + 25.000,00 TL) istedi! Sayın Yargıç, Kuyurtar'ın servet elde etme isteğini duyumsamış olmalı ki 50.000,00 TL yerine ancak 8.000,00 TL hükmü uygun gördü!... Ben, Av. Fırat Kuyurtar'ın hiçbir kişilik hakkına saldırıda bulunmadığım için Ankara'ya giderek Sayın Yargıtay Üyeleri'ne bu durumu anlatır anlatmaz hukuk âşkına sahip tüm üyelerin oybirliğiyle BOZMA KARARI verildi!

9 - Şu ânda mahkemenizde sürmekte olan dâvâ dosyasının tümel hukuk mantığıyla ele alınmayıp, tikel hukuk mantığıyla ele alınması söz konusu olursa, bundan büyük üzüntü duyacağımı, hukukun üstünlüğü ilkesinin "niteliği"ni yeniden düşünmeye başlayacağımı belirtmeme izin veriniz!

10 - Bu nedenle UYAP'taki "Hüseyin Hilmi Bulunmaz" dosyalarının incelenmesini istemekle birlikte bâzı dosyaların bilgilerini sunuyorum:

- Yargıtay 4. Hukuk Dairesi Esas No: 2013/15222 Karar No: 2014/10691
- Yargıtay 4. Hukuk Dairesi Esas No: 2014/14936 Karar No: 2014/15540
- Yargıtay 4. Hukuk Dairesi Dosya no: 2014/11696  Karar No: 2015 4333

- İstanbul 1. Sulh Ceza Mahkemesi Dosya No: 2010/8930 Esas
- İstanbul 2. Sulh Ceza Mahkemesi Dosya No: 2012/663 Esas
- İstanbul 2. Sulh Ceza Mahkemesi Dosya No: 2013/523 Esas
- İstanbul 3. Sulh Ceza Mahkemesi Dosya No: 2010/8 Esas
- İstanbul 7. Sulh Ceza Mahkemesi Dosya No: 2011/217 Esas
- İstanbul 7. Sulh Ceza Mahkemesi Dosya No:2013/1056 Esas
- İstanbul 10. Sulh Ceza Mahkemesi Dosya No: 2012/1758 Esas
- İstanbul 12. Sulh Ceza Mahkemesi Dosya No: 2012/664 Esas
- İstanbul 22. Sulh Ceza Mahkemesi Dosya No: 2013/518 Esas
- İstanbul 22. Sulh Ceza Mahkemesi Dosya No: 2013/551 Esas
- İstanbul 27. Sulh Ceza Mahkemesi Dosya No: 2012/943 Esas
- İstanbul 27. Sulh Ceza Mahkemesi Dosya No: 2013/166 Esas
- İstanbul 35. Sulh Ceza Mahkemesi Dosya No: 2011/3218 Esas
- İstanbul 35. Sulh Ceza Mahkemesi Dosya No: 2011/3131 Esas
- İstanbul 35. Sulh Ceza Mahkemesi Dosya No: 2012/260 Esas
- İstanbul 35. Sulh Ceza Mahkemesi Dosya No: 2013/268 Esas
- İstanbul 35. Sulh Ceza Mahkemesi Dosya No: 2013/311 Esas

- İstanbul Anadolu 5. Sulh Ceza Mahkemesi Dosya No: 2013/698 Esas
- İstanbul Anadolu 40. Sulh Ceza Mahkemesi Dosya No: 2013/854 Esas

