21 Eylül 2014 Pazar

Ülkeye döner dönmez beş dosya için ülke dışında olduğumu anlattım...

T.C.
İSTANBUL
2. SULH CEZA HÂKİMLİĞİ


TÜRK MİLLETİ ADINA
DEĞİŞİK İŞ KARAR

DEĞİŞİK İŞ NO: 2014/1180 D. İş

HÂKİM: FEVZİ KELEŞ 40140
KÂTİP: HAKAN BALI 142145

TALEP EDEN: ÖMER FARUK KURHAN
VEKİLİ: Av. Eyyüp Fırat Kuyurtar (İstanbul Barosu 35393)

TALEP EDİLEN: HÜSEYİN HİLMİ BULUNMAZ
Ali Baba Türbe Sk. Onur Han No: 13/8-9 Çemberlitaş - Eminönü / İSTANBUL

Talepte bulunan vekilinin 20/08/2014 tarihli dilekçesi ile erişimin engellenmesi talebinde bulunduğu anlaşılmış olmakla, dilekçe ve ekleri incelendi.

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:

Yapılan inceleme neticesinde; talep eden vekilinin talep dilekçesi içeriği, itiraza konu 

1 -) http://tiyatroyun.blogspot.com.tr/2014/08/sosyalist-sanatc-hilmi-bulunmazn-bu.html

2-) http://www.youtube.com-watch?v=74g12ss61rw

URL adresindeki haber içeriklerinin talepte bulunanın kişilik haklarına saldırı niteliğinde ve incitici mahiyette olduğu kanaatine varılmış talebin kabûlüne dâir aşağıdaki şekilde hüküm kurulmuştur.

HÜKÜM: Yukarıda açıklanan gerekçelerle;


1 - Talepte bulunan vekilinin dilekçeye konu TALEBİN KABÛLÜNE,


2 - 1-) http://tiyatroyun.blogspot.com.tr/2014/08/sosyalist-sanatc-hilmi-bulunmazn-bu.html 2-) http://www.youtube.com-watch?v=74g12ss61rw İÇERİĞİNE ERİŞİMİN ENGELLENMESİNE,


3 - Kararın 5651 Sayılı Yasa'nın 9/5 Maddesi gereğince, doğrudan Erişim Sağlayıcı Birliği'ne gönderilmesine,

4 - Kararın 5651 Sayılı Yasa'nın 9/8 Maddesi gereğince derhal en geç 4 saat içerisinde erişim sağlayıcı tarafından yerine getirilmesine,

5 - Kararın talepte bulunan vekiline ve URL bağlantılarında isimleri geçen İnternet siteleri adreslerine ayrı ayrı tebliğine,

6 - Talepte bulunan kendisini vekil ile temsil ettirdiğinden 300,00 TL vekalet ücretinin karşı taraftan alınarak talep edene verilmesine,

Dâir kararın tebliğinden itibaren 7 gün içerisinde Hâkimliğimize verilecek bir dilekçe veya beyanın zabıt kâtibine tutanak tutturulmak sûreti ile İstanbul 3. Sulh Ceza Hâkimliği nezdinde itiraz yolu açık olmak üzere karar verildi. 22/08/2014

Kâtip 142145                                                                                 Hâkim 40140
e-imza                                                                                                          e-imza


BU BELGE 5070 SAYILI ELEKTRONİK İMZA KANUNU KAPSAMINDA E-İMZA İLE İMZALANMIŞTIR