13 Aralık 2015 Pazar

T.C.
İSTANBUL
37. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ'NE


DOSYA NO: 2015/15121 Esas


Konu: Avukat Reyhan Kayışlı'nın aldığı "para"nın geri ödenmesi istemi.

Dilekçe ekinde sunduğum; T.C. İstanbul 2. İcra Hukuk Mahkemesi Esas No: 2015/784 ve Karar No: 2015/672 Sayılı "Gerekçeli Karar" metninde görüldüğü gibi, Reyhan Kayışlı, benden para aldı. Paramı geri istiyorum.

Gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ve talep ederim... 14 Aralık 2015


HÜSEYİN HİLMİ BULUNMAZ


Adres: Vezirhan Cd. Ali Baba Türbe Sk. No: 5/8-9 Çemberlitaş / Fatih
Tel: 0532 642 88 57
iban: TR950001000607382081035002