30 Haziran 2015 Salı

Avukatlara, polislere, savcılara, yargıçlara karşı da hukuku savunuyoruz!

T.C.
İSTANBUL 
18. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ YARGIÇLIĞI'NA


SAYI: 2014/179 Esas


KONU: Dâvânın reddi gerekse de kanı oluşması için ek yardımcı dilekçe

1 - Dâvâ, İstanbul 35. Sulh Ceza Mahkemesi'ndeki dosyaya dayandığı ve dosya, Yargıtay'da olduğu için, Yargıtay kararının beklenilmesi gerekir!...

2 - Dâvâ, tekil olarak değerlendirildiğinde, hukuk çiğneneceği için, bana karşı KAMPANYA düzenleyenlerle aramızdaki dosyalar incelenmelidir.

3 - Dâvâ, emsali bulunmayan bir içeriğe sahip olduğundan, BİLİRKİŞİ RAPORU hazırlanması gerektiği gibi, önceki üç RAPOR incelenmelidir!

4 - Dâvâ, "Türkiye Tiyatro Tarihi" ve "Türkiye Hukuk Tarihi" içeriklerini zenginleştireceği için, ekte sunduğum resmî belgeler bile incelenmelidir!

Gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ve talep ederim. 30 Haziran 2015


HÜSEYİN HİLMİ BULUNMAZ

Birlikte yargılanmaktan hoşlanmadığım Büktel'in temyiz metnini istedim!

T.C.
İSTANBUL
60. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ YARGIÇLIĞI'NA


DOSYA NO: 2015/8 Esas KONU: Coşkun Büktel'in temyiz dilekçesi istemi...


Birlikte yargılandığımız Coşkun Büktel'in temyiz dilekçesini istiyorum...


Gereğinin yapılmasını saygılarım arz ve talep ederim. 30 Haziran 2015HÜSEYİN HİLMİ BULUNMAZ

29 Haziran 2015 Pazartesi

Avukatlara, polislere, savcılara, yargıçlara karşı da hukuku savunuyoruz!

T.C.
İSTANBUL
10. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ YARGIÇLIĞI'NA


DOSYA NO: 2015/268 Esas


KONU: ŞİMDİLİK KAYDIYLA BİRKAÇ YARDIMCI BELGE SUNUMU

Dâvâlının hakkımda yürüttüğü karalama kampanyasının birkaç örneği...

Gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ve talep ederim. 30 Haziran 2015


HÜSEYİN HİLMİ BULUNMAZ

Avukatlara, polislere, savcılara, yargıçlara karşı da hukuku savunuyoruz!

T.C.
YARGITAY
İLGİLİ CEZA DAİRESİ BAŞKANLIĞI'NA
GÖNDERİLMEK ÜZERE

T.C.
İSTANBUL
60. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ YARGIÇLIĞI'NA


DOSYA NO: 2015/8 Esas KONU: TCK ve Ceza Muhakemesi Kanunu'na aykırı karara itiraz etme!


İstanbul 60. Asliye Ceza Mahkemesi Sayın Yargıcı'nın verdiği hukuka aykırı karardan cesaret alan Tiyatro... Tiyatro... Dergisi Sahibi Mustafa Şükrü Demirkanlı, bugün bile sürekli  HAKARET etmekte, İFTİRA atmakta ve AĞIR TAHRİKLERDE bulunmaktadır! Ekte sunduğum oldukça somut belgeler bunu gayet net kanıtlamaktadır!


Gereğinin yapılmasını saygılarım arz ve talep ederim. 30 Haziran 2015HÜSEYİN HİLMİ BULUNMAZ

Avukatlara, polislere, savcılara, yargıçlara karşı da hukuku savunuyoruz!

T.C.
İSTANBUL
SULH CEZA HÂKİMLİĞİ'NE GÖNDERİLMEK ÜZERE

T.C.

İSTANBUL
CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI
BASIN BÜROSU'NA


SORUŞTURMA NO
: 2015/56571

KARAR NO: 2015/46854

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Bürosu Savcısı Sayın Emin Aydinç, dosyayı dikkatsizlik yada ilgisizlik nedeniyle hakkıyla inceleyememiş ve "UYAP" ortamında yeterli biçimde araştıramamıştır.


Sayın Cumhuriyet Savcısı'na yeteri denli belge, bilgi sunmama karşın, bu belgeleri kılı kırka inceleme gereği duymayıp, "KOPYALA YAPIŞTIR" mantığıyla davranabilmiştir! Bu nedenle, karara itiraz ediyor ve olumsuz karar çıkarsa "Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü"ne ve "Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi"ne gideceğim... Bu nedenle "KOVUŞTURMAYA YER OLMADIĞINA DÂİR KARAR"ı yeniden ele alınıp, çağdaş, diyalektik ve nesnel hukuka uygun karar verilmelidir...


Gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ve talep ederim. 30 Haziran 2015HÜSEYİN HİLMİ BULUNMAZ

Avukatlara, polislere, savcılara, yargıçlara karşı da hukuku savunuyoruz!

