21 Eylül 2015 Pazartesi

MUHBİR Mustafa Şükrü Demirkanlı ve Vekili Av. Reyhan Kayışlı terliyor!

YARGITAY İLGİLİ DAİRESİNE GÖNDERİLMEK ÜZERE

T.C.
İSTANBUL
10. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ YARGIÇLIĞI'NA


DOSYA NO: 2014/469 Esas - 2015/213 Karar

KONU: "TEMYİZ TALEBİNİN REDDİNE DÂİR KARAR"a itiraz!

1 - Uluslararası işler yapıp, ülkemize döviz getiren bir şirketin sahibiyim.

2 - Uluslararası işler yapan, dünyaca tanınmış bir tiyatronun sahibiyim...

3 - Şirketim ve tiyatrom için sürekli olarak bütün dünyayı dolaşıyorum...

4 - 30 Temmuz - 4 Eylül 2015 tarihlerinde Rusya'da ve Küba'daydım...

5 - 8 - 22 Eylül tarihlerinde Tayland'da ve Çin'deydim. (Bugün geldim!)

6 - Değerlendirme yaparken, "ADLÎ TATİL"i de lütfen ele almalısınız.

7 - İtiraz gerekçelerime dayanak olan resmî BELGELERİ ekte sundum.

Gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ve talep ederim. 22 Eylül 2015


HÜSEYİN HİLMİ BULUNMAZ