29 Nisan 2015 Çarşamba

T.C.
İSTANBUL
CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI
BASIN BÜROSU'NA


SORUŞTURMA NO: 2015/52666


KONU: Sağlıklı savunma yapabilmek için şikâyetnâme çıktısının istemi.

Ben herhangi bir yayın organında yapay şikâyette bulunan kişi hakkında yazı yazmış olmasam da, yine de yapay şikâyetnâmenin fotokopi çıktısını almak istiyorum. Yapay şikâyetnâme yazıp size sunan zât hakkımda 1101 imzalı "ENTELEKTÜEL VE HUKUKSAL LİNÇ KAMPANYASI" düzenlemekle birlikte, kendisi hakkında "BASIN BÜROSU"na doğal şikâyette bulunduğumu bilerek, benim, kendisi hakkında İnternet'te ve tamamıyla yasalara saygılı bir dille yazdığım yazıları, (sanırım) adliyeyi aldatarak "BASIN YOLUYLA HAKARET SUÇU" işlediğim izlenimi oluşturmak istemekte... Sayın Basın Savcısı UYAP'a "Hüseyin Hilmi Bulunmaz  / Mustafa Şükrü Demirkanlı" sözcüklerini yazdığında, ne demek istediğimi çok daha ayrıntılı ve net bir biçimde algılayacaktır...

Gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ve talep ederim. 30 Nisan 2015


HÜSEYİN HİLMİ BULUNMAZ
T.C.
İSTANBUL
CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI'NA


SORUŞTURMA NO: 2015/31606


KONU: Sağlıklı savunma yapabilmek için şikâyetnâme çıktısının istemi.

Her ne kadar ilgili ve yetkili karakolda ifade vermiş olsam da, o ortamla, bürom ve savcılık makamındaki ortam "aynı" olmadığından, nesnel bir savunma yapmak için hakkımda yapay şikâyette bulunanların sahteliğini anlatma düşüncesiyle yapay şikâyetin fotokopi çıktısını almak istiyorum!

Gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ve talep ederim. 30 Nisan 2015


HÜSEYİN HİLMİ BULUNMAZ

27 Nisan 2015 Pazartesi

T.C.
İSTANBUL
CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI'NA


ŞİKÂYET EDEN: HÜSEYİN HİLMİ BULUNMAZ
T.C. KİMLİK NO: 50482204038
ADRES: Ali Baba Türbe Sokak No: 13/8 Çemberlitaş, İstanbul
TELEFON: 0532 / 642 88 57 - 0212 / 513 47 32
FAKS: 0212 / 513 47 33
E-POSTA: tiyatroyun@gmail.com

ŞİKÂYET EDİLEN: EYYÜP FIRAT KUYURTAR (69925094082)
ADRES: Kozyatağı Mh. Forsa Sk. No: 9 / 14 Kadıköy, İstanbul

SUÇ: ADLİYEYİ YANILTMA, HAKARET, İFTİRA
SUÇ TARİHİ: 27 NİSAN 2015, SAAT 11:30 (tebligatı aldığım ân)

Gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ve talep ederim.


HÜSEYİN HİLMİ BULUNMAZ

23 Nisan 2015 Perşembe

Yargıtay yolunu kapatan her türlü KESİN karara KESİN karşı çıkıyoruz...

"Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü"ne gönderilmek üzere: 

T.C.
İSTANBUL 
CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI'NA


DEĞİŞİK İŞ NO: 2015/646 D. İş

DEĞİŞİK İŞ NO: 2015/1622 D. İş

Konu: İstanbul 2. Sulh Ceza Hâkimliği "Dosya No: 2015/646 D. İş", İstanbul 3. Sulh Ceza Hâkimliği "Değişik İş No: 2015/1622" kararları mevzuata ve yasaya aykırı olduğu için CMK. 309. Madde'den yararlanma


İstanbul 2. Sulh Ceza Mahkemesi Sayın Yargıcı'nın verdiği ilgili kararın, adalet anlayışına, ceza mantığına, dâvâ tekniğine, düşünce özgürlüğüne, etik, estetik bilince, genel eğilime, hak anlayışına, ifade olanağına, temel kanuna, mevzuata, olgunluk tutarlılığına, özgürlük kavramına, sanatsal davranışa, teâmüle, usûl ekonomisine ve Yargıtay içtihatlarına hiç uygun olmadığını, dosya içeriğinin hakkıyla incelenmediğini düşünüyorum. Bu nedenle, "CEZA İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ"nün, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gitmemize gerek bırakmayacağını düşünüyorum. 


SONUÇ VE İSTEM: Karar verirken Ceza Muhakemeleri Kanunu'nun 309. Maddesi'ni göz önünde bulundurarak, benim kişisel menfaatlerim için değil, hukukun tarihsel ve toplumsal çıkarları için tavır geliştiriniz. 


Gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ve talep ederim. 24 Nisan 2015HÜSEYİN HİLMİ BULUNMAZADRES: Ali Baba Türbe Sok. 5 / 8 - 9 - 12 Çemberlitaş Fatih / İstanbul

TEL: 0212 513 47 32 - 33 / 0532 642 88 57

Cücenoğlu hakkında; hakaret, iftira ve suç işlemek için tahrikten şikâyet!

T.C.
İSTANBUL
CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI'NA


ŞİKÂYET EDEN: HÜSEYİN HİLMİ BULUNMAZ

T.C. KİMLİK NO: 50482204038
ADRES: Ali Baba Türbe Sokak No: 13/8 Çemberlitaş, İstanbul
TELEFON: 0532 / 642 88 57 - 0212 / 513 47 32
FAKS: 0212 / 513 47 33
E-POSTA: tiyatroyun@gmail.com

ŞİKÂYET EDİLEN: TUNCER CÜCENOĞLU

ADRES: İstiklal Caddesi Deva Çıkmazı No.3/3 Beyoğlu - İstanbul
MSM İstanbul Ziverbey Durağı No:48 Kadıköy-İstanbul
TELEFON: 0212 251 21 14-15-16, 0216 348 80 72-73, 348 80 74, 449 59 52 449 59 53
E-POSTA: tcucenoglu@hotmail.com 
cucenoglutuncer@gmail.com
ziverbeymsm@gmail.com
https://www.facebook.com/cucenoglu

SUÇ: Hakaret, iftira, Suç işlemek için alenen tahrik (TCK 125, 267, 214)

SUÇ TARİHİ: 13 Ocak 2015

AÇIKLAMALAR:


Şüpheli Tuncer Cücenoğlu, delilde görüleceği gibi, aynen şöyle söyleyip;

"... ŞİDDETLE KINIYORUM. VE ARTIK YARGI ÖNÜNDE HESAP VERMELERİ İÇİN, SALDIRIYA UĞRAYANLARI TOPLUCA HAREKETE GEÇMEYE ÇAĞIRIYORUM!..."

