28 Eylül 2015 Pazartesi

T.C.
İSTANBUL
42. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ YARGIÇLIĞI'NA


DOSYA NO: 2015/111 Esas


KONU: Sunduğum gerekçeler doğrultusunda savunma yapma isteğim...

1 - Evrensel işim gereği, sürekli olarak "yurt dışı"na çıkmak zorundayım.
2 - Bana karşı bir ENTELEKTÜEL LİNÇ KAMPANYASI düzenlendi.
3 - 30 Temmuz - 4 Eylül 2015'te Küba'da araştırmalar yapmam gerekti...
4 - 8 - 21 Eylül 2015'te Çin'deki ve Tayland'daki fuarlarda da bulundum!
5 - Mustafa Demirkanlı, 1101 imzâlı "LİNÇ KAMPANYASI" önderidir.
6 - LİNÇ KAMPANYASI imzâcılarıyla aramda yaklaşık 150 dosya var!
7 - Bütün bu nedenlerle gerçek savunma yapma gücüne sahip olamadım!
8 - Yukarıdakilerin belgelerini Sayın Mahkeme'ye ek hâlinde sundum!

Gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ve talep ederim. 29 Eylül 2015


HÜSEYİN HİLMİ BULUNMAZ

21 Eylül 2015 Pazartesi

MUHBİR Mustafa Şükrü Demirkanlı ve Vekili Av. Reyhan Kayışlı terliyor!

YARGITAY İLGİLİ DAİRESİNE GÖNDERİLMEK ÜZERE

T.C.
İSTANBUL
10. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ YARGIÇLIĞI'NA


DOSYA NO: 2014/469 Esas - 2015/213 Karar

KONU: "TEMYİZ TALEBİNİN REDDİNE DÂİR KARAR"a itiraz!

1 - Uluslararası işler yapıp, ülkemize döviz getiren bir şirketin sahibiyim.

2 - Uluslararası işler yapan, dünyaca tanınmış bir tiyatronun sahibiyim...

3 - Şirketim ve tiyatrom için sürekli olarak bütün dünyayı dolaşıyorum...

4 - 30 Temmuz - 4 Eylül 2015 tarihlerinde Rusya'da ve Küba'daydım...

5 - 8 - 22 Eylül tarihlerinde Tayland'da ve Çin'deydim. (Bugün geldim!)

6 - Değerlendirme yaparken, "ADLÎ TATİL"i de lütfen ele almalısınız.

7 - İtiraz gerekçelerime dayanak olan resmî BELGELERİ ekte sundum.

Gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ve talep ederim. 22 Eylül 2015


HÜSEYİN HİLMİ BULUNMAZ

7 Eylül 2015 Pazartesi

Nihat Haluk Bilginer'in vekili Av. Süleyman Anıl'la hukuksal hesaplaşma!

T.C.
İSTANBUL 
ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ YARGIÇLIĞI'NA


DÂVÂCI: Hüseyin Hilmi Bulunmaz (T.C. Kimlik No: 50482204038)

Alibaba Türbe Sk. Onur Han No:13/8-9 Çemberlitaş Eminönü / İstanbul

DÂVÂLI: Avukat Süleyman Anıl

Osmanağa mah. Serasker cad. No:35 D.2 34714 Kadıköy/İstanbul
Tel. No. 0 (216) 414 29 16 Faks No: 0 (216) 348 34 77

KONU: Dâvâlı Süleyman Anıl'ın rahatsız edici, kişilik haklarıma saldırı niteliğindeki ve "meslekî itibarımı zedeleme" amacıyla yaptığı hukuksuz eylemler nedeniyle manevî tazminat talebimizden ibâret isteğimiz var!...


HARCA ESAS DEĞER: 50.000,00 TL


AÇIKLAMALAR:


Ömrümün çoğunu "ülke dışında" geçirdiğim için, bana karşı düzenlenen "ENTELEKTÜEL VE HUKUKSAL LİNÇ KAMPANYASI" sürecine müdahil olmam zor... Bir ayı aşkın bir zaman yaşadığım Küba'dan birkaç gün önce dönüp, Çin ve Tayland ülkelerine "iş gezisine çıkmak" zorunda kalıyorum. Bunu bilen dâvâlı Avukat Süleyman Anıl, hukukun üstünlüğü için çalışmak yerine hukuku "kendi küçük çıkarları için" kullandığından, bana karşı hukuk dışı kararlar alınmasını sağlayabiliyor. İşte bu durumu engellemek için, "MANEVÎ TAZMİNAT DÂVÂSI" açma zorunluluğu doğdu. 21 Eylül 2015 gece yarısı Çin'den dönünce, 22 Eylül 2015'te daha geniş oylumlu resmî ve somut belgeleri sunacağım. Bu durumun ivediliği için çok ciddî belgeler sunup, hukukî sürecin başlamasını arzu ediyorum.


MANEVÎ TAZMİNAT TALEBİM


a - Mesleğim, iş yaşantım, saygınlığım hep zarar görmeye devam ediyor.


b - Eğer tazminat talebimiz uygun bulunursa dâvâlının işi ve konumuyla saldırıların ağır niteliği, manevî tazminat bedelinde dikkate alınmalıdır.


c - Olası manevî tazminat hesabında avukat olması nedeniyle bana karşı zararlar vermesi hususunun da dikkate alınmasını arz ve talep ediyoruz.


Arz ve izah ettiğim gerekçelerle; burada sayılmayan eylemlerle ilgili her türlü maddî ve manevî tazminat ve dâvâ haklarım saklı kalmak kaydı ile;


1 - Saldırı niteliğindeki eylemlere TMK 25 Md. gereği son verilmesine,


2 - Şahsım, mesleğim aleyhine yaptığı eylemlerle hakaret eden, meslekî saygınlığım ve itibarıma ısrarlı bir şekilde saldırıda bulunmayı sürdüren dâvâlı aleyhine 50.000,00 TL manevî tazminata hükmedilmesine,


3 - Yargılama giderinin dâvâlıya yüklenmesine karar verilmesi gerekir!...


Gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ve talep ederim. 8 Eylül 2015HÜSEYİN HİLMİ BULUNMAZ
T.C.
İSTANBUL
37. İCRA DAİRESİ'NE


DOSYA NO: 2015/15121 Esas


Bulunmaz Kuyumculuk Yayıncılık Gösteri Sanatları San. ve Tic. Ltd Şti.

30 Temmuz - 4 Eylül 2015 tarihlerinde Küba'da olduğum ve 8 - 21 Eylül 2015 tarihlerinde Çin'de ve Tayland'da olacağım için, bize gönderdiğiniz "BİRİNCİ HACİZ İHBARNÂMESİ" metnine yanıt vermemiz zor!  Şirketin imzâ yetkilisi olan Mehmet Cemalettin Bulunmaz ülke dışında bulunduğu için 2ı Eylül 2015 tarihi sonrasında size bir yanıt verebiliriz...

Gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ve talep ederim... 8 Eylül 2015


HÜSEYİN HİLMİ BULUNMAZ