10 Temmuz 2013 Çarşamba

Bulunmaz, Haluk Bilginer'in avukatı Süleyman Anıl'a hukuk dersi verdi!

T.C.
İSTANBUL
ANADOLU 40. SULH CEZA MAHKEMESİ YARGIÇLIĞI'NA

DOSYA NO: 2013/854 Esas

KONU: Sayın Mahkeme Yargıcı Ali Çetin Bey'e sunuş; "sanığa esas hakkında savunmalarını hazırlamak, varsa kovuşturmanın genişletilmesine ilişkin beyanlarını mahkememize sunmak üzere 10'ar gün süre verilmesine" hakkımı kullanıp 10 gün içinde yeni beyan vermek hakkım saklı kalmak üzere, bâzı önemli beyanlarım.

AÇIKLAMALAR / YANITLAR:

1 - Tam tamına altı yıldır benim üzerimde bir "ENTELEKTÜEL LİNÇ KAMPANYASI" baskıları var! İşbu baskılar nedeniyle, düşünebilme, okuyabilme, çalışabilme, seyahat edebilme ve de ailemi geçindirebilme, (benim için çok daha önemlisi olan) sanatsal etkinliklerde bulunabilme hakkım gasp edildi, gasp ediliyor. Bunu anlayabilmek için lütfen bakın:

a - "ENTELEKTÜEL LİNÇ KAMPANYALARI" sürecindeki ciddi aktör Tiyatro... Tiyatro... Dergisi'nin Türkiye tiyatrosuna verdiği zararın
(Bakınız: http://tiyatroyun.blogspot.com/search?q=%22ENTELEKT%C3%9CEL+L%C4%B0N%C3%87+KAMPANYALARI%22&max-results=20&by-date=true)

b - "BİRİNCİ ENTELEKTÜEL LİNÇ KAMPANYASI" zararının
(Bakınız: http://tiyatroyun.blogspot.com/search?q=%22B%C4%B0R%C4%B0NC%C4%B0+ENTELEKT%C3%9CEL+L%C4%B0N%C3%87+KAMPANYASI%22&max-results=20&by-date=true)

c - "İKİNCİ ENTELEKTÜEL LİNÇ KAMPANYASI" zararının
(Bakınız: http://tiyatroyun.blogspot.com/search?q=%22%C4%B0K%C4%B0NC%C4%B0+ENTELEKT%C3%9CEL+L%C4%B0N%C3%87+KAMPANYASI%22&max-results=20&by-date=true)

d - "ÜÇÜNCÜ ENTELEKTÜEL LİNÇ KAMPANYASI" zararının anlatılması, anlaşılması, belirtilmesi, incelenmesi, tartışılması gerekir... (Bakınız: http://tiyatroyun.blogspot.com/search?q=%22%C3%9C%C3%87%C3%9CNC%C3%9C+ENTELEKT%C3%9CEL+L%C4%B0N%C3%87+KAMPANYASI%22&max-results=20&by-date=true)

2 - "ENTELEKTÜEL LİNÇ KAMPANYALARI" eyleminin büyük ateşleyici "DEMİRKANLI AİLESİ" (Gülhan Avşar Demirkanlı ile Mustafa Şükrü Demirkanlı), başta "İFTİRA SUÇU" olmak üzere, çok suç işleyerek, İSTANBUL MAHKEMELERİ'nde yargılanıyorlar:

a - "ENTELEKTÜEL LİNÇ KAMPANYALARI" ana sponsoru Tiyatro... Tiyatro... Dergisi Sahibesi Gülhan Avşar Demirkanlı adlı şahıs, İstanbul 24. Asliye Ceza Mahkemesi'nde "İFTİRA SUÇU SANIĞI" olarak (DOSYA NO: 2013/201 Esas) yargılanmaktadır...

b - "ENTELEKTÜEL LİNÇ KAMPANYALARI" ana sponsoru Tiyatro... Tiyatro... Dergisi Kurucusu Eski Sahibi Yayın Yönetmeni ve Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Mustafa Şükrü Demirkanlı adlı şahıs, İstanbul 2. Sulh Ceza Mahkemesi'nde, İstanbul 22. Sulh Ceza Mahkemesi'nde, İstanbul 27. Sulh Ceza Mahkemesi'nde ve İstanbul 6. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde "HAKARET SUÇU SANIĞI" olarak yargılanıyor. Bu davalara dayanarak yeni tazminat davaları da açılacak.

c - "ENTELEKTÜEL LİNÇ KAMPANYALARI" ana sponsoru Tiyatro... Tiyatro... Dergisi sorumluları Gülhan Avşar Demirkanlı ile Mustafa Şükrü Demirkanlı adlı şahıslar hakkında çok çeşitli savcılık soruşturmaları, kovuşturmaları da bulunup, bunlar hâlâ sürmektedir.

