28 Temmuz 2014 Pazartesi

Bulunmaz, çürük yazar Coşkun Büktel'i, sustuğu yere dek kovalayacak!Mesut,

Bu videoyu izlerken bir kez daha şunu anladım: Türkiye tiyatrosundaki kamburu, keneyi ve yavşağı anlatmanın yanı sıra, emekçi halk yararına, sosyal devlet yararına, tüyü bitmemiş yetim yararına işler yaptıkça, bizi izleyenlerin sayısı samimî biçimde artıyor! Aman daha dikkatli olalım!...


Sosyalist Sanatçı Hilmi Bulunmaz

e-posta: tiyatroyun@gmail.com

14 Temmuz 2014 Pazartesi

T.C.
İSTANBUL
21. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ YARGIÇLIĞI'NA


SAYI: 2013/218 Esas


KONU: LİNÇ konusuyla ilgili üç duruşmam olduğu için mâzeret gibi!

Sayın Yargıç karşımda 1100 kişiden oluşan bir "örgüt" bulunduğu ve bu örgüt, "ENTELEKTÜEL VE HUKUKSAL LİNÇ KAMPANYASI" düzenlediği için, 100'ü aşkın soruşturma - kovuşturma - tazminat dosyalarıyla boğuşuyorum! Şöyle ki, bâzı zor günler beş-altı duruşmam birden olabiliyor. Bugün de, ekte sunduğum belgelerden de anlaşılacağı gibi, adlî tatile girmemize yalnızca birkaç gün kalmışken, üç duruşmada birden muhakeme ediliyorum. İşbu durumu göz önünde bulundurarak herhangi bir duruşmamda vakit kayması söz konusu olursa dilekçemin mâzeret dilekçesi gibi kabûl edilmesini isterim. Hukuk için çok önemli!

Gereğinin yapılmasını saygılarımla arz / talep ederim. 15 Temmuz 2014


HÜSEYİN HİLMİ BULUNMAZ


EKLER

10 Temmuz 2014 Perşembe

Cemal Bulunmaz, Levent Çağlayan ve 1100 LİNÇÇİ kişiyi dâvâ edecek!

T.C.
TRABZON 
CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI'NA


Soruşturma No: 2014/729Dosyadaki konuyla hiçbir ilgim yoktur... Babamı yıpratmak için yapılan "LİNÇ KAMPANYASI" sonucunda beni de işin içine soktuklarından "1100 kişiden oluşan suç kitlesine yönelik olarak hukuk yaptırımlarım" saklı kalmak üzere suçlamayı asla kabûl etmiyorum. Mevzuat elverirse, kişi/ler hakkında suç duyurusunda bulunuyorum... 41 sayfadan oluşan bilirkişi, savcılık, mahkeme resmî belgelerini makamınıza sunuyorum!


Gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ve talep ederim... 10.07.2014MEHMET CEMALETTİN BULUNMAZEKLER: 41 sayfadan oluşmaktadır...

***

Ayrıca bakınız:

.

Bulunmaz, dün gece, Fatih Asayiş Büro Amirliği'ne Çağlayan için gitti!...

7 Temmuz 2014 Pazartesi

Karşıyız: Eyyüp Fırat Kuyurtar 50.000 TL istedi, Yargıç 8.000 TL verdi!

YARGITAY İLGİLİ DAİRESİNE GÖNDERİLMEK ÜZERE

T.C.
İSTANBUL
25. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ YARGIÇLIĞI'NA


DOSYA NO: 2013/78 Esas - 2014/235 KararKONU: 6100 Sayılı Ceza Muhakemeleri Kanunu'na aykırı karara itiraz

Mahkemenin verdiği bu hüküm biçimsel olarak hukuk usûlü ve hukuk yasasına uygun görünmekle birlikte, muhakeme çoğul, genel, nesnel, tümel olarak değil, tekil, özel, öznel, tikel olarak karar verilememiştir!...