T.C.
İSTANBUL
SULH CEZA HÂKİMLİĞİ'NE GÖNDERİLMEK ÜZERE

T.C.
İSTANBUL
CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI'NA


SORUŞTURMA NO: 2015/68942

KARAR NO: 2015/45937

İstanbul Cumhuriyet Savcısı Sayın Ufuk Büyükşengün, dosyayı dikkatsizlik yada ilgisizlik nedeniyle hakkıyla inceleyememiş ve "UYAP" ortamında yeteri kadar araştırmamıştır! "Tarafların arasında daha önceye dayalı 'BİRDEN FAZLA' karşılıklı şikâyetlerini içerir müracaatlarının olduğu anlaşılmıştır." denilmesine karşın hiçbir kaynak gösterilmeyip, hukuka aykırı davranılmıştır. Nereden biliyorum? Ekteki "Dosya No: 2014/118388 Soruşturma" dışında, "Taraflar arasında daha önceye dayalı birden fazla karşılıklı şikâyet!" söz konusu olmadığı gibi, karşı tarafın bana HAKARET eden, İFTİRA atan yazıları nedeniyle birçok "ERİŞİMİN ENGELLENMESİ" kararı verilmiştir. Bu nedenle karara itiraz ediyor ve olumsuz karar çıktığında, önce "Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü"ne, sonra mevzuata uygun davranıp, "Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi"ne gideceğim. Böylece "KOVUŞTURMAYA YER OLMADIĞINA DÂİR KARAR"ın düzeltilmesini, kamu dâvâsının açılmasını arzu ediyorum!


Gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ve talep ederim. 30 Haziran 2015HÜSEYİN HİLMİ BULUNMAZ

17 Haziran 2015 Çarşamba

Avukatlara, polislere, savcılara, yargıçlara karşı da hukuku savunuyoruz!

T.C.
İSTANBUL
10. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ YARGIÇLIĞI'NA


DOSYA NO: 2015/268 EsasKONU: ŞİMDİLİK KAYDIYLA BİRKAÇ YARDIMCI BELGE SUNUMU


Dâvâlının hakkımda yürüttüğü karalama kampanyasının birkaç örneği...


Gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ve talep ederim. 17 Haziran 2015HÜSEYİN HİLMİ BULUNMAZ
T.C.
İSTANBUL 
3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ YARGIÇLIĞI'NA 


DOSYA NO: 2015/261 Esas


KONU: Eksik evrak tamamlama...

Sonradan farkına vardım ki, iki nüsha olarak getirmem gereken belgeleri bir nüsha olarak getirmişim. Tamamladım. Bu nedenle özür diliyorum...

Gereğinin yapılmasına saygılarımla arz ve talep ederim. 17 Haziran 2015


HÜSEYİN HİLMİ BULUNMAZ

16 Haziran 2015 Salı

Mustafa Şükrü Demirkanlı ve vekili Av. Reyhan Kayışlı sürekli yenilecek!

T.C.
İSTANBUL 
17. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ YARGIÇLIĞI'NA


DOSYA NO: 2014/242 Esas


KONU: DERDEST OLAN MÜKERRER DÂVÂNIN REDDİNİN İSTEMİ.

Yargıtay İlgili Ceza Dairesi Makamı'na sunduğumuz ekteki belgeden de anlaşılacağı gibi, benim hakkımda 1101 kişilik "ENTELEKTÜEL VE HUKUKSAL LİNÇ KAMPANYASI" örgütlenmekle yetinilmeyip tüm savcıların dikkatsizliğinden, yargıçların ilgisizliğinden yararlanılarak sürekli olarak adaletsiz, haksız, hukuksuz, içtihada aykırı, kanun dışı ve mevzuatı hiçimseyen bir mantıkla "TÜRK MİLLETİ ADINA" kararlar veren mahkemeler aldatılmak isteniyor; ekteki yargıtay sunumlu belgede de çok net biçimde görüleceği gibi, hukuk işlerinin yoğunluğu nedeniyle, savcıların dikkatleri dağılmakta, yargıçların ilgileri azalmaktadır... Bu konudaki duyarlı tutumunuza DURUŞMALAR ESNASINDA tanık olmama karşın, sizi uyarmak zorunda kaldığım için, lütfen bağışlayınız...

Gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ve talep ederim. 17 Haziran 2015


HÜSEYİN HİLMİ BULUNMAZ
T.C.
YARGITAY
İLGİLİ CEZA DAİRESİ BAŞKANLIĞI'NA
GÖNDERİLMEK ÜZERE

T.C.

İSTANBUL
60. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ YARGIÇLIĞI'NA

DOSYA NO: 2015/8 EsasKONU: Mustafa Şükrü Demirkanlı yine MÜKERRER DÂVÂSI sunumu.


1 - Ekte sunduğum üç ayrı DVD ("Orijinal Video, Coşkun Büktel Videosu ve Hilmi Bulunmaz Videosu") olarak sunduğum belgede görüleceği gibi ben hiçbir kimseye hiçbir biçimde HAKARET etmedim. Hele, Mustafa Şükrü Demirkanlı'ya asla ve kesinlikle HAKARET etmedim. Mustafa Şükrü Demirkanlı'nın vekili Avukat Reyhan Kayışlı, YALAN söyleyerek savcıyı kandırdı. Savcının dikkatsizliği ve yargıcın ilgisizliği nedeniyle, bence gerçek bir yargılama yapılmaksızın mağdur olmuş durumdayım. "Hilmi Bulunmaz Videosu" izlenince "iki kere iki dört eder" gibi çok net olarak algılanacaktır ki, ben hiç kimseye HAKARET etmedim... 


