29 Aralık 2014 Pazartesi

T.C.
İSTANBUL
NÖBETÇİ SULH CEZA HÂKİMLİĞİ'NE


Konu: Mustafa Demirkanlı yazısının kaldırılması 5651 S. Yasa 9. Madde


HAKARET, İFTİRA, SUÇ UYDURMA suçlarını içeren; bir paragrafı sunduğum ve kişilik haklarıma saldıran yazının kaldırılmasını istiyorum.


Suça meyilli zât Mustafa Demirkanlı kişilik haklarımı çiğnerken diyor ki:


"KENDİLERİNİ NE KADAR DA KAF DAĞI'NDA GÖRÜYORLAR… SANKİ BOKLARINDA BONCUK VAR, SANKİ DÜNYAYI BUNLAR YÖNETİYORŞİŞKİN EGO DEDİKLERİ BU OLSA GEREK!..."

DELİL: http://www.tiyatrodergisi.com.tr/?p=3579

Gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ve talep ederim... 30 Aralık 2014TALEP EDEN

HÜSEYİN HİLMİ BULUNMAZ


T.C. KİMLİK NO: 50482204038

ADRES: Ali Baba Türbe Sk. No: 5/8-9-12 Çemberlitaş Eminönü / Fatih
TELEFON: 0532 642 88 57
E-POSTA: tiyatroyun@gmail.com

***


TALEP EDİLEN

MUSTAFA ŞÜKRÜ DEMİRKANLI
T.C. KİMLİK NO: 37210675438
ADRES: Reha Yurdakul Sok. No: 28/1 Billur Ap. Şişli / İSTANBUL
TELEFON: 0212 216 75 20  / 0212 233 16 26-44
FAKS: 0212 233 16 07
E-POSTA: tiyatrodergisi@gmail.com

EKLER:

1 - Delilin fotokopi çıktısı...
2 - Delilin İnternet'te yaygınlaştırıldığını kanıtlayan belgeler...

İnternet'i babasının çiftliği sanan Coşkun Büktel'e; "DUR" demek gerekir!

T.C.
İSTANBUL
NÖBETÇİ SULH CEZA HÂKİMLİĞİ'NE


Konu: Coşkun Büktel'in suçlu yazısının kaldırılması 5651 S. Yasa 9. Md.


HAKARET, İFTİRA, SUÇ UYDURMA suçlarını içeren; bir paragrafı sunduğum ve kişilik haklarıma saldıran yazının kaldırılmasını istiyorum.


Suça meyilli şahıs Coşkun Büktel kişilik haklarımı çiğnerken diyor ki:


"Davalarım için belge ararken buldum. Aradığımda kolay ulaşabilmek için buraya da kaydediyorum. İki yazının nasıl olup da aynı kişi tarafından yazılmış olduğu, DÜNYADA YAPILACAK İLK PSİKOLOJİ SEMPOZYUMUNDA İRDELENMEYE DEĞER diye düşünüyorum. 'THEOPE'Yİ OKUMASAM EŞEKTEN FARKSIZ BİRİ OLURDUM.'"


DELİL: 
https://www.facebook.com/coskun.buktel/posts/939049522779825?pnref=story

Gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ve talep ederim... 30 Aralık 2014TALEP EDEN

HÜSEYİN HİLMİ BULUNMAZ


T.C. KİMLİK NO: 50482204038

ADRES: Ali Baba Türbe Sk. No: 5/8-9-12 Çemberlitaş Eminönü / Fatih
TELEFON: 0532 642 88 57
E-POSTA: tiyatroyun@gmail.com

***


TALEP EDİLEN

COŞKUN BÜKTEL
T.C. KİMLİK NO: 43243302258
ADRES: Çukurlu Çeşme Sok 6/4 Beyoğlu / İSTANBUL
TELEFON: 0212 252 94 82
E-POSTA: buktel@yahoo.com


EKLER:

1 - Delilin facebook çıktısı
2 - Sayın Savcı Hasan Basri Zamanis'in verdiği "TAKİPSİZLİK" kararı
3 - 6. Sulh Ceza Hâkimliği'nin "içeriğin erişiminin engellenmesi" kararı.

28 Aralık 2014 Pazar

T.C.
İSTANBUL
ANADOLU
45. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ YARGIÇLIĞI'NA


DOSYA NO: 2014/285 EsasKonu: Türk Ceza Yasası 125 ve 6352 Sayılı Yasa'ya aykırı dâvânın reddi.


30/12/2014 saat 9:40'da İstanbul 9. Asliye Hukuk Mahkemesi 2013/423 Sayılı dosya nedeniyle duruşmam olduğu ve zâten mahkemenizdeki dâvâ dosyası Türk Ceza Yasası'nın 125. Maddesi ile 6352 Sayılı Yasa'nın ilgili maddesine aykırı olduğundan, dâvânın reddedilmesi zorunluluk olduğu için duruşmaya katılamayacağımı bildirir, mahkemenizden özür dilerim!

