17 Haziran 2013 Pazartesi

Bulunmaz, LİNÇÇİ Ömer Faruk Kurhan'ı "İFTİRACI OLMAK" ile suçladı!

T.C.
İSTANBUL
CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI'NA

ŞİKÂYET EDEN: HÜSEYİN HİLMİ BULUNMAZ
T.C. KİMLİK NO: 50482204038
ADRES: Ali Baba Türbe Sokak No: 13/8 Çemberlitaş, İstanbul
TELEFON: 0532 / 642 88 57 - 0212 / 513 47 32     
FAKS: 0212 / 513 47 33
E-POSTA: tiyatroyun@gmail.com

ŞİKAYET EDİLEN: ÖMER FARUK KURHAN
ADRES: Sevinç Sk. 9/7 Florya Bakırköy/İSTANBUL
E-POSTA: tfkurhan@gmail.com

SUÇ: İFTİRA (TCK 267)
SUÇ TARİHİ: 17.04.2013, öncesi ve sonrası

AÇIKLAMALAR:


Şüpheli Ömer Faruk Kurhan, 1100 kişilik bir arkadaş grubuyla birlikte, benim tanılamama göre, bana karşı iğrenç bir "ENTELEKTÜEL LİNÇ KAMPANYASI" başlatarak, bu kampanya başlangıcında, sürecinde ve sonrasında, sürekli olarak bana "İFTİRA" atıp, bana karşı "İFTİRA SUÇU" işlemiş ve hâlâ bu suçu işlemeye devam edebilmektedir... Ben, kendisine karşı hiçbir suç işlemediğim hâlde, hem kendisi ve hem de 1100 kişilik arkadaş grubu, sürekli olarak benim hakkımda savcılıklara suç duyurusunda bulunarak, beni yargılatmış ve böylelikle de, benim rahat yaşama ve seyahat etme olanaklarımı ilga ve imhâ etmiştir. Ben, hem bir sanatçı ve hem de uluslararası ticaret yapan önemli bir iş adamı olduğum ve başta birçok uluslararası kuyumculuk fuarları olmak üzere, neredeyse ömrümün çoğunu yurt dışında geçirmek zorunda olduğum için, Ömer Faruk Kurhan ve 1100 kişilik arkadaş grubunun, neredeyse "SUÇ İŞLEMEK AMACIYLA ÖRGÜT KURMA SUÇU" işlemek ister gibi beni sürekli bir biçimde İstanbul Adalet Sarayı'na "TUTSAK" 

etmesi, benim açımdan kesinlikle bağışlanabilecek bir durum değildir. Benim düşünebilme, konuşabilme, davranabilme, seyahat edebilme, ticaret yapabilme, uluslararası ilişkilerimizi geliştirebilme ve sanatsal üretimde bulunabilme özgürlüğümüzü ilga ve imha eden Ömer Faruk Kurhan ve 1100 kişilik arkadaş grubu, mümkünse tam 1100'ü birden, mevzuat elvermezse, Ömer Faruk Kurhan tek başına "İFTİRA SUÇU" kapsamındaki net içerik nedeniyle mutlaka cezalandırılmalıdır. Aşağıda somut delillerini sunduğum nedenlerle, Ömer Faruk Kurhan, Türk Ceza Yasası'nın 267. Maddesi'ndeki net dayanaklar sonucu, "İFTİRA SUÇU" nedeniyle soruşturmaya, kovuşturmaya uğrayıp, 267. Madde gereği, hakkında "KAMU DAVASI" açılarak, cezalandırılmalıdır. Bu nedenlerle, Ömer Faruk Kurhan'dan "DAVACI VE ŞİKÂYETÇİ" olmakla birlikte, asla ve kesinlikle "UZLAŞMAK" istemiyorum...

HUKUKSAL NEDEN: İFTİRA SUÇU (Türk Ceza Kanunu 267)


TANIKLAR:


Coşkun Büktel
Ali Baba Türbe Sk. Onur Han 5/8-9 Çemberlitaş - Fatih / İstanbul
Tel: 0212 513 47 32-33

Mehmet Cemalettin Bulunmaz
Alibaba Türbe Sk. Onur Han 5/8-9 Çemberlitaş Fatih / İstanbul
Tel: 0212 513 47 32-33


DELİLLER:

1 - "KOVUŞTURMAYA YER OLMADIĞINA DAİR KARAR" 
2 - BİLİRKİŞİ RAPORLARI
3 - BERAAT KARARI

SONUÇ VE İSTEM:

Yukarıda sunduğum nedenlerle, şikâyet edilen ve kendisinden şikâyetçi olduğum ve kesinlikle uzlaşmak istemediğim şüpheli ÖMER FARUK KURHAN hakkında gerekli soruşturmanın yapılmasını ve Türk Ceza Kanunu'nun 267. Maddesi'nden ("İFTİRA SUÇU" ) cezalandırılması için "KAMU DAVASI" açılmasına karar verilmesini arz, talep ederim. 05.07.2013

ŞİKÂYETÇİ HÜSEYİN HİLMİ BULUNMAZ