4 Temmuz 2015 Cumartesi

Hakkımda haksız dâvâ açan Avukat Eyyüp Fırat Kuyurtar yargılanıyor!...

T.C.
İSTANBUL
3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ YARGIÇLIĞI'NA 


DOSYA NO: 2015/261 Esas


KONU: TENSİP TUTANAĞINDAKİ İSTEĞE YANIT VERME İSTEĞİ!...

1 - Sekiz yaşında çalışmaya ve on yaşında sanat yapmaya başladığım gibi on yedi yaşında sahne sanatları çalışmalarına yoğunlaştım. Başta tiyatro, resim ve şiir sanatları olmak üzere birçok sanat dalıyla uğraşan biriyim...

2 - Birçok tiyatroda görevler aldıktan sonra 1 Mayıs 1989 tarihinde kendi tiyatromu (Bulunmaz Tiyatro - İstanbul) kurdum! Tiyatromu kurduğum ândan başlayarak sürekli olarak baskı/nlarla karşı karşıya geldim. Siyasî duruşum nedeniyle oluşan faşizan baskı/nlar süreklilik gösteriyor hâlâ...

3 - "Sanat için sanat" anlayışı yerine, emekçi halka, sosyal devlete, tüyü bitmemiş yetime yararlılık için sanat yapmam nedeniyle tiyatromuzdaki çıkarcı çevreler tarafından sürekli olarak saldırıya uğradım, uğruyorum!

4 - İnternet'teki sahte kişi Burak Caney adının arkasına gizlenen 1000'i aşkın LİNÇÇİ kişi benim hakkımda LİNÇ KAMPANYASI düzenledi...

5 - Toplumsal Araştırmalar Kültür ve Sanat İçin Vakıf'ın 12 Mart dönemi Kültür Bakanı Talât Sait Halman'a "Emek Ödülü" vermesini eleştirdim...

6 - Avukat Eyyüp Fırat Kuyurtar'ın tiyatro arkadaşı ve müvekkili Ömer Faruk Kurhan'ın önderlik ettiği "ENTELEKTÜEL VE HUKUKSAL LİNÇ KAMPANYASI" ile sanatsal olanaklarım imhâ edilmek istendi...

7 - Avukat Eyyüp Fırat Kuyurtar'ın müvekkili Ömer Faruk Kurhan, 2009 yılından beri, sürekli olarak benim hakkımda defalarca suç duyurusunda bulunup, defalarca kovuşturma başlatmakla birlikte, manevî tazminat dâvâsı açıyor... İlk açtırdığı kamu dâvâsının BERAAT ile sonuçlanması bunun yanı sıra açtırdığı manevî tazminat dâvâsının Yargıtay Hukuk Dairesi'nce bozulmasıyla vekili Avukat Eyyüp Fırat Kuyurtar'ın kendisi adına da yapay dâvâlar açılmasına neden oluyor. Bu önemli bir konu!

8 - Avukat Eyyüp Fırat Kuyurtar bana karşı "erişimin engellenmesi" dilekçesi verdi. Dilekçe usûlsüz olduğu için Yargıç tarafından reddedildi! Av. Eyyüp Fırat Kuyurtar, bana karşı suç duyurusunda bulundu... İfadesi "hukuk dışı" olduğu için Savcı tarafından reddedildi. Manevî tazminat dâvâsı açıp, benden bir servet (50.000,00 TL + 25.000,00 TL) istedi! Sayın Yargıç, Kuyurtar'ın servet elde etme isteğini duyumsamış olmalı ki 50.000,00 TL yerine ancak 8.000,00 TL hükmü uygun gördü!... Ben, Av. Fırat Kuyurtar'ın hiçbir kişilik hakkına saldırıda bulunmadığım için Ankara'ya giderek Sayın Yargıtay Üyeleri'ne bu durumu anlatır anlatmaz hukuk âşkına sahip tüm üyelerin oybirliğiyle BOZMA KARARI verildi!

9 - Şu ânda mahkemenizde sürmekte olan dâvâ dosyasının tümel hukuk mantığıyla ele alınmayıp, tikel hukuk mantığıyla ele alınması söz konusu olursa, bundan büyük üzüntü duyacağımı, hukukun üstünlüğü ilkesinin "niteliği"ni yeniden düşünmeye başlayacağımı belirtmeme izin veriniz!

10 - Bu nedenle UYAP'taki "Hüseyin Hilmi Bulunmaz" dosyalarının incelenmesini istemekle birlikte bâzı dosyaların bilgilerini sunuyorum:

a - İstanbul 3. Sulh Ceza Mahkemesi Dosya No: 2010/8
b - İstanbul 4. Asliye Hukuk Mahkemesi Dosya No: 2010/478
c -

11 - Ülkenin içinden geçtiği hukuk bunalımına karşın vereceğiniz nesnel, tümel karara saygı duyacağımı hemen ifade edip, hakkımda düzenlenen iğrenç "ENTELEKTÜEL VE HUKUKSAL LİNÇ KAMPANYASI" mantığının tutanaklara geçmesini arzu ediyorum! Bunun biricik nedeni, gelecek kuşaklara hukuksal ve toplumsal bir iletide bulunma isteğimdir! 

Gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ve talep ederim. 6 Temmuz 2015


HÜSEYİN HİLMİ BULUNMAZ