Türk Ceza Kanunu'nun 214. Maddesi içeriğinde tanımı yapılmış "SUÇ İŞLEMEK İÇİN ALENEN TAHRİKTE BULUNAN KİŞİ" niteliği ve özelliğine sahip olmakla birlikte, tam 4 maddeden oluşan nedenlerle hakkında "KAMU HUKUKU DÂVÂSI" açılarak, yargılanabilmelidir.

1 - Tuncer Cücenoğlu 1101 kişilik imzayla "ÇAĞRI!!!..." başlıklı bir yazı yazılmasına katkı sunarak, Sahne Dergisi / www.sahnedergisi.com adlı www.sahnedergisi.com/stage/?q=node/52 adresinde yayınlayarak, bana karşı "İFTİRA" suçu işlemiştir. Bu yazı, baştan aşağı "İFTİRA" suçunu içermekle birlikte kişi "HAKARET" suçu nedeniyle de, yargılanmalıdır!

2 - Yazı "HAKARET İÇERİKLİ VE TALEP EDENİN İTİBAR VE SAYGINLIĞINI ZEDELEYİCİ NİTELİKLE OLDUĞU, BU SÛRETLE SÖZ KONUSU HABERİN TALEP EDENİN KİŞİLİK HAKLARINI İHLÂL EDER MAHİYETTE OLDUĞU, BU NEDENLE YAYINDAN KALDIRILMASI GEREKTİĞİ, BUNA GÖRE TALEBİN HAKLI OLDUĞU..." 13 Ocak 2015'te, İstanbul 5. Sulh Ceza Hâkimliği'nce "SUÇ ARACI OLARAK" kayıt altına alındı!... "DEĞİŞİK İŞ NO: 2015/146 KARARI" sonucunda, "HAKARET" ve "İFTİRA" içerikli yazı olarak tescil edilmiş saydığımız yazıda, adım defalarca kullanılarak ve yineleme taktiğiyle, tiyatro kamuoyu nezdinde, bana karşı "YARGISIZ İNFAZ" yapılmıştır. Bu bana çok zarar verdi!...


Adımla birlikte "HAKARET", "İFTİRA", "KARALAMA", "KÜFÜR" sözcüklerini yan yana getiren Tuncer Cücenoğlu adlı şahıs, çekinmeden, beni tüm tiyatro kamuoyunun gözünde "HAKARETÇİ", "İFTİRACI", "KARALAMACI", "KÜFÜRBAZ" ilân ederek, açıkça "HAKARET" edip, "İFTİRA" atıyor; "NEFRET"  örgütleyerek, "YALAN" söylüyor:


"KÜFÜR YAYINCILIĞI"

3 - Tuncer Cücenoğlu adlı şahıs, işi o kadar ileri götürerek ve beni tiyatro kamuoyunda öylesine rezil etmeye yelteniyor ki, çevremdeki insanlar, bu yazıyı okuduklarında, bana "acayip" sorular sorma gereksinimi duyuyor. Tuncer Cücenoğlu adlı şahıs, beni rezil etmekle asla yetinmeyerek, aynı zamanda bir "NEFRET SUÇU ÖRGÜTLÜYOR"... Tiyatro örgütlerini de birleştirerek bir "ENTELEKTÜEL LİNÇ KAMPANYASI" başlattı:


"Biz aşağıda imzası olan kurumlar ve kişiler olarak bu iki şahsı; Coşkun Büktel ve HÜSEYİN HİLMİ BULUNMAZ'ı HAKARET ve KÜFÜRlerinden dolayı kınıyor, AHLAKİ BİR TUTUM GELİŞTİRMEYE DAVET EDİYORUZ.


Çağrıcılar;

Mimesis Dergisi, Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Cüneyt Yalaz

Sahne Dergisi, Yayın Yönetmeni T. Murat Demirbaş
TEB Oyun Dergisi, Yayın Yönetmeni Hasan Anamur
Tiyatro… Tiyatro… Dergisi, Yayın Yönetmeni Mustafa Demirkanlı
www.iatp-web.org (İstanbul Alternatif Tiyatrolar Platformu-Girişim)
www.tiyatrodergisi.com.tr, Yayın yönetmeni Mustafa Demirkanlı
www.tiyatrodunyasi.com, Yayın Yönetmeni Can Törtop
www.tiyatronline.com, Yayın yönetmeni Yaşam Kaya
www.tiyatrom.com Yayın yönetmeni A. Ertuğrul Timur"

4 - Tuncer Cücenoğlu, benim asla söylemediklerimi, söylemişim gibi "tiyatro kamuoyu"na yansıtarak, benim, tamamıyla "ENTELEKTÜEL LİNÇ KAMPANYASI" ile susturulmam için tam "1101 KİŞİLİK BİR LİNÇ KAMPANYASI ÖRGÜTÜ" kurulmasına elebaşılık yapmıştır!...


Benim, hiçbir zaman için, hiçbir yerde, "tüm tiyatroları HAKARET içermek adına 'KÖPEK' benzetmesi yapmaktadır" yalan sözüne haklılık kazandırabilecek bütünlüklü bir benzetme yapmamama karşılık, bütün tiyatro gruplarını üzerime kışkırtarak, benim "ENTELEKTÜEL LİNÇ KAMPANYASI" ile tiyatro dünyasının dışına savrulmam, aforoz edilmem yönünde plan hedefleyen Tuncer Cücenoğlu adlı şahıs sürekli olarak "ALTERNATİF HUKUK" oluşturma yollarına sapabilmiştir:


"HÜSEYİN HİLMİ BULUNMAZ, kişisel site ve bloglarını sistemli AŞAĞILAMA, HAKARET ve KÜFÜR aracı olarak kullanılarak Türkiye tiyatrosunun kurum ve kişilerine SALDIRMAKTA ve RENCİDE ETMEKTEDİR. Tiyatro gündemini bu şekilde işgal etmekte, tiyatro ortamında üretimleriyle var olmak yerine İNTİKAM DUYGULARInı ortaya saçmaktadır."


Bunlar, "HAKARET SUÇU", "İFTİRA SUÇU", "NEFRET SUÇU", "YALAN SUÇU" gibi suçlar kapsamına giren kurgulanmış sözlerdir!...


Neden: Hakaret, iftira, suç işlemek için alenen tahrik TCK 125, 267, 214


DELİLLER:

1 - www.sahnedergisi.com/stage/?q=node/52
2 - www.hyetert.com/yazi3.asp?Id=432&DilId=1

SONUÇ VE İSTEM: Yukarıda sunduğum nedenlerle, şikâyet edilen ve kendisinden "şikâyetçi ve dâvâcı" olduğum ve asla uzlaşmak istemediğim Tuncer Cücenoğlu haklarında soruşturma yapılmasını, "CEZA" alması için "KAMU DAVASI AÇILMASI" kararının verilmesi gerekecektir!...


Gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ve talep ederim. 24 Nisan 2015ŞİKÂYETÇİ

HÜSEYİN HİLMİ BULUNMAZ

21 Nisan 2015 Salı

Yargıtay yolunu kapatan her türlü KESİN karara KESİN karşı çıkıyoruz...

"Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü"ne gönderilmek üzere: 

T.C.
İSTANBUL 
CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI'NA


SORUŞTURMA NO: 2014/118388 
DEĞİŞİK İŞ NO: 2015/94 D. İş


Konu: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı "Dosya No: 2014/118388", İstanbul 2. Sulh Ceza Hâkimliği'nin "Değişik İş No: 2015/94" kararı mevzuata, yasaya aykırı olduğu için CMK. 309. Madde'den yararlanma...


İstanbul 2. Sulh Ceza Mahkemesi Sayın Yargıcı'nın verdiği ilgili kararın, adalet anlayışına, ceza mantığına, dâvâ tekniğine, düşünce özgürlüğüne, etik, estetik bilince, genel eğilime, hak anlayışına, ifade olanağına, temel kanuna, mevzuata, olgunluk tutarlılığına, özgürlük kavramına, sanatsal davranışa, teâmüle, usûl ekonomisine ve Yargıtay içtihatlarına hiç uygun olmadığını, dosya içeriğinin hakkıyla incelenmediğini düşünüyorum. Bu nedenle, "CEZA İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ"nün, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gitmemize gerek bırakmayacağını düşünüyorum. 


SONUÇ VE İSTEM: Karar verirken Ceza Muhakemeleri Kanunu'nun 309. Maddesi'ni göz önünde bulundurarak, benim kişisel menfaatlerim için değil, hukukun tarihsel ve toplumsal çıkarları için tavır geliştiriniz. 


Gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ve talep ederim. 22 Nisan 2015HÜSEYİN HİLMİ BULUNMAZ

İnternet'i babasının çiftliği sanan Coşkun Büktel'e; "DUR" demek gerekir!

T.C.
İSTANBUL
NÖBETÇİ SULH CEZA HÂKİMLİĞİ'NE


Konu: Coşkun Büktel'in suçlu yazısının kaldırılması 5651 S. Yasa 9. Md.

HAKARET, İFTİRA, SUÇ UYDURMA suçlarını içeren; bir paragrafı sunduğum ve kişilik haklarıma saldıran yazının kaldırılmasını istiyorum.

Suça meyilli şahıs Coşkun Büktel kişilik haklarımı çiğnerken diyor ki:

"Eğer rahatsızlığın kendine yönelik TEHDİT nedeniyle değil de, HİLMİ BULUNMAZ'ın bana ve 'İkinci Geliş'e yönelik VANDALİZMİ yüzünden ise, yine de 'aldırma' derim. Ben aldırmıyorum. HİLMİ BULUNMAZ'ın 'İkinci Geliş'i TUVALET KAPAĞINA KOYUP üstüne basması, 'İkinci Geliş'in ya da benim ayıbım değil ki... HİLMİ BULUNMAZ'ın bu İLKELLİĞİNİ ben defalarca TEŞHİR ETTİM, etmeye de devam edeceğim. Kitabımı kloset kapağında görmek, umurumda bile değil.... Asıl HİLMİ BULUNMAZ, çıplak ayağıyla benim (40 Mustafa ve 50 HİLMİ BULUNMAZ'ın 100 yılda yazamayacağı) kitabımın üstüne basıp fotosunu yayınlamış olmakla düştüğü durumdan nasıl kurtulacağını düşünsün... Ben rahatım: Çünkü HİLMİ BULUNMAZ'ın yazdıkları artık Mustafa vasıtasıyla da beni meşgul edemeyecek. Yani ben durumdan senin kadar yakınmıyorum. HİLMİ BULUNMAZ'ın 'İkinci Geliş'e yönelik VANDALİZMİ beni rahatsız etmiyor, çünkü uzun uzun kompozisyon yazmama gerek kalmaksızın, VANDALİZMİ görsel olarak en kolay ve en etkili biçimde TEŞHİR ETMEMİ sağlıyor. Benim HİLMİ BULUNMAZ hakkında (şu aşamada) söyleyeceklerim bundan ibaret... Onun 'İkinci Geliş'le ilgili VANDALİZMİNİ TEŞHİR ETMEYE DEVAM EDECEĞİM."

DELİL: www.facebook.com/coskun.buktel/posts/829830750368370

Gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ve talep ederim. 22 Nisan 2015


TALEP EDEN
HÜSEYİN HİLMİ BULUNMAZ


T.C. KİMLİK NO: 50482204038
ADRES: Ali Baba Türbe Sk. No: 5/8-9-12 Çemberlitaş Eminönü / Fatih
TELEFON: 0532 642 88 57
E-POSTA: tiyatroyun@gmail.com

***

TALEP EDİLEN
COŞKUN BÜKTEL
T.C. KİMLİK NO: 43243302258
ADRES: Çukurlu Çeşme Sok 6/4 Beyoğlu / İSTANBUL
TELEFON: 0212 252 94 82
E-POSTA: buktel@yahoo.com


EKLER:
1 - Delilin facebook çıktısı...
2Sulh Ceza Hâkimliği'nin "içeriğin erişiminin engellenmesi" kararları.

Haluk Bilginer, Kemal Aydoğan, oyun atölyesi, Süleyman Anıl adliyeye...

T.C.
İSTANBUL
NÖBETÇİ SULH CEZA HÂKİMLİĞİ'NE


Konu: Haluk Bilginer, Kemal Aydoğdu, oyun atölyesi, Süleyman Anıl'ın suçlu yazısının yayından kaldırılması istemi. (5651 Sayılı Yasa 9. Madde)

HAKARET, İFTİRA, SUÇ UYDURMA suçlarını içeren; bir paragrafı sunduğum ve kişilik haklarıma saldıran yazının kaldırılmasını istiyorum.

