1 Eylül 2013 Pazar

T.C.
İSTANBUL
CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI'NA

ŞİKÂYET EDEN: HÜSEYİN HİLMİ BULUNMAZ

T.C. KİMLİK NO: 50482204038
ADRES: Ali Baba Türbe Sokak No: 13/8 Çemberlitaş, İstanbul
TELEFON: 0532 642 88 57   / 0212 513 47 32  
FAKS: 0212 513 47 33
E-POSTA: tiyatroyun@gmail.com

ŞİKÂYET EDİLEN: MUSTAFA ŞÜKRÜ DEMİRKANLI

ADRES: Reha Yurdakul Sok. No: 28/1 Billur Ap. Şişli-İstanbul
Gülbağ Mh. Şahinler Sk. No: 42 D. 10 Mecidiyeköy - İstanbul
TELEFON: 0212 216 75 20  
E-POSTA: tiyatrodergisi@gmail.com

SUÇ: "HAKARET, İFTİRA, SUÇ UYDURMA" (TCK 125, 267, 271)

SUÇ TARİHİ: 29.08.2013, öncesi ve sonrası

AÇIKLAMALAR:


Şüpheli  Mustafa Şükrü Demirkanlı, sadece aşağıda sunduğumuz suç belgeleri nedeniyle değil, birçok eylemle birlikte, bana karşı şaşırtıcı derecede "HAKARET", "İFTİRA", "SUÇ UYDURMA", hattâ "SUÇ İŞLEMEK AMACIYLA ÖRGÜT KURMA" çalışmalarıyla tanınıyor. Bunun birçok nedeni bulunmakla birlikte, gerçek neden, resmî tiyatro kurumlarından aldıkları usûlsuz reklâm (PARA) nedeniyle kendisini eleştirmemden duyduğu rahatsızlıktır. Şüpheli suçluluk içerisindedir!


Şüpheli Mustafa Şükrü Demirkanlı, yalnızca kendine ait hukukî sorunlarını ortaya koyarak değil, kendisiyle kesinlikle alâkalı olmayan hukukî durumlar nedeniyle de, beni ihbar edebilmektedir. Son olarak, beni, "T.C. İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI ÖZEL SORUŞTURMA BÜROSU"na ihbar edebilen Şüpheli Mustafa Şükrü Demirkanlı'nın başvurduğu usûle aykırı durumu saptamak için, "Soruşturma NO: 2013 / 72962 Karar NO: 2013 / 30165" sayılı dosya incelenebilir. Benim kendisiyle asla hiçbir kişisel sorunum, hiçbir husumetim bulunmamasına, sadece usûlsüzlüklerini okurlarıma sunduğum için rahatsız olan Şüpheli Mustafa Şükrü Demirkanlı, 

asla zamanında çıkmayarak, resmî tiyatro kurumlarının programlarını gerektiği biçimde yayınlamadığı için, kurumların zarar etmesine neden olan Tiyatro... Tiyatro... Dergisi'ni ve bu derginin İnternet ortamındaki uzantısı www.tiyatrodergisi.com.tr sitesini de aleyhime kullanmaktadır. Burada yaptığı yayınların birçoğu bana karşı yapılmış "HAKARET" ve "İFTİRA" içerikli yayınlardır. Yalnızca birkaç örnek vermek gerekirse:

http://tiyatrodergisi.com.tr/detay.php?hng=3794

http://tiyatrodergisi.com.tr/detay.php?hng=3810
http://tiyatrodergisi.com.tr/detay.php?hng=3811
http://tiyatrodergisi.com.tr/detay.php?hng=3850
http://tiyatrodergisi.com.tr/detay.php?hng=3858
http://tiyatrodergisi.com.tr/detay.php?hng=3860
http://tiyatrodergisi.com.tr/detay.php?hng=3861
http://tiyatrodergisi.com.tr/detay.php?hng=3862
http://tiyatrodergisi.com.tr/detay.php?hng=3863
http://tiyatrodergisi.com.tr/detay.php?hng=3869
http://tiyatrodergisi.com.tr/detay.php?hng=3875
http://tiyatrodergisi.com.tr/detay.php?hng=3876
http://tiyatrodergisi.com.tr/detay.php?hng=3888

