16 Kasım 2014 Pazar

T.C.
İSTANBUL
8. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ'NE


DOSYA NO: 2014/30570


Dosyanızdaki dâvâ dosyası temyiz aşamasındadır... Temyizdeki dosyanın karara bağlanarak, sonuçlanıncaya kadar, dosyama ait olan borçlarımın dondurulmasını ve müdürlüğünüzden gerekli olan ilginin gösterilerek, gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ve talep ederim... 17 Kasım 2014


HÜSEYİN HİLMİ BULUNMAZ


ADRES: Ali Baba Türbe Sk. 5/8-9-12 Çemberlitaş – Emiönü / İstanbul
TELEFON: 0532 642 88 57