3 Temmuz 2013 Çarşamba

Turgay Demirkaya, yazar Seval Deniz Karahaliloğlu'na karşı tanık oldu!

T.C.
KARŞIYAKA (İZMİR)
1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NE

TANIKLIĞIM

DOSYA NO: 2012/597 Esas

Bulunmaz Tiyatro - İstanbul Genel Sanat Yönetmeni Hüseyin Hilmi Bulunmaz'la Tiyatro... Tiyatro... Dergisi'nin İzmirli yazarı Seval Deniz Karahaliloğlu arasındaki tiyatro eleştiri farklarını İnternet ortamından sürekli olarak gayet yakından izliyorum. Benim bu konudaki gözlemim odur ki, Seval Deniz Karahaliloğlu eleştiri adı altında, müthiş derecede düzeysiz yazılar yazmaktadır. Oysa ki, tiyatro yönetmeni Hüseyin Hilmi Bulunmaz, gayet net ve oldukça "HAKARETE UZAK" bir dille yazılar yazmayı sürdürmektedir. Seval Deniz Karahaliloğlu'nun yazıları tiyatro estetiğini yaralayan yazılardır... Hüseyin Hilmi Bulunmaz, Seval Deniz Karahaliloğlu'nun kişiliğini değil, sanatsal eylemliliğini hedef almış ve böylelikle, "HAKARET SUÇU" işleme niyeti kesinlikle oluşmamıştır kanısındayım... Bana bir okur olarak, böyle bir izlenim vermiştir bahse konu olan yazılar. Ben bu yazıları okurken, kendimi bir tiyatro izleyicisi olarak değil, sanki mahalle kavgasına dalmış garip bir "TANIK" olarak buluyorum. Bu beni gayet rahatsız ediyor. Bu nedenle konuyu Hüseyin Hilmi Bulunmaz'a açarak, "TANIKLIK" yapmak istediğimi ısrarla dile getirdim. Sayın Hüseyin Hilmi Bulunmaz, çok mutlu olacağını belirtti.

Ben bu davaya tamamıyla sanatsal kaygılarla "TANIKLIK"  ediyorum. Hiçbir kimsenin kişisel sorunları yada kendi aralarındaki uyuşmazlıklar beni asla ve kesinlikle hiç ilgilendirmiyor... Ben, herhangi bir sanatsal eyleme, toplumsal yararlılık ve Türkiye halkına sağlayabileceği estetik bilinç bağlamında bakan biriyim. Ben, bir tiyatro izleyicisi olarak, Sayın Seval Deniz Karahaliloğlu'nun ve onun yazı yazarak İzmir'de tanıttığı tiyatro sanatını kirletici ve saptırıcı Tiyatro... Tiyatro... Dergisi'nin kötü tavrını kesinlikle hiç doğru bulmuyorum. Bu arada, Tiyatro... Tiyatro... Dergisi'nin, yazar Coşkun Büktel'le Hüseyin Hilmi Bulunmaz'a karşı hazırladığı ve Hüseyin Hilmi Bulunmaz'ın "ENTELEKTÜEL LİNÇ KAMPANYASI" tanılamasıyla bütün tiyatro kamuoyuna mal ettiği ilginç eylem de, bir tiyatro izleyicisi olarak bana ve Türkiye tiyatrosuna kalıcı zarar vermektedir. Benim "TANIKLIĞIM", sadece ve yalnızca Sayın Seval Deniz Karahaliloğlu'nun işbu yazları nedeniyle değil, aynı zamanda genel olarak yazar Bulunmaz'ın ifadesiyle "ENTELEKTÜEL LİNÇ KAMPANYASI" sürecine de aittir, buna da dairdir. 04.07.2013

TANIK
TURGAY DEMİRKAYA