Şüpheli Mustafa Şükrü Demirkanlı, 29 Ağustos 2013 günü "H. Hilmi Bulunmaz, Kendi Anlatımına Göre 'Kaçakçıymış!..'" başlığıyla yeni bir "HAKARET" ve "İFTİRA" haber metni(!) yazarak, okurlarına tek yanlı bir biçimde sunmuştur. Sadece tek yanlı yayıncılık anlayışıyla, okurlarını da üzerime kışkırtan Şüpheli Mustafa Şükrü Demirkanlı, Nisan 2009 tarihinde de tam tamına "1100 KİŞİLİK ENTELEKTÜEL LİNÇ KAMPANYASI ÖRGÜTÜ" oluşturup, zor durumda kalmama neden olmuştur. Bu kampanyayla asla yetinmeyen Şüpheli Mustafa Şükrü Demirkanlı, 1100 arkadaşlarıyla birlikte, benim hakkımda birçok soruşturma, kovuşturma ve muhakeme süreci başlatmıştır. Birçoğunda başarısız olsa bile, benim düşünce, davranma, sanat yapma, topluma yarar sağlama yönündeki çalışmalarımı bozarak dezenforme etmeye çalışan Şüpheli Mustafa Şükrü Demirkanlı, bu yöndeki kötücül eylemlerini sürdürmektedir. Aşağıda anlatacağım...


Şüpheli Mustafa Şükrü Demirkanlı, "H. Hilmi Bulunmaz'ın kendi sitesindeki açıklamasından öğrendiğimize göre 'altın ve vergi kaçakçısı'ymış." diyebilmektedir. Benim, "altın ve vergi kaçakçısı" olduğum hiçbir yargı mercii tarafından saptanamamasına karşın, benim "başka bir amaçla" yazdığım imgesel bir yazıyı sözüm ona bir kaynak göstererek, okurlarına sunup, günlerce okutabilen Şüpheli Mustafa Şükrü Demirkanlı, maddî - manevî tazminat hakkım saklı kalmak üzere, "KAMU DÂVÂSI" ile muhakeme edilmeyi hak ediyor. Şüpheli Mustafa Şükrü Demirkanlı tarafından yapılabilen kışkırtıcı yayın, bana üzüntü vermiş ve olağan yaşantımı altüst etmiştir.


"Sürekli olarak tiyatro insanlarına yönelik hakaretamiz yayınlarıyla kendisini var eden, Coşkun Büktel'in yakın arkadaşı olan ve asıl mesleği Elmas Kalemleri Uluslararası Tacirliği ve Kuyumculuk olan H. Hilmi Bulunmaz'ın kendi sitesindeki açıklamasından öğrendiğimize göre 'altın ve vergi kaçakçısı'ymış." diyerek tam kırk bir yıldır içinde bulunduğum tiyatro dünyasına beni yanlış tanıtan Şüpheli Mustafa Şükrü Demirkanlı, bu tavrıyla, "yargısız infaz" uygulamaktadır... Kendi ile eşi Gülhan Avşar Demirkanlı hakkında tam sekiz (8) dâvâyla karşı çıktığım (beş "KAMU DÂVÂSI" ve üç "MANEVÎ TAZMİNAT DÂVÂSI" ile yargılattığım) Şüpheli Mustafa Şükrü Demirkanlı, suçluluk psikolojisi içerisinde bulunmasına karşın, beni suçlayarak, bu psikolojiden sıyrılmak istiyor... Ben, kendisinin nasıl bir suç batağında olduğunu bildiğim için hoşgörülü davranıyorum. Şüpheli Mustafa Şükrü Demirkanlı, yaptığı bu yayınla, tâbiri câizse, bardağı taşırdı...


 Şüpheli Mustafa Şükrü Demirkanlı, bu yazıda hiç çekinmeden, "HAKARET" ve "İFTİRA" suçunu düşünmeyip şunları söylemiştir:


"Tiyatro yayınlarına yönelik gerçek dışı yayınlarıyla tanınan, her söyleminde 'tüyü bitmemiş yetimin hakkını savunuyorum.' diyen Bulunmaz Kuyumculuk'un sahibi H. Hilmi Bulunmaz, vergi kaçırmaya yönelik altın satışlarını ve tahsilatlarını kurye ile gerçekleştiriyormuş. Kuyumculuğun 'yasal olmayan ticari yanı bulunması' nedeniyle diyerek, tüm kuyumcu esnafını da zan altında bırakan H. Hilmi Bulunmaz, bu güne kadarki servetinin ipuçlarını da itirafname gibi kurgulamış olduğu yazısında açıklamış."


