15 Temmuz 2015 Çarşamba

T.C.
İSTANBUL
CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI'NA


SORUŞTURMA NO: 2015/70169


KONU: Müştekinin yalan şikâyet dilekçesinin fotokopi çıktısını istemi...

Müşteki her zaman yaptığı gibi YALAN kavramına dayalı soruşturma başlatmıştır... TAKİPSİZLİK ile sonuçlanmış diğer soruşturmaları gibi bu soruşturmanın da TAKİPSİZLİK ile sonuçlanması için YALAN ayıklama savunması yapmalıyım. YALAN kavramına dayalı soruşturma başlatan müştekinin şikâyet dilekçesinin fotokopi çıktısını istiyorum!

Gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ve talep ederim. 16 Temmuz 2015


HÜSEYİN HİLMİ BULUNMAZ