1 - Av. Eyyüp Fırat Kuyurtar, 1100 kişilik "ENTELEKTÜEL VE HUKUKSAL LİNÇ KAMPANYASI" örgütü kurucusu, yöneticisi ve yürütücüsü Ömer Faruk Kurhan'ın avukatı olarak, her ne kadar kendisi 1100 kişilik imzacı listesinde olmasa da, hukukun üstünlüğü anlayışıyla değil, "ALTERNATİF HUKUK" anlayışıyla bu sürece dahil olmuştur. Kendisini savunabilmekten, hattâ basit bir dilekçeyi bile yazabilmekten yoksun olduğu, "iki kere iki dört eder" kesinliğinde saptanmasına, bu saptama, işbu mahkemenin dâvâ dosyasında varlığını sürdürmesine karşın, Sayın Yargıç, işlerinin yoğunluğundan ve yılların vermiş olduğu hukuk yorgunluğundan olsa gerek, ânında, derhal, hemen ve ivedilikle reddedilmesi gereken bu hukuk dışı dâvâyı, reddetmediği gibi, kabûl de etmiştir... Aristo mantığının dayattığı denklemle muhakemede bulunan Sayın Yargıç, öyle sanıyoruz ki, "diyalektik hukuk" mantığına sahip olmadığından "neden-sonuç" gerçekliğini değil, soğuk bir ruh taşıyan 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun eskiliğine dayanmıştır! 

Çağımıza aykırı bu kararı, asla ve kesinlikle kabûl etmiyoruz!

2 - İstanbul 15. Sulh Ceza Mahkemesi'ndeki "Değişik İş No: 2012/899" içerikli dâvâ dosyasındaki hukuksuzluk, hukuk dışılık, hukuk karşıtlığı algılanmadan yapılan muhakeme sonucunda, mahkûm olduğum için, Yargıtay'dan sonra, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gideceğim!...

3 - UYAP'taki izleme olanağından yararlanarak, Eyyüp Fırat Kuyurtar başta olmak üzere, 1100 kişilik "ENTELEKTÜEL VE HUKUKSAL LİNÇ KAMPANYASI" örgütü elemanlarının "hukuk dışı" dâvâlarını, "hukuka aykırı bir dil"le savunan, "ALTERNATİF HUKUK" formu ve normu oluşturmaya eğilimli avukatların eylemleri yakın incelemeye alınmalıdır. UYAP'daki "Hüseyin Hilmi Bulunmaz" dâvâ dosyaları mercek altına alındığında, kanıksanmış anlamda olmasa bile, günümüz gerçeği içerisinde, "SUÇ İŞLEMEK AMACIYLA ÖRGÜT KURMA SUÇU" (Türk Ceza Kanunu'nun 220. Madde) işlendiği net bir biçimde anlaşılacaktır. Yerel mahkemede sonuçlanarak, Yargıtay sürecine giren "dâvâ dosyası" öznel, tekil, tikel bir mantıkla değil, nesnel, çoğul, tümel bir mantıkla değerlendirilip, "diyalektik hukuk" bağlamında masaya yatırılmalıdır. Bu yapılmazsa, (söylemeden edemeyeceğim) emperyalist bir yapılanmanın izdüşümü olan "Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi"ne gitmek zorunda kalıp, "diyalektik hukuk" anlayışını onlara rahatça anlatacağından, ülkemin zarar göreceğinden büyük endişe duyuyorum. Dünyanın her yerini defalarca gezip, bütün dünya hukuk kültüründen haberdar olan bir sanatçı olarak, ülkemin garipsenmesini garipseyecek olduğumu, şimdiden kayıt altına almak istiyorum... Bu bir "hukuksal tehdit" değil, bu bir duygusal ve entelektüel uyarıdır. Sizi uyarıyorum!

4 - Yazılı anlatım zinhar yeterli olmayacağı için, "İLGİLİ YARGITAY HUKUK DAİRESİ BAŞKANLIĞI"nda sözlü ifade vererek, olayları, nesnel, çoğul, tümel dille, "diyalektik hukuk"la anlatmak istiyorum.

Gereğinin yapılmasını saygılarım arz ve talep ederim!... 8 Temmuz 2014HÜSEYİN HİLMİ BULUNMAZ


EK: 

"YARGITAY İLGİLİ DAİRESİNE GÖNDERİLMEK ÜZERE" / BULUNMAZ