Oysa, sadece bu paragrafta birçok "HAKARET SUÇU" ve "İFTİRA SUÇU" içeriği bulunmaktadır. Benim, tüm tiyatro yayınlarına yönelik gerçek dışı yayınlarla tanınan biri olduğumu kanıtlayabilmek için, asla emek harcamayan Şüpheli Mustafa Şükrü Demirkanlı, çalakalem yazdığı karalamacı yazısında, karakuşi yöntemlerle bana "HAKARET" etmekte, "İFTİRA" atmaktadır. Ben elli yıldır kuyumculuk piyasasında bulunan bir insan olduğumdan bunun yanı sıra da genel olarak sanatçı, özel olarak yazar olmam nedeniyle kuyumcu sektöründeki sorunlara da değinen biriyim. Düzensiz yayınlanan "KUYUMCU DÜNYASI" adlı gazetenin sahibi ve başyazarı olduğum için, kuyum sektörü sorunlarına da değiniyorum... Gazetemi öğrenmek için Basın-İlân Kurumu'na yazı yazabilirsiniz. Ben, kuyum sektöründeki altın taşımacılığı sorununu da gündeme getirirken, kendi altınım anlamına konulardan bahsetmedim. Benim, bir gram bile altınım yok. Olmayan bir şeyi varmış göstermek ve bu konuda suçlamada bulunmak TCK / "SUÇ UYDURMA SUÇU" 

maddesine girer. Bu da, Türk Ceza Kanunu'nun 271. Maddesi içeriğini oluşturur. Her ne kadar, yetkili makama ihbar edilmemiş olsa da, basın yoluyla yapılan bu eylem, TCK'nun 271. Maddesi içeriğindedir. Benim ne kadar servetim olduğu Şüpheli Mustafa Demirkanlı'yı asla hiç ilgilendirmese de, madem ki kendisi ilgilendi, mevzuat elverirse, yasal olarak bu durum saptandığında, bana "İFTİRA" attığı kanıtlanacaktır.

Şüpheli Mustafa Şükrü Demirkanlı, aynen şunları da söyleyerek, bana "HAKARET" etme, "İFTİRA" atma cesareti gösterebilmektedir:


"Daha önce de 'Özel Tiyatrolara Devlet Desteği'nden yararlanan tiyatrolara yönelik kabından mama yiyen köpek fotografını kullanarak, tiyatrolara 'Çanak Yalayıcılar' diye hakaret eden Bulunmaz'ın da aynı destekten yıllarca yararlandığı ortaya çıkartılmıştı. Aynı destekten kendisi de yararlanmış olmasına rağmen, bugün kendisi yararlanamadığı için özel tiyatrolara akıl almaz hakaretamiz yayınlar yapmaktadır."


Ben, özel tiyatrolara yönelik olarak hakaret güdüsüyle hareket eden biri olsam, özel tiyatro sahipleri, işçileri benim hakkımda suç duyurusunda bulunarak, aynı zamanda hukuk dâvâları bile açabilirlerdi. Sözüm ona, "benim hakaret ettiğim kişiler" durumdan rahatsız değil; kendisini asla ilgilendirmemesine, kendisi kesinlikle özel tiyatro sahibi olamayacağı kanıtlanmış olmasına karşın, Şüpheli Mustafa Şükrü Demirkanlı, göz göre göre, bana karşı "HAKARET SUÇU", "İFTİRA SUÇU" ve "SUÇ UYDURMA SUÇU" işleme cüretinde bulunmaktadır. Ben bir sanatçıyım ve benim gerecim imgedir. İmgesel bir dille yazılmış bir yazı, imgesel bir dille eleştirilebilir. Bana karşı suç işleme güdüsüyle hareket eden Şüpheli Mustafa Şükrü Demirkanlı, yasalarla durdurulacak gizilgüç suçlu olmanın ötesine geçerek kısıtlanmayı hak etmeye başladı.


