7 Eylül 2015 Pazartesi

Nihat Haluk Bilginer'in vekili Av. Süleyman Anıl'la hukuksal hesaplaşma!

T.C.
İSTANBUL 
ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ YARGIÇLIĞI'NA


DÂVÂCI: Hüseyin Hilmi Bulunmaz (T.C. Kimlik No: 50482204038)

Alibaba Türbe Sk. Onur Han No:13/8-9 Çemberlitaş Eminönü / İstanbul

DÂVÂLI: Avukat Süleyman Anıl

Osmanağa mah. Serasker cad. No:35 D.2 34714 Kadıköy/İstanbul
Tel. No. 0 (216) 414 29 16 Faks No: 0 (216) 348 34 77

KONU: Dâvâlı Süleyman Anıl'ın rahatsız edici, kişilik haklarıma saldırı niteliğindeki ve "meslekî itibarımı zedeleme" amacıyla yaptığı hukuksuz eylemler nedeniyle manevî tazminat talebimizden ibâret isteğimiz var!...


HARCA ESAS DEĞER: 50.000,00 TL


AÇIKLAMALAR:


Ömrümün çoğunu "ülke dışında" geçirdiğim için, bana karşı düzenlenen "ENTELEKTÜEL VE HUKUKSAL LİNÇ KAMPANYASI" sürecine müdahil olmam zor... Bir ayı aşkın bir zaman yaşadığım Küba'dan birkaç gün önce dönüp, Çin ve Tayland ülkelerine "iş gezisine çıkmak" zorunda kalıyorum. Bunu bilen dâvâlı Avukat Süleyman Anıl, hukukun üstünlüğü için çalışmak yerine hukuku "kendi küçük çıkarları için" kullandığından, bana karşı hukuk dışı kararlar alınmasını sağlayabiliyor. İşte bu durumu engellemek için, "MANEVÎ TAZMİNAT DÂVÂSI" açma zorunluluğu doğdu. 21 Eylül 2015 gece yarısı Çin'den dönünce, 22 Eylül 2015'te daha geniş oylumlu resmî ve somut belgeleri sunacağım. Bu durumun ivediliği için çok ciddî belgeler sunup, hukukî sürecin başlamasını arzu ediyorum.


MANEVÎ TAZMİNAT TALEBİM


a - Mesleğim, iş yaşantım, saygınlığım hep zarar görmeye devam ediyor.


b - Eğer tazminat talebimiz uygun bulunursa dâvâlının işi ve konumuyla saldırıların ağır niteliği, manevî tazminat bedelinde dikkate alınmalıdır.


c - Olası manevî tazminat hesabında avukat olması nedeniyle bana karşı zararlar vermesi hususunun da dikkate alınmasını arz ve talep ediyoruz.


Arz ve izah ettiğim gerekçelerle; burada sayılmayan eylemlerle ilgili her türlü maddî ve manevî tazminat ve dâvâ haklarım saklı kalmak kaydı ile;


1 - Saldırı niteliğindeki eylemlere TMK 25 Md. gereği son verilmesine,


2 - Şahsım, mesleğim aleyhine yaptığı eylemlerle hakaret eden, meslekî saygınlığım ve itibarıma ısrarlı bir şekilde saldırıda bulunmayı sürdüren dâvâlı aleyhine 50.000,00 TL manevî tazminata hükmedilmesine,


3 - Yargılama giderinin dâvâlıya yüklenmesine karar verilmesi gerekir!...


Gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ve talep ederim. 8 Eylül 2015HÜSEYİN HİLMİ BULUNMAZ