6352 SAYILI "YARGI HİZMETLERİNİN ETKİNLEŞTİRİLMESİ AMACIYLA BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI VE BASIN YAYIN YOLUYLA İŞLENEN SUÇLARA İLİŞKİN DAVA VE CEZALARIN ERTELENMESİ HAKKINDA KANUN"UN İLGİLİ MADDESİ:

"GEÇİCİ MADDE 1- (1) 31/12/2011 tarihine kadar, basın ve yayın yoluyla ya da sair düşünce ve kanaat açıklama yöntemleriyle işlenmiş olup; temel şekli itibarıyla adlî para cezasını ya da üst sınırı beş yıldan fazla olmayan HAPİS cezasını gerektiren bir SUÇTAN dolayı;

a) Soruşturma evresinde, 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 171 inci maddesindeki şartlar aranmaksızın kamu davasının açılmasının ertelenmesine,

b) Kovuşturma evresinde, kovuşturmanın ertelenmesine,

c) Kesinleşmiş olan mahkûmiyet hükmünün infazının ertelenmesine, karar verilir."


Gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ve talep ederim... 29 Aralık 2014HÜSEYİN HİLMİ BULUNMAZ

23 Aralık 2014 Salı

İnternet'i babasının çiftliği sanan Coşkun Büktel'e; "DUR" demek gerekir!

T.C.
İSTANBUL
NÖBETÇİ SULH CEZA HÂKİMLİĞİ'NE


Konu: Coşkun Büktel'in suçlu yazısının kaldırılması 5651 S. Yasa 9. Md.


HAKARET, İFTİRA, SUÇ UYDURMA suçlarını içeren; bir paragraf sunduğum ve kişilik haklarıma saldıran yazının kaldırılmasını istiyorum.


Suça meyilli şahıs Coşkun Büktel kişilik haklarımı çiğnerken diyor ki:


"AYLARDIR HER ALLAH'IN GÜNÜ İFTİRAYLA SUÇLADIĞI BÜKTEL KARŞISINDA ASIL İFTİRA ATANIN KENDİSİ OLDUĞU YARGI KARARIYLA DA KESİN OLARAK ANLAŞILDIKTAN SONRA, ARTIK İNSANLARIN YÜZÜNE NASIL BAKACAK? BÜKTEL HAKKINDA ORTAYA ATTIĞI BÜTÜN O KOMİK VE ZIRVA İDDİALARI NASIL YALAYIP YUTACAK? YOKSA BÜKTEL ZORLAMADIĞI HALDE KENDİ İRADESİYLE TERCİH ETTİĞİ YARGIYI MI SUÇLAYACAK? YOKSA 'BÜKTEL BENİM HAKKIMDA FACEBOOK'TA DEDİKODU YAPIYOR' DEYİP İŞİN İÇİNDEN ÇIKMAYI MI DENEYECEK? YOKSA SADECE İŞİ PİŞKİNLİĞEVURACAK?"


DELİL:

https://www.facebook.com/notes/co%C5%9Fkun-b%C3%BCktel/b%C3%BCkteli-iftirayla-su%C3%A7layan-hilmi-bulunmazin-%C5%9Fikayet-dilek%C3%A7esini-savci-ciddiye-al/10154854371995711

Gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ve talep ederim... 24 Aralık 2014TALEP EDEN

HÜSEYİN HİLMİ BULUNMAZ


T.C. KİMLİK NO: 50482204038

ADRES: Ali Baba Türbe Sk. No: 5/8-9-12 Çemberlitaş Eminönü / Fatih
TELEFON: 0532 642 88 57
E-POSTA: tiyatroyun@gmail.com

***


TALEP EDİLEN

COŞKUN BÜKTEL
T.C. KİMLİK NO: 43243302258
ADRES: Çukurlu Çeşme Sok 6/4 Beyoğlu / İSTANBUL
TELEFON: 0212 252 94 82
E-POSTA: buktel@yahoo.com


EKLER:

1 - Delilin altı sayfalık facebook çıktısı
2 - Sayın Savcı Hasan Basri Zamanis'in verdiği "TAKİPSİZLİK" kararı
3 - 6. Sulh Ceza Hâkimliği'nin "içeriğin erişiminin engellenmesi" kararı.

Bulunmaz, Demirkanlı'nın vekili Av. Reyhan Kayışlı'yı köşeye sıkıştırdı...

T.C.
İSTANBUL
23. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ YARGIÇLIĞI'NA


SAYI: 2013/312 Esas


KONU: 6100 Sayılı Yasa'ya aykırı olarak görülen dâvâ reddedilmelidir...

Ortada hiçbir suç yokken avukatlığına güvenerek "suç uyduran", böylece bana "HAKARET" edip "İFTİRA" atabilen Reyhan Kayışlı'nın hukuka aykırı biçimde başlattığı hukuksuz dâvâ reddedilmeli! Kendisine hakaret ettiğim iddiasıyla birçok suç duyurusunda bulunmasına karşılık, savcılar tarafından reddedildiği için, dâvâ açan avukat Reyhan Kayışlı, bana karşı düzenlenen 1101 kişiden oluşmuş "ENTELEKTÜEL VE HUKUKSAL LİNÇ KAMPANYASI" vekilidir... Kampanya müvekkili Mustafa Şükrü Demirkanlı'nın hukuksuzluğuyla başlamıştır. Reyhan Kayışlı, bana karşı açılan kampanyadaki suçlulara yardım etmek için dâvâyı başlattı. Dâvâ hukuksuzdur! Suçsuz ceza olamayacağı için dâvâ derhal reddedilmelidir.

Gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ve talep ederim... 22 Aralık 2014


HÜSEYİN HİLMİ BULUNMAZ


EKLER: 

1 - "KOVUŞTURMAYA YER OLMADIĞINA DÂİR KARAR" 
SORUŞTURMA NO: 2013/77328 - KARAR NO: 2014/509

2 - "KOVUŞTURMAYA YER OLMADIĞINA DÂİR KARAR" 
SORUŞTURMA NO: 2014/692 - KARAR NO: 2014/29187

22 Aralık 2014 Pazartesi

"ENTELEKTÜEL VE HUKUKSAL LİNÇ KAMPANYASI" sözü, yerleşiyor!

T.C.
İSTANBUL
23. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ YARGIÇLIĞI'NA


SAYI:
2013/205 EsasKonu: Karşımda ciddî bir ÖRGÜTLÜ eylem olduğu için bâzı belgeler...


Dâvâlı Mustafa Şükrü Demirkanlı, sürekli olarak suç işleyen bir sabıkalı olarak, bana karşı 1101 kişilik bir kampanya başlattı ve bu kampanyanın tam adı "ENTELEKTÜEL VE HUKUKSAL LİNÇ KAMPANYASI" olarak, tiyatro kamuoyunca "tescil" edilmiştir... 1101 kişinin bütünü aynı şiddette suç işlemediği için diğerlerine aynı "şiddette" dâvâ açamadım... 

Çeyrek asırlık Tiyatro... Tiyatro... Dergisi'ne güvenerek, bana karşı LİNÇ KAMPANYASI başlatıp, kampanyanın önderliğini bugün bile sürdüren Mustafa Şükrü Demirkanlı'ya karşı açtığım 100.000,00 TL'lik bu dâvâ dosyası tiyatro kamuoyunda büyük bir şaşkınlık oluşturmazken küçücük bir şaşkınlık bile oluşturmadı!... Suçlu olmayı kanıksamış Mustafa Şükrü Demirkanlı, bana karşı işlediği suçlarına karşılık küçük parayı vermeli... 

Gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ve talep ederim... 22 Aralık 2014DÂVÂCI

HÜSEYİN HİLMİ BULUNMAZ


Ekler:
 1101 imzalı kampanyanın vekili Av. Reyhan Kayışlı dâvâlarından!

Bulunmaz, Demirkanlı'nın vekili Av. Reyhan Kayışlı'yı köşeye sıkıştırdı...

T.C.
İSTANBUL
20. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ YARGIÇLIĞI'NA


SAYI: 2013/167 EsasKONU: 6100 Sayılı Yasa'ya aykırı olarak görülen dâvâ reddedilmelidir...


Ortada hiçbir suç yokken avukatlığına güvenerek "suç uyduran", böylece bana "HAKARET" edip "İFTİRA" atabilen Reyhan Kayışlı'nın hukuka aykırı biçimde başlattığı hukuksuz dâvâ reddedilmeli! Kendisine hakaret ettiğim iddiasıyla birçok suç duyurusunda bulunmasına karşılık, savcılar tarafından reddedildiği için, dâvâ açan avukat 
Reyhan Kayışlı, bana karşı düzenlenen 1101 kişiden oluşmuş "ENTELEKTÜEL VE HUKUKSAL LİNÇ KAMPANYASI" vekilidir... Kampanya müvekkili Mustafa Şükrü Demirkanlı'nın hukuksuzluğuyla başlamıştır. Reyhan Kayışlı, bana karşı açılan kampanyadaki suçlulara yardım etmek için dâvâyı başlattı. Dâvâ hukuksuzdur! Suçsuz ceza olamayacağı için dâvâ derhal reddedilmelidir.

Gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ve talep ederim... 22 Aralık 2014HÜSEYİN HİLMİ BULUNMAZEKLER: 


1 - "KOVUŞTURMAYA YER OLMADIĞINA DÂİR KARAR" 

SORUŞTURMA NO: 2013/77328 - KARAR NO: 2014/509

2 - "KOVUŞTURMAYA YER OLMADIĞINA DÂİR KARAR" 

SORUŞTURMA NO: 2014/692 - KARAR NO: 2014/29187

18 Aralık 2014 Perşembe

T.C.
İSTANBUL
CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI'NA


Soruşturma No: 2013/53606


Konu: Eyyüp Fırat Kuyurtar dosyasının durumunu öğrenme istemi...

Eyyüp Fırat Kuyurtar'ın hakkımda yaptığı şikâyet sonucu başlatılan soruşturmanın akîbetini öğrenmek istiyorum... Bana yazılı bilgi veriniz...

Gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ve talep ederim... 18 Aralık 2014


HÜSEYİN HİLMİ BULUNMAZ


EK: Beşiktaş Asayiş Büro Amirliği'ndeki ifadem...

17 Aralık 2014 Çarşamba

T.C.
İSTANBUL
NÖBETÇİ SULH CEZA HÂKİMLİĞİ'NE


Konu: Fırat Kuyurtar'ın suçlu yazısının kaldırılması (5651 K. 9. Madde)

HAKARET, İFTİRA, SUÇ UYDURMA suçlarını içeren; bir paragraf sunduğum ve kişilik haklarıma saldıran yazının kaldırılmasını istiyorum.