2 - Aşağıda "DURUŞMA TUTANAĞI" olarak sunduğum dâvâ dosyası incelendiğinde görülecektir ki, beni mağdur eden yargıcın yanlış kararı mevzuata aykırıdır. "MÜKERRER DÂVÂ" olduğu anlaşılacak YAPAY yargılama nedeniyle, Sayın Yargıtay İlgili Ceza Dairesi Başkanı ve Sayın Yargıtay İlgili Daire Üyeleri, "OY BİRLİĞİ" ile "BERAAT" yönünde karar verecek. Hukukun üstün geleceğine inancım yine tamdır!***

T.C.
İSTANBUL
35. SULH CEZA MAHKEMESİ

DURUŞMA TUTANAĞI


DOSYA NO: 2013/268 Esas

DURUŞMA TARİHİ: 15/01/2014
CELSE NO: 2.
HÂKİM: FÜSUN ALCA 40268
KÂTİP: HABİBE GÖKKAYA 169631

Belirli gün ve saatte 2. celse açıldı. Açık yargılamaya devam olundu.


Sanık HÜSEYİN HİLMİ BULUNMAZ, katılan MUSTAFA ŞÜKRÜ DEMİRKANLI geldikleri görüldü.


Katılandan soruldu: "Şikâyetim devam etmektedir." dedi.


Sanıktan esas hakkındaki savunması soruldu: "Önceki savunmalarımı tekrar ederim." dedi.


Sanıktan son sözü soruldu: "Takdir mahkemenindir." dedi.


Dosya incelendi. Duruşmanın bittiği bildirildi.


GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ (Gerekçesi yazılacak kararda açıklanacağı üzere):


Sanık HÜSEYİN HİLMİ BULUNMAZ hakkında hakaret suçundan kamu dâvâsı açılmış olup, mahkememizin 2011/3131 Esas, 2012/323 Karar sayılı ilâmı ile eylemi sabit görülerek hükmedilen Adlî Para Cezasının Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması ile sonuçlandırılmış olmakla birlikte, suç tarihinden sonra yürürlüğe giren ve sanığın lehine olan 6352 Sayılı Kanun'un Geçici 1. Maddesi gereği, sanığa yüklenen eylem "Basın veya Yayın Yolu ile veya Sair Düşünce ve Kanaat açıklama yöntemleriyle 31/12/2011 tarihinden önce işlenmiş suç kapsamında kaldığından 6352 Sayılı Kanun'un Geçici 1/c Fıkrası gereği, atılı suç bakımından 2011/3131 Esas, 2012/323 Karar sayılı ilâmı ile verilen HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI KARARININ İNFAZININ ERTELENMESİNE,


Aynı yasanın Geçici 1. Maddesi'nin 3. Fıkrası gereği erteleme kararının verildiği tarihten itibaren 3 yıl içinde 1. Fıkra kapsamına giren yeni bir suç işlenmesi hâlinde bu suçtan dolayı kesinleşmiş hükümle cezaya mahkûm olunduğu takdirde infazı ertelenen hüküm ile ilgili hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararının hukukî sonuçlarının doğacağından ihtarına (ihtarat yapıldı),


Bu madde hükümlerine göre verilen kovuşturmanın ertelenmesi kararını adlî sicilde bunlara mahsus sisteme kaydedilmesine,


Dâir, katılanın ve sanığın yüzüne karşı kararın katılana ve sanığa tefhiminden itibaren, 7 gün içinde mahkememize verilecek bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek koşuluyla zabıt kâtibine beyanda bulunmak sûretiyle Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 223/8, 267 ve devam maddesi gereği, Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesi'ne itiraz yasa yoluna başvurma açık olmak üzere, verilen karar açıkça okundu. Usûlen anlatıldı. 15/01/2014Kâtip 169631                                                                                  Hâkim 40268

***


Gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ve talep ederim. 16 Haziran 2015MAĞDUR

HÜSEYİN HİLMİ BULUNMAZ


EK: Üç adet DVD...

14 Haziran 2015 Pazar

Yense de yenilse de yitiren Mustafa Demirkanlı, Yargıtay'da da yitirecek!

T.C.
YARGITAY
İLGİLİ CEZA DAİRESİ BAŞKANLIĞI'NA
GÖNDERİLMEK ÜZERE

T.C.
İSTANBUL
60. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ YARGIÇLIĞI'NA


DOSYA NO: 2015/8 EsasKONU: 5651 Sayılı Yasa'nın ciddîye alınmamasına dikkat çekme isteği...


İstanbul 60. Asliye Ceza Mahkemesi Sayın Yargıcı Gürkan Ergin, nesnel hukuk mantığıyla yürütmediği yargılama sürecindeki kararlarında öznel ve duygusal bir karar vererek, somut yasaları ve somut yasaların somut maddelerini asla ve kesinlikle gözetmemiştir. Sayın Yargıç Gürkan Ergin herhangi bir suç ögesi asla içermeyen videolar nedeniyle, salt müşteki ve müşteki vekili öyle istedi diye bana haksız yere "orantısız ceza" verdi! 


Sayın Yargıç Gürkan Ergin "5651 Sayılı Yasa"ya bakacak kadar sabırlı olsaydı, işbu videolar için "Erişimin engellenmesi..." şikâyetinin bile söz konusu olmadığını hemen anlayıp derhal "BERAAT" kararı verirdi. 


Basit, küçük bir dâvâ olduğu için avukat tutma gereksinimi duymadığım, avukatların sürekli "YALAN" söylediğini bildiğim için müşteki vekilinin "YALAN" söylemesi sonucunda, anlamsız ve gereksiz bir ceza aldım. Bu ceza sonucu "Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi"ndeki haklarımızı korumak zorunda kalmak isteyemem... Ülkesini seven bir sanatçı olarak, "ülkemin yasalarının demokratik olduğunu sanmak" isterim... Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi sürecinde ülkemin "CEZALI ÜLKE" statüsüne bir yeni dâvâ dosyasının eklenmesini istemiyorum... Lütfen bu dâvâyla ilgili ülkemizin demokratik hukuk sistemine katkıda bulununuz!


Gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ve talep ederim. 15 Haziran 2015MAĞDUR

HÜSEYİN HİLMİ BULUNMAZ

13 Haziran 2015 Cumartesi

T.C.
İSTANBUL
35. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ YARGIÇLIĞI'NA


DOSYA NO: 2015/17 Esas


Konu: İstanbul 3. Asliye Hukuk Mahkemesi dosyasının incelenme istemi

Av. Eyyüp Fırat Kuyurtar, bana karşı 1101 kişilik "örgüt" ile düzenlenen gereksiz "ENTELEKTÜEL VE HUKUKSAL LİNÇ KAMPANYASI" eylemine hukuksal yardımda bulunmakla birlikte aleyhime olarak haksız ve hukuksuz dâvâlar açtığı gibi "SUÇ UYDURMA SUÇU" kapsamında sayılan "KOVUŞTURMAYA YER OLMADIĞINA DÂİR KARAR" ile sonuçlanan suç duyurularında bulundu. Hukuku, hukukun üstünlüğü için değil kendi küçük çıkarları için kullanmaktan çekinmeme alışkanlığı içindeki Av. Eyyüp Fırat Kuyurtar'ın bana karşı açtığı "mahkemenizdeki dâvânın yapay bir hukuk eylemi" olduğu kanısındayım. T.C. İstanbul 3. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde derdest olan 2015/261 Esas Sayılı bu dâvâ dosyasının incelenmesi gerektiği düşüncesindeyim... Lütfen inceleyiniz...

Gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ve talep ederim. 15 Haziran 2015


HÜSEYİN HİLMİ BULUNMAZ

12 Haziran 2015 Cuma

T.C.
İSTANBUL 
3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ YARGIÇLIĞI'NA


DOSYA NO: 2015/261 Esas


KONU: Yardımcı dilekçe...

Dâvâlı Av. Eyyüp Fırat Kuyurtar, mesleğini hakkıyla yapamamakla birlikte, kendisini hak ve hukuk yolunda ciddî bir biçimde ilerlemek için ivmelendirme gayretine girdiğimde, bana karşı sürekli olarak saldırgan bir yapıya sahip oluyor. Duruşmalardaki ilginç tavırları sayın yargıçlarca ne yazık ki "duruşma" tutanaklarına geçirilemediği için, Dâvâlı Avukat Eyyüp Fırat Kuyurtar'ın "hukuk çizmesi"ni nasıl aştığını "belgelemek söz konusu olmamakla birlikte" dosya ekinde sunduğum ciddî çıktıların "Sayın Mahkeme"de önemli bir kanı oluşturabileceği düşüncesindeyim! Bu nedenle ekteki etkili belgeleri sunma gereğini duydum. Bağışlayınız...

Gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ve talep ederim. 15 Haziran 2015


DÂVÂCI
HÜSEYİN HİLMİ BULUNMAZ
T.C.
İSTANBUL 
64. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ YARGIÇLIĞI'NA


DOSYA NO: 2014/366 Esas


KONU: Mâzeret

Brezilya'daki "Tecnogold Sao Paulo"da görevim olduğu için, 18 Haziran 2015 günü saat 10:00'da gerçekleştirilecek duruşmaya katılamayacağım. 

Gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ve talep ederim. 15 Haziran 2015


HÜSEYİN HİLMİ BULUNMAZ
T.C.
İSTANBUL
NÖBETÇİ SULH CEZA MAHKEMESİ'NE GÖNDERİLMEK ÜZERE

T.C.
İSTANBUL
CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI
GENEL SORUŞTURMA BÜROSU'NA


SORUŞTURMA NO: 2015/44413
KARAR NO: 2015/42800

Mustafa Şükrü Demirkanlı ve vekili Avukat Reyhan Kayışlı, Cumhuriyet Savcısı Sayın Muzaffer Pişirici'nin şahsında adaleti, hukuku kandırmak istemektedir. Sayın Savcı, sanırım işlerinin yoğunluğu nedeniyle dosyayı tam olarak inceleyemedi... İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesi Sayın Yargıcı, 2015/52666 No'lu Soruşturmayı incelediğinde Demirkanlı'nın "ENTELEKTÜEL VE HUKUKSAL LİNÇ KAMPANYASI"nı görür.

Gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ve talep ederim. 15 Haziran 2015


HÜSEYİN HİLMİ BULUNMAZ
T.C.
İSTANBUL
NÖBETÇİ İCRA MAHKEMESİ YARGIÇLIĞI'NA


DOSYA NO: İSTANBUL 37. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 2015/15121 Esas


KONU: Reyhan Kayışlı'nın hukuksuz ve ilâmsız takibine itiraz etmek...

Tarafı bulunduğumuz İstanbul 20. Asliye Hukuk Mahkemesi 2013/167 Esas, 2015/132 Karar Sayılı dosyanın gerekçeli kararı tebliğ ve tebellüğ edilmeden Av. Reyhan Kayışlı yine hukuka, yine ilâm anlayışına aykırı davranıp hakkımda icra tâkibi başlatmış. Onun eylemini, adalete, hakka, hukuka, kanuna ve mevzuata aykırı buluyorum... Maddî ve manevî dâvâ açma haklarımız saklı kalmak üzere, yüce makamınıza itiraz ediyorum... Ayrıca sunduğum "YARGITAY TEMYİZ BELGESİ"NDE görüldüğü gibi "KONU: İcranın ertelenmesi istemli temyiz dilekçesi..."dir.

Gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ve talep ederim. 15 Haziran 2015


HÜSEYİN HİLMİ BULUNMAZ
YARGITAY İLGİLİ DAİRESİNE GÖNDERİLMEK ÜZERE

T.C.
İSTANBUL
60. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ YARGIÇLIĞI'NA


DOSYA NO: 2015/8 Esas KONU: TCK ve Ceza Muhakemesi Kanunu'na aykırı karara itiraz etme!


Mahkemenin verdiği bu hüküm biçimsel olarak hukuk usûlü ve ceza yasasına uygun görünmekle birlikte, muhakeme çoğul, genel, nesnel, tümel olarak değil, tekil, özel, öznel, tikel olarak yanlış karar vermiştir!...


1 - Mustafa Şükrü Demirkanlı, 1100 kişilik "ENTELEKTÜEL VE HUKUKSAL LİNÇ KAMPANYASI" örgütü kurucusu, yöneticisi ve yürütücüsü Ömer Faruk Kurhan'ın en yakın destekçisi olarak, kendisi 1100 kişilik imzacı listesinde yer almış, hukukun üstünlüğü anlayışıyla değil, "ALTERNATİF HUKUK" anlayışıyla bu sürece dahil olmuştur! Kendisini savunmaktan, hattâ basit bir dilekçeyi bile yazdırabilmekten yoksun olduğu, "iki kere iki dört eder" kesinliğinde saptanmasına, bu saptama, işbu mahkemenin dâvâ dosyasında varlığını sürdürmesine karşın, Sayın Yargıç işlerinin yoğunluğundan ve yılların vermiş olduğu hukuk yorgunluğundan olsa gerek, ânında, derhal, hemen ve ivedilikle REDDETMESİ gereken dâvâyı, kabûl ettiği gibi ceza vermiştir. Yorgun mantığın dayattığı denklemle hatâlı muhakemede bulunan Sayın Yargıç, öyle sanıyoruz ki, "diyalektik hukuk" mantığına "yeteri kadar sahip" olmadığından "neden-sonuç" gerçekliğine değil, soğuk bir ruh taşıyan TCK ve Ceza Muhakemesi Kanunu'nun  yetmezliğine dayanmıştır...

Çağımıza aykırı bu kararı, asla ve kesinlikle kabûl etmiyoruz!

2 - UYAP'taki izleme olanağından yararlanıp Mustafa Şükrü Demirkanlı başta olmak üzere, 1100 kişilik "ENTELEKTÜEL VE HUKUKSAL LİNÇ KAMPANYASI" örgütü elemanlarının "hukuk dışı" dâvâlarını "hukuka aykırı bir dil"le savunan, "ALTERNATİF HUKUK" formu ve normu oluşturmaya eğilimli avukatların eylemleri de içinde olmak üzere çok yakın ve ivedi incelemeye alınmalı. UYAP'daki "Hüseyin Hilmi Bulunmaz" dâvâ dosyaları mercek altına alınır alınmaz, kanıksanmış anlamda olmasa bile, günümüz gerçekliği içerisinde, "SUÇ İŞLEMEK AMACIYLA ÖRGÜT KURMA SUÇU" (Türk Ceza Kanunu'nun 220. Madde) işlendiği gayet net bir biçimde anlaşılacaktır. Yerel mahkemede sonuçlanarak, Yargıtay sürecine giren "dâvâ dosyası" öznel, tekil, tikel olarak değil, nesnel, çoğul, tümel olarak değerlendirilerek, "diyalektik hukuk" bağlamında masaya yatırılmalıdır. Bu yapılmazsa, (söylemeden edemeyeceğim) emperyalist bir yapılanmanın izdüşümü olan "Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi"ne gitmek zorunda kalıp, "diyalektik hukuk" anlayışını onlara rahatça anlatacağımdan, güzel ülkemin zarar göreceğinden büyük endişe duyuyorum!... Dünyanın her yerini defalarca gezip, bütün dünya hukuk kültüründen haberdâr olan bir sanatçı olarak, ülkemin garipsenmesini garipseyecek olduğumu, şimdiden kayıt altına almak istiyorum... Bu "hukuksal tehdit" değil, bu bir duygusal ve entelektüel uyarıdır... Sizi gayet yazınsal dille uyarıyorum...


3 - Yazılı anlatım zinhar yeterli olmayacağı için, " YARGITAY İLGİLİ CEZA DAİRESİ BAŞKANLIĞI"nda sözlü ifade vererek, ilgili olayları, nesnel, çoğul, tümel dil ve "diyalektik hukuk" ile anlatmak istiyorum.


4 - Gerekçeli kararı aldığımda, itiraz hakkımın saklı kalmasını istiyorum. YARGITAY makamına güvenim tam olsa bile, küçük bir olasılıkla karar aleyhime verilirse "Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi"nden kaynaklanan hakkım için "Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi" yoluna giderim... Ne demek istediğimi somutlamak için, YARGITAY 4. Hukuk Dairesi 2014/11696 Esas, 2015/4333 Karar Sayılı YARGITAY İLÂMI ektedir.