Şüpheli Mustafa Şükrü Demirkanlı, kendisi hakkında herhangi bir soruşturma yürütülemeyeceğini, kovuşturmaya gidilemeyeceğini ve muhakemede bulunulmayacağını garanti etmiş gibi büyük bir rahatlık içerisinde, hiçbir tereddüt yaşamadan rahatlıkla şunları söyleyebiliyor:


"H. Hilmi Bulunmaz, kısa sürede uluslararası ticaret yapabilir noktaya taşıdığı şirketinin geçmişindeki gayri resmi ticaret faaliyetini şöyle açıklıyor: 'kuyumculuğun 'yasal olmayan ticari yanı bulunması' nedeniyle, zaman zaman küçük paraları yollayabiliyorduk. Hatta, işin açıkçası altın bile yolladığımız oluyordu.'


Halbuki, kendisi biraz olsun hukuka saygılı, yasalara hürmetli biri olsa, bu sözlerin hiçbirini etmeye kesinlikle cesaret edemez... Kuyumculuk sektörünün yakıcı sorunlarını irdelemek, Şüpheli Mustafa Şükrü Demirkanlı'ya göre, gayrimeşru, illegal, yasadışı iş yapmak anlamına gelebiliyor. Kendisi, hiçbir zaman için zamanında, her ayın tam birinde yayınlanmamasına karşın, reklâm (PARA) alabildiği resmî kurumların oyun programlarını gecikerek, günler, hattâ bâzen haftalar ve seyrek de olsa aylar sonra yayınlamasına karşın, resmî kurumlardan usûlsüz bir biçimde reklâm (PARA) alarak hayatını sürdüren Şüpheli Mustafa Şükrü Demirkanlı'nın yayınladığı Tiyatro... Tiyatro... Dergisi'nin geç yayınlandığını, aşağıda sunduğumuz tanıklara sorabileceğiniz gibi, aynı zamanda, resmî kurum yöneticilerine tek tek (Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt'a, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sanat Yönetmeni Hilmi Zafer Şahin'e, Kocaeli Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Veysel Sami Berikan'a ve daha birçok insana) sorabilirsiniz.


Şüpheli Mustafa Şükrü Demirkanlı, yavuz hırsız ev sahibini bile bastırır mantığıyla hareket edip, kendileri hakkında açtığım sekiz dâvâyı gözlerden saklayıp, benim tiyatro kamuoyu nezdinde yanlış tanınmama neden olmaktadır. Bu yanlış tutum da bağışlanabilir bir durum değildir.


Şüpheli Mustafa Şükrü Demirkanlı, okurlarını aldatarak, onlara kabahatli, yanlı ve yanlış bilgi verip, benim karalanmama neden olmak istercesine aşağıdaki "İFTİRA" içeren şaşırtıcı sözleri söylemektedir:


"Gayri resmi 'kayıt dışı' ticaret yaparken kurye tarafından parasının çalındığı iddiasında bulunurken, şirketini de bu kadar kısa zamanda nasıl büyüttüğünün açıklamasını yapmış oluyor."


Beni kaçakçı, üçkağıtçı, hile yapan, devleti aldatan biri gibi göstermeye yeltenen şahıs Şüpheli Mustafa Şükrü Demirkanlı'nın "ASILSIZ İHBARCI" olduğunu öğrenmek için, yukarıda "soruşturma ve karar" numaralarını verdiğim "Özel Soruşturma Bürosu" belgeleri incelenmek için istenebilir. İhbarda bulunan adı geçen şahıs, tiyatroya, ülkemize ve devlete zarar vermektedir. Bu nedenle de, bir ân önce yargılanmalıdır.


Şüpheli Mustafa Şükrü Demirkanlı, sürekli bir biçimde yineleme yöntemine başvurarak, okurların gözünde beni itibarsızlaştırmaktadır... "MANEVÎ TAZMİNAT DÂVÂSI" açma hakkım saklı kalmak üzere, bu şahsın ivedilikle yargılanmasını istiyorum... Bakınız neler söylüyor:


"Altınları, gayri resmi olarak kurye kanalıyla sevk eden, tahsilatlarını da kurye aracılığıyla gerçekleştiren Bulunmaz Kuyumculuk'un sahibi H. Hilmi Bulunmaz'ın uluslararası ilişkileriyle ilgili daha kapsamlı bilgiye ulaşılamadı…"


