25 Eylül 2014 Perşembe

T.C.
İSTANBUL
23. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ YARGIÇLIĞI'NA


SAYI: 2013/312 EsasKONU: Sayın Yargıç Zeynep Sunay Kavak hanıma yardımcı dilekçe...


1 - Kirli "ENTELEKTÜEL VE HUKUKSAL LİNÇ KAMPANYASI" önderlerinden Mustafa Şükrü Demirkanlı, Gülhan Avşar Demirkanlı ile Levent Çağlayan'ın vekilliğini yapmakla birlikte, benim hakkımda kendi adına da gereksiz biçimde suç duyurularında bulunmasına karşın birçok şikâyetine karşı takipsizlik kararı verilerek, "KOVUŞTURMAYA YER OLMADIĞINA DÂİR KARAR" alan Avukat Reyhan Kayışlı, hukuka aykırı davranma alışkanlığını tam odak noktasına çıkararak, hiçbir ceza yaptırımı bulunmamakla birlikte, demokratik hukuk bilimine aykırı bir yasa olarak ün yapan 5651 Sayılı Yasa'ya dayandırarak açmış bulunduğu ve şu ânda süren bu dâvâ, hukuk bilimi yazınına ve tiyatro tarihine paslı sayfalarla iliştirilecek... Av. Reyhan Kayışlı, hukuka aykırı bir hukukçu!...

2 - 07 - 22 Eylül 2014 tarihlerinde Tayland ve Hong Kong "kuyumculuk fuarları"na katılmış "BULUNMAZ KUYUMCULUK YAYINCILIK VE GÖSTERİ SANATLARI LİMİTED ŞİRKETİ" yöneticisi olarak uluslararası işlerimizi geliştirmekle birlikte, başta Türkiye Cumhuriyeti Hong Kong Başkonsolosluğu olmak üzere, ilişkiye girme zorunluluğum vardı. Yokluğumda sürekli hukuku kirleterek kendi kişisel çıkarları için savruk kullanmakla birlikte, bana karşı 1100 kişiyi kışkırtarak başlattığı iğrenç "ENTELEKTÜEL VE HUKUKSAL LİNÇ KAMPANYASI" sürecini "sıcak tutan" Tiyatro... Tiyatro... Dergisi Sahibesi Gülhan Avşar Demirkanlı'nın yanı sıra Tiyatro... Tiyatro... Dergisi Trabzon Temsilcisi Levent Çağlayan, ayrıca Tiyatro... Tiyatro... Dergisi Yayın Yönetmeni ve Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Mustafa Şükrü Demirkanlı ve onların vekili Avukat Reyhan Kayışlı, şirketimizin olağanüstü büyük zararlar görerek, uluslararası arenadaki "birinci sırada" bulunan çıtasını düşürmek için, neredeyse bir düşman gibi çalışmaktadırlar. Lütfen buna dikkat ediniz!


3 - 5651 Sayılı Yasa, Anayasa'ya ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi 10. Maddesi'ne, Yargıtay İçtihatları'na, ülkemiz demokrasi alışkanlıklarına, mevzuata, en önemlisi sanatsal üretimin özgürce işlenmesine aykırıdır! Demokrasi ve insan haklarına aykırı olarak, apar topar hazırlanabilmiş bulunan 5651 Sayılı Yasa'nın hukuk dışı olduğu kanısındayım! Böylece, benim hakkımda verilmiş Yargıç kararının hatâlı, kabahatli, özensiz ve "kopyala-yapıştır" mantığıyla hazırlandığı kanısındayım. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvurmak hakkım gizli tutulmak üzere, hukuka aykırı bir ifadeyle, tamamıyla özensiz bir biçimde hazırlanmış bulunan işbu mahkeme kararını reddediyor, asla ve kesinlikle kabûl etmiyorum!

SONUÇ VE İSTEM: Kirli "ENTELEKTÜEL VE HUKUKSAL LİNÇ KAMPANYASI" önderleri Gülhan Avşar Demirkanlı, Levent Çağlayan ve Mustafa Şükrü Demirkanlı'nın vekili Av. Reyhan Kayışlı'nın, hukuku kişisel hırsı için kullanması ve böylece 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'na aykırı davranıp, beni "süründürmesi" zinhar bağışlanamaz!... Bana karşı işlenmiş hukuksal saldırının bir ân önce sona ermesi için, bu dâvânın ivedilikle reddedilmesi gerekir!... Mahkemenize güveniyorum!...


Gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ve talep ederim... 26 Eylül 2014HÜSEYİN HİLMİ BULUNMAZEKLER: Pasaport ve uçak bilet fotokopileri. Ayrıca 101 sayfalık belge...