- İstanbul 9. Asliye Ceza Mahkemesi Dosya No: 2010/337 Esas
- İstanbul 9. Asliye Ceza Mahkemesi Dosya No: 2010/445 Esas
- İstanbul 13. Asliye Ceza Mahkemesi Dosya No: 2015/25 Esas
- İstanbul 17. Asliye Ceza Mahkemesi Dosya No: 2014/242 Esas
- İstanbul 24. Asliye Ceza Mahkemesi Dosya No: 2013/201 Esas
- İstanbul 35. Asliye Ceza Mahkemesi Dosya No: 2015/17 Esas
- İstanbul 40. Asliye Ceza Mahkemesi Dosya No: 2013/399 Esas
- İstanbul 42. Asliye Ceza Mahkemesi Dosya No: 2015/111 Esas
- İstanbul 48. Asliye Ceza Mahkemesi Dosya No: 2015/44 Esas
- İstanbul 58. Asliye Ceza Mahkemesi Dosya No: 2014/504 Esas
- İstanbul 59. Asliye Ceza Mahkemesi Dosya No: 2014/309 Esas
- İstanbul 60. Asliye Ceza Mahkemesi Dosya No: 2015/8 Esas
- İstanbul 64. Asliye Ceza Mahkemesi Dosya No: 2014/366 Esas
- İstanbul 69. Asliye Ceza Mahkemesi Dosya No: 2014/987 Esas
- İstanbul 71. Asliye Ceza Mahkemesi Dosya No: 2014/375 Esas
- İstanbul 76. Asliye Ceza Mahkemesi Dosya No: 2014/400 Esas

- İstanbul 3. Asliye Hukuk Mahkemesi Dosya No: 2015/261 Esas
- İstanbul 4. Asliye Hukuk Mahkemesi Dosya No: 2010/278 Esas
- İstanbul 6. Asliye Hukuk Mahkemesi Dosya No: 2012/481 Esas
- İstanbul 8. Asliye Hukuk Mahkemesi Dosya No: 2013/400 Esas
- İstanbul 9. Asliye Hukuk Mahkemesi Dosya No: 2013/423 Esas
- İstanbul 9. Asliye Hukuk Mahkemesi Dosya No: 2015/280 Esas
- İstanbul 10. Asliye Hukuk Mahkemesi Dosya No: 2012/650 Esas
- İstanbul 10. Asliye Hukuk Mahkemesi Dosya No: 2015/268 Esas
- İstanbul 18. Asliye Hukuk Mahkemesi Dosya No: 2014/179 Esas
- İstanbul 20. Asliye Hukuk Mahkemesi Dosya No: 2013/167 Esas
- İstanbul 20. Asliye Hukuk Mahkemesi Dosya No: 2015/297 Esas
- İstanbul 21. Asliye Hukuk Mahkemesi Dosya No: 2013/218 Esas
- İstanbul 23. Asliye Hukuk Mahkemesi Dosya No: 2013/205 Esas
- İstanbul 23. Asliye Hukuk Mahkemesi Dosya No: 2013/230 Esas
- İstanbul 23. Asliye Hukuk Mahkemesi Dosya No: 2013/312 Esas
- İstanbul 24. Asliye Hukuk Mahkemesi Dosya No: 2013/205 Esas
- İstanbul 25. Asliye Hukuk Mahkemesi Dosya No: 2013/78 Esas

- İzmir Karşıyaka 3. Sulh Ceza Mahkemesi Dosya No: 2012/289 Esas
- Manisa Soma Sulh Ceza Mahkemesi Dosya No: 2011/578 Esas
- Trabzon 3. Sulh Ceza Mahkemesi Dosya No: 2012/256 Esas
- Soma 2. Asliye Ceza Mahkemesi Dosya No: 2014/1168 Esas
- İzmir Karşıyaka 1. Asliye Hukuk Mahkemesi Dosya No: 2012/597 Esas

- İstanbul 12. Sulh Ceza Mahkemesi Değişik İş No: 2013/631 D. İş
- İstanbul 15. Sulh Ceza Mahkemesi Değişik İş No: 2012/899 D. İş
- İstanbul 28. Sulh Ceza Mahkemesi Değişik İş No: 2011/469 D. İş
- İstanbul 29. Sulh Ceza Mahkemesi Değişik İş No: 2013/397 D. İş 
- İstanbul 36. Sulh Ceza Mahkemesi Değişik İş No: 2013/518 D. İş
- İstanbul 51. Asliye Ceza Mahkemesi Değişik İş No: 2014/187 D. İş
- İst. Kadıköy 1. Asliye Ceza Mahkemesi Değişik İş No: 2010/236 D. İş
- İzmir Karşıyaka 3. Sulh Ceza Mahkemesi Değişik İş No: 2011/536 D. İş

