24 Kasım 2015 Salı

T.C.
İSTANBUL 
10. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ YARGIÇLIĞI'NA


DOSYA NO: 2015/268 Esas


KONU: Yardımcı dilekçe...


Dâvâlı Ömer Faruk Kurhan, 1101 tiyatrocuyu bana karşı örgütleyip, imzâ attırdığı "ENTELEKTÜEL VE HUKUKSAL LİNÇ KAMPANYASI" önderi olduğu ve aramızda birçok adliye dosyası bulunduğu için, avukatı Eyyüp Fırat Kuyurtar kanalıyla sürekli olarak "hukuku saptırmak"tadır! Bu nedenle ciddî bir anımsatma yapıyorum... Açmış olduğum bu manevî tazmînat dâvâsı İstanbul 3. Sulh Ceza Mahkemesi'nin Dosya No: 2010/8 Esas ve İstanbul 4. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin Dosya No: 2010/278 Esas sayılı dâvâlarla ilgilidir. Diğer dosyalar kanaat oluşturmak içindir...

Gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ve talep ederim. 25 Kasım 2015


DÂVÂCI
HÜSEYİN HİLMİ BULUNMAZ