26 Mayıs 2015 Salı

T.C.
İSTANBUL
4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ YARGIÇLIĞI'NA


SAYI NO: 2015/56 Esas


KONU: Dâvânın reddi...

Başta, Yargıtay 4. Hukuk Dairesi Başkanlığı'nın 2014/11696 Sayılı Dosya hakkında verdiği 7 Nisan 2015 tarihli 2015/4333 Karar No'lu BOZMA kararı olmak üzere, "benim hakkımda" düzenlenmiş "ENTELEKTÜEL VE HUKUKSAL LİNÇ KAMPANYASI" resmî belgeleri incelenerek, üzerime atılı ciddî suçlamaların adalete, hakka, hukuka, kanuna, önemli Yargıtay kararlarına, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne aykırı olduğu saptanarak, bu hukuksuz ve yapay dâvânın reddine karar verilmelidir.

Gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ve talep ederim. 26 Mayıs 2015


HÜSEYİN HİLMİ BULUNMAZ

25 Mayıs 2015 Pazartesi

T.C.
İSTANBUL
NÖBETÇİ SULH CEZA MAHKEMESİ'NE GÖNDERİLMEK ÜZERE

T.C.
İSTANBUL
CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI
BASIN SUÇLARI SORUŞTURMA BÜROSU'NA


SORUŞTURMA NO: 2015/54773

KARAR NO: 2015/41324

Mustafa Şükrü Demirkanlı ve vekili Avukat Reyhan Kayışlı, Cumhuriyet Basın Savcısı Sayın Umut Tepe'nin şahsında adaleti, hukuku kandırmak istemektedir. Sayın Savcı, sanırım işlerinin yoğunluğu nedeniyle dosyayı tam olarak inceleyemedi... İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesi Sayın Yargıcı, 2015/52666 No'lu Soruşturmayı incelediğinde Demirkanlı'nın "ENTELEKTÜEL VE HUKUKSAL LİNÇ KAMPANYASI"nı görür.


Gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ve talep ederim. 26 Mayıs 2015HÜSEYİN HİLMİ BULUNMAZ

24 Mayıs 2015 Pazar

T.C.
İSTANBUL
CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI'NA


ŞİKÂYET EDEN: HÜSEYİN HİLMİ BULUNMAZ
T.C. KİMLİK NO: 50482204038
ADRES: Ali Baba Türbe Sokak No: 13/8 Çemberlitaş, İstanbul
TELEFON: 0532 642 88 57 / 0212 513 47 32 / 0212 520 04 94
FAKS: 0212 513 47 33
E-POSTA: tiyatroyun@gmail.com

ŞİKÂYET EDİLEN: COŞKUN BÜKTEL
T.C. KİMLİK NO: 43243302258
ADRES: Çukurlu Çeşme Sok 6/4 Beyoğlu / İSTANBUL
TELEFON: 0212 252 94 82
E-POSTA: buktel@yahoo.com

SUÇ: HAKARET (TCK 125) ve İFTİRA (TCK 267)
DELİLLER: 2014/3219, 2014/4166, 2015/134, 2015/942 Ekte sunuldu!
SUÇ TARİHİ: 19/12/2014, 30/12/2014, 12/01/2015, 16/02/2015

Şüpheli Coşkun Büktel, İnternet ortamından bana "HAKARET" ederek "İFTİRA" atmıştır! Şüpheli Coşkun Büktel'in, işlediğini düşündüğümüz suçlarının içerikleri, Türk Ceza Kanunu'nun 125. ve 267. maddelerinde çok nettir ve tartışmaya açık değildir. O adalete, hakka, hukuka, içtihada, kanuna, mevzuata, teamüle göre yargılanarak, "Asliye Ceza Mahkemesi" makamında verilecek kararla cezalandırılmalıdır ki, tiyatroya bile verdiği zararın önüne geçilsin... Büktel'in tiyatroya verdiği zarar kanıtlanabilir...

SONUÇ VE İSTEM: Şikâyetçi olduğum ve asla uzlaşmak istemediğim Coşkun  Büktel hakkında soruşturma yapılarak, Türk Ceza Kanunu'nun 125. ve 267. maddelerinin içeriğine uygun biçimde cezalandırılması için "KAMU DÂVÂSI" açılması yönünde karar verilebilmesini istiyorum!...

Gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ve talep ederim. 25 Mayıs 2015


ŞİKÂYETÇİ HÜSEYİN HİLMİ BULUNMAZ

20 Mayıs 2015 Çarşamba

T.C.
İSTANBUL
3. SULH CEZA HÂKİMLİĞİ'NE GÖNDERİLMEK ÜZERE

T.C.
İSTANBUL
2. SULH CEZA HÂKİMLİĞİ'NE


DEĞİŞİK İŞ NO: 2015/2078 D. İş


KONU: İnternet erişimi engellenmesinin talebinin reddine itiraz etme...

T.C. İstanbul 2. Sulh Ceza Hâkimliği Yargıcı, kişilik haklarımı ihlâl eden talebimi reddetti. Kişilik hakkıma, yanlış algı oluşmasına katkı sunan bu talebimin reddedilmesi, Anayasa ile Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne aykırıdır. İnternet erişimi engellenmesinin sağlanmasını arzu ediyorum. Entelektüel içerik nedeniyle BİLİRKİŞİ RAPORU gereksinmektedir!...

Gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ve talep ederim. 21 Mayıs 2015


HÜSEYİN HİLMİ BULUNMAZ
T.C.
İSTANBUL
CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI
BASIN SUÇLARI SORUŞTURMA BÜROSU'NA


SORUŞTURMA NO: 2015/52666

Bana tebliğ edilen "erişimin engellenmesi kararı"nı 20 Şubat 2015 tarihinde tebellüğ ettim! O tarihten önceki yayınların "suç içerdiğini" bildiğimi varsayarak, "SOYUT BİR SUÇ DUYURUSUNDA" bulunan Mustafa Şükrü Demirkanlı ve onun vekili Avukat Reyhan Kayışlı, Sayın Cumhuriyet Basın Savcısı Umut Tepe'nin şahsında adaleti kandırmaya çalışmaktadırlar. Bu nedenle kendilerinden dâvâcı ve şikâyetçiyim...

Gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ve talep ederim. 21 Mayıs 2015


HÜSEYİN HİLMİ BULUNMAZ

18 Mayıs 2015 Pazartesi

T.C.
İSTANBUL
CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI'NA


SORUŞTURMA NO: 2015/31606


KONU: 1101 kişilik bir örgüte karşı tamamlanmamış bir savunma metni

1 - Video 5 Temmuz 2009'da yayınlandığı için, Türk Ceza Kanunu'nun 125. Maddesi'ne ve 6532 Sayılı Yasa'ya göre SUÇ DEĞİLDİR. Bakınız:

"Dava ve cezaların ertelenmesi

GEÇİCİ MADDE 1- (1) 31/12/2011 tarihine kadar, basın ve yayın yoluyla ya da sair düşünce ve kanaat açıklama yöntemleriyle işlenmiş olup; temel şekli itibarıyla adlî para cezasını ya da üst sınırı beş yıldan fazla olmayan hapis cezasını gerektiren bir suçtan dolayı;

a) Soruşturma evresinde, 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 171 inci maddesindeki şartlar aranmaksızın kamu davasının açılmasının ertelenmesine,

b) Kovuşturma evresinde, kovuşturmanın ertelenmesine,

c) Kesinleşmiş olan mahkûmiyet hükmünün infazının ertelenmesine, karar verilir."