Suça meyilli şahıs Fırat Kuyurtar kişilik haklarımı çiğnerken diyor ki:

"Bazen insanlar doğru bildiklerini ifade ederken o ifadelerine üslup katarlar. Bir ifadenin hakaret olabilmesi için ölçüsüzlük, sebepsizlik, saldırganlık gibi bazı unsurların olması gerekir. Peki sanatçıyı, politikacıyı veya toplumun önünde olan diğer kişileri eleştirmek sınırsız bir hak mıdır? Başımıza geliyor, bir kişi sırf kendisi aleyhine imza kampanyasına imza verdi diye yüzlerce insana linççi, kişiliksiz, alçak gibi ifadeler kullanabiliyor. Hatta bununla yetinmeyip o kişileri mesleki olarak, kişilik olarak kamuoyu, iş ve sosyal çevrede itibarsızlaştırmak, sistematik bir şekilde aşağılamak için özel bir çaba içine girebiliyor. Hatta hayatını, malvarlığını buna adayabiliyor."

Avukat Eyyüp Fırat Kuyurtar, hangi LİNÇ imzacılarına vekillik yapıyor?

Yargılanacağına emin olduğu için "adımı verme cesareti gösteremeyen" LİNÇ KAMPANYASI vekili Avukat Eyyüp Fırat Kuyurtar'ın benim aleyhime takip ederek dolaylı yollardan LİNÇ KAMPANYASI sürecini desteklediği adlî dosyalardan yalnızca birkaç örnek veriyorum ki, LİNÇ KAMPANYASI vekili Avukat Eyyüp Fırat Kuyurtar'ın çizdiği portre (BENİM EŞKÂLİM) ortaya çıksın. Yardımcı delil ve yeni adlî belgeler gereksinir ise verebilirim... LİNÇ KAMPANYASI vekili Avukat Eyyüp Fırat Kuyurtar'ın desteklediği LİNÇ KAMPANYASI örgütçüleri:

1 - Ahmet Cüneyt Yalaz
Ahmet Cüneyt Yalaz'ın hukuka aykırı suç duyusunu, İstanbul 20. Sulh Ceza Mahkemesi Sayın Yargıcı, Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 174/1. Maddesi gereğince Cumhuriyet Başsavcılığı'na iade etti... BU ÖNEMLİ!

2 - Bülent Sezgin
İstanbul Anadolu 45. Asliye Ceza Mahkemesi 2014/285

3 - Duygu Dalyanoğlu
İstanbul 71. Asliye Ceza Mahkemesi 2014/375

4 - Fırat Güllü
İstanbul 69. Asliye Ceza Mahkemesi 2014/987

5 - Ömer Faruk Kurhan
İstanbul 3. Sulh Ceza Mahkemesi 2010/8
İstanbul 36. Sulh Ceza Mahkemesi Değişik No: 2013/518
İstanbul 38. Asliye Ceza Mahkemesi 2014/179
İstanbul 63. Asliye Ceza Mahkemesi 2014/490
İstanbul 76. Asliye Ceza Mahkemesi 2014/400
İstanbul 80. Asliye Ceza Mahkemesi 2014/150
İstanbul 4. Asliye Hukuk Mahkemesi 2010/278

6 - Eyyüp Fırat Kuyurtar

(Kuyurtar, LİNÇÇİ olmamasına karşın bâzı adlî girişimlerde bulundu...)
Savcılığa Suç Duyurusu Soruşturma No: 2013/53606
İstanbul 12. Sulh Ceza Mahkemesi Değişik İş No: 2013/631
İstanbul 21. Asliye Hukuk Mahkemesi 2013/218
İstanbul 25. Asliye Hukuk Mahkemesi E: 2013/78 K: 2014/235 


Ayrıca, Eyyüp Fırat Kuyurtar'ın müvekkili Ömer Faruk Kurhan aleyhime ve benim lehime Yargıtay 4. Hukuk Dairesi Esas No: 2013/15222 Karar No: 2014/10691 sayılı fahiş tazminat Yargıtay BOZMA KARARI İlâmı

DELİLLER:

1 - http://tiyatroelestirmenleribirligi.org/haberler/605-uestuen-akmen-kueltuer-bakanna-hakaret-mi-etti

2 - http://mimesis-dergi.org/2014/12/ustun-akmen-kultur-bakanina-hakaret-mi-etti

Gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ve talep ederim... 18 Aralık 2014


TALEP EDEN
HÜSEYİN HİLMİ BULUNMAZ


T.C. KİMLİK NO: 50482204038
ADRES: Ali Baba Türbe Sk. No: 5/8-9-12 Çemberlitaş Eminönü / Fatih
TELEFON: 0532 642 88 57
E-POSTA: tiyatroyun@gmail.com

***

TALEP EDİLEN
EYYÜP FIRAT KUYURTAR
T.C. KİMLİK NO: 69925094082
ADRES: DEDE Hukuk Bürosu Karanfil Cad. No:24 Levent / İstanbul 
TELEFON: 0 (212) 282 40 65 (PBX) 0 (212) 270 67 40 
E-POSTA: dedehukuk@dedehukuk.com.tr


EKLER:
1 - Delillerin çıktıları
2 - Yargıtay İlâmı
3 - Bilirkişi Raporları

İnternet'i babasının çiftliği sanan Coşkun Büktel'e; "DUR" demek gerekir!

