22 Eylül 2014 Pazartesi

Soruşturma Evrakı İncelendi:

Olay tarihinde taraflar arasında meydana gelen kavga olayı nedeniyle;

1 - Müşteki - şüpheli Mehmet Şerif Aktaş, diğer müşteki Hüseyin Hilmi Bulunmaz'ın kendisine vurduğunu, hakaret ettiğini beyan ederek şikâyetçi olmuş ise de; alınan adlî raporunda herhangi bir yaralanma tespit edilmediği, hakaret suçunun işlendiğine dâir iddia dışında başkaca delil bulunmadığı,

2 - Müşteki - şüpheli Mehmet Şerif Aktaş ve Davut Budak, müşteki - şüpheli Hüseyin Hilmi Bulunmaz'ın kendilerine iftira ettiğinden bahisle şikâyetçi olmuşlar ise de; kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan bir olay sonrasında bir olay sonrasında şikâyet hakkını kullanmasının iftira suçunu oluşturmayacağı, iftira kastıyla hareket edildiğine dâir bir delil elde edilmediği;

3 - Müşteki - şüpheli Hüseyin Hilmi Bulunmaz, diğer müşteki - şüphelilerin kendisini görsel olarak tehdit ettiklerini, ayrıca müşteki - şüpheli Mehmet Şerif Aktaş'ın kendisine hakaret ettiğini beyan ederek şikâyetçi olmuş ise de; müsnet suçların işlendiğine dâir iddia dışında başkaca delil elde edilmediği,

Tüm evrak kapsamından anlaşılmış olmakla;

Yukarıda belirtilen gerekçelerle müşteki - şüpheliler hakkında kamu adına kovuşturma yapılmasına yer olmadığına, kararın müşteki - şüphelilere tebliğine, kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde İstanbul Sulh Ceza Hâkimliği'ne itiraz yolu açık olmak üzere Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 172. ve 173. maddeleri gereğince karar verildi. 05/09/2014

SADIK GÜLYAZ 34879
Cumhuriyet Savcısı
e-imzalıdır