19 Kasım 2014 Çarşamba

T.C.
İSTANBUL
63. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ YARGIÇLIĞI'NA


DOSYA NO: 2014/1281 Esas

KONU: 2011/217 Esas, 2012/1227 Karar Sayılı HAGB kararı ve sonrası

17 Kasım 2014 tarihinde aldığım tebliğinizde adı geçen Kemal Aydoğan, Nihat Haluk Bilginer ve Oyun Atölyesi Görsel Sanatlar Ltd. Şti. kişilerin katılan olduğu ve 6518 Sayılı Yasa'nın 93. Maddesi ile değişik 6518 Sayılı Yasa'nın 10. Maddesi'nin son fıkrası gereğince yeniden düzenlendiği için Türk Ceza Yasası'nın 75/1. Maddesi gereğince zorunlu para ödendiğinde "KAMU DÂVÂSININ DÜŞÜRÜLECEĞİ..." söz konusu olduğu için, aldığım "hapis mahkûmiyeti kararı"nın da son bulması gerekmektedir...

Gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ve talep ederim... 20 Kasım 2014


HÜSEYİN HİLMİ BULUNMAZ