T.C.
İSTANBUL
NÖBETÇİ SULH CEZA HÂKİMLİĞİ'NE


Konu: Coşkun Büktel'in suçlu yazısının kaldırılması (5651 K. 9. Madde)


HAKARET, İFTİRA, SUÇ UYDURMA suçlarını içeren; bir paragraf sunduğum ve kişilik haklarıma saldıran yazının kaldırılmasını istiyorum.


Suça meyilli şahıs Coşkun Büktel kişilik haklarımı çiğnerken diyor ki:


"'SAVCI VE YARGIÇLARI ETKİLEMEK' istemekte ne yanlış var anlamadım. İstisnasız tüm davacılar ve davalılar, dilekçeleriyle 'SAVCI VE YARGIÇLARI ETKİLEMEK' ve böylece hakikati yargıya onaylatmak isterler. Ama yargı taraflardan yalnızca birini onaylar: Kendisine çakma hakikati onaylatmaya çalışanı değil, gerçek hakikati onaylatmaya çalışanı onaylar. Bu durumda, Hilmi neden yakınıyor? Benim dilekçe ve belgelerimin savcıyı etkilemiş olmasından neden rahatsız oluyor? Aman yarabbi! Yoksa Hilmi benim savcıyı dilekçemle değil de, başka yollarla mı etkilediğimi düşünüyor? Bu, hem benim, hem de sayın savcı Hasan Basri Zamanis'in onuruna yönelik, kanıtsız belgesiz, ipe sapa gelmez bir suçlama, kalitesiz bir iftira olmaz mı? Sadece soruyorum, olmaz mı? Hilmi beni 'ADLİYEYE YÖN' vermek istemekle de suçluyor ki, bu daha da vahim! Hilmi, yukarıda kurduğu cümleyle ne demek istiyor?"


Delil: 

https://www.facebook.com/coskun.buktel/posts/915220425162735

Gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ve talep ederim... 18 Aralık 2014


TALEP EDEN

HÜSEYİN HİLMİ BULUNMAZ


T.C. KİMLİK NO: 50482204038

ADRES: Ali Baba Türbe Sk. No: 5/8-9-12 Çemberlitaş Eminönü / Fatih
TELEFON: 0532 642 88 57
E-POSTA: tiyatroyun@gmail.com

***

TALEP EDİLEN
COŞKUN BÜKTEL
T.C. KİMLİK NO: 43243302258
ADRES: Çukurlu Çeşme Sok 6/4 Beyoğlu / İSTANBUL
TELEFON: 0212 252 94 82
E-POSTA: buktel@yahoo.com


EKLER: 

1 - Delilin facebook çıktısı
2 - Sayın Savcı Hasan Basri Zamanis'in verdiği "TAKİPSİZLİK" kararı

***

Ayrıca bakınız:


Ömer Faruk Kurhan, Hilmi Bulunmaz'ı suçladığı yanlış yazıyı kaldıracak!

Biz, bize "HAKARET" edip, "İFTİRA" atan herkesle mutlaka hesaplaşırız!

15 Aralık 2014 Pazartesi

T.C.
İSTANBUL
6. SULH CEZA HÂKİMLİĞİ'NE


DEĞİŞİK İŞ NO: 2014/6273 D. İş.


Konu: Hakaret ve küfür içeren yazı sahibi Ömer Faruk Kurhan'ın adresi

Hakaret ve küfür içerikli yazıyı yazan Ömer Faruk Kurhan'ın adresini bir önceki dilekçeme eklemeyi unuttuğumu anımsadım. İzninizle ekliyorum.

Gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ve talep ederim... 16 Aralık 2014


TALEP EDEN
HÜSEYİN HİLMİ BULUNMAZ

ADRES: Sevinç Sk. 9/7 Florya Bakırköy/İSTANBUL
E-POSTA: tfkurhan@gmail.com

14 Aralık 2014 Pazar

T.C.
İSTANBUL
63. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ YARGIÇLIĞI'NA


DOSYA NO: 2014/ 490 Esas - 2014/429 Karar


Konu: Adlî para cezasının taksitlendirilmesi istemi...

1.800,00 TL adlî para cezasını 3 taksitte ödemek istiyorum...

Gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ve talep ederim... 15 Aralık 2014


HÜSEYİN HİLMİ BULUNMAZ

Ömer Faruk Kurhan, Hilmi Bulunmaz'ı suçladığı yanlış yazıyı kaldıracak!

T.C.
İSTANBUL
NÖBETÇİ SULH CEZA HÂKİMLİĞİ'NE


Konu: Ömer Faruk Kurhan'ın yazısının kaldırılması (5651 K. 9. Madde)

HAKARET, İFTİRA, ÖRGÜT KURMA, SUÇ UYDURMA, TEHDİT suçlarını da içeren aşağıda bir paragrafını sunduğumuz kişilik haklarıma saldırı niteliğindeki yazının ivedilikle yayından kaldırılmasını istiyorum.