Gereğinin yapılmasını saygılarım arz ve talep ederim!... 15 Haziran 2015HÜSEYİN HİLMİ BULUNMAZEk: Yargıtay ilâmları ve "LİNÇ ÖRGÜTÜ" ile ilintili olduğu için belge.

11 Haziran 2015 Perşembe

T.C.
İSTANBUL 
ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ YARGIÇLIĞI'NA


DÂVÂCI: Hüseyin Hilmi BULUNMAZ

Alibaba Türbe Sk. Onur han N:13/8-9 Çemberlitaş Eminönü İST.

DÂVÂLI: EYYÜP FIRAT KUYURTAR (TC Kimlik No: 69925094082)

DEDE Hukuk Bürosu Karanfil Cad. No:24 Levent / İstanbul 

VEKİLİ: Av.Mesut BULUT

Karanfil Cd. No:24 Levent İstanbul

KONU: Davalının rahatsız edici, kişilik haklarına saldırı niteliğinde olan ve meslekî itibarımı zedeleme amacıyla yaptığı eylem ve yayınlar nedeniyle manevi tazminat talebimizdir.


HARCA ESAS DEĞER: 50.000,00 TL


AÇIKLAMALAR:


YARGITAY 4. Hukuk Dairesi 2014/11696 Esas, 2015/4333 Karar Sayılı YARGITAY İLÂMI ve sunulacak diğer belgelerin incelenme istemi...


MANEVÎ TAZMİNAT TALEBİM


a - Mesleğim, iş yaşantım, saygınlığım


b - Sayın Mahkemenin tazminat talebimizi uygun bulması hâlinde, davalının işi ve konumuyla saldırıların ağır niteliği, maneî tazminat bedelinin takdirinde dikkate alınmalıdır.


c - Olası manevî tazminat hesabında avukat olması nedeniyle bana karşı olağanüstü zararlar vermesi hususununda dikkate alınmasını arz ve talep ediyoruz.


Yukarıdaki arz ve izah ettiğimiz gerekçelerle; burada sayılmayan eylemlerle ilgili her türlü maddî ve manevî tazminat ve dâvâ haklarım saklı kalmak kaydı ile;


1 - Kişilik haklarıma saldırı niteliğindeki eylemlere TMK m. 25 gereği dâvâlı tarafça son verilmesine,


2 - Şahsım, mesleğim aleyhine yaptığı eylemlerle hakaret eden, meslekî saygınlığım ve itibarıma ısrarlı bir şekilde saldırıda bulunan dâvâlı aleyhine 50.000,00 TL manevî tazminata hükmedilmesine,


- Yargılama giderlerinin dâvâlıya yüklenmesine karar verilmesini arz ve talep ederim. Saygılarımla... 12 Haziran 2015HÜSEYİN HİLMİ BULUNMAZ

10 Haziran 2015 Çarşamba

T.C.
İSTANBUL
64. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ YARGIÇLIĞI'NA


DOSYA NO: 2014/366 Esas


KONU: Bilirkişi Raporu vb. belgelerin fotokopi çıktısı istemi...

Bilirkişi Ömer Özgür Bozkurt'un hazırladığı BİLİRKİŞİ RAPORU ve gerekli belgelerin fotokopi çıktılarını tarafıma verilmesini istiyorum...

Gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ve talep ederim... 11 Haziran 2015


HÜSEYİN HİLMİ BULUNMAZ
T.C.
İSTANBUL
6. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ YARGIÇLIĞI'NA


DOSYA NO: 2012/481 Esas


KONU: Mâzeretimin belgelenmesi...

6. celsenin 1. maddesi gereği: "Dâvâcının seyahatleri nedeniyle mâzeret bildirdiği anlaşılmakla, belgelendirmesi şartıyla kabûlüne," pasaport fotokopi çıktılarını saygılarımla size unuyorum...

Gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ve talep ederim... 11 Haziran 2015


HÜSEYİN HİLMİ BULUNMAZ
T.C.
İSTANBUL
9. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ YARGIÇLIĞI'NA


DOSYA NO: 2013/423 Esas


Konu: LİNÇ KAMPANYASI örgütüne karşı YARGITAY İLÂMLARI

Haksız olarak düzenlenmiş "ENTELEKTÜEL VE HUKUKSAL LİNÇ KAMPANYASI" geri tepmeye başladı. Başta YARGITAY İLÂMLARI olmak üzere, birçok mahkemece benim lehime çok ciddî kararlar verildi. Sayın Mahkeme'de de kanaat oluşması için sadece iki örnek sunuyorum.

Gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ve talep ederim... 11 Haziran 2015


HÜSEYİN HİLMİ BULUNMAZ
YARGITAY İLGİLİ DAİRESİNE GÖNDERİLMEK ÜZERE

T.C.
İSTANBUL
13. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ YARGIÇLIĞI'NA


DOSYA NO: 2015/25 Esas - 2015/128 Karar - 2014/52036 C. Savcılığı


KONU: TCK ve Ceza Muhakemesi Kanunu'na aykırı karara itiraz etme!

Mahkemenin verdiği bu hüküm biçimsel olarak hukuk usûlü ve ceza yasasına uygun görünmekle birlikte, muhakeme çoğul, genel, nesnel, tümel olarak değil, tekil, özel, öznel, tikel olarak yanlış karar vermiştir!...

