21 Mart 2016 Pazartesi

T.C.
İSTANBUL
20. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ YARGIÇLIĞI'NA


DOSYA NO: 2015/297 Esas


KONU: Ek beyân…

Bana karşı 2007'den beri "ENTELEKTÜEL LİNÇ KAMPANYASI", 2009'dan beri "HUKUKSAL LİNÇ KAMPANYASI" düzenlenmiştir. Bu kampanyaları 1101 kişi, onlarca kuruluş ve onlarca avukat örgütledi. Öznemiz "ENTELEKTÜEL VE HUKUKSAL LİNÇ KAMPANYASI ÖRGÜTÜ"nü esas olarak aşağıdaki üç avukat hukukî olarak tasarladı:

1 - Avukat Eyyüp Fırat Kuyurtar
2 - Avukat Reyhan Kayışlı
3 - Avukat Süleyman Anıl

"Yasaya aykırı" davrandıklarını kanıtlayan birer belgeyi sunuyorum.

Gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ve talep ederim. 22 Mart 2016


HÜSEYİN HİLMİ BULUNMAZ
T.C.
İSTANBUL
20. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ YARGIÇLIĞI'NA

DOSYA NO: 2015/297 Esas

KONU: Ek beyân…

Ekte sunduğu ve OYUN Tiyatro Dergisi'nin uzantısı olan "Türkiye’nin en çok okunan İnternet Web Sitesi OYUN"da bile yayınlanabilmiş "Felsefe, hukuk ve tiyatro yada tiyatronun felsefe ve hukukla sınanması…" başlıklı yazıdaki "diyalektik hukuk"önem veriniz!...

"Tiyatro… Tiyatro… Dergisi Resmî Vekili" Dâvâlı Avukat Reyhan Kayışlı benim hakkımda sürekli "hukuka aykırı" suç duyurularında bulundu, müvekkillerini kurtarmak için göz göre göre sürekli "YALAN söyledi" ve "adliyeyi gereksiz yere meşgûl etme" eylemliliğinde bulundu... 

Sâdece "UYAP" üzerinden yapılan küçük bir inceleme bile dâvâlı şahsın hukuku ne denli hiçimsediği, ne denli küçümsediği kendiliğinden ortaya çıkacak olsa bile, elinizdeki dâvâyı öznel olarak değil, nesnel olarak; tekil olarak değil, çoğul olarak; tikel değil olarak tümel olarak ele almalısınız!

Gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ve talep ederim… 21 Mart 2016

HÜSEYİN HİLMİ BULUNMAZ

14 Aralık 2015 Pazartesi

T.C.
İSTANBUL
32. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ'NE


DOSYA NO: 2015/23998 Esas


KONU: Suçlular için suç duyurusunda bulunma nedeniyle fotokopi…

Dosyanızda taraf olmuş Mustafa Şükrü Demirkanlı ve vekili Av. Reyhan Kayışlı hakkında suç duyurusunda bulunabilmem için, işbu dosyanızın içeriğinin fotokopi çıktılarını edinebilmem gerekiyor. Tarafıma veriniz!…

Gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ve talep ederim. 15 Aralık 2015


HÜSEYİN HİLMİ BULUNMAZ

13 Aralık 2015 Pazar

T.C.
İSTANBUL
37. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ'NE


DOSYA NO: 2015/15121 Esas


Konu: Avukat Reyhan Kayışlı'nın aldığı "para"nın geri ödenmesi istemi.

Dilekçe ekinde sunduğum; T.C. İstanbul 2. İcra Hukuk Mahkemesi Esas No: 2015/784 ve Karar No: 2015/672 Sayılı "Gerekçeli Karar" metninde görüldüğü gibi, Reyhan Kayışlı, benden para aldı. Paramı geri istiyorum.

Gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ve talep ederim... 14 Aralık 2015


HÜSEYİN HİLMİ BULUNMAZ


Adres: Vezirhan Cd. Ali Baba Türbe Sk. No: 5/8-9 Çemberlitaş / Fatih
Tel: 0532 642 88 57
iban: TR950001000607382081035002
T.C.
İSTANBUL
8. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ'NE


DOSYA NO: 2014/21407 Esas

KONU: Levent Çağlayan'ın aldığı "para"nın bana geri ödenmesi istemi.