Suça meyilli Ömer Faruk Kurhan kişilik haklarımı çiğnerken diyor ki:

"Bu gurubun (Bulunmaz - Büktel - Göktaş) bir toplam olarak Ergenekon davasında sanık olarak yargılanan Kerinçsiz’in yolunda emin adımlarla ilerlediklerine kuşkum yoktu zaten. Anlayamadıkları nokta şu: Örenğin benim bu durumdan şikâyet edecek halim yok. Daha önce 301 ve 216 gibi maddelerden yargılanmış, hatta bazı savcılık soruşturmalarında teröre destek verip vermediğime dair sorularla da karşılaşmıştım."

Delil: 
http://fkurhan.blogspot.com.tr/2009/06/temiz-tiyatro-kampanyas-bir-baslangc.html

Gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ve talep ederim... 15 Aralık 2014


TALEP EDEN
HÜSEYİN HİLMİ BULUNMAZ

Bulunmaz kendisini LİNÇ etmek isteyen Yaşam Kaya için çok sert yazdı!

T.C.
İSTANBUL 
CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI'NA


Soruşturma No: 2013/177678Konu: Hakkımda LİNÇ KAMPANYASI başlatan Yaşam Kaya'ya dâvâ


1 - Yaşam Kaya, örgüt kurup 1101 kişiyi bir araya getirmiştir... (TCK 220)

2 - Yaşam Kaya, 1101 kişilik örgütle bana hakaret ettirmiştir... (TCK 125)
3 - Yaşam Kaya, suçsuz olmama karşın, suçlar uydurmuştur... (TCK 271)
4 - Yaşam Kaya, Adanalı hâlini kullanıp beni tehdit etmiştir... (TCK 106)
5 - Yaşam Kaya, savcılığa verdiği ifadede bana iftira atmıştır... (TCK 267)
6 - Yaşam Kaya, kurduğu örgütü hukukî olarak da kışkırtmıştır... (Ekler)

Gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ve talep ederim... 15 Aralık 2014MÜŞTEKİ

HÜSEYİN HİLMİ BULUNMAZ


NOT: Yüzlerce sayfadan oluşan ekler istenirse, ekleri dosyaya koyarız!...

13 Aralık 2014 Cumartesi

Bulunmaz, Avukat Eyyüp Fırat Kuyurtar ile Fırat Güllü'ye dersler veriyor!

T.C.
İSTANBUL
69. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ YARGIÇLIĞI'NA


DOSYA NO: 2014/987 EsasKONU: TCK 125. Madde ve 6352 Sayılı Kanun'a aykırı dâvânın reddine!


1 - Sayın Savcı Hüseyin Yavaş, benimle ilgili şikâyetlerin hemen tümünü (Anayasa'yı, kanunu asla gözetmeksizin!) iddianame ile sonuçlandırıyor!


2 - 18/04/2013 suç tarihli iddianame, TCK 125. Madde ile yargılanmamı istemesine, ilgili maddenin zaman aşımı "6 ay", iddianame içeriğindeki "suç"un 07/05/2010, 6352 Sayılı Kanun'un ilgili maddesi, benim lehime olmasına karşın, asla anlayamadığım nedenlerden, Sayın Savcı Hüseyin Yavaş, hemen her zaman için "benim aleyhime kararlar" veriyor!... 


3 - 6352 Sayılı Kanun'un ilgili maddesini göz önünde bulundurunuz:


"Dâvâ ve cezaların ertelenmesi


GEÇİCİ MADDE 1- (1) 31/12/2011 tarihine kadar, basın ve yayın yoluyla ya da sair düşünce ve kanaat açıklama yöntemleriyle işlenmiş olup; temel şekli itibarıyla adlî para cezasını ya da üst sınırı beş yıldan fazla olmayan hapis cezasını gerektiren bir suçtan dolayı;


a) Soruşturma evresinde, 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 171 inci maddesindeki şartlar aranmaksızın kamu davasının açılmasının ertelenmesine,


b) Kovuşturma evresinde, kovuşturmanın ertelenmesine,


c) Kesinleşmiş olan mahkûmiyet hükmünün infazının ertelenmesine, karar verilir."


(Kaynak: http://www.tbmm.gov.tr/kanunlar/k6352.html)


4 - Zaman aşımının ve 6352 Sayılı Kanun'un göz önünde bulundurulup, dâvânın reddedilmesi gerekmektedir!... Ayrıca, mevzuat elverirse, Sayın Savcı Hüseyin Yavaş'ın HSYK kurumuna şikâyet edilmesini istiyorum!... 


5 - Dâvâ dosyasının Anayasa'nın 64. Maddesi'ne, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne, Yargıtay içtihatlarına ve Türkiye Cumhuriyeti mevzuatına aykırı olduğu için, ülkemizin "Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi" nezdinde örselenmemesi için gerekli hassaslığın gösterileceğine eminim!


Gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ve talep ederim... 15 Aralık 2014HÜSEYİN HİLMİ BULUNMAZ


EKLER: 124 sayfadan oluşmaktadır. Yeni belgeler sunma hakkım saklı.