3 - "ENTELEKTÜEL LİNÇ KAMPANYALARI" 1100 KİŞİLİK BİR LİNÇ ÖRGÜTÜ KURMA GİRİŞİMİ sonucu oluştuğundan, bu örgütün üyeleri olan kişi ve kuruluşlar da yakın incelemeye alınmalıdır:

aa - Ömer Faruk Kurhan adlı şahsın benim hakkımda açtırdığı, benim "BERAAT" etmemle sonuçlanan İstanbul 3. Sulh Ceza Mahkemesi bünyesindeki 2010/8 numaralı dosya, özellikle incelenmeyi hak eden hukuksal ipuçları içermektedir. Bu dosyayla "ÖRGÜT" algılanabilir...

bb - Gülhan Avşar Demirkanlı adlı şahsın benim hakkımda açtırdığı ve benim "CEZA ALMAMAMLA" ve gayet doğal olarak "DAVANIN REDDİ" ile sonuçlanan İstanbul 1. Sulh Ceza Mahkemesi'ndeki 2010/8930 numaralı dosya, kılı kırka yararak incelendiğinde, "LİNÇ KAMPANYASI ÖRGÜTÜ" anlayışının izine ivedilikle rastlanabilir.

cc - Seval Deniz Karahaliloğlu adlı şahsin benim hakkımda açtırdığı İzmir Karşıyaka Adalet Sarayı'ndaki şu davalar da incelenmelidir:

aaa - 1. Asliye Hukuk Mahkemesi Esas No: 2012/597
bbb - 3. Sulh Ceza Mahkemesi DEĞİŞİK İŞ NO: 2011/536
ccc - 3. Sulh Ceza Mahkemesi DOSYA NO: 2012/289

4 - Benim verdiğim yararlı tiyatro mücadelesini, tiyatro sanatı diliyle engelleyemeyeceklerini anlayan "DEMİRKANLI AİLESİ" ve işbu ailenin avukatları BURHAN GÜN ile REYHAN KAYIŞLI, bu aileyle birlikte hareket eden kişi ve kuruluşların avukatları, DEDE HUKUK VE DANIŞMANLIK BÜROSU, EYYÜP FIRAT KUYURTAR, İBRAHİM DEMİRCİ, İNAN YILMAZ, MEHMET BOZKIR,
MURAT ÇOBAN, SÜLEYMAN ANIL, UĞUR DEMİRCİ TOSUN, "LİNÇ KAMPANYASI ÖRGÜTÜ ÜYELERİ" ile birlikte hareket ederek, benim "HUKUKSAL LİNÇ KAMPANYASI" ile LİNÇ edilmem için "CEZA VE HUKUK DAVALARI" başlattılar. Bâzıları benim lehime sonuçlandı. Avukatlar kendi adına da dava açtı.

5 - Bu arada, "ENTELEKTÜEL LİNÇ KAMPANYASI ÖRGÜTÜ" kuran "DEMİRKANLI AİLESİ", yayınladıkları Tiyatro... Tiyatro... Dergisi'nin İzmir Temsilciliği ile Trabzon Temsilciliği'ni bana karşı kışkırttılar. Bunlarla ilgili olarak ayrıntılı belge, bilgi, delil, ispat, kanıt, tanık gereksinimi duyulduğunda sunacağım. Bunun daha fazlası var...

6 - Aşağıdaki dosyalar ve ek belgeleri incelendiğinde, mahkemenizin elindeki hukuksal nesnel olanaklar daha da zenginleşir kanısındayım.

a - İstanbul 27. Sulh Ceza Mahkemesi / DOSYA NO: 2012 / 943 Esas
b - İstanbul 2. Sulh Ceza Mahkemesi / DOSYA NO: 2012/663 Esas
c - İstanbul 24. Asliye Ceza Mahkemesi / DOSYA NO: 2013/201 Esas
d - İstanbul 22. Sulh Ceza Mahkemesi / DOSYA NO: 2013/551 Esas 

10/07/2013

HÜSEYİN HİLMİ BULUNMAZ