1 - Sayın Sanık Yaşam Kaya, 1100 kişilik "ENTELEKTÜEL VE HUKUKSAL LİNÇ KAMPANYASI" örgütü kurucusu, yöneticisi ve yürütücüsü Mustafa Demirkanlı'nın en yakın destekçisi olarak, kendisi 1100 kişilik imzacı listesinde yer almış, hukukun üstünlüğü anlayışıyla değil, "ALTERNATİF HUKUK" anlayışıyla bu sürece dahil olmuştur! Kendisini savunmaktan, hattâ basit bir dilekçeyi bile yazdırabilmekten yoksun olduğu, "iki kere iki dört eder" kesinliğinde saptanmasına, bu saptama, işbu mahkemenin dâvâ dosyasında varlığını sürdürmesine karşın, Sayın Yargıç, işlerinin yoğunluğundan ve yılların vermiş olduğu hukuk yorgunluğundan olsa gerek, ânında, derhal, hemen ve ivedilikle cezalandırması gereken bu dâvâyı, kabûl etmediği gibi beraat vermiştir. Yorgun mantığın dayattığı denklemle hatâlı muhakemede bulunan Sayın Yargıç, öyle sanıyoruz ki, "diyalektik hukuk" mantığına yeterli sahip olmadığından "neden-sonuç" gerçekliğini değil, soğuk bir ruh taşıyan TCK ve Ceza Muhakemesi Kanunu'nun  yetmezliğine dayanmıştır.

Çağımıza aykırı bu kararı, asla ve kesinlikle kabûl etmiyoruz!

2 - UYAP'taki izleme olanağından yararlanıp, Sayın Sanık Yaşam Kaya başta olmak üzere, 1100 kişilik "ENTELEKTÜEL VE HUKUKSAL LİNÇ KAMPANYASI" örgütü elemanlarının "hukuk dışı" dâvâlarını "hukuka aykırı bir dil"le savunan, "ALTERNATİF HUKUK" formu ve normu oluşturmaya eğilimli avukatların eylemleri de içinde olmak üzere çok yakın ve ivedi incelemeye alınmalı. UYAP'daki "Hüseyin Hilmi Bulunmaz" dâvâ dosyaları mercek altına alınır alınmaz, kanıksanmış anlamda olmasa bile, günümüz gerçekliği içerisinde, "SUÇ İŞLEMEK AMACIYLA ÖRGÜT KURMA SUÇU" (Türk Ceza Kanunu'nun 220. Madde) işlendiği gayet net bir biçimde anlaşılacaktır. Yerel mahkemede sonuçlanarak, Yargıtay sürecine giren "dâvâ dosyası" öznel, tekil, tikel olarak değil, nesnel, çoğul, tümel olarak değerlendirilerek, "diyalektik hukuk" bağlamında masaya yatırılmalıdır. Bu yapılmazsa, (söylemeden edemeyeceğim) emperyalist bir yapılanmanın izdüşümü olan "Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi"ne gitmek zorunda kalıp, "diyalektik hukuk" anlayışını onlara rahatça anlatacağımdan, güzel ülkemin zarar göreceğinden büyük endişe duyuyorum!... Dünyanın her yerini defalarca gezip, bütün dünya hukuk kültüründen haberdâr olan bir sanatçı olarak, ülkemin garipsenmesini garipseyecek olduğumu, şimdiden kayıt altına almak istiyorum... Bu "hukuksal tehdit" değil, bu bir duygusal ve entelektüel uyarıdır... Sizi gayet yazınsal dille uyarıyorum...

3 - Yazılı anlatım zinhar yeterli olmayacağı için, " YARGITAY İLGİLİ CEZA DAİRESİ BAŞKANLIĞI"nda sözlü ifade vererek, ilgili olayları, nesnel, çoğul, tümel dil ve "diyalektik hukuk" ile anlatmak istiyorum.

Gereğinin yapılmasını saygılarım arz ve talep ederim!... 11 Haziran 2015


HÜSEYİN HİLMİ BULUNMAZ


Ek: Yargıtay ilâmları ve  "LİNÇ ÖRGÜTÜ" ile ilintili olduğu için belge.

8 Haziran 2015 Pazartesi

Eyyüp Fırat Kuyurtar ve Mesut Bulut'tan sonra Reyhan Kayışlı'ya ders!...

T.C.
İSTANBUL
42. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ YARGIÇLIĞI'NA


DOSYA NO: 2015/111 EsasKONU: Yapay dâvâlar ve yoğunluklu işlerim nedeniyle zaman tanıyınız!


1. Nihat Haluk Bilginer, Mustafa Şükrü Demirkanlı, Ömer Faruk Kurhan hakkımda LİNÇ KAMPANYASI başlatıp, 1100 imzâ topladı. Nisan 2009.


2. Nihat Haluk Bilginer, Mustafa Şükrü Demirkanlı, Ömer Faruk Kurhan hakkımda HUKUKÎ LİNÇ KAMPANYASI başlattı. 2009 ve ileriki yıllar...


3. Nihat Haluk Bilginer, Mustafa Şükrü Demirkanlı, Ömer Faruk Kurhan hakkımda kendi avukatlarına kendi adlarına dâvâlar açtırdılar. Sürekli...


Yukarıda 3 madde hâlinde özetlediğim nedenlerle değil işimi ve sanatımı sürdürmek, günlük yaşantımı bile doğru dürüst sürdürememekle birlikte çoluk çocuğum perişan duruma düştü. Bu nedenle büyük işler yitirdim...


Ekte sunduğum pasaport fotokopisi çıktıları da "çok net ve somut olarak gösteriyor" ki bir yıldır verdiğim "diyalektik hukuk" savaşımı sonrasında artık yurt dışına çıkıp, ülkeme önemli dövizler kazandırmaya başladım...


