25 Eylül 2014 Perşembe

T.C.
İSTANBUL
23. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ YARGIÇLIĞI'NA


SAYI: 2013/312 EsasKONU: Sayın Yargıç Zeynep Sunay Kavak hanıma yardımcı dilekçe...


1 - Kirli "ENTELEKTÜEL VE HUKUKSAL LİNÇ KAMPANYASI" önderlerinden Mustafa Şükrü Demirkanlı, Gülhan Avşar Demirkanlı ile Levent Çağlayan'ın vekilliğini yapmakla birlikte, benim hakkımda kendi adına da gereksiz biçimde suç duyurularında bulunmasına karşın birçok şikâyetine karşı takipsizlik kararı verilerek, "KOVUŞTURMAYA YER OLMADIĞINA DÂİR KARAR" alan Avukat Reyhan Kayışlı, hukuka aykırı davranma alışkanlığını tam odak noktasına çıkararak, hiçbir ceza yaptırımı bulunmamakla birlikte, demokratik hukuk bilimine aykırı bir yasa olarak ün yapan 5651 Sayılı Yasa'ya dayandırarak açmış bulunduğu ve şu ânda süren bu dâvâ, hukuk bilimi yazınına ve tiyatro tarihine paslı sayfalarla iliştirilecek... Av. Reyhan Kayışlı, hukuka aykırı bir hukukçu!...

2 - 07 - 22 Eylül 2014 tarihlerinde Tayland ve Hong Kong "kuyumculuk fuarları"na katılmış "BULUNMAZ KUYUMCULUK YAYINCILIK VE GÖSTERİ SANATLARI LİMİTED ŞİRKETİ" yöneticisi olarak uluslararası işlerimizi geliştirmekle birlikte, başta Türkiye Cumhuriyeti Hong Kong Başkonsolosluğu olmak üzere, ilişkiye girme zorunluluğum vardı. Yokluğumda sürekli hukuku kirleterek kendi kişisel çıkarları için savruk kullanmakla birlikte, bana karşı 1100 kişiyi kışkırtarak başlattığı iğrenç "ENTELEKTÜEL VE HUKUKSAL LİNÇ KAMPANYASI" sürecini "sıcak tutan" Tiyatro... Tiyatro... Dergisi Sahibesi Gülhan Avşar Demirkanlı'nın yanı sıra Tiyatro... Tiyatro... Dergisi Trabzon Temsilcisi Levent Çağlayan, ayrıca Tiyatro... Tiyatro... Dergisi Yayın Yönetmeni ve Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Mustafa Şükrü Demirkanlı ve onların vekili Avukat Reyhan Kayışlı, şirketimizin olağanüstü büyük zararlar görerek, uluslararası arenadaki "birinci sırada" bulunan çıtasını düşürmek için, neredeyse bir düşman gibi çalışmaktadırlar. Lütfen buna dikkat ediniz!


3 - 5651 Sayılı Yasa, Anayasa'ya ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi 10. Maddesi'ne, Yargıtay İçtihatları'na, ülkemiz demokrasi alışkanlıklarına, mevzuata, en önemlisi sanatsal üretimin özgürce işlenmesine aykırıdır! Demokrasi ve insan haklarına aykırı olarak, apar topar hazırlanabilmiş bulunan 5651 Sayılı Yasa'nın hukuk dışı olduğu kanısındayım! Böylece, benim hakkımda verilmiş Yargıç kararının hatâlı, kabahatli, özensiz ve "kopyala-yapıştır" mantığıyla hazırlandığı kanısındayım. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvurmak hakkım gizli tutulmak üzere, hukuka aykırı bir ifadeyle, tamamıyla özensiz bir biçimde hazırlanmış bulunan işbu mahkeme kararını reddediyor, asla ve kesinlikle kabûl etmiyorum!

SONUÇ VE İSTEM: Kirli "ENTELEKTÜEL VE HUKUKSAL LİNÇ KAMPANYASI" önderleri Gülhan Avşar Demirkanlı, Levent Çağlayan ve Mustafa Şükrü Demirkanlı'nın vekili Av. Reyhan Kayışlı'nın, hukuku kişisel hırsı için kullanması ve böylece 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'na aykırı davranıp, beni "süründürmesi" zinhar bağışlanamaz!... Bana karşı işlenmiş hukuksal saldırının bir ân önce sona ermesi için, bu dâvânın ivedilikle reddedilmesi gerekir!... Mahkemenize güveniyorum!...


Gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ve talep ederim... 26 Eylül 2014HÜSEYİN HİLMİ BULUNMAZEKLER: Pasaport ve uçak bilet fotokopileri. Ayrıca 101 sayfalık belge...