23 Eylül 2014 Salı

YARGITAY İLGİLİ DAİRESİNE GÖNDERİLMEK ÜZERE

T.C.
İSTANBUL
2. SULH CEZA MAHKEMESİ 
(59. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ) YARGIÇLIĞI'NA


DOSYA NO:
2012/663 Esas

KARAR NO: 2014/415
(CUMHURİYET ESAS NO) 2012/192

DOSYA NO: 2012/11 Esas

KARAR NO: 2014/13
(59. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ)


KONU: İtiraz...

07 - 22 Eylül 2014 tarihlerinde Tayland ve Hong Kong "kuyumculuk fuarları"na katılan "BULUNMAZ KUYUMCULUK YAYINCILIK VE GÖSTERİ SANATLARI LİMİTED ŞİRKETİ" yöneticisi olarak uluslararası işlerimizi geliştirmekle birlikte, başta Türkiye Cumhuriyeti Hong Kong Başkonsolosluğu olmak üzere, ilişkiye girme zorunluluğum vardı. Yokluğumda sürekli hukuku kirleterek kendi kişisel çıkarları için savruk kullanmakla birlikte, bana karşı 1100 kişiyi kışkırtarak başlattığı iğrenç "ENTELEKTÜEL VE HUKUKSAL LİNÇ KAMPANYASI" sürecini "sıcak tutan" Mustafa Şükrü Demirkanlı şirketimin olağanüstü büyük zararlar görerek uluslararası arenadaki "birinci sırada" bulunan çıtasını düşürmek için, neredeyse tam bir düşman gibi çalışmaktadır!...


Dosya içeriğini dolaysız olarak ilgilendirmediği gibi, belki dolaylı olarak ilgilendirebilecek kararları dayanak noktası alarak, hüküm kuran Sayın Yargıç Orhan Arısoy'un verdiği karara asla katılamıyorum. Sayın Yargıç (sanırım) iş yoğunluğu nedeniyle kabahatli karar vermiştir... Bana karşı örgütlenmiş iğrenç "ENTELEKTÜEL LİNÇ KAMPANYASI" süreci ve ardılını algılamayan mantıkla kurulan hüküm Yargıtay'dan dönmese mutlaka Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi sürecinden dönecektir!... Bu nedenle, dosya içeriğinin yüzeysel olarak değil, gayet derinlemesine ve ilineklerle oluşturulacak diyalektik hukuk anlayışıyla değerlendirilmesi gerekir. Bu nedenle verilen kararı asla kabûl etmeyip, karşı çıkıyorum...


Gereğinin yapılmasını saygılarım arz ve talep ederim... 23 Eylül 2014 HÜSEYİN HİLMİ BULUNMAZEKLER: Pasaport ve uçak bilet fotokopileri. Ayrıca 89 sayfalık belge...
İSTANBUL SULH CEZA HÂKİMLİĞİ'NE


Soruşturma No: 2014/113783

Karar No: 2014/58067


KONU: İtiraz...


07 - 22 Eylül 2014 tarihlerinde Tayland ve Hong Kong "kuyumculuk fuarları"na katılan "BULUNMAZ KUYUMCULUK YAYINCILIK VE GÖSTERİ SANATLARI LİMİTED ŞİRKETİ" yöneticisi olarak uluslararası işlerimizi geliştirmekle birlikte, başta Türkiye Cumhuriyeti Hong Kong Başkonsolosluğu olmak üzere, ilişkiye girme zorunluluğum vardı. Yokluğumda sürekli hukuku kirleterek kendi kişisel çıkarları için savruk kullanmakla birlikte, bana karşı 1100 kişiyi kışkırtarak başlattığı iğrenç "ENTELEKTÜEL VE HUKUKSAL LİNÇ KAMPANYASI" sürecini "sıcak tutan" Mustafa Şükrü Demirkanlı şirketimin olağanüstü büyük zararlar görerek uluslararası arenadaki "birinci sırada" bulunan çıtasını düşürmek için, neredeyse tam bir düşman gibi çalışmaktadır!...


"KOVUŞTURMAYA YER OLMADIĞINA DÂİR KARAR" gözden geçirilip, şüpheli yayıncı Mustafa Şükrü Demirkanlı hakkında yeniden "KAMU HUKUKU DÂVÂSI" açılmasını, hukuka uygun buluyorum!


Gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ve talep ederim... 23 Eylül 2014HÜSEYİN HİLMİ BULUNMAZEKLER: Pasaport ve uçak bilet fotokopileri. Ayrıca 89 sayfalık belge...

