14 Aralık 2015 Pazartesi

T.C.
İSTANBUL
32. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ'NE


DOSYA NO: 2015/23998 Esas


KONU: Suçlular için suç duyurusunda bulunma nedeniyle fotokopi…

Dosyanızda taraf olmuş Mustafa Şükrü Demirkanlı ve vekili Av. Reyhan Kayışlı hakkında suç duyurusunda bulunabilmem için, işbu dosyanızın içeriğinin fotokopi çıktılarını edinebilmem gerekiyor. Tarafıma veriniz!…

Gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ve talep ederim. 15 Aralık 2015


HÜSEYİN HİLMİ BULUNMAZ