16 Haziran 2014 Pazartesi

20. Asliye Hukuk Mahkemesi Sayın Yargıcı'nı da, hukuk diliyle uyardık!

T.C.
İSTANBUL
20. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ YARGIÇLIĞI'NA


DOSYA NO: 2013/167KONU: Mükerrer dâvânın reddine karar verilmesini isteme arzusu...


Avukat Reyhan Kayışlı, vekilliklerini yaptığı Gülhan Avşar Demirkanlı, Levent Çağlayan, Mustafa Şükrü Demirkanlı ve tam tamına 1100 kişilik iğrenç "ENTELEKTÜEL VE HUKUKSAL LİNÇ KAMPANYASI" düzenleyicileriyle özdeşleşmiş bulunduğu için yalnızca müvekkillerinin adına değil kendi adına bile sürekli "suç duyurusu"nda bulunmasına karşın, işte bu suç duyurularının birçoğu "KOVUŞTURMAYA YER OLMADIĞINA DÂİR KARAR" ile sonuçlanmaktadır. Kendisi adına İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na yapabildiği "suç duyuruları" da adalete, hakka, hukuka, kanuna ve mevzuata sürekli aykırı bulunduğu için, Sayın Cumhuriyet Savcıları tarafından derhal reddedilerek, hemen tabiî ki "KOVUŞTURMAYA YER OLMADIĞINA DÂİR KARAR" biçiminde sonuçlandırılmıştır!... Bunu kendine ve hakkıyla yapamadığı avukatlığına asla yediremeyen Avukat Reyhan Kayışlı, adalete, hakka, hukuka, kanuna, tabiî mevzuata aykırı bir biçimde İstanbul 23. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde ciddîyetten çok uzak bir dâvâ başlatabilmiştir... 2013/312 Esas Sayılı dâvâ dosyası incelendiğinde ânında görülebileceği gibi, bu dâvâ dosyasının anlamsız, gereksiz ve doğal ki mükerrer olduğu anlaşılabilecektir. bu nedenle, bu dâvâ dosyasının ivedilikle kapanması gerekmektedir. Çünkü süreç, bir hukuk arama süreci değil, bir intikam alma sürecidir. Yüce mahkeme buna asla ve kesinlikle alet olmamalıdır.


Gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ve talep ederim. 17 Haziran 2014HÜSEYİN HİLMİ BULUNMAZ

İlâmsız 9.535,62 TL isteyen Avukat Eyyüp Fırat Kuyurtar'ı sert uyardık!

T.C.
İSTANBUL
10. İCRA MAHKEMESİ YARGIÇLIĞI'A


DOSYA NO: İSTANBUL 12. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 2014/EsasKONU: Av. Eyyüp Fırat Kuyurtar'ın hukuksuz / ilâmsız takibine itiraz


Tarafı bulunduğumuz İstanbul 25. Asliye Hukuk Mahkemesi 2013/78 Esas Sayılı dosyanın gerekçeli kararı asla tebliğ ve tebellüğ edilmeden, Avukat Eyyüp Fırat Kuyurtar, yine hukuka, yine ilâm anlayışına aykırı davranarak, hakkımda icra tâkibi başlatmıştır!... Bunu, adalete, hakka, hukuka, kanuna, mevzuata aykırı buluyorum... Maddî ve manevî dâvâ açmak haklarım saklı kalmak üzere, yüce makamınıza itiraz ediyorum.


Gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ve talep ederim. 17 Haziran 2014HÜSEYİN HİLMİ BULUNMAZ

20. Asliye Hukuk Mahkemesi Yargıçlığı'na duruşma yoğunluğu bilgisi...

T.C.
İSTANBUL
20. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ YARGIÇLIĞI'NA


DOSYA NO: 2013/167KONU: Bugün dört dâvâ duruşmam olması nedeniyle mâzeret gibi...