- İstanbul 20. Sulh Ceza Mahkemesi İddianâme Değerlen. No: 2014/311

- İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Soruşturma No: 2013/168583
- İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Soruşturma No: 2013/72962
- İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Soruşturma No: 2013/171808
- İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Soruşturma No: 2013/23184
- İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Soruşturma No: 2013/155837
- İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Soruşturma No: 2013/75791
- İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Soruşturma No: 2013/77328
- İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Soruşturma No: 2014/66931
- İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Soruşturma No: 2014/692
- İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Soruşturma No: 2013/181369

- Ankara 9. İdare Mahkemesi Dosya No: 2013/306 Esas 2013/387 Karar

- İstanbul Barosu Başkanlığı Dosya No: 2012/Ş. 1020

11 - Ülkenin içinden geçtiği hukuk bunalımına karşın vereceğiniz nesnel, tümel karara saygı duyacağımı hemen ifade edip, hakkımda düzenlenen iğrenç "ENTELEKTÜEL VE HUKUKSAL LİNÇ KAMPANYASI" mantığının tutanaklara geçmesini arzu ediyorum! Bunun biricik nedeni, gelecek kuşaklara hukuksal ve toplumsal bir iletide bulunma isteğimdir! 

Gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ve talep ederim. 27 Temmuz 2015


HÜSEYİN HİLMİ BULUNMAZ

27 Temmuz 2015 Pazartesi

Avukatlara, polislere, savcılara, yargıçlara karşı da hukuku savunuyoruz!

"Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü"ne gönderilmek üzere: 

T.C.
İSTANBUL 
CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI'NA


SORUŞTURMA NO: 2015/56571 
DEĞİŞİK İŞ NO: 2015/3836 D. İş


Konu: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı "Dosya No: 2015/56571" ve İstanbul 5. Sulh Ceza Hâkimliği'nin "Değişik İş No: 2015/3836" kararı mevzuata, yasaya aykırı olduğu için CMK. 309. Madde'den yararlanma...

İstanbul 5. Sulh Ceza Mahkemesi Sayın Yargıcı'nın verdiği ilgili kararın, adalet anlayışına, ceza mantığına, dâvâ tekniğine, düşünce özgürlüğüne, etik, estetik bilince, genel eğilime, hak anlayışına, ifade olanağına, temel kanuna, mevzuata, olgunluk tutarlılığına, özgürlük kavramına, sanatsal davranışa, teâmüle, usûl ekonomisine ve Yargıtay içtihatlarına hiç uygun olmadığını, dosya içeriğinin hakkıyla incelenmediğini düşünüyorum. Bu nedenle, "CEZA İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ"nün, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gitmemize gerek bırakmayacağını düşünüyorum. 

SONUÇ VE İSTEM: Karar verirken Ceza Muhakemeleri Kanunu'nun 309. Maddesi'ni göz önünde bulundurarak, benim kişisel menfaatlerim için değil, hukukun tarihsel ve toplumsal çıkarları için tavır geliştiriniz. 

Gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ve talep ederim. 27 Temmuz 2015


HÜSEYİN HİLMİ BULUNMAZ

Avukatlara, polislere, savcılara, yargıçlara karşı da hukuku savunuyoruz!

T.C.
İSTANBUL
4. SULH CEZA HÂKİMLİĞİ'NE GÖNDERİLMEK ÜZERE

T.C.
İSTANBUL
3. SULH CEZA HÂKİMLİĞİ'NE


DEĞİŞİK İŞ NO: 2015/2876 D. İş


KONU: İnternet erişimi engellenmesinin talebinin reddine itiraz etme...