10 Aralık 2014 Çarşamba

Şüpheli Avukat Reyhan Kayışlı da, Hilmi Bulunmaz'dan kurtulamayacak!

T.C.
İSTANBUL
CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI
UZLAŞTIRMA BÜROSU'NA


Soruşturma No: 2013/181369Konu: Şüpheli Reyhan Kayışlı'nın 21/01/2014'te verdiği ifadeyi deşifre!


1 - 1101 kişi hakkımda ENTELEKTÜEL LİNÇ KAMPANYASI düzenledi...

2 - LİNÇ KAMPANYASI önderi Gülhan / Mustafa Şükrü Demirkanlı'dır!
3 - Entelektüel örgüt olan kampanyanın avukatı Reyhan Kayışlı'dır.
4 - Reyhan Kayışlı ile Hilmi Bulunmaz adları UYAP'tan taranmalıdır!
5 - Özel içtihada gerek duyulması gereken kampanya süreci içindeyim!

***


"ENTELEKTÜEL VE HUKUKSAL LİNÇ KAMPANYASI" resmî avukatı Reyhan Kayışlı, Cumhuriyet Savcısı Sayın Hüseyin Öz'e verdiği ifadede gerçeği örtüp, dolaylı yoldan da olsa YALAN söylemiştir. Şöyle:


"Kendisine ait İnternet sitesinde de sürekli olarak benim hakkımda HAKARET içeren yazı yazmaktadır. Bu yazılar ile ilgili, kendisi hakkında ÜÇ TANE SUÇ DUYURUSU yaptım. Bir TEKZİP kararı aldırdım. Manevî tazminat dâvâları açtım."


a) Reyhan Kayışlı'ya hiçbir zaman için kesinlikle HAKARET etmedim!

b) Hakkımdaki bütün suç duyurularına TAKİPSİZLİK kararı verildi!...
c) 5187 Sayılı Yasa ile 5651 Sayılı Yasa'yı bilerek, saptırarak karıştırıyor!

Değinmelerle sunabildiğim görüşlerim hakkında, daha geniş ve oylumlu bir açıklama yapma ihtiyacı duyuyorum. Sayın Savcı gerek duyarak bana bu konuda vakit tanırsa geniş ve oylumlu açıklamayı seve seve yaparım...


Gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ve talep ederim... 11 Aralık 2014MÜŞTEKİ

HÜSEYİN HİLMİ BULUNMAZ


EKLER: 


1 - Soruşturma No: 2013/77328 ve Karar No: 2014/509 sayılı "KOVUŞTURMAYA YER OLMADIĞINA DÂİR KARAR" örneği.


2 - Soruşturma No: 2014/692 ve Karar No: 2014/29187 sayılı "KOVUŞTURMAYA YER OLMADIĞINA DÂİR KARAR" örneği.

8 Aralık 2014 Pazartesi

Ömer Kurhan ile Av. Eyyüp Fırat Kuyurtar'ı ters köşeye yatıran dilekçe...

T.C.
İSTANBUL
27. SULH CEZA MAHKEMESİ YARGIÇLIĞI'NA


DOSYA NO: 2013/166 Esas


KONU: Yetki itirazı...

Mahkemeniz, görülmekte olan bu dâvâyı görüp, beni muhakeme etmeye yetkisizdir. Entelektüel içeriği çok yoğun ve eleştiri sınırları kapsamında kalan ciddî bir konunun KAMU DÂVÂSI olarak nitelenip "şikâyete bağlı suçlar" içine alınması, Anayasa'nın 64. Maddesi ("64. Madde: Devlet, sanat faaliyetlerini ve sanatçıyı korur. Sanat eserlerinin ve sanatçının korunması, değerlendirilmesi, desteklenmesi ve sanat sevgisinin yayılması için gereken tedbirleri alır.") başta olmak üzere, Yargıtay içtihadına, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına aykırıdır! Dâvâ reddedilip, yetkisizlik kararı verilmelidir... Eğer bunu yapma cesareti gösterilemezse bilirkişi saptanmalıdır ki, daha önceki iki dâvâ dosyasında saptanan her iki bilirkişi raporunda benim lehime karar verildi... İki dâvâ dosyasından da ceza almadım!... Adalete, hakka, hukuka, içtihada, kanuna, mevzuata, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına aykırı olarak hakkımda İst. 3. Sulh Ceza Mahkemesi 2010/8 Esas Sayılı dosyayla KAMU DÂVÂSI açtırmayı başarabilmiş Ömer Faruk Kurhan karşısında BERAAT ettim. Beni mahkûm ettirmek için adliyeyi gereksiz yere meşgûl eden haksız Ömer Faruk Kurhan'dan şikâyetçiyim!

Gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ve talep ederim... 9 Aralık 2014


HÜSEYİN HİLMİ BULUNMAZ


EKLER: 152 sayfadır...

7 Aralık 2014 Pazar

Türkiye tiyatrosunu yalanla kirleten şımarık çakma yazara hukukî ders!...

T.C.
İSTANBUL
NÖBETÇİ SULH CEZA HÂKİMLİĞİ'NE


Soruşturma No: 2014/118388

Karar No: 2014/76777


KONU: Sayın Savcı Hasan Basri Zamanis'in verdiği hatâlı karara itiraz!


