21 Ekim 2015 Çarşamba

T.C.
İSTANBUL
6. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ YARGIÇLIĞI'NA


DOSYA NO: 2012/481 Esas


KONU: Sayın Yargıç'ın karar vermesini sağlamak için yardımcı dilekçe.

Dâvâlı Mustafa Şükrü Demirkanlı ve onun vekili Avukat Reyhan Kayışlı, (diğer dâvâ dosyaları incelendiğinde hemen algılanabileceği gibi) sürekli olarak "hukuksuz" davranmakta ve HAKARET etmektedirler... Yalnızca bir tek örneğini sunduğum belgeden de çok net olarak görülebileceği gibi dâvâlı M. Ş. Demirkanlı HAKARET etmeyi alışkanlık hâline getirmiştir!

Gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ve talep ederim. 22 Ekim 2015


HÜSEYİN HİLMİ BULUNMAZ