12 Kasım 2015 Perşembe

Coşkun Büktel'in vekili Av. Asiye Duygu Hanoğlu olağanüstü zorlanacak!

T.C.
İSTANBUL
70. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ YARGIÇLIĞI'NA


DOSYA NO: 2015/689 Esas


KONU: Savunma

Coşkun Büktel, saptırma yapıyor... Sunduğum belgeler incelenmelidir!

Gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ve talep ederim. 13 Kasım 2015


HÜSEYİN HİLMİ BULUNMAZ