Dosyamın nesnel hukuk ölçütüyle değerlendirilemediği kanısı taşıdığım için "KOVUŞTURMAYA YER OLMADIĞINA DÂİR KARAR"a karşıyım...


Olay karakolluk bir eylem olmadığı ve benim şikâyetim üzerine başlayan hukukî bir süreç olduğu için, yapay bir düzenek oluşturularak şüphelinin aynı zamanda "müşteki" sayılmasını en hafif deyimle mevzuatı zorlamak ve teâmülü bertaraf etmek anlamını içerdiği kanısındayım. Özen gerekir!


Çok net olarak sunduğum HAKARET içeriğinin bulunduğu twitter'daki tartışma niteliğini bozan durumla dayanaktan yoksun facebook'takilerini aynı hukuk terazisinde tartabilmek, evrensel hukuk anlayışına aykırıdır! Kararda belirtilmiş sözlerin orantısızlığını vurgulamak için yineliyorum: 


1 - Şüpheli Büktel'in kişilik haklarımı zedelemek için ettiği HAKARET:


a) Beni yalancılıkla, bunaklıkla suçlayan bu saçma ısrarının bilmediğim çirkin sebepleri yoktur... 

b) Suçlamadığın mavalını bırak, suçlamasan da suçluyorsun... 


c) Bu temiz değil, burda çürük kokan bir şey var... 


ç) Linççiler gibi klavye yarışına sokarak, karmakarışık etmeye gerek yok... 


d) Bu tartışmayı sürdürme tarzında bile çürük kokan bir şey var... 


e) Çürük kokan sensin, telaştasın... 


f) Linççilere çiftetelli oynatıyorsun... 


g) Suçluluk telaşından apaçık belli... 


ğ) Sen işi iyice zırvalamaya vuracağı benziyorsun... 


h) Ben, bu, Mustafa (Demirkanlı) numaralarında bir pislik ararım...


ı) Mudanya'da çürümüş bir şeyler mi var?


2 - Sayın Savcı'nın karar metnindeki benim (Hilmi Bulunmaz) sözlerim:


Benim dünya görüşümde iftira atanı bağışlamak yok. Nasıl ki, Özdemir Nutku'yu şikâyet ettimse, Coşkun Büktel'i de şikâyet ettim, sonuna dek...


***


Sayın Savcı, şüphelinin HAKARET içeren sözleriyle benim HAKARET içermeyen sözlerimi eşitleyerek, müthiş ciddî bir eşitsizlik inşa etmiştir:


(...) Her iki müştekinin birbirlerine hitaben yazdıkları sözlerin, yerleşik Yargıtay içtihatları ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne göre ağır eleştiri niteliğinde olduğu, hakaret ve iftira suçunu oluşturmadığı...


Sayın Savcı, inandırıcı somut bir Yargıtay içtihadı yada bir Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararı sunmak yerine "gerekçeli karar" sunuyormuş gibi bir izlenim vererek, hukuka olan inancımızı tamamen sarsmaktadır. 


Sayın Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliği Yargıcı, dilekçemizin en altında sayfa sayısını belirttiğimiz "EKLER" konusunda iknâ edici, ciddî bir inceleme yürütebilmenin yanı sıra Şüpheli Coşkun Büktel'in YALAN beyanlarıyla zenginleşmiş şu dâvâ dosyalarını iyi bir hassasiyetle okursa, ülkemizdeki entelektüel hukuk kurumunun durumunu kendi gözleriyle görmüş olur:


1 2. Fikrî ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi 2004/206 E.  2010/144 K.

2 İstanbul 12. Sulh Ceza Mahkemesi Dosya No: 2011/2492 Esas
3 - İstanbul 1. Asliye Hukuk Mahkemesi Dosya No: 2012/637 Esas
4 - İstanbul 65. Asliye Ceza Mahkemesi Dosya No: 2014/674 Esas

Gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ve talep ederim... 8 Aralık 2014MÜŞTEKİ:

HÜSEYİN HİLMİ BULUNMAZ


EKLER: 133 sayfadır...


***


Ayrıca bakınız:


facebook yazarı Coşkun Büktel, kanıt olarak facebook hesabını gösterdi!

6 Aralık 2014 Cumartesi

Anık'a vermedikleri oyun metinlerini almak için İBBŞT'ye dilekçe verdik...

T.C.
İSTANBUL 
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
ŞEHİR TİYATROLARI MÜDÜRLÜĞÜ'NE


KONU: Beş adet oyun metninin fotokopi çıktısını alarak değerlendirme.


Adlarını verdiğim beş adet oyun metninin fotokopi çıktılarını istiyorum:


1) 12 Öfkeli Adam

2) Cibali Karakolu
3) Lilian
4) Ölü Adamın Cep Telefonu
5) Sırça Hayvan Koleksiyonu

Gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ve talep ederim... 8 Aralık 2014HÜSEYİN HİLMİ BULUNMAZ


Adres: Ali Baba Türbe Sk. No:5/8-9-12
e-posta: tiyatroyun@gmail.com
Telefon: 0212 / 513 47 32 - 33 
Cep: 0532 642 88 57