16 Haziran 2014 Pazartesi

20. Asliye Hukuk Mahkemesi Sayın Yargıcı'nı da, hukuk diliyle uyardık!

T.C.
İSTANBUL
20. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ YARGIÇLIĞI'NA


DOSYA NO: 2013/167KONU: Mükerrer dâvânın reddine karar verilmesini isteme arzusu...


Avukat Reyhan Kayışlı, vekilliklerini yaptığı Gülhan Avşar Demirkanlı, Levent Çağlayan, Mustafa Şükrü Demirkanlı ve tam tamına 1100 kişilik iğrenç "ENTELEKTÜEL VE HUKUKSAL LİNÇ KAMPANYASI" düzenleyicileriyle özdeşleşmiş bulunduğu için yalnızca müvekkillerinin adına değil kendi adına bile sürekli "suç duyurusu"nda bulunmasına karşın, işte bu suç duyurularının birçoğu "KOVUŞTURMAYA YER OLMADIĞINA DÂİR KARAR" ile sonuçlanmaktadır. Kendisi adına İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na yapabildiği "suç duyuruları" da adalete, hakka, hukuka, kanuna ve mevzuata sürekli aykırı bulunduğu için, Sayın Cumhuriyet Savcıları tarafından derhal reddedilerek, hemen tabiî ki "KOVUŞTURMAYA YER OLMADIĞINA DÂİR KARAR" biçiminde sonuçlandırılmıştır!... Bunu kendine ve hakkıyla yapamadığı avukatlığına asla yediremeyen Avukat Reyhan Kayışlı, adalete, hakka, hukuka, kanuna, tabiî mevzuata aykırı bir biçimde İstanbul 23. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde ciddîyetten çok uzak bir dâvâ başlatabilmiştir... 2013/312 Esas Sayılı dâvâ dosyası incelendiğinde ânında görülebileceği gibi, bu dâvâ dosyasının anlamsız, gereksiz ve doğal ki mükerrer olduğu anlaşılabilecektir. bu nedenle, bu dâvâ dosyasının ivedilikle kapanması gerekmektedir. Çünkü süreç, bir hukuk arama süreci değil, bir intikam alma sürecidir. Yüce mahkeme buna asla ve kesinlikle alet olmamalıdır.


Gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ve talep ederim. 17 Haziran 2014HÜSEYİN HİLMİ BULUNMAZ