Suça meyilli şahıslar N. Haluk Bilginer, Kemal Aydoğdu, oyun atölyesi, Süleyman Anıl kişilik haklarımı çiğnerken dediler ki:

"OYUN ATÖLYESİ tüm bu kaba dili, küfür ve hakaret içeren tavrı kınıyor ve bu dile sahip olanlarla herhangi bir bağının olamayacağını tiyatro kamuoyuna bildirmeyi görev sayıyor ve ekliyor: Bu tür duyarlılıkları göstermek bir gün herkese lazım oluyor. O nedenle yaşadığımız ortamın 'GÜZELLİĞİ' için yerinde ve zamanında 'TEPKİ' vermeyi 'DUYARLILIK' göstermeyi UNUTMAYINIZ, UNUTMAYALIM! Başkalarına yapılan HAKARETLERİ BAŞIMIZA GELMİŞ GİBİ ALGILAYIP TAVRIMIZI BELİRLEYELİM. OYUN ATÖLYESİ" 

DELİL: http://www.hyetert.com/yazi3.asp?Id=432&DilId=1

Gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ve talep ederim... 22 Nisan 2015


TALEP EDEN
HÜSEYİN HİLMİ BULUNMAZ


T.C. KİMLİK NO: 50482204038
ADRES: Ali Baba Türbe Sk. No: 5/8-9-12 Çemberlitaş Eminönü / Fatih
TELEFON: 0532 642 88 57
E-POSTA: tiyatroyun@gmail.com

***

TALEP EDİLEN (KARŞI TARAF)
NİHAT HALUK BİLGİNER
KEMAL AYDOĞAN
OYUN ATÖLYESİ
SÜLEYMAN ANIL
ADRES: MODA DR. ESAT IŞIK CD. NO: 15 KADIKÖY / İSTANBUL
TELEFON: 0216 349 98 78 - 0216 349 98 79 - 0216 345 39 39
E-POSTA: bilgi@oyunatolyesi.com


EKLER:

1 - Delilin çıktısı
2 - Sulh Ceza Hâkimliği'nin "içeriğin erişiminin engellenmesi" kararı.

18 Nisan 2015 Cumartesi

Yargıtay yolunu kapatan her türlü KESİN karara KESİN karşı çıkıyoruz...

"Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü"ne gönderilmek üzere: 


T.C.
İSTANBUL 
38. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ YARGIÇLIĞI'NA


DOSYA NO: 2014/179 Esas


Konu: T.C. İstanbul 38. Asliye Ceza Mahkemesi Sayın Yargıcı'nın kararı mevzuata, yasalara aykırı olduğu için CMK. 309. Madde'den yararlanma.

T.C. İstanbul 38. Asliye Ceza Mahkemesi Yargıcı'nın verdiği ilgili kararın adalet anlayışına, ceza mantığına, dâvâ tekniğine, düşünce özgürlüğüne, etik, estetik bilince, genel eğilime, hak anlayışına, ifade olanağına, temel kanuna, mevzuata, olgunluk tutarlılığına, özgürlük kavramına, sanatsal davranışa, teâmüle, usûl ekonomisine ve Yargıtay içtihatlarına hiç uygun olmadığını, dosya içeriğinin hakkıyla incelenmediğini düşünüyorum. Bu nedenle, "CEZA İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ"nün, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gitmemize gerek bırakmayacağını düşünüyorum. 

SONUÇ VE İSTEM: Karar verirken "Ceza Muhakemeleri Kanunu"nun 309. Maddesi'ni göz önünde bulundurarak, benim kişisel menfaatlerim için değil, hukukun tarihsel ve toplumsal çıkarları için tavır geliştiriniz... 

Gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ve talep ederim. 20 Nisan 2015


HÜSEYİN HİLMİ BULUNMAZ

Gülhan Avşar Demirkanlı & Mustafa Şükrü Demirkanlı ŞİKÂYET ediliyor!

T.C.
İSTANBUL
CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI'NA


ŞİKÂYET EDEN: HÜSEYİN HİLMİ BULUNMAZ
T.C. KİMLİK NO: 50482204038
ADRES: Ali Baba Türbe Sokak No: 13/8 Çemberlitaş, İstanbul
TELEFON: 0532 / 642 88 57 - 0212 / 513 47 32
FAKS: 0212 / 513 47 33
E-POSTA: tiyatroyun@gmail.com

ŞİKÂYET EDİLEN: GÜLHAN AVŞAR DEMİRKANLI
ADRES: Reha Yurdakul Sok. No: 28/1 Billur Ap. Şişli-İstanbul
TELEFON: 0212 216 75 20   
E-POSTA: tiyatrodergisi@gmail.com

ŞİKÂYET EDİLEN: MUSTAFA ŞÜKRÜ DEMİRKANLI
ADRES: Reha Yurdakul Sok. No: 28/1 Billur Ap. Şişli-İstanbul
TELEFON: 0212 216 75 20   
E-POSTA: tiyatrodergisi@gmail.com

ŞİKÂYET EDİLEN: YFK Yapım Yayıncılık Tic. ve San. Ltd. Şti.
ADRES: Reha Yurdakul Sok. No: 28/1 Billur Ap. Şişli-İstanbul
TELEFON: 0212 216 75 20   
E-POSTA: tiyatrodergisi@gmail.com

SUÇ: HAKARET (TCK 125), İFTİRA (TCK 267)
SUÇ TARİHİ: 13 Ocak 2015

AÇIKLAMALAR:

1 - TİYATRO... TİYATRO... DERGİSİ SAHİBİ GÜLHAN AVŞAR DEMİRKANLI İLE TİYATRO... TİYATRO... DERGİSİ YAYIN YÖNETMENİ ve SORUMLU YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ MUSTAFA ŞÜKRÜ DEMİRKANLI adlı kişiler 1101 kişilik imzayla "ÇAĞRI!!!..." başlıklı bir yazı kaleme alıp, Sahne Dergisi / www.sahnedergisi.com adlı www.sahnedergisi.com/stage/?q=node/52 adresinde yayınlayarak, bana karşı "İFTİRA" suçu işlemiştir. Bu yazı, baştan aşağı "İFTİRA" suçunu içermekle birlikte kişi "HAKARET" suçu nedeniyle de, yargılanmalıdır!

2 - Yazı "HAKARET İÇERİKLİ VE TALEP EDENİN İTİBAR VE SAYGINLIĞINI ZEDELEYİCİ NİTELİKLE OLDUĞU, BU SÛRETLE SÖZ KONUSU HABERİN TALEP EDENİN KİŞİLİK HAKLARINI İHLÂL EDER MAHİYETTE OLDUĞU, BU NEDENLE YAYINDAN KALDIRILMASI GEREKTİĞİ, BUNA GÖRE TALEBİN HAKLI OLDUĞU..." 13 Ocak 2015'te, İstanbul 5. Sulh Ceza Hâkimliği'nce "SUÇ ARACI OLARAK" kayıt altına alındı!... "DEĞİŞİK İŞ NO: 2015/146 KARARI" sonucunda, "HAKARET" ve "İFTİRA" içerikli yazı olarak tescil edilmiş saydığımız yazıda, adım defalarca kullanılarak ve yineleme taktiğiyle, tiyatro kamuoyu nezdinde, bana karşı "YARGISIZ İNFAZ" yapılmıştır. Bu bana çok zarar verdi!...