Ben, www.bulunmaz.com adlı ticaret web sitemizde, İstanbul Ticaret Odası, İhracatçılar Birliği ve Ekonomi Bakanlığı gibi resmî kurumlarla yaptığım ilişkilerde her şeyi belgeliyorum. Yine, Nuruosmaniye Vergi Dairesi, Malî Müşavir Ali Yılmaz'da belgelerimizin tamamı "TEMİZ" içeriklidir. Şüpheli Mustafa Şükrü Demirkanlı, yaptığı bu yayın ve bundan önceki saptırıcı yayınlar nedeniyle derhal yargılanmalıdır. Bu nedenle hakkında "KAMU DÂVÂSI" açılmalıdır. Bana "HAKARET" ettiği, "İFTİRA" attığı, "SUÇ UYDURMA SUÇU" oluşturduğu için ilgili yasa maddelerinden (TCK 125., 267. ve 271.) cezalandırılmalıdır. Gereğinin yapılmasını saygılarım arz ve talep ederim. 02/09/2013


MÜŞTEKİ

HÜSEYİN HİLMİ BULUNMAZ

***


Şüpheli Mustafa Şükrü Demirkanlı'nın ve Demirkanlı Ailesi'nin ("ENTELEKTÜEL VE HUKUKSAL LİNÇ KAMPANYASI" adlı sürece dâhil ederek) yönlendirdiği kişilere karşı açtığım şu dâvâlar var:


İSTANBUL 2. SULH CEZA MAHKEMESİ - 2012/663

İSTANBUL 2. SULH CEZA MAHKEMESİ - 2013/523
İSTANBUL 12. SULH CEZA MAHKEMESİ - 2013/664
İSTANBUL 22. SULH CEZA MAHKEMESİ - 2013/551
İSTANBUL 27. SULH CEZA MAHKEMESİ - 2012/943
İSTANBUL 24. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ - 2013/201
İSTANBUL 6. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ - 2012/481
İSTANBUL 23. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ - 2013/205
İSTANBUL 23. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ 2013/230
İSTANBUL 24. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ - 2013/205

Demirkanlı'nın ve onların yönlendirdiklerinin açtığı dâvâlar:


İSTANBUL 1. SULH CEZA MAHKEMESİ - 2010/8930 

İSTANBUL 2. SULH CEZA MAHKEMESİ
İSTANBUL 3. SULH CEZA MAHKEMESİ - 2010/8
İSTANBUL 7. SULH CEZA MAHKEMESİ - 2011/217
İSTANBUL 12. SULH CEZA MAHKEMESİ
İSTANBUL 15. SULH CEZA MAHKEMESİ - 2012/899
İSTANBUL 27. SULH CEZA MAHKEMESİ - 2013/166
İSTANBUL 28. SULH CEZA MAHKEMESİ - 2011/469
İSTANBUL 35. SULH CEZA MAHKEMESİ - 2011/3131 
İSTANBUL 35. SULH CEZA MAHKEMESİ - 2011/3218
İSTANBUL 35. SULH CEZA MAHKEMESİ - 2013/268
İSTANBUL 35. SULH CEZA MAHKEMESİ
İSTANBUL 9. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ -2010/337 
İSTANBUL 9. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ - 2010/445
İSTANBUL 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ -  2010/278
İSTANBUL 10. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ - 2012/650 
İSTANBUL 20. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ - 2013/167 
İSTANBUL 21. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ - 2013/218
İSTANBUL 25. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ - 2013/78
KADIKÖY 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ - 2010/236
ANADOLU 40. SULH CEZA MAHKEMESİ -  2013/854
KARŞIYAKA 3. SULH CEZA MAHKEMESİ - 2012/289
KARŞIYAKA 3. SULH CEZA MAHKEMESİ - 2011/536 
KARŞIYAKA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ - 2012 / 597 
TRABZON 3. SULH CEZA MAHKEMESİ - 2012/256
MANİSA SOMA SULH CEZA MAHKEMESİ -  2011/578

Ayrıca karşılıklı olarak onlarca soruşturma (Bâzı örnekler):


İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI - 2013/53606

İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI - 2013/58063 
İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI - 2013/72343
İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI - 2013/88004
İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI - 2013/102971
ANADOLU CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI - 2013/75791

TANIKLAR:

Coşkun Büktel
Ali Baba Türbe Sokak No: 13/8-9 Çemberlitaş Fatih / Tel: 212 513 47 32

Mehmet Cemalettin Bulunmaz

Ali Baba Türbe Sokak No: 13/8-9 Çemberlitaş Fatih / Tel: 212 513 47 32