6 Aralık 2015 Pazar

T.C.
İSTANBUL
20. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ YARGIÇLIĞI'NA


DOSYA NO: 2015/297 Esas


KONU: Yardımcı dilekçe...

UYAP'taki tüm "Hüseyin Hilmi Bulunmaz" dosyaları bu dâvâya ilgilidir.

Gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ve talep ederim. 7 Aralık 2015


HÜSEYİN HİLMİ BULUNMAZ