Adımla birlikte "HAKARET", "İFTİRA", "KARALAMA", "KÜFÜR" sözcüklerini yan yana getiren GÜLHAN AVŞAR DEMİRKANLI İLE MUSTAFA ŞÜKRÜ DEMİRKANLI adlı şahıslar, zinhar çekinmeden, beni tüm tiyatro kamuoyunun gözünde "HAKARETÇİ", "İFTİRACI", "KARALAMACI", "KÜFÜRBAZ" ilân ederek, bana "HAKARET" edip, "İFTİRA" atıyor; "NEFRET"  örgütleyerek, "YALAN" söylüyor:

"KÜFÜR YAYINCILIĞI"

3 - Sn. GÜLHAN AVŞAR DEMİRKANLI İLE  MUSTAFA ŞÜKRÜ DEMİRKANLI adlı şahıslar, işi o kadar ileri götürerek ve beni tiyatro kamuoyunda öylesine rezil etmeye yelteniyor ki, çevremdeki insanlar, bu yazıyı okuduklarında, bana "acayip" sorular sorma gereksinimi duyuyor. Sayın GÜLHAN AVŞAR DEMİRKANLI İLE MUSTAFA ŞÜKRÜ DEMİRKANLI adlı şahıslar, beni rezil etmekle asla yetinmeyerek, aynı zamanda bir "NEFRET SUÇU ÖRGÜTLÜYOR"... Tiyatro örgütlerini de birleştirerek bir "ENTELEKTÜEL LİNÇ KAMPANYASI" başlattı:

"Biz aşağıda imzası olan kurumlar ve kişiler olarak bu iki şahsı; Coşkun Büktel ve HÜSEYİN HİLMİ BULUNMAZ'ı HAKARET ve KÜFÜRlerinden dolayı kınıyor, AHLAKİ BİR TUTUM GELİŞTİRMEYE DAVET EDİYORUZ.

Çağrıcılar;

Mimesis Dergisi, Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Cüneyt Yalaz

Sahne Dergisi, Yayın Yönetmeni T. Murat Demirbaş
TEB Oyun Dergisi, Yayın Yönetmeni Hasan Anamur
Tiyatro… Tiyatro… Dergisi, Yayın Yönetmeni Mustafa Demirkanlı
www.iatp-web.org (İstanbul Alternatif Tiyatrolar Platformu-Girişim)
www.tiyatrodergisi.com.tr, Yayın yönetmeni Mustafa Demirkanlı
www.tiyatrodunyasi.com, Yayın Yönetmeni Can Törtop
www.tiyatronline.com, Yayın yönetmeni Yaşam Kaya
www.tiyatrom.com Yayın yönetmeni A. Ertuğrul Timur"

4 - Sn. GÜLHAN AVŞAR DEMİRKANLI İLE MUSTAFA ŞÜKRÜ DEMİRKANLI, benim asla söylemediklerimi, söylemişim gibi tiyatro kamuoyuna yansıtarak benim tamamıyla "ENTELEKTÜEL LİNÇ KAMPANYASI" ile susturulmam için tam "1101 KİŞİLİK BİR LİNÇ KAMPANYASI ÖRGÜTÜ" kurulmasına elebaşılık yapabilmişlerdir!...

Benim, hiçbir zaman için, hiçbir yerde, "tüm tiyatroları HAKARET içermek adına 'KÖPEK' benzetmesi yapmaktadır" yalan sözüne haklılık kazandırabilecek bütünlüklü bir benzetme yapmamama karşılık, bütün tiyatro gruplarını üzerime kışkırtarak, benim "ENTELEKTÜEL LİNÇ KAMPANYASI" ile tiyatro dünyasının dışına savrulmam, aforoz edilmem yönünde plan hedefleyen GÜLHAN AVŞAR DEMİRKANLI İLE MUSTAFA ŞÜKRÜ DEMİRKANLI adlı şahıslar sürekli olarak "ALTERNATİF HUKUK" oluşturma yoluna gitmiş, gidebilmişlerdir:

"HÜSEYİN HİLMİ BULUNMAZ, kişisel site ve bloglarını sistemli AŞAĞILAMA, HAKARET ve KÜFÜR aracı olarak kullanılarak Türkiye tiyatrosunun kurum ve kişilerine SALDIRMAKTA ve RENCİDE ETMEKTEDİR. Tiyatro gündemini bu şekilde işgal etmekte, tiyatro ortamında üretimleriyle var olmak yerine İNTİKAM DUYGULARInı ortaya saçmaktadır."

Bunlar, "HAKARET SUÇU", "İFTİRA SUÇU", "NEFRET SUÇU", "YALAN SUÇU" gibi suçlar kapsamına giren kurgulanmış sözlerdir!...

HUKUKİ SEBEP: HAKARET (TCK 125), İFTİRA (TCK. 267)

DELİLLER:

1 - www.sahnedergisi.com/stage/?q=node/52
2 - www.hyetert.com/yazi3.asp?Id=432&DilId=1

SONUÇ VE İSTEM: Yukarıda sunduğum nedenlerle, şikâyet edilen ve kendisinden "şikâyetçi ve dâvâcı" olduğum ve asla uzlaşmak istemediğim Sayın GÜLHAN AVŞAR DEMİRKANLI İLE MUSTAFA ŞÜKRÜ DEMİRKANLI haklarında soruşturma yapılmasını ve "CEZA" alması için "KAMU DAVASI AÇILMASI" kararının verilmesi gerekecektir!...

Gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ve talep ederim. 20 Nisan 2015


ŞİKÂYETÇİ
HÜSEYİN HİLMİ BULUNMAZ

17 Nisan 2015 Cuma

Mustafa Şükrü Demirkanlı'ya uyan Murat Demirbaş bin pişman olacak!...

T.C.
İSTANBUL
CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI'NA


ŞİKÂYET EDEN: HÜSEYİN HİLMİ BULUNMAZ

T.C. KİMLİK NO: 50482204038
ADRES: Ali Baba Türbe Sokak No: 13/8 Çemberlitaş, İstanbul
TELEFON: 0532 / 642 88 57 - 0212 / 513 47 32
FAKS: 0212 / 513 47 33
E-POSTA: tiyatroyun@gmail.com

ŞİKAYET EDİLEN: T. MURAT DEMİRBAŞ

ADRES: G. M. K. Bulvarı Onur İşhanı Kat: 2 No: 29, Ankara
TELEFON: 0312 / 418 69 96
E-POSTA: sahne@sahnedergisi.com / t.mdemirbas@hotmail.com

SUÇ: HAKARET (TCK 125), İFTİRA (TCK 267)

SUÇ TARİHİ: 13 Ocak 2015

AÇIKLAMALAR:


1 - SAHNE DERGİSİ İMTİYAZ SAHİBİ VE SORUMLU YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ T. MURAT DEMİRBAŞ adlı kişi "ÇAĞRI!!!..." başlıklı bir yazı kaleme alıp, Sahne Dergisi / www.sahnedergisi.com adlı www.sahnedergisi.com/stage/?q=node/52 adresinde yayınlayarak, bana karşı "İFTİRA" suçu işlemiştir. Bu yazı, baştan aşağı "İFTİRA" suçunu içermekle birlikte kişi "HAKARET" suçu nedeniyle de yargılanmalıdır!


