21 Mart 2016 Pazartesi

T.C.
İSTANBUL
20. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ YARGIÇLIĞI'NA


DOSYA NO: 2015/297 Esas


KONU: Ek beyân…

Bana karşı 2007'den beri "ENTELEKTÜEL LİNÇ KAMPANYASI", 2009'dan beri "HUKUKSAL LİNÇ KAMPANYASI" düzenlenmiştir. Bu kampanyaları 1101 kişi, onlarca kuruluş ve onlarca avukat örgütledi. Öznemiz "ENTELEKTÜEL VE HUKUKSAL LİNÇ KAMPANYASI ÖRGÜTÜ"nü esas olarak aşağıdaki üç avukat hukukî olarak tasarladı:

1 - Avukat Eyyüp Fırat Kuyurtar
2 - Avukat Reyhan Kayışlı
3 - Avukat Süleyman Anıl

"Yasaya aykırı" davrandıklarını kanıtlayan birer belgeyi sunuyorum.

Gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ve talep ederim. 22 Mart 2016


HÜSEYİN HİLMİ BULUNMAZ