2 - Bana karşı örgütlenmiş tam tamına 1101 kişi, benim hakkımda Nisan 2009'da "ENTELEKTÜEL VE HUKUKSAL LİNÇ KAMPANYASI" başlatmış ve hâlâ sürdürmektedir. İşbu süreci anlayabilmek için, UYAP dağarcığından "Hüseyin Hilmi Bulunmaz" adıyla etiketlenmiş 100'ü aşkın "değişik iş - soruşturma - kovuşturma" içeriklerini araştırıp inceleyebilirsiniz. Hemen hemen tümü adalete, hakka, hukuka, kanuna, mevzuata ve Yargıtay içtihatlarına aykırı olarak başlatılıp, sakat ve yapay biçimde yürütülen bu "HUKUKSAL LİNÇ KAMPANYALARI" ciddî dosyalar bağlamında benim lehime sonuçlandı. Birkaç örneğini sundum.

3 - Konunun ciddî ve evrensel olması nedeniyle, daha geniş bir savunma metni daha yazmak istiyorum!... Kendi alanında ve uluslararası düzeyde "EN BÜYÜK" olan bir şirketin sahibi olmakla, dünya çapında tanınan tiyatro yöneticisi olduğum için bana karşı başlatılan "ENTELEKTÜEL VE HUKUKSAL LİNÇ KAMPANYASI" hakkında kitap hazırlamaya başladığım için, size daha geniş bir sunum ve savunma daha yapabilmek istiyorum!... Her ne kadar adalete, hakka, hukuka, kanuna, mevzuata ve Yargıtay içtihatlarına aykırı bulunarak, hakkımda "KOVUŞTURMAYA YER OLMADIĞINA DÂİR KARAR" verileceğine emin olsam BİLE daha derin ve daha düzeyli bir savunma yapma hakkımı saklı tutuyorum.

Gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ve talep ederim. 18 Mayıs 2015


HÜSEYİN HİLMİ BULUNMAZ

17 Mayıs 2015 Pazar

T.C.
İSTANBUL
6. SULH CEZA HÂKİMLİĞİ'NE GÖNDERİLMEK ÜZERE

T.C.
İSTANBUL
5. SULH CEZA HÂKİMLİĞİ'NE


DEĞİŞİK İŞ NO: 2015/2263 D. İş


KONU: İnternet erişimi engellenmesinin talebinin reddine itiraz etme...

T.C. İstanbul 5. Sulh Ceza Hâkimliği Yargıcı, kişilik haklarımı ihlâl eden talebimi reddetti. Kişilik hakkıma, yanlış algı oluşmasına katkı sunan bu talebimin reddedilmesi, Anayasa ile Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne aykırıdır. İnternet erişimi engellenmesinin sağlanmasını arzu ediyorum. Entelektüel içerik nedeniyle BİLİRKİŞİ RAPORU gereksinmektedir!...

Gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ve talep ederim. 18 Mayıs 2015


HÜSEYİN HİLMİ BULUNMAZ
T.C.
İSTANBUL
6. SULH CEZA HÂKİMLİĞİ'NE GÖNDERİLMEK ÜZERE

T.C.
İSTANBUL
5. SULH CEZA HÂKİMLİĞİ'NE


DEĞİŞİK İŞ NO: 2015/2251 D. İş


KONU: İnternet erişimi engellenmesinin talebinin reddine itiraz etme...

T.C. İstanbul 5. Sulh Ceza Hâkimliği Yargıcı, kişilik haklarımı ihlâl eden talebimi reddetti. Kişilik hakkıma, yanlış algı oluşmasına katkı sunan bu talebimin reddedilmesi, Anayasa ile Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne aykırıdır. İnternet erişimi engellenmesinin sağlanmasını arzu ediyorum. Entelektüel içerik nedeniyle BİLİRKİŞİ RAPORU gereksinmektedir!...

Gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ve talep ederim. 18 Mayıs 2015


HÜSEYİN HİLMİ BULUNMAZ

4 Mayıs 2015 Pazartesi

T.C.
İSTANBUL
2. SULH CEZA HÂKİMLİĞİ'NE GÖNDERİLMEK ÜZERE

T.C.
İSTANBUL
1. SULH CEZA HÂKİMLİĞİ'NE


DEĞİŞİK İŞ NO: 2015/1875 D. İş


KONU: İnternet erişimi engellenmesinin talebinin reddine itiraz etme...

