4 Mayıs 2015 Pazartesi

T.C.
İSTANBUL
CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI'NA


SORUŞTURMA NO: 2015/31606


KONU: Mâzeret

Endonezya'da olacağımdan, dönünce savunma yapacağım için üzgünüm.

Gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ve talep ederim. 5 Mayıs 2015


HÜSEYİN HİLMİ BULUNMAZ