21 Temmuz 2013 Pazar

Bakırköy Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmek üzere

İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI'NA

Soruşturma No: 2013/95586
Karar No: 2013/40245

"İftira: Yetkili makamlara ihbar veya şikâyette bulunarak ya da basın ve yayın yoluyla, işlemediğini bildiği halde, hakkında soruşturma ve kovuşturma başlatılmasını ya da idari bir yaptırım uygulanmasını sağlamak için bir kimseye hukuka aykırı bir fiil isnat eden kişi, bir yıldan dört yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır."

Kendisi hakkında şikâyetçi olduğum ve "KOVUŞTURMAYA YER OLMADIĞINA DAİR KARAR" verilen Ömer Faruk Kurhan adlı şahıs, zincirleme bir biçimde, "YETKİLİ MAKAMLARA İHBAR VEYA ŞİKÂYETTE BULUNARAK / BASIN YAYIN YOLUYLA" bana karşı sürekli "İFTİRA SUÇU" yanında "SUÇ İŞLEME SUÇU" işleme eğilimi içerisindedir. Beni böyle bir düşünceye, böyle bir kanıya iten Ömer Faruk Kurhan'ın, TCK 267. ve 271. maddeleri içeriğine göre hakkında "KAMU DÂVÂSI" açılıp, yargılanarak, cezalandırılmasını arzu ediyorum. Gereğinin yapılmasının arz ve talep ederim. 22.07.2013

ŞİKÂYETÇİ
HÜSEYİN HİLMİ BULUNMAZ