23 Kasım 2015 Pazartesi

T.C.
İSTANBUL 
21. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ YARGIÇLIĞI'NA


DOSYA NO: 2015/343 Esas


KONU: Yanıta yanıt dilekçesi...


Dâvâ dilekçemiz, (ân itibariyle Yargıtay'dadır:  Tebliğnâme Numarası: 4-2014/181988) İstanbul Anadolu 40. Sulh Ceza Mahkemesi'nin 2013/854 Esas ve 2014/187 Karar No'lu dosyasına somut olarak dayandırılmıştır...

DÂVÂCI
HÜSEYİN HİLMİ BULUNMAZ