T.C. İstanbul 3. Sulh Ceza Hâkimliği Yargıcı, kişilik haklarımı ihlâl eden talebimi reddetti. Kişilik hakkıma, yanlış algı oluşmasına katkı sunan bu talebimin reddedilmesi, Anayasa ile Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne aykırıdır. İnternet erişimi engellenmesinin sağlanmasını arzu ediyorum. Entelektüel içerik nedeniyle BİLİRKİŞİ RAPORU gereksinmektedir!...

Gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ve talep ederim. 27 Temmuz 2015


HÜSEYİN HİLMİ BULUNMAZ

Avukatlara, polislere, savcılara, yargıçlara karşı da hukuku savunuyoruz!

T.C.
İSTANBUL
10. SULH CEZA HÂKİMLİĞİ'NE GÖNDERİLMEK ÜZERE

T.C.
İSTANBUL
9. SULH CEZA HÂKİMLİĞİ'NE


DEĞİŞİK İŞ NO: 2015/1852 D. İş


KONU: İnternet erişimi engellenmesinin talebinin reddine itiraz etme...

T.C. İstanbul 9. Sulh Ceza Hâkimliği Yargıcı, kişilik haklarımı ihlâl eden talebimi reddetti. Kişilik hakkıma, yanlış algı oluşmasına katkı sunan bu talebimin reddedilmesi, Anayasa ile Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne aykırıdır. İnternet erişimi engellenmesinin sağlanmasını arzu ediyorum. Entelektüel içerik nedeniyle BİLİRKİŞİ RAPORU gereksinmektedir!...

Gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ve talep ederim. 27 Temmuz 2015


HÜSEYİN HİLMİ BULUNMAZ

Avukatlara, polislere, savcılara, yargıçlara karşı da hukuku savunuyoruz!

T.C.
İSTANBUL
SULH CEZA HÂKİMLİĞİ'NE GÖNDERİLMEK ÜZERE

T.C.
İSTANBUL
CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI
BASIN BÜROSU'NA


SORUŞTURMA NO: 2015/54815
KARAR NO: 2015/53664

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Bürosu Savcısı Sayın Emin Aydinç, dosyayı dikkatsizlik yada ilgisizlik nedeniyle hakkıyla inceleyememiş ve "UYAP" ortamında yeterli biçimde araştıramamıştır.

Sayın Cumhuriyet Savcısı'na yeteri denli belge, bilgi sunmama karşın, bu belgeleri kılı kırka yararak asla incelemeyip "KOPYALA YAPIŞTIR" mantığıyla davranabilmiştir! Bu nedenle, karara itiraz ediyor ve olumsuz karar çıkarsa "Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü"ne ve "Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi"ne gideceğim... Bu nedenle "KOVUŞTURMAYA YER OLMADIĞINA DÂİR KARAR" yeniden ele alınarak çağdaş, diyalektik, nesnel hukuka uygun karar verilmelidir!

Gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ve talep ederim. 27 Temmuz 2015


HÜSEYİN HİLMİ BULUNMAZ

20 Temmuz 2015 Pazartesi

Coşkun Büktel'in 1101. LİNÇ imzâcısı olduğunu, SAVCIYA bile anlattım!

T.C.
İSTANBUL
CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI'NA 


DOSYA NO: 2015/62823 SoruşturmaKONU: Coşkun Büktel'in YALAN beyanına karşı somut belge sunumu!


1 - Sekiz yaşında çalışmaya ve on yaşında sanat yapmaya başladığım gibi on yedi yaşında sahne sanatları çalışmalarına yoğunlaştım. Başta tiyatro, resim ve şiir sanatları olmak üzere birçok sanat dalıyla uğraşan biriyim...

2 - Birçok tiyatroda görevler aldıktan sonra 1 Mayıs 1989 tarihinde kendi tiyatromu (Bulunmaz Tiyatro - İstanbul) kurdum! Tiyatromu kurduğum ândan başlayarak sürekli olarak baskı/nlarla karşı karşıya geldim. Siyasî duruşum nedeniyle oluşan faşizan baskı/nlar süreklilik gösteriyor hâlâ...