Dilekçe ekinde sunduğum T.C. İstanbul 14. İcra Hukuk Mahkemesi Esas No: 2014/642 ve Karar No: 2014/948 Sayılı "Gerekçeli Karar" metninde görüldüğü gibi, Avukat Reyhan Kayışlı müvekkili Sayın Levent Çağlayan, hukuksuz biçimde benden "ZORLA" para aldı. Paramı geri istiyorum!...

Gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ve talep ederim... 14 Aralık 2015


HÜSEYİN HİLMİ BULUNMAZ


Adres: Vezirhan Cd. Ali Baba Türbe Sk. No: 5/8-9 Çemberlitaş / Fatih
Tel: 0532 642 88 57
iban: TR950001000607382081035002

6 Aralık 2015 Pazar

T.C.
İSTANBUL
20. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ YARGIÇLIĞI'NA


DOSYA NO: 2015/297 Esas


KONU: Yardımcı dilekçe...

UYAP'taki tüm "Hüseyin Hilmi Bulunmaz" dosyaları bu dâvâya ilgilidir.

Gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ve talep ederim. 7 Aralık 2015


HÜSEYİN HİLMİ BULUNMAZ
T.C.
İSTANBUL
76. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ YARGIÇLIĞI'NA


DOSYA NO: 2014/400 Esas


KONU: Savunma

Mustafa Demirkanlı saptırma yapıyor. Sunduğum belgeleri inceleyiniz.

Gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ve talep ederim. 6 Aralık 2015


HÜSEYİN HİLMİ BULUNMAZ

4 Aralık 2015 Cuma

MUHBİR Tiyatro... Tiyatro... Dergisi yalanı üstüne kurulan dâvâ temyize!

T.C.
YARGITAY BAŞKANLIĞI 
CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI'NA GÖNDERİLMEK ÜZERE

T.C.
İSTANBUL 
42. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ YARGIÇLIĞI'NA


DOSYA NO: 2015/111 Esas


KONU:  Temyiz...

Gerekçeli temyiz dilekçesini sonra yazacağım. Hükmü temyiz ediyorum.

Gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ve talep ederim. 4 Aralık 2015


HÜSEYİN HİLMİ BULUNMAZ

3 Aralık 2015 Perşembe

MUHBİR Tiyatro... Tiyatro... Dergisi yalanı üstüne kurulan dâvâ temyize!

T.C.
YARGITAY BAŞKANLIĞI 
CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI'NA GÖNDERİLMEK ÜZERE

T.C.
İSTANBUL
60. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ YARGIÇLIĞI'NA


Dosya No: 2015/8 E., 2015/643 K., Savcılık E. Numarası 2014/51938


KONU: Yardımcı dilekçe...

Yerel Mahkeme'deki Sayın Yargıç tarafından hukuksuz olarak verilmiş HAPİS kararından cesaret alan Sayın Mustafa Şükrü Demirkanlı, her zamanda, her zeminde, her zuhûrda bana HAKARET etmeye, İFTİRA atmaya ve benim kişilik haklarımı ihlâl etmeye devam ediyor!... Sayın Mustafa Şükrü Demirkanlı'nın büyük ısrarla, zincirleme olarak sürdürdüğü kara propagandayı anlayabilmek için yalnız birkaç örneğini sunduğum HAKARET ve İFTİRA metinlerine lütfen bir göz gezdirin...

Gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ve talep ederim. 4 Aralık 2015


HÜSEYİN HİLMİ BULUNMAZ

24 Kasım 2015 Salı

T.C.
İSTANBUL 
10. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ YARGIÇLIĞI'NA


DOSYA NO: 2015/268 Esas


KONU: Yardımcı dilekçe...


Dâvâlı Ömer Faruk Kurhan, 1101 tiyatrocuyu bana karşı örgütleyip, imzâ attırdığı "ENTELEKTÜEL VE HUKUKSAL LİNÇ KAMPANYASI" önderi olduğu ve aramızda birçok adliye dosyası bulunduğu için, avukatı Eyyüp Fırat Kuyurtar kanalıyla sürekli olarak "hukuku saptırmak"tadır! Bu nedenle ciddî bir anımsatma yapıyorum... Açmış olduğum bu manevî tazmînat dâvâsı İstanbul 3. Sulh Ceza Mahkemesi'nin Dosya No: 2010/8 Esas ve İstanbul 4. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin Dosya No: 2010/278 Esas sayılı dâvâlarla ilgilidir. Diğer dosyalar kanaat oluşturmak içindir...

Gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ve talep ederim. 25 Kasım 2015


DÂVÂCI
HÜSEYİN HİLMİ BULUNMAZ