23 Kasım 2015 Pazartesi

T.C.
İSTANBUL
NÖBETÇİ SULH CEZA HÂKİMLİĞİ'NE


Soruşturma No: 2015/46548


KONU: Sayın Basın Savcısı Emin Aydinç'in verdiği hatâlı karara itiraz!

Dosyanın değerlendirilmediği kanısı taşıdığım için "KOVUŞTURMAYA YER OLMADIĞINA DÂİR KARAR"a karşıyım. Lütfen değerlendiriniz...

Gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ve talep ederim. 24 Kasım 2015


MÜŞTEKİ:
HÜSEYİN HİLMİ BULUNMAZ