3 - "Sanat için sanat" anlayışı yerine, emekçi halka, sosyal devlete, tüyü bitmemiş yetime yararlılık için sanat yapmam nedeniyle tiyatromuzdaki çıkarcı çevreler tarafından sürekli olarak saldırıya uğradım, uğruyorum!


4 - İnternet'teki sahte kişi Burak Caney adının arkasına gizlenen 1000'i aşkın LİNÇÇİ kişi benim hakkımda LİNÇ KAMPANYASI düzenledi...


5 - Toplumsal Araştırmalar Kültür ve Sanat İçin Vakıf'ın 12 Mart dönemi Kültür Bakanı Talât Sait Halman'a "Emek Ödülü" vermesini eleştirdim...


6 - Coşkun Büktel'in "dâvâ arkadaşları" Gülhan Avşar&Mustafa Şükrü Demirkanlı'nın liderlik ettiği kirli "ENTELEKTÜEL VE HUKUKSAL LİNÇ KAMPANYASI" ile sanatsal olanaklarım imhâ edilmek istendi...


7 - Coşkun Büktel'in "dâvâ arkadaşı" yazar Ömer Faruk Kurhan, 2009 yılından beri, sürekli olarak benim hakkımda defalarca suç duyurusunda bulunup, defalarca kovuşturma başlatmakla birlikte, manevî tazminat dâvâsı açıyor... İlk açtırdığı kamu dâvâsının BERAAT ile sonuçlanması bunun yanı sıra açtırdığı manevî tazminat dâvâsının Yargıtay Hukuk Dairesi'nce bozulmasıyla vekili Avukat Eyyüp Fırat Kuyurtar'ın kendisi adına da yapay dâvâlar açılmasına neden oluyor. Bu önemli bir konu!


8 - Avukat Eyyüp Fırat Kuyurtar bana karşı "erişimin engellenmesi" dilekçesi verdi. Dilekçe usûlsüz olduğu için Yargıç tarafından reddedildi! Av. Eyyüp Fırat Kuyurtar, bana karşı suç duyurusunda bulundu... İfadesi "hukuk dışı" olduğu için Savcı tarafından reddedildi. Manevî tazminat dâvâsı açıp, benden bir servet (50.000,00 TL + 25.000,00 TL) istedi! Sayın Yargıç, Kuyurtar'ın servet elde etme isteğini duyumsamış olmalı ki 50.000,00 TL yerine ancak 8.000,00 TL hükmü uygun gördü!... Ben, Av. Fırat Kuyurtar'ın hiçbir kişilik hakkına saldırıda bulunmadığım için Ankara'ya giderek Sayın Yargıtay Üyeleri'ne bu durumu anlatır anlatmaz hukuk âşkına sahip tüm üyelerin oybirliğiyle BOZMA KARARI verildi!


9 - Şimdi savcılıkta sürmekte olan "soruşturma dosyası"nın tümel hukuk mantığıyla ele alınmayıp, tikel hukuk mantığıyla ele alınması söz konusu olursa, bundan büyük üzüntü duyacağımı, hukukun üstünlüğü ilkesinin "niteliği"ni yeniden düşünmeye başlayacağımı belirtmeme izin veriniz!


10 - Bu nedenle UYAP'taki "Hüseyin Hilmi Bulunmaz" dosyalarının incelenmesini istemekle birlikte bâzı dosyaların bilgilerini sunuyorum:


- Yargıtay 4. Hukuk Dairesi Esas No: 2013/15222 Karar No: 2014/10691

- Yargıtay 4. Hukuk Dairesi Esas No: 2014/14936 Karar No: 2014/15540
- Yargıtay 4. Hukuk Dairesi Dosya no: 2014/11696  Karar No: 2015 4333

