21 Mart 2016 Pazartesi

T.C.
İSTANBUL
20. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ YARGIÇLIĞI'NA

DOSYA NO: 2015/297 Esas

KONU: Ek beyân…

Ekte sunduğu ve OYUN Tiyatro Dergisi'nin uzantısı olan "Türkiye’nin en çok okunan İnternet Web Sitesi OYUN"da bile yayınlanabilmiş "Felsefe, hukuk ve tiyatro yada tiyatronun felsefe ve hukukla sınanması…" başlıklı yazıdaki "diyalektik hukuk"önem veriniz!...

"Tiyatro… Tiyatro… Dergisi Resmî Vekili" Dâvâlı Avukat Reyhan Kayışlı benim hakkımda sürekli "hukuka aykırı" suç duyurularında bulundu, müvekkillerini kurtarmak için göz göre göre sürekli "YALAN söyledi" ve "adliyeyi gereksiz yere meşgûl etme" eylemliliğinde bulundu... 

Sâdece "UYAP" üzerinden yapılan küçük bir inceleme bile dâvâlı şahsın hukuku ne denli hiçimsediği, ne denli küçümsediği kendiliğinden ortaya çıkacak olsa bile, elinizdeki dâvâyı öznel olarak değil, nesnel olarak; tekil olarak değil, çoğul olarak; tikel değil olarak tümel olarak ele almalısınız!

Gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ve talep ederim… 21 Mart 2016

HÜSEYİN HİLMİ BULUNMAZ