22 Eylül 2014 Pazartesi

 İstanbul 3. Sulh Ceza Hâkimliği'ne gönderilmek üzereT.C.
İSTANBUL
2. SULH CEZA HÂKİMLİĞİ'NE


DEĞİŞİK İŞ NO: 2014/1180 D. İş


KONU: Hukuka aykırı olarak verilen Yargıç Fevzi Keleş kararına itiraz.


1 - Ömer Faruk Kurhan, bana karşı karalama kampanyası yürüttü!


Bakınız: http://tertemiztiyatro.blogspot.com.tr/2013/12/blog-post.html


2 - Ömer Faruk Kurhan, bana karşı "kanun dışı" saldırıda bulundu!


Bakınız: http://www.coskunbuktel.com/tehditsayfasi.htm


3 - Ömer Faruk Kurhan, bana anlamsız suç duyurularında bulundu!


Bakınız: http://tiyatroyun.blogspot.com.tr/2011/11/lincci-omer-faruk-kurhann-avukatlar.html


4 - Ömer Faruk Kurhan, bana "hukuksuz tazminat dâvâları" açtırdı!


Bakınız: http://tiyatroyun.blogspot.com.tr/2014/07/yargitay-omer-faruk-kurhanla-avukat.html


5 - Ömer Faruk Kurhan, ülke dışına çıktığımda hukuku çok zorladı!


Bakınız:


http://tiyatroyun.blogspot.com.tr/2014/09/bulunmazn-kurucusu-oldugu-diamond-tool.html


http://tiyatroyun.blogspot.com.tr/2014/09/hukuka-aykr-bicimde-bulunmaz-yarglatan.html


http://tiyatroyun.blogspot.com.tr/2014/09/bulunmaz-5-kisilik-cinli-rus-turk.html


6 - 07 - 22 Eylül 2014 tarihlerinde Tayland ve Hong Kong "kuyumculuk fuarları"na katılmış "BULUNMAZ KUYUMCULUK YAYINCILIK VE GÖSTERİ SANATLARI LİMİTED ŞİRKETİ" yöneticisi olarak uluslararası işlerimizi geliştirmekle birlikte, başta Türkiye Cumhuriyeti Hong Kong Başkonsolosluğu olmak üzere, ilişkiye girme zorunluluğum vardı. Yokluğumda sürekli hukuku kirleterek kendi kişisel çıkarları için savruk kullanmakla birlikte, bana karşı 1100 kişiyi kışkırtarak başlattığı iğrenç "ENTELEKTÜEL VE HUKUKSAL LİNÇ KAMPANYASI" sürecini "sıcak tutan" Ömer Faruk Kurhan şirketimin olağanüstü büyük zararlar görüp, uluslararası arenadaki "birinci sırada" bulunan çıtasını düşürmek için, neredeyse bir düşman gibi çalışmaktadır. Dikkat ediniz!


7 - 5651 Sayılı Yasa, Anayasa'ya ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi 10. Maddesi'ne, Yargıtay İçtihatları'na, ülkemiