16 Haziran 2014 Pazartesi

İlâmsız 9.535,62 TL isteyen Avukat Eyyüp Fırat Kuyurtar'ı sert uyardık!

T.C.
İSTANBUL
10. İCRA MAHKEMESİ YARGIÇLIĞI'A


DOSYA NO: İSTANBUL 12. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 2014/EsasKONU: Av. Eyyüp Fırat Kuyurtar'ın hukuksuz / ilâmsız takibine itiraz


Tarafı bulunduğumuz İstanbul 25. Asliye Hukuk Mahkemesi 2013/78 Esas Sayılı dosyanın gerekçeli kararı asla tebliğ ve tebellüğ edilmeden, Avukat Eyyüp Fırat Kuyurtar, yine hukuka, yine ilâm anlayışına aykırı davranarak, hakkımda icra tâkibi başlatmıştır!... Bunu, adalete, hakka, hukuka, kanuna, mevzuata aykırı buluyorum... Maddî ve manevî dâvâ açmak haklarım saklı kalmak üzere, yüce makamınıza itiraz ediyorum.


Gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ve talep ederim. 17 Haziran 2014HÜSEYİN HİLMİ BULUNMAZ