- İstanbul 1. Sulh Ceza Mahkemesi Dosya No: 2010/8930 Esas

- İstanbul 2. Sulh Ceza Mahkemesi Dosya No: 2012/663 Esas
- İstanbul 2. Sulh Ceza Mahkemesi Dosya No: 2013/523 Esas
- İstanbul 3. Sulh Ceza Mahkemesi Dosya No: 2010/8 Esas
- İstanbul 7. Sulh Ceza Mahkemesi Dosya No: 2011/217 Esas
- İstanbul 7. Sulh Ceza Mahkemesi Dosya No:2013/1056 Esas
- İstanbul 10. Sulh Ceza Mahkemesi Dosya No: 2012/1758 Esas
- İstanbul 12. Sulh Ceza Mahkemesi Dosya No: 2012/664 Esas
- İstanbul 22. Sulh Ceza Mahkemesi Dosya No: 2013/518 Esas
- İstanbul 22. Sulh Ceza Mahkemesi Dosya No: 2013/551 Esas
- İstanbul 27. Sulh Ceza Mahkemesi Dosya No: 2012/943 Esas
- İstanbul 27. Sulh Ceza Mahkemesi Dosya No: 2013/166 Esas
- İstanbul 35. Sulh Ceza Mahkemesi Dosya No: 2011/3218 Esas
- İstanbul 35. Sulh Ceza Mahkemesi Dosya No: 2011/3131 Esas
- İstanbul 35. Sulh Ceza Mahkemesi Dosya No: 2012/260 Esas
- İstanbul 35. Sulh Ceza Mahkemesi Dosya No: 2013/268 Esas
- İstanbul 35. Sulh Ceza Mahkemesi Dosya No: 2013/311 Esas

- İstanbul Anadolu 5. Sulh Ceza Mahkemesi Dosya No: 2013/698 Esas

- İstanbul Anadolu 40. Sulh Ceza Mahkemesi Dosya No: 2013/854 Esas

- İstanbul 9. Asliye Ceza Mahkemesi Dosya No: 2010/337 Esas

- İstanbul 9. Asliye Ceza Mahkemesi Dosya No: 2010/445 Esas
- İstanbul 13. Asliye Ceza Mahkemesi Dosya No: 2015/25 Esas
- İstanbul 17. Asliye Ceza Mahkemesi Dosya No: 2014/242 Esas
- İstanbul 24. Asliye Ceza Mahkemesi Dosya No: 2013/201 Esas
- İstanbul 35. Asliye Ceza Mahkemesi Dosya No: 2015/17 Esas
- İstanbul 40. Asliye Ceza Mahkemesi Dosya No: 2013/399 Esas
- İstanbul 42. Asliye Ceza Mahkemesi Dosya No: 2015/111 Esas
- İstanbul 48. Asliye Ceza Mahkemesi Dosya No: 2015/44 Esas
- İstanbul 58. Asliye Ceza Mahkemesi Dosya No: 2014/504 Esas
- İstanbul 59. Asliye Ceza Mahkemesi Dosya No: 2014/309 Esas
- İstanbul 60. Asliye Ceza Mahkemesi Dosya No: 2015/8 Esas
- İstanbul 64. Asliye Ceza Mahkemesi Dosya No: 2014/366 Esas
- İstanbul 69. Asliye Ceza Mahkemesi Dosya No: 2014/987 Esas
- İstanbul 71. Asliye Ceza Mahkemesi Dosya No: 2014/375 Esas
- İstanbul 76. Asliye Ceza Mahkemesi Dosya No: 2014/400 Esas