22 Eylül 2014 Pazartesi

İSTANBUL SULH CEZA HÂKİMLİĞİ'NE


Soruşturma No: 2014/114433

KONU: İtiraz...

Karakoldaki şu önemli sözlerimin değerlendirilmediği kanaatindeyim:

"İkinci Abdülhamid Türbesi güvenlik görevlisi ve İSPARK görevlisi de olayı görüp, müdahale ettiler ve benim daha fazla dayak yememi engellediler. Ayrıca olay yerinde bulunan MOBESE kameralarının incelenmesini istiyorum."

"EK KOVUŞTURMAYA YER OLMADIĞINA DÂİR KARAR"dan dönülüp, şüpheli Davut Budak ve şüpheli Mehmet Şerif Aktaş hakkında "KAMU HUKUKU DÂVÂSI" açılmasını, hukuka uygun buluyorum!

Gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ve talep ederim... 23 Eylül 2014


HÜSEYİN HİLMİ BULUNMAZ
Soruşturma Evrakı İncelendi:

Olay tarihinde taraflar arasında meydana gelen kavga olayı nedeniyle;

1 - Müşteki - şüpheli Mehmet Şerif Aktaş, diğer müşteki Hüseyin Hilmi Bulunmaz'ın kendisine vurduğunu, hakaret ettiğini beyan ederek şikâyetçi olmuş ise de; alınan adlî raporunda herhangi bir yaralanma tespit edilmediği, hakaret suçunun işlendiğine dâir iddia dışında başkaca delil bulunmadığı,

2 - Müşteki - şüpheli Mehmet Şerif Aktaş ve Davut Budak, müşteki - şüpheli Hüseyin Hilmi Bulunmaz'ın kendilerine iftira ettiğinden bahisle şikâyetçi olmuşlar ise de; kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan bir olay sonrasında bir olay sonrasında şikâyet hakkını kullanmasının iftira suçunu oluşturmayacağı, iftira kastıyla hareket edildiğine dâir bir delil elde edilmediği;

3 - Müşteki - şüpheli Hüseyin Hilmi Bulunmaz, diğer müşteki - şüphelilerin kendisini görsel olarak tehdit ettiklerini, ayrıca müşteki - şüpheli Mehmet Şerif Aktaş'ın kendisine hakaret ettiğini beyan ederek şikâyetçi olmuş ise de; müsnet suçların işlendiğine dâir iddia dışında başkaca delil elde edilmediği,

Tüm evrak kapsamından anlaşılmış olmakla;

Yukarıda belirtilen gerekçelerle müşteki - şüpheliler hakkında kamu adına kovuşturma yapılmasına yer olmadığına, kararın müşteki - şüphelilere tebliğine, kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde İstanbul Sulh Ceza Hâkimliği'ne itiraz yolu açık olmak üzere Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 172. ve 173. maddeleri gereğince karar verildi. 05/09/2014

SADIK GÜLYAZ 34879
Cumhuriyet Savcısı
e-imzalıdır
 İstanbul 3. Sulh Ceza Hâkimliği'ne gönderilmek üzereT.C.
İSTANBUL
2. SULH CEZA HÂKİMLİĞİ'NE


DEĞİŞİK İŞ NO: 2014/1180 D. İş


KONU: Hukuka aykırı olarak verilen Yargıç Fevzi Keleş kararına itiraz.


1 - Ömer Faruk Kurhan, bana karşı karalama kampanyası yürüttü!


Bakınız: http://tertemiztiyatro.blogspot.com.tr/2013/12/blog-post.html


2 - Ömer Faruk Kurhan, bana karşı "kanun dışı" saldırıda bulundu!


Bakınız: http://www.coskunbuktel.com/tehditsayfasi.htm


3 - Ömer Faruk Kurhan, bana anlamsız suç duyurularında bulundu!


Bakınız: http://tiyatroyun.blogspot.com.tr/2011/11/lincci-omer-faruk-kurhann-avukatlar.html


4 - Ömer Faruk Kurhan, bana "hukuksuz tazminat dâvâları" açtırdı!


Bakınız: http://tiyatroyun.blogspot.com.tr/2014/07/yargitay-omer-faruk-kurhanla-avukat.html


5 - Ömer Faruk Kurhan, ülke dışına çıktığımda hukuku çok zorladı!


