6 Aralık 2015 Pazar

T.C.
İSTANBUL
76. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ YARGIÇLIĞI'NA


DOSYA NO: 2014/400 Esas


KONU: Savunma

Mustafa Demirkanlı saptırma yapıyor. Sunduğum belgeleri inceleyiniz.

Gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ve talep ederim. 6 Aralık 2015


HÜSEYİN HİLMİ BULUNMAZ