Henüz Endonezya ve ABD iş gezilerinden yeni dönüp, ülkeme katkılarda bulunmakla birlikte, 17 Haziran 2015 tarihi itibariyle başta Brezilya'daki Tecnogold Sao Paulo Uluslararası Fuarı, Peru olmak üzere Amerika'daki işlerime yoğunlaşmak isteyerek, ülkeme döviz kazandıracağım için bana zaman tanınmasını ve böylece YAPAY DÂVÂYI Yargıtay yada Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi makamlarına taşımadan, Sayın Yargıç nezdinde BERAAT olarak lehime dönüştürmek istiyorum. İzin veriniz...


Gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ve talep ederim... 9 Haziran 2015HÜSEYİN HİLMİ BULUNMAZ
YARGITAY İLGİLİ DAİRESİNE GÖNDERİLMEK ÜZERE

T.C.
İSTANBUL
20. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ YARGIÇLIĞI'NA


DOSYA NO: 2013/167 Esas - 2015/132 Karar


KONU: 6100 Sayılı Ceza Muhakemeleri Kanunu'na aykırı karara itiraz

Mahkemenin verdiği bu hüküm biçimsel olarak hukuk usûlü ve hukuk yasasına uygun görünmekle birlikte, muhakeme çoğul, genel, nesnel, tümel olarak değil, tekil, özel, öznel, tikel olarak karar verilememiştir!...

1 - Sayın Avukat Reyhan Kayışlı, 1100 kişilik "ENTELEKTÜEL VE HUKUKSAL LİNÇ KAMPANYASI" örgütü kurucusu, yöneticisi ve yürütücüsü Mustafa Demirkanlı'nın avukatı olarak, her ne kadar kendisi 1100 kişilik imzacı listesinde olmasa da, hukukun üstünlüğü anlayışıyla değil, "ALTERNATİF HUKUK" anlayışıyla bu sürece dahil olmuştur. Kendisini savunabilmekten, hattâ basit bir dilekçeyi bile yazabilmekten yoksun olduğu, "iki kere iki dört eder" kesinliğinde saptanmasına, bu saptama, işbu mahkemenin dâvâ dosyasında varlığını sürdürmesine karşın, Sayın Yargıç, işlerinin yoğunluğundan ve yılların vermiş olduğu hukuk yorgunluğundan olsa gerek, ânında, derhal, hemen ve ivedilikle reddedilmesi gereken bu hukuk dışı dâvâyı, reddetmediği gibi, kabûl de etmiştir... Aristo mantığının dayattığı denklemle muhakemede bulunan Sayın Yargıç, öyle sanıyoruz ki, "diyalektik hukuk" mantığına sahip olmadığından "neden-sonuç" gerçekliğini değil, soğuk bir ruh taşıyan 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun eskiliğine dayanmıştır! 

Çağımıza aykırı bu kararı, asla ve kesinlikle kabûl etmiyoruz!

2 - UYAP'taki izleme olanağından yararlanarak, Avukat Reyhan Kayışlı başta olmak üzere, 1100 kişilik "ENTELEKTÜEL VE HUKUKSAL LİNÇ KAMPANYASI" örgütü elemanlarının "hukuk dışı" dâvâlarını, "hukuka aykırı bir dil"le savunan, "ALTERNATİF HUKUK" formu ve normu oluşturmaya eğilimli avukatların eylemleri yakın incelemeye alınmalıdır. UYAP'daki "Hüseyin Hilmi Bulunmaz" dâvâ dosyaları mercek altına alındığında, kanıksanmış anlamda olmasa bile, günümüz gerçeği içerisinde, "SUÇ İŞLEMEK AMACIYLA ÖRGÜT KURMA SUÇU" (Türk Ceza Kanunu'nun 220. Madde) işlendiği net bir biçimde anlaşılacaktır. Yerel mahkemede sonuçlanarak, Yargıtay sürecine giren "dâvâ dosyası" öznel, tekil, tikel bir mantıkla değil, nesnel, çoğul, tümel bir mantıkla değerlendirilip, "diyalektik hukuk" bağlamında masaya yatırılmalıdır. Bu yapılmazsa, (söylemeden edemeyeceğim) emperyalist bir yapılanmanın izdüşümü olan "Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi"ne gitmek zorunda kalıp, "diyalektik hukuk" anlayışını onlara rahatça anlatacağından, ülkemin zarar göreceğinden büyük endişe duyuyorum. Dünyanın her yerini defalarca gezip, bütün dünya hukuk kültüründen haberdar olan bir sanatçı olarak, ülkemin garipsenmesini garipseyecek olduğumu, şimdiden kayıt altına almak istiyorum... Bu bir "hukuksal tehdit" değil, bu bir duygusal ve entelektüel uyarıdır. Sizi uyarıyorum!

3 - Yazılı anlatım zinhar yeterli olmayacağı için, "İLGİLİ YARGITAY HUKUK DAİRESİ BAŞKANLIĞI"nda sözlü ifade vererek, olayları, nesnel, çoğul, tümel dille, "diyalektik hukuk"la anlatmak istiyorum.

Gereğinin yapılmasını saygılarım arz ve talep ederim!... 8 Haziran 2015


HÜSEYİN HİLMİ BULUNMAZ


Not: ABD'den yeni döndüm. Yarın yeni savunma metni yazıp vereceğim.

EK: Yargıtay ilâmları ve pasaport fotokopileri...