Bugün birbirine çok yakın saatlerde dört duruşmam olması nedeniyle, saatlerde bir kayma söz konusu olduğunda, duruşmalardan bâzılarına girememe olasılığım var... Hakkımda düzenlenmiş "ENTELEKTÜEL VE HUKUKSAL LİNÇ KAMPANYASI" nedeniyle, tam 1100 kişilik İnternet suç örgütü gibi çalışan kitlenin avukatlığını yapan Eyyüp Fırat Kuyurtar, Reyhan Kayışlı, Süleyman Anıl, dâvâ duruşmalarının hemen aynı âna denk gelmesi için olağanüstü bir çaba harcıyorlar. Bu nedenle, duruşmanın saatinde başlamasını ve aşağıda sunduğum duruşmaların olumsuz yönde etkilememesi için, "kısa sürmesi" gerekmektedir!...


17.06.2014 saat 9.20     İstanbul 17. Sulh Ceza Mahkemesi 2014/568

17.06.2014 saat 9.30     İstanbul 27. Sulh Ceza Mahkemesi 2012/943
17.06.2014 saat 9.35    İstanbul 20. Asliye Hukuk Mahkemesi 2013/167
17.06.2014 saat 11.45   İstanbul 2. Sulh Ceza Mahkemesi 2012/663

Gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ve talep ederim. 17 Haziran 2014HÜSEYİN HİLMİ BULUNMAZ

2. Sulh Ceza Mahkemesi Yargıçlığı'na duruşma yoğunluğunu anlattık...

T.C.
İSTANBUL
2. SULH CEZA MAHKEMESİ YARGIÇLIĞI'NA


DOSYA NO: 2012/663 Esas


KONU: Bugün dört dâvâ duruşmam olması nedeniyle mâzeret gibi...

Bugün birbirine çok yakın saatlerde dört duruşmam olması nedeniyle, saatlerde bir kayma söz konusu olduğunda, duruşmalardan bâzılarına girememe olasılığım var... Hakkımda düzenlenmiş "ENTELEKTÜEL VE HUKUKSAL LİNÇ KAMPANYASI" nedeniyle, tam 1100 kişilik İnternet suç örgütü gibi çalışan kitlenin avukatlığını yapan Eyyüp Fırat Kuyurtar, Reyhan Kayışlı, Süleyman Anıl, dâvâ duruşmalarının hemen aynı âna denk gelmesi için olağanüstü bir çaba harcıyorlar. Bu nedenle, duruşmanın saatinde başlamasını ve aşağıda sunduğum duruşmaların olumsuz yönde etkilememesi için, "kısa sürmesi" gerekmektedir!...

17.06.2014 saat 9.20     İstanbul 17. Sulh Ceza Mahkemesi 2014/568
17.06.2014 saat 9.30     İstanbul 27. Sulh Ceza Mahkemesi 2012/943
17.06.2014 saat 9.35    İstanbul 20. Asliye Hukuk Mahkemesi 2013/167
17.06.2014 saat 11.45   İstanbul 2. Sulh Ceza Mahkemesi 2012/663

Gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ve talep ederim. 17 Haziran 2014


HÜSEYİN HİLMİ BULUNMAZ

27. Sulh Ceza Mahkemesi Yargıçlığı'na duruşma yoğunluğunu anlattık!

T.C.
İSTANBUL
27. SULH CEZA MAHKEMESİ YARGIÇLIĞI'NA


DOSYA NO: 2012/943 Esas


KONU: Bugün dört dâvâ duruşmam olması nedeniyle mâzeret gibi...

Bugün birbirine çok yakın saatlerde dört duruşmam olması nedeniyle, saatlerde bir kayma söz konusu olduğunda, duruşmalardan bâzılarına girememe olasılığım var... Hakkımda düzenlenmiş "ENTELEKTÜEL VE HUKUKSAL LİNÇ KAMPANYASI" nedeniyle, tam 1100 kişilik İnternet suç örgütü gibi çalışan kitlenin avukatlığını yapan Eyyüp Fırat Kuyurtar, Reyhan Kayışlı, Süleyman Anıl, dâvâ duruşmalarının hemen aynı âna denk gelmesi için olağanüstü bir çaba harcıyorlar. Bu nedenle, duruşmanın saatinde başlamasını ve aşağıda sunduğum duruşmaların olumsuz yönde etkilememesi için, "kısa sürmesi" gerekmektedir!...

