16 Haziran 2014 Pazartesi

Bulunmaz, İstanbul 17. Sulh Ceza Mahkemesi'ndeki dâvâyı reddediyor!

T.C.
İSTANBUL
17. SULH CEZA MAHKEMESİ YARGIÇLIĞI'NA


DOSYA NO: 2014/568 EsasKONU: TCK 125. Madde ve 6352 Sayılı Yasa'ya aykırı dâvânın reddi... 


("İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 2014/20059 iddianame numaralı iddianamesinin Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 174/1. Maddesi gereğince Cumhuriyet Başsavcılığı'na iadesine...")


Bir başka kişinin (Ahmet Cüneyt Yalaz ki, Ömer Faruk Kurhan'ın gayet yakın tiyatro arkadaşı ve "ENTELEKTÜEL LİNÇ KAMPANYASI" imzacısı) aynı, benzeş ve tıpkı suç duyurusunu, İstanbul 20. Sulh Ceza Mahkemesi Sayın Yargıcı, Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 174/1. Maddesi gereğince Cumhuriyet Başsavcılığı'na iade etmesine karşılık, İstanbul 17. Sulh Ceza Mahkemesi Sayın Yargıcı, bu ilgili kanunun ilgili maddesine göre davranmadığı için yargılanmaya tabiî itiraz ediyorum... "KOVUŞTURMAYA YER OLMADIĞINA DÂİR KARAR" veya "BERAAT KARARI" verilip, adaletin tecelli etmesini arzu ediyorum. 


Gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ve talep ederim. 17 Haziran 2014HÜSEYİN HİLMİ BULUNMAZ