1 Temmuz 2015 Çarşamba

Yıllardır Küba'ya gidemediğim için özlem giderme zorunluluğum oluştu...

T.C.
İSTANBUL 
18. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ YARGIÇLIĞI'NA


SAYI: 2014/179 EsasKONU: Ömrümün çoğunu ülke dışında geçirdiğimin dikkate alınması...


Sahibi olduğum uluslararası şirketimin, yine sahibi olduğum tiyatromun ülke dışındaki işlerini takip edebilmek için, ömrümün küçük bir kısmını Türkiye'de geçirmek durumundayım. Sunduğum Küba gezimi göz önüne alarak, bu duruma göre duruşma günü vb. oluşturmanızı arzu ediyorum!


Gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ve talep ederim. 1 Temmuz 2015HÜSEYİN HİLMİ BULUNMAZ