2 - Yazı "HAKARET İÇERİKLİ VE TALEP EDENİN İTİBAR VE SAYGINLIĞINI ZEDELEYİCİ NİTELİKLE OLDUĞU, BU SÛRETLE SÖZ KONUSU HABERİN TALEP EDENİN KİŞİLİK HAKLARINI İHLÂL EDER MAHİYETTE OLDUĞU, BU NEDENLE YAYINDAN KALDIRILMASI GEREKTİĞİ, BUNA GÖRE TALEBİN HAKLI OLDUĞU..." 13 Ocak 2015'te, İstanbul 5. Sulh Ceza Hâkimliği'nce "SUÇ ARACI OLARAK" kayıt altına alındı!... "DEĞİŞİK İŞ NO: 2015/146 KARARI" sonucunda,  "HAKARET" ve "İFTİRA" içerikli yazı olarak tescil edilmiş saydığımız yazıda, adım defalarca kullanılarak ve yineleme taktiğiyle, tiyatro kamuoyu nezdinde, bana karşı "YARGISIZ İNFAZ" yapılmıştır. Bu bana çok zarar verdi!...

Adımla birlikte "HAKARET", "İFTİRA", "KARALAMA", "KÜFÜR" sözcüklerini defalarca yan yana getirebilmiş T. MURAT DEMİRBAŞ adlı şahıs, asla çekinmeden, beni, bütün tiyatro kamuoyunun gözünde "HAKARETÇİ", "İFTİRACI", "KARALAMACI", "KÜFÜRBAZ" ilân ederek, bana "HAKARET" edip, bana "İFTİRA" atabiliyor, bana karşı "NEFRET" duygusu örgütleyerek, bana karşı "YALAN" söyledi:


"KÜFÜR YAYINCILIĞI" 


3 - T. MURAT DEMİRBAŞ adlı şahıs, işi o kadar ileri götürerek, beni tiyatro kamuoyunda öyle rezil etmeye yelteniyor ki, çevremdeki insanlar, bu yazıyı okuyunca, bana "acayip" sorular sorma gereksinimi duyuyor. T. MURAT DEMİRBAŞ adlı şahıs, beni rezil etmekle yetinmeyip, aynı zamanda bir "NEFRET SUÇU ÖRGÜTLÜYOR"... Tiyatro örgütlerini de birleştirerek bir "ENTELEKTÜEL LİNÇ KAMPANYASI" başlattı:


"Biz aşağıda imzası olan kurumlar ve kişiler olarak bu iki şahsı; Coşkun Büktel ve HÜSEYİN HİLMİ BULUNMAZ'ı HAKARET ve KÜFÜRlerinden dolayı kınıyor, AHLAKİ BİR TUTUM GELİŞTİRMEYE DAVET EDİYORUZ.


Çağrıcılar;

Mimesis Dergisi, Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Cüneyt Yalaz

Sahne Dergisi, Yayın Yönetmeni T. Murat Demirbaş
TEB Oyun Dergisi, Yayın Yönetmeni Hasan Anamur
Tiyatro… Tiyatro… Dergisi, Yayın Yönetmeni Mustafa Demirkanlı
www.iatp-web.org (İstanbul Alternatif Tiyatrolar Platformu-Girişim)
www.tiyatrodergisi.com.tr, Yayın yönetmeni Mustafa Demirkanlı
www.tiyatrodunyasi.com, Yayın Yönetmeni Can Törtop
www.tiyatronline.com, Yayın yönetmeni Yaşam Kaya
www.tiyatrom.com Yayın yönetmeni A. Ertuğrul Timur"

4 -
T. MURAT DEMİRBAŞ, benim asla söylemediklerimi, söylemişim gibi tiyatro kamuoyuna yansıtarak benim tamamıyla "ENTELEKTÜEL LİNÇ KAMPANYASI" ile susturulmam için tam "1101 KİŞİLİK BİR LİNÇ KAMPANYASI ÖRGÜTÜ" kurulmasına, elebaşılık yapmıştır!...

Benim, hiçbir zaman için, hiçbir yerde, "tüm tiyatroları HAKARET içermek adına 'KÖPEK' benzetmesi yapmaktadır" yalan sözüne haklılık kazandırabilecek bütünlüklü bir benzetme yapmamama karşılık, bütün tiyatro gruplarını üzerime kışkırtarak, benim "ENTELEKTÜEL LİNÇ KAMPANYASI" ile tiyatro dünyasının dışına savrulmam, aforoz edilmem yönünde plan hedefleyen T. MURAT DEMİRBAŞ adlı şahıs sürekli olarak "ALTERNATİF HUKUK" oluşturma yoluna gitmiştir:


"HÜSEYİN HİLMİ BULUNMAZ, kişisel site ve bloglarını sistemli AŞAĞILAMA, HAKARET ve KÜFÜR aracı olarak kullanılarak Türkiye tiyatrosunun kurum ve kişilerine SALDIRMAKTA ve RENCİDE ETMEKTEDİR. Tiyatro gündemini bu şekilde işgal etmekte, tiyatro ortamında üretimleriyle var olmak yerine İNTİKAM DUYGULARInı ortaya saçmaktadır."


Bunlar, "HAKARET SUÇU", "İFTİRA SUÇU", "NEFRET SUÇU", "YALAN SUÇU" gibi suçlar kapsamına giren kurgulanmış sözlerdir!...

HUKUKİ SEBEP: HAKARET (TCK 125), İFTİRA (TCK. 267)


DELİLLER:

1 - www.sahnedergisi.com/stage/?q=node/52
2 - www.hyetert.com/yazi3.asp?Id=432&DilId=1

SONUÇ VE İSTEM: Yukarıda sunduğum nedenlerle, şikâyet edilen ve kendisinden "şikâyetçi ve dâvâcı" olduğum ve asla uzlaşmak istemediğim T. MURAT DEMİRBAŞ hakkında soruşturma yapılmasını ve "CEZA" alması için "KAMU DAVASI AÇILMASI" kararının verilmesi gerekir.


Gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ve talep ederim. 20 Nisan 2015ŞİKÂYETÇİ

HÜSEYİN HİLMİ BULUNMAZ

16 Nisan 2015 Perşembe

Yargıtay yolunu kapatan her türlü KESİN karara KESİN karşı çıkıyoruz...

"Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü"ne gönderilmek üzere: 


T.C.
İSTANBUL 
4. SULH CEZA HÂKİMLİĞİ'NE


DEĞİŞİK İŞ NO: 2014/1520 


KONU: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı "Dosya No: 2014/113783", İstanbul 4. Sulh Ceza Hâkimliği "Değişik İş No: 2014/1520" kararı mevzuata, yasaya aykırı olduğu için CMK. 309. Madde'den yararlanma...

İstanbul 2. Sulh Ceza Mahkemesi Sayın Yargıcı'nın verdiği ilgili kararın, adalet anlayışına, ceza mantığına, dâvâ tekniğine, düşünce özgürlüğüne, etik, estetik bilince, genel eğilime, hak anlayışına, ifade olanağına, temel kanuna, mevzuata, olgunluk tutarlılığına, özgürlük kavramına, sanatsal davranışa, teâmüle, usûl ekonomisine ve Yargıtay içtihatlarına hiç uygun olmadığını, dosya içeriğinin hakkıyla incelenmediğini düşünüyorum. Bu nedenle, "CEZA İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ"nün, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gitmemize gerek bırakmayacağını düşünüyorum. 

SONUÇ VE İSTEM: Karar verirken Ceza Muhakemeleri Kanunu'nun 309. Maddesi'ni göz önünde bulundurarak, benim kişisel menfaatlerim için değil, hukukun tarihsel ve toplumsal çıkarları için tavır geliştiriniz. 

Gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ve talep ederim. 17 Nisan 2015


HÜSEYİN HİLMİ BULUNMAZ

Sanık Yaşam Kaya için 13. Asliye Ceza Mahkemesi'ne yardımcı dilekçe!

T.C.
İSTANBUL
13. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ YARGIÇLIĞI'NA

DOSYA NO: 2015/25 Esas

KONU: Sanık Yaşam Kaya'nın basın - yayın organlarını birer suç aygıtı gibi görmesini gösterme kaygısıyla verdiğimiz YARDIMCI DİLEKÇE!

1 - İlk duruşmaya katılamadığım için, tanıkların "YALANCI TANIK" gibi ifade vermelerine müdahil olamadım. Duruşma tutanağını okuduğumda, tanıkların kendilerinden emin olamama hâllerini hemen saptayabildim. Tanıkları reddediyorum. Tanıklar gerçeği değim, gerçek olmayanı gündeme getiriyorlar.


2 - Sunduğum belgelerden de anlaşılacağı üzere, Sanık Yaşam Kaya'da bir "anımsamama" yada "yanlış anımsama" alışkanlığı var. HAKARET gibi basit bir suçla yargılanıp, küçük bir ceza almasını arzu ettiğim Sanık Yaşam Kaya, olmayanı olmuş yada olmuşu olmamış gibi göstererek, aynı zamanda İFTİRA suçunu da işlemeye niyetli görünüyor. Bu nedenle, Sanık Yaşam Kaya, sadece HAKARET suçu nedeniyle değil, aynı zamanda İFTİRA ve TEHDİT suçlarıyla da yargılanmalıdır. Zâten bana attığı e-posta içeriğinde TEHDİT suçu ögeleri bulunmakla birlikte, Sanık Yaşam Kaya'nın kardeşi Tanık Umut Çağlar Kaya'nın beyanından da anlaşılacağı gibi, net bir TEHDİT suçu ögesi vardır. Şöyle ki:

"Ben, iddia edilen olayı gözümle görmedim. Sanık, benim kardeşim olur. Kardeşimin İnternet'teki yazılarını takip ediyordum. Bundan 6 yıl önce müştekinin, Yaşam'a hitaben, İnternet'teki bir yazısında annemize hakaret ettiğini okudum. Bunun üzerine kardeşim olan sanığı uyardım. Kendisi de, 'MÜŞTEKİ HAKKINDA GEREĞİNİ YAPACAĞINI' söyledi. Yine değişik zamanlarda müşteki, İnternet ortamında, sanığa hakaret içerikli yazılar yazmıştı. Bu hakaretleri, müştekinin kendisine ait blogunda okumuştum. Benim konuya ilişkin bilgim ve görgüm bundan ibarettir."

3 - Sanık Yaşam Kaya, 1101 kişinin imzasını toplayarak, bana karşı Nisan 2009'da "ENTELEKTÜEL VE HUKUKSAL LİNÇ KAMPANYASI" başlatıp, bu kampanyanın günümüze dek sürmesine yardım ve yataklık etmiştir. 

4 - Bu dâvâ dosyası tikel olarak değil, tümel olarak incelenmelidir. Şöyle:

a) 7 Mart 2008 tarihli BİRİNCİ ENTELEKTÜEL LİNÇ KAMPANYASI
http://tiyatroyun.blogspot.com.tr/2008/03/bir-iftirann-bataklk-anatomisi.html

b) 29 Nisan 2009 tarihli İKİNCİ ENTELEKTÜEL LİNÇ KAMPANYASI
http://tiyatroyun.blogspot.com.tr/2009/04/yalan-makinesi-ve-kufurbaz-mustafa.htm

c) 29 Aralık 2009 tarihli ÜÇÜNCÜ HUKUKSAL LİNÇ KAMPANYASI
http://tiyatroyun.blogspot.com.tr/2010/03/hilmi-bulunmaz-yarglanyor.html

d) LİNÇ KAMPANYALARI incelenip, BİLİRKİŞİ RAPORU yazılmalıdır.

e) Olasıysa, bu dâvâ dosyası için de BİLİRKİŞİ RAPORU yazdırılmalıdır.

5 - Bütün bilimsel ve hukuksal bilgiler toplandıktan sonra, Sanık Yaşam Kaya, HAKARET, İFTİRA, TEHDİT ve SUÇ UYDURMA suçlarından ceza almalıdır.

Gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ve talep ederim... 17 Nisan 2015


HÜSEYİN HİLMİ BULUNMAZ
T.C.
İSTANBUL
35. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ YARGIÇLIĞI'NA


DOSYA NO: 2015/17 Esas


KONU: Sayın Savcı'nın eksik bilgiyle hazırladığı iddianameye ek bilgiler

1 - Bu dâvâ dosyası tikel olarak değil, tümel olarak incelenmelidir. Şöyle:

a) 7 Mart 2008 tarihli BİRİNCİ ENTELEKTÜEL LİNÇ KAMPANYASI
http://tiyatroyun.blogspot.com.tr/2008/03/bir-iftirann-bataklk-anatomisi.html

b) 29 Nisan 2009 tarihli İKİNCİ ENTELEKTÜEL LİNÇ KAMPANYASI
http://tiyatroyun.blogspot.com.tr/2009/04/yalan-makinesi-ve-kufurbaz-mustafa.htm

c) 29 Aralık 2009 tarihli ÜÇÜNCÜ HUKUKSAL LİNÇ KAMPANYASI
http://tiyatroyun.blogspot.com.tr/2010/03/hilmi-bulunmaz-yarglanyor.html

d) LİNÇ KAMPANYALARI incelenip, BİLİRKİŞİ RAPORU yazılmalıdır.

e) Olasıysa, bu dâvâ dosyası için de BİLİRKİŞİ RAPORU yazdırılmalıdır.

2 - Sayın Savcı, altında kendi imzasının bile bulunduğu şu sözlere dikkat edememiştir: "... beni ilgilendiren bölümleri 'KES - KOPYALA - YAPIŞTIR SİSTEMİ'  ile dilekçeme EKLEDİM. Ancak sayfanın tamamının yazdırılarak, e-posta bilgisi alınması gerektiğini BİLMİYORDUM!..." Sayın Savcı bu söze dikkat etmiş olsuydı, Avukat Eyyüp Fırat Kuyurtar'ın aynen, tıpatıp "EHLİYETİ BULUNMASINA KARŞIN, KAZA YAPAN BİR SÜRÜCÜ" olduğunu anlardı... (EK: 1)

3 - Sayın Savcı, Avukat Eyyüp Fırat Kuyurtar'ın kötücül emelinin farkına varmadığı için "NEDEN - SONUÇ İLİŞKİLERİ" ile düşünmek yerine "avukat - savcı - yargıç" üçgeninin düşünsel geniyle hareket ederek, müştekiye GERÇEK ANLAMDA niçin iş bilmez dediğimin resmî (T.C. İSTANBUL 15. SULH CEZA MAHKEMESİ'NİN DEĞİŞİK İŞ NO: 2012/899 D. İş) belgesine göz atma gereksinimi duymamıştır. (EK: 2)

4 - Sayın Savcı, Avukat Eyyüp Fırat Kuyurtar'ın bile HUKUKÇU olması nedeniyle HUKUKSAL ETKİ ALTINDA KALARAK, (bence) UYAP içeriğine "Eyyüp Fırat Kuyurtar / Hüseyin Hilmi Bulunmaz..." yazarak en azından "sanal" bir araştırma yapmak yerine, kanıksanmış savcılık eğilimiyle, "AVUKATLAR DOĞRU SÖYLER!" s/imgesiyle hareket ederek, (halkın diliyle söylersek) "AVUKATLAR YALAN SÖYLER!" düsturunu düşünmemiş. Bizimle ilgili YARGITAY belgeleri:

a- Yargıtay 4. Hukuk Dairesi Esas no: 2013/15222 Karar no: 2014/10691

b- Yargıtay 4. Hukuk Dairesi Esas no: 2014/14936 Karar no: 2014/15540

c- Yargıtay 4. Hukuk Dairesi Dosya no: 2014/11696 (EK:3/1,2,3)

5 - Yeni yardımcı belge, bilgi, bulgu, kanıt sunma ve hukuk dâvâsı açma hakkım saklı kalmak üzere mevzuat elveriyorsa, hukuken olasıysa şimdi, Avukat Eyyüp Fırat Kuyurtar'dan, öncelikle "ADLİYEYİ GEREKSİZ YERE MEŞGÛL ETME" suçu olmak üzere, "HAKARET, İFTİRA ve SUÇ UYDURMA" suçları nedeniyle, "şikâyetçi ve dâvâcı" oluyorum!... Bunun yanı sıra, dâvâ dosyasının, "Ceza İşleri Genel Müdürlüğü", "Anayasa Mahkemesi""Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi" gibi kurumlara hiç uğramadan, derhal "REDDİNE" kararı verilmelidir! Takdir mahkemenin olduğuna göre "REDDİNE" kararı verme eğilimi oluşmazsa, BERAAT etmeliyim. Buna inanıyorum. Teşekkür ediyorum!

Gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ve talep ederim... 16 Nisan 2015


HÜSEYİN HİLMİ BULUNMAZ
T.C.
İSTANBUL
10. SULH CEZA HÂKİMLİĞİ'NE GÖNDERİLMEK ÜZERE

T.C.
İSTANBUL
9. SULH CEZA HÂKİMLİĞİ'NE


DEĞİŞİK İŞ NO: 2015/707 D. İş


KONU: İnternet erişimi engellenmesinin talebinin reddine itiraz etme...

T.C. İstanbul 9. Sulh Ceza Hâkimliği Yargıcı, kişilik haklarımı ihlâl eden talebimi reddetti. Kişilik hakkıma, yanlış algı oluşmasına katkı sunan bu talebimin reddedilmesi, Anayasa ile Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne aykırıdır. İnternet erişimi engellenmesinin sağlanmasını arzu ediyorum. Entelektüel içerik nedeniyle BİLİRKİŞİ RAPORU gereksinmektedir!...

Gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ve talep ederim... 16 Nisan 2015


HÜSEYİN HİLMİ BULUNMAZ

15 Nisan 2015 Çarşamba

T.C.
İSTANBUL
35. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ YARGIÇLIĞI'NA


DOSYA NO: 2015/17 Esas


KONU: Dâvâ dosyasının içeriğinin fotokopi çıktısını almak istiyorum...

Hakkımda haksız ve hukuksuz yere başlatılan yapay dâvâ için savunma yapabilmek için, dâvâ dosyası içeriğinin fotokopi çıktılarını edineceğim...

Gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ve talep ederim... 15 Nisan 2015


HÜSEYİN HİLMİ BULUNMAZ

14 Nisan 2015 Salı

T.C.
İSTANBUL
7. SULH CEZA HÂKİMLİĞİ'NE GÖNDERİLMEK ÜZERE

T.C.
İSTANBUL
6. SULH CEZA HÂKİMLİĞİ'NE


DEĞİŞİK İŞ NO: 2015/1641 D. İş


KONU: Mevzuata aykırı "İnternet erişiminin engellenmesi"ne itiraz...

T.C. İstanbul 6. Sulh Ceza Hâkimliği Yargıcı, kişinin kişilik hakkını ihlâl etmememe, kişilik hakkına ve yanlış algı oluşmasına katkı sunmamama karşın, yanlış bir karar verdi!... Karar, Anayasa ile Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne aykırıdır. Bu yanlış kararın, düzeltilmesini arzu ediyorum.

Gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ve talep ederim... 15 Nisan 2015


HÜSEYİN HİLMİ BULUNMAZ