17.06.2014 saat 9.20     İstanbul 17. Sulh Ceza Mahkemesi 2014/568
17.06.2014 saat 9.30     İstanbul 27. Sulh Ceza Mahkemesi 2012/943
17.06.2014 saat 9.35    İstanbul 20. Asliye Hukuk Mahkemesi 2013/167
17.06.2014 saat 11.45   İstanbul 2. Sulh Ceza Mahkemesi 2012/663

Gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ve talep ederim. 17 Haziran 2014


HÜSEYİN HİLMİ BULUNMAZ

17. Sulh Ceza Mahkemesi Yargıçlığı'na duruşma yoğunluğunu anlattık!

T.C.
İSTANBUL
17. SULH CEZA MAHKEMESİ YARGIÇLIĞI'NA


DOSYA NO: 2014/568 Esas


KONU: Bugün dört dâvâ duruşmam olması nedeniyle mâzeret gibi...

Bugün birbirine çok yakın saatlerde dört duruşmam olması nedeniyle, saatlerde bir kayma söz konusu olduğunda, duruşmalardan bâzılarına girememe olasılığım var... Hakkımda düzenlenmiş "ENTELEKTÜEL VE HUKUKSAL LİNÇ KAMPANYASI" nedeniyle, tam 1100 kişilik İnternet suç örgütü gibi çalışan kitlenin avukatlığını yapan Eyyüp Fırat Kuyurtar, Reyhan Kayışlı, Süleyman Anıl, dâvâ duruşmalarının hemen aynı âna denk gelmesi için olağanüstü bir çaba harcıyorlar. Bu nedenle, duruşmanın saatinde başlamasını ve aşağıda sunduğum duruşmaların olumsuz yönde etkilememesi için, "kısa sürmesi" gerekmektedir!...

17.06.2014 saat 9.20     İstanbul 17. Sulh Ceza Mahkemesi 2014/568
17.06.2014 saat 9.30     İstanbul 27. Sulh Ceza Mahkemesi 2012/943
17.06.2014 saat 9.35    İstanbul 20. Asliye Hukuk Mahkemesi 2013/167
17.06.2014 saat 11.45   İstanbul 2. Sulh Ceza Mahkemesi 2012/663

Gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ve talep ederim. 17 Haziran 2014


HÜSEYİN HİLMİ BULUNMAZ

Bulunmaz, İstanbul 17. Sulh Ceza Mahkemesi'ndeki dâvâyı reddediyor!

T.C.
İSTANBUL
17. SULH CEZA MAHKEMESİ YARGIÇLIĞI'NA


DOSYA NO: 2014/568 EsasKONU: TCK 125. Madde ve 6352 Sayılı Yasa'ya aykırı dâvânın reddi... 


("İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 2014/20059 iddianame numaralı iddianamesinin Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 174/1. Maddesi gereğince Cumhuriyet Başsavcılığı'na iadesine...")


Bir başka kişinin (Ahmet Cüneyt Yalaz ki, Ömer Faruk Kurhan'ın gayet yakın tiyatro arkadaşı ve "ENTELEKTÜEL LİNÇ KAMPANYASI" imzacısı) aynı, benzeş ve tıpkı suç duyurusunu, İstanbul 20. Sulh Ceza Mahkemesi Sayın Yargıcı, Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 174/1. Maddesi gereğince Cumhuriyet Başsavcılığı'na iade etmesine karşılık, İstanbul 17. Sulh Ceza Mahkemesi Sayın Yargıcı, bu ilgili kanunun ilgili maddesine göre davranmadığı için yargılanmaya tabiî itiraz ediyorum... "KOVUŞTURMAYA YER OLMADIĞINA DÂİR KARAR" veya "BERAAT KARARI" verilip, adaletin tecelli etmesini arzu ediyorum. 


Gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ve talep ederim. 17 Haziran 2014HÜSEYİN HİLMİ BULUNMAZ