Bakınız:


http://tiyatroyun.blogspot.com.tr/2014/09/bulunmazn-kurucusu-oldugu-diamond-tool.html


http://tiyatroyun.blogspot.com.tr/2014/09/hukuka-aykr-bicimde-bulunmaz-yarglatan.html


http://tiyatroyun.blogspot.com.tr/2014/09/bulunmaz-5-kisilik-cinli-rus-turk.html


6 - 07 - 22 Eylül 2014 tarihlerinde Tayland ve Hong Kong "kuyumculuk fuarları"na katılmış "BULUNMAZ KUYUMCULUK YAYINCILIK VE GÖSTERİ SANATLARI LİMİTED ŞİRKETİ" yöneticisi olarak uluslararası işlerimizi geliştirmekle birlikte, başta Türkiye Cumhuriyeti Hong Kong Başkonsolosluğu olmak üzere, ilişkiye girme zorunluluğum vardı. Yokluğumda sürekli hukuku kirleterek kendi kişisel çıkarları için savruk kullanmakla birlikte, bana karşı 1100 kişiyi kışkırtarak başlattığı iğrenç "ENTELEKTÜEL VE HUKUKSAL LİNÇ KAMPANYASI" sürecini "sıcak tutan" Ömer Faruk Kurhan şirketimin olağanüstü büyük zararlar görüp, uluslararası arenadaki "birinci sırada" bulunan çıtasını düşürmek için, neredeyse bir düşman gibi çalışmaktadır. Dikkat ediniz!


7 - 5651 Sayılı Yasa, Anayasa'ya ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi 10. Maddesi'ne, Yargıtay İçtihatları'na, ülkemiz demokrasi alışkanlıklarına, mevzuata, en önemlisi sanatsal üretimin özgürce işlenmesine aykırıdır! Demokrasi ve insan haklarına aykırı olarak, apar topar hazırlanabilmiş bulunan 5651 Sayılı Yasa'nın hukuk dışı olduğu kanısındayım! Böylece, benim hakkımda verilmiş Yargıç kararının hatâlı, kabahatli, özensiz ve "kopyala-yapıştır" mantığıyla hazırlandığı kanısındayım. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvurmak hakkım gizli tutulmak üzere, hukuka aykırı bir ifadeyle, tamamıyla özensiz bir biçimde hazırlanmış bulunan işbu mahkeme kararını reddediyor, asla ve kesinlikle kabûl etmiyorum!


8 - Ülke dışında bulunduğum ve tebligat geldiğinden zerre kadar hiçbir haberim bulunmadığı için, uçaktan iner inmez bu erişimi engellemekle birlikte oluşan olası gecikme de tamamıyla benim istencim dışındadır...


Gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ve talep ederim... 23 Eylül 2014HÜSEYİN HİLMİ BULUNMAZEKLER: Pasaport ve uçak bilet fotokopileri. Ayrıca 89 sayfalık belge...

***

Ayrıca bakınız:


Ülkeye döner dönmez beş dosya için ülke dışında olduğumu anlattım...

21 Eylül 2014 Pazar

Ülkeye döner dönmez beş dosya için ülke dışında olduğumu anlattım...

T.C.
İSTANBUL
2. SULH CEZA HÂKİMLİĞİ


TÜRK MİLLETİ ADINA
DEĞİŞİK İŞ KARAR

DEĞİŞİK İŞ NO: 2014/1180 D. İş

HÂKİM: FEVZİ KELEŞ 40140
KÂTİP: HAKAN BALI 142145

TALEP EDEN: ÖMER FARUK KURHAN
VEKİLİ: Av. Eyyüp Fırat Kuyurtar (İstanbul Barosu 35393)

TALEP EDİLEN: HÜSEYİN HİLMİ BULUNMAZ
Ali Baba Türbe Sk. Onur Han No: 13/8-9 Çemberlitaş - Eminönü / İSTANBUL

Talepte bulunan vekilinin 20/08/2014 tarihli dilekçesi ile erişimin engellenmesi talebinde bulunduğu anlaşılmış olmakla, dilekçe ve ekleri incelendi.

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:

Yapılan inceleme neticesinde; talep eden vekilinin talep dilekçesi içeriği, itiraza konu 

1 -) http://tiyatroyun.blogspot.com.tr/2014/08/sosyalist-sanatc-hilmi-bulunmazn-bu.html

2-) http://www.youtube.com-watch?v=74g12ss61rw

URL adresindeki haber içeriklerinin talepte bulunanın kişilik haklarına saldırı niteliğinde ve incitici mahiyette olduğu kanaatine varılmış talebin kabûlüne dâir aşağıdaki şekilde hüküm kurulmuştur.