T.C. İstanbul 1. Sulh Ceza Hâkimliği Yargıcı, kişilik haklarımı ihlâl eden talebimi reddetti. Kişilik hakkıma, yanlış algı oluşmasına katkı sunan bu talebimin reddedilmesi, Anayasa ile Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne aykırıdır. İnternet erişimi engellenmesinin sağlanmasını arzu ediyorum. Entelektüel içerik nedeniyle BİLİRKİŞİ RAPORU gereksinmektedir!...

Gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ve talep ederim. 5 Mayıs 2015


HÜSEYİN HİLMİ BULUNMAZ
T.C.
İSTANBUL
CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI'NA


SORUŞTURMA NO: 2015/52666


KONU: Mâzeret

Endonezya'da olacağımdan, dönünce savunma yapacağım için üzgünüm.

Gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ve talep ederim. 5 Mayıs 2015


HÜSEYİN HİLMİ BULUNMAZ
T.C.
İSTANBUL
CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI'NA


SORUŞTURMA NO: 2015/31606


KONU: Mâzeret

Endonezya'da olacağımdan, dönünce savunma yapacağım için üzgünüm.

Gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ve talep ederim. 5 Mayıs 2015


HÜSEYİN HİLMİ BULUNMAZ
T.C.
İSTANBUL
13. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ YARGIÇLIĞI'NA


DOSYA NO: 2015/25 Esas


KONU: Mâzeret

Endonezya'da olacağımdan duruşmaya katılamayacağım için üzgünüm...

Gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ve talep ederim. 5 Mayıs 2015


HÜSEYİN HİLMİ BULUNMAZ
T.C.
İSTANBUL
76. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ YARGIÇLIĞI'NA


DOSYA NO: 2014/400 Esas


KONU: Mâzeret

Endonezya'da olacağımdan duruşmaya katılamayacağım için üzgünüm...

Gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ve talep ederim. 5 Mayıs 2015


HÜSEYİN HİLMİ BULUNMAZ

3 Mayıs 2015 Pazar

Yargıtay yolunu kapatan her türlü KESİN karara KESİN karşı çıkıyoruz...

"Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü"ne gönderilmek üzere: 

T.C.
İSTANBUL
ANADOLU
45. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ YARGIÇLIĞI'NA


DOSYA NO: 2014/285 Esas - 2014/448 Karar


Konu: İstanbul Anadolu 45. Asliye Ceza Mahkemesi Sayın Yargıcı'nın Kararı mevzuata aykırı olduğu için CMK. 309. Madde'den yararlanma!

İst. Anadolu 45. Asliye Ceza Mahkemesi Yargıcı'nın verdiği ilgili kararın adalet anlayışına, ceza mantığına, dâvâ tekniğine, düşünce özgürlüğüne, etik, estetik bilince, genel eğilime, hak anlayışına, ifade olanağına, temel kanuna, mevzuata, olgunluk tutarlılığına, özgürlük kavramına, sanatsal davranışa, teâmüle, usûl ekonomisine ve Yargıtay içtihatlarına hiç uygun olmadığını, dosya içeriğinin hakkıyla incelenmediğini düşünüyorum. Bu nedenle, "CEZA İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ"nün, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gitmemize gerek bırakmayacağını düşünüyorum!

SONUÇ VE İSTEM: Karar verirken "Ceza Muhakemeleri Kanunu"nun 309. Maddesi'ni göz önünde bulundurarak, benim kişisel menfaatlerim için değil, hukukun tarihsel ve toplumsal çıkarları için tavır geliştiriniz... 

Gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ve talep ederim. 4 Mayıs 2015


HÜSEYİN HİLMİ BULUNMAZ