14 Ekim 2015 Çarşamba

T.C.
İSTANBUL 
35. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ YARGIÇLIĞI'NA


DOSYA NO: 2015/17 Esas


KONU: MÂZERET

Ekte sunduğum "somut belgeler"den de anlaşılacağı gibi, 03 Ekim 2015 / 08:55  ile 11 Ekim 2015 / 23:10 arasında, ne yazık ki, ülkem, Türkiye'de bulunamayacağım, Genel Müdürlük yaptığım "Bulunmaz Kuyumculuk Yayıncılık Gösteri Sanatları Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'ni ve bir de ülkemizi temsilen Sırbistan'da olacağım için, çok katılmak istememe karşın, Sayın Mahkeme'deki duruşmaya ne yazık ki katılamayacağım. Bu nedenle Sayın Yargıç'ın kişiliğinde, Sayın Mahkeme'den özür dilediğimi saygılarımla belirtmek isterim. Bu mâzeretimi lütfen kabûl buyurunuz!...

Gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ve talep ederim. 15 Ekim 2015


HÜSEYİN HİLMİ BULUNMAZ