HÜKÜM: Yukarıda açıklanan gerekçelerle;


1 - Talepte bulunan vekilinin dilekçeye konu TALEBİN KABÛLÜNE,


2 - 1-) http://tiyatroyun.blogspot.com.tr/2014/08/sosyalist-sanatc-hilmi-bulunmazn-bu.html 2-) http://www.youtube.com-watch?v=74g12ss61rw İÇERİĞİNE ERİŞİMİN ENGELLENMESİNE,


3 - Kararın 5651 Sayılı Yasa'nın 9/5 Maddesi gereğince, doğrudan Erişim Sağlayıcı Birliği'ne gönderilmesine,

4 - Kararın 5651 Sayılı Yasa'nın 9/8 Maddesi gereğince derhal en geç 4 saat içerisinde erişim sağlayıcı tarafından yerine getirilmesine,

5 - Kararın talepte bulunan vekiline ve URL bağlantılarında isimleri geçen İnternet siteleri adreslerine ayrı ayrı tebliğine,

6 - Talepte bulunan kendisini vekil ile temsil ettirdiğinden 300,00 TL vekalet ücretinin karşı taraftan alınarak talep edene verilmesine,

Dâir kararın tebliğinden itibaren 7 gün içerisinde Hâkimliğimize verilecek bir dilekçe veya beyanın zabıt kâtibine tutanak tutturulmak sûreti ile İstanbul 3. Sulh Ceza Hâkimliği nezdinde itiraz yolu açık olmak üzere karar verildi. 22/08/2014

Kâtip 142145                                                                                 Hâkim 40140
e-imza                                                                                                          e-imza


BU BELGE 5070 SAYILI ELEKTRONİK İMZA KANUNU KAPSAMINDA E-İMZA İLE İMZALANMIŞTIR

1 Eylül 2014 Pazartesi

ey melih

melih anık'a

diyorsun 
ki
bırak dâvâları 
şiir yaz 
hilmi bulunmaz
ve bir de 
sözünün sonuna
bir ünlem koymuşsun 
kalın
belli 
ki 
uyarmak maksadın

mayın yüklü topraklar içindeyim

öyleyse konuşalım en kısık sesimizle
zamansız patlamasın kavgalar sükût

ve önce hava 

ve sonra su 
ve sonra toprak 
cemreye gebedirler

mayın yüklü topraklar içindeyim

öyleyse konuşalım en kısık sesimizle
zamansız patlamasın kavgalar sükût

yakut gözlü kediler var ellerimizde

yeşil tutkulu bulutlar vurur hüzne
ve dalgaların sesi kulak deler
dalgaların sesi
dalgaların sesi
dalgaların sesi

mayın yüklü topraklar içindeyim
öyleyse konuşalım en kısık sesimizle
zamansız patlamasın kavgalar sükût

melih kardeşim

bilirsin severim seni
beni sevdiğin için değil
beni sevmen gerekmez 
ki
estetiği sevdiğin için severim seni 

mayın yüklü topraklar içindeyim
öyleyse konuşalım en kısık sesimizle
zamansız patlamasın kavgalar sükût

sana sert sözler söylediğimde

şunu iyice düşünmelisin melih
tabak sevdiği deriyi yerden yere çalar
ataları sevdiğimden benim sözüm onlardan
gözleriyle söz söyleyenler 
beni her daim anlar

mayın yüklü topraklar içindeyim
öyleyse konuşalım en kısık sesimizle
zamansız patlamasın kavgalar sükût

mao'nun bahçesinde büyüdüm

yüz çiçek açıyordu o güzel yerde
bin bir gece masalında gezerken
şiirsiz yapamam şiirsiz yapamam
arı bal inek süt şâir şiir şiir şâir 
ân zamandır dem âdemde dem

mayın yüklü topraklar içindeyim
öyleyse konuşalım en kısık sesimizle
zamansız patlamasın kavgalar sükût

şiir benden içre 

şiirim şirin bir hayat
ben dâvâları bıraksam 
dâvâlar beni bırakmaz
şiir nazik bir meyvedir 
kırık dalda yetişmez
şiirin dalı dâvâdır dâvâ
sözünde göz olanlar
beni her daim anlar

mayın yüklü topraklar içindeyim
öyleyse konuşalım en kısık sesimizle
zamansız patlamasın kavgalar sükût

dâvâsız adam 

şiirsiz söze benzer
kurudur kuru kupkuru
alaturka tuvalette bile rahat duramaz böyle adam
bırak beni 
dâvâlarıma yepyeni dâvâlar katayım 
ki
yepyeni şiirler yetişsin güvercin yüklü dâvâların dallarında

mayın yüklü topraklar içindeyim
öyleyse konuşalım en kısık sesimizle
zamansız patlamasın kavgalar sükût

hilmi bulunmaz

bir eylül iki bin on dört