- İstanbul 3. Asliye Hukuk Mahkemesi Dosya No: 2015/261 Esas

- İstanbul 4. Asliye Hukuk Mahkemesi Dosya No: 2010/278 Esas
- İstanbul 6. Asliye Hukuk Mahkemesi Dosya No: 2012/481 Esas
- İstanbul 8. Asliye Hukuk Mahkemesi Dosya No: 2013/400 Esas
- İstanbul 9. Asliye Hukuk Mahkemesi Dosya No: 2013/423 Esas
- İstanbul 9. Asliye Hukuk Mahkemesi Dosya No: 2015/280 Esas
- İstanbul 10. Asliye Hukuk Mahkemesi Dosya No: 2012/650 Esas
- İstanbul 10. Asliye Hukuk Mahkemesi Dosya No: 2015/268 Esas
- İstanbul 18. Asliye Hukuk Mahkemesi Dosya No: 2014/179 Esas
- İstanbul 20. Asliye Hukuk Mahkemesi Dosya No: 2013/167 Esas
- İstanbul 20. Asliye Hukuk Mahkemesi Dosya No: 2015/297 Esas
- İstanbul 21. Asliye Hukuk Mahkemesi Dosya No: 2013/218 Esas
- İstanbul 23. Asliye Hukuk Mahkemesi Dosya No: 2013/205 Esas
- İstanbul 23. Asliye Hukuk Mahkemesi Dosya No: 2013/230 Esas
- İstanbul 23. Asliye Hukuk Mahkemesi Dosya No: 2013/312 Esas
- İstanbul 24. Asliye Hukuk Mahkemesi Dosya No: 2013/205 Esas
- İstanbul 25. Asliye Hukuk Mahkemesi Dosya No: 2013/78 Esas

- İzmir Karşıyaka 3. Sulh Ceza Mahkemesi Dosya No: 2012/289 Esas

- Manisa Soma Sulh Ceza Mahkemesi Dosya No: 2011/578 Esas
- Trabzon 3. Sulh Ceza Mahkemesi Dosya No: 2012/256 Esas
- Soma 2. Asliye Ceza Mahkemesi Dosya No: 2014/1168 Esas
- İzmir Karşıyaka 1. Asliye Hukuk Mahkemesi Dosya No: 2012/597 Esas

- İstanbul 12. Sulh Ceza Mahkemesi Değişik İş No: 2013/631 D. İş

- İstanbul 15. Sulh Ceza Mahkemesi Değişik İş No: 2012/899 D. İş
- İstanbul 28. Sulh Ceza Mahkemesi Değişik İş No: 2011/469 D. İş
- İstanbul 29. Sulh Ceza Mahkemesi Değişik İş No: 2013/397 D. İş 
- İstanbul 36. Sulh Ceza Mahkemesi Değişik İş No: 2013/518 D. İş
- İstanbul 51. Asliye Ceza Mahkemesi Değişik İş No: 2014/187 D. İş
- İst. Kadıköy 1. Asliye Ceza Mahkemesi Değişik İş No: 2010/236 D. İş
- İzmir Karşıyaka 3. Sulh Ceza Mahkemesi Değişik İş No: 2011/536 D. İş

- İstanbul 20. Sulh Ceza Mahkemesi İddianâme Değerlen. No: 2014/311


- İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Soruşturma No: 2013/168583

- İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Soruşturma No: 2013/72962
- İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Soruşturma No: 2013/171808
- İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Soruşturma No: 2013/23184
- İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Soruşturma No: 2013/155837
- İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Soruşturma No: 2013/75791
- İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Soruşturma No: 2013/77328
- İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Soruşturma No: 2014/66931
- İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Soruşturma No: 2014/692
- İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Soruşturma No: 2013/181369

- Ankara 9. İdare Mahkemesi Dosya No: 2013/306 Esas 2013/387 Karar


- İstanbul Barosu Başkanlığı Dosya No: 2012/Ş. 1020


11 - Ülkenin içinden geçtiği hukuk bunalımına karşın vereceğiniz nesnel, tümel karara saygı duyacağımı hemen ifade edip, hakkımda düzenlenen iğrenç "ENTELEKTÜEL VE HUKUKSAL LİNÇ KAMPANYASI" mantığının tutanaklara geçmesini arzu ediyorum! Bunun biricik nedeni, gelecek kuşaklara hukuksal ve toplumsal bir iletide bulunma isteğimdir! 


Gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ve talep ederim. 21 Temmuz 2015HÜSEYİN HİLMİ BULUNMAZ