6 Temmuz 2015 Pazartesi

Av. Reyhan Kayışlı'nın müvekkili Gülhan Avşar Demirkanlı, yargılanıyor!

T.C.
İSTANBUL 
ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ YARGIÇLIĞI'NA


DÂVÂCI: Hüseyin Hilmi Bulunmaz (T.C. Kimlik No: 50482204038)

Alibaba Türbe Sk. Onur Han No:13/8-9 Çemberlitaş Eminönü / İstanbul

DÂVÂLI: GÜLHAN AVŞAR DEMİRKANLI

Reha Yurdakul Sok. No: 28/1 Billur Ap. Şişli-İstanbul

VEKİLİ: Avukat Reyhan Kayışlı (T.C. Kimlik No: 12334316238) 

Millet Cad. Kesedar Apt. No: 121 K. 4 Çapa - Fatih / İstanbul

KONU: Dâvâlı Gülhan Demirkanlı'nın rahatsız edici, kişilik haklarıma saldırı niteliğinde olan ve "meslekî itibarımı zedeleme" amacıyla yaptığı eylem ve yayınlar nedeniyle manevî tazminat talebimizden ibâret istek!...


HARCA ESAS DEĞER: 50.000,00 TL


AÇIKLAMALAR:


1 - İstanbul 1. Sulh Ceza Mahkemesi D: 2011/8930 E. - 2012/624 K.


2 - İstanbul 24. Asliye Ceza Mahkemesi D: 2013/201 E.


3 - İstanbul 58. Asliye Ceza Mahkemesi D: 2014/504 E. 


4 - İstanbul 18. Asliye Hukuk Mahkemesi D: 2014/179 E.


5 - İstanbul 24. Asliye Hukuk Mahkemesi D: 2013/205 E.


6Yargıtay 4. Hukuk Dairesi Dosya No: 2014/11696 E. 2015/4333 K.


7 - Yargıtay 4. Hukuk Dairesi Dosya No: 2013/15222 E. 2014/10691 K.


8 - Yargıtay 18. Ceza Dairesi Dosya Sorgu: İst. 35. Sulh Ceza 2013/311 E.


MANEVÎ TAZMİNAT TALEBİM


a - Mesleğim, iş yaşantım, saygınlığım hep zarar görmeye devam ediyor.


b - Eğer tazminat talebimiz uygun bulunursa dâvâlının işi ve konumuyla saldırıların ağır niteliği, manevî tazminat bedelinde dikkate alınmalıdır.


c - Olası manevî tazminat hesabında yayıncı olması nedeniyle bana karşı zararlar vermesi hususunun da dikkate alınmasını arz ve talep ediyoruz.


Arz ve izah ettiğim gerekçelerle; burada sayılmayan eylemlerle ilgili her türlü maddî ve manevî tazminat ve dâvâ haklarım saklı kalmak kaydı ile;


1 - Saldırı niteliğindeki eylemlere TMK 25 Md. gereği son verilmesine,


2 - Şahsım, mesleğim aleyhine yaptığı eylemlerle hakaret eden, meslekî saygınlığım ve itibarıma ısrarlı bir şekilde saldırıda bulunmayı sürdüren dâvâlı aleyhine 50.000,00 TL manevî tazminata hükmedilmesine,


3 - Yargılama giderinin dâvâlıya yüklenmesine karar verilmesi gerekir!...


Gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ve talep ederim. 6 Temmuz 2015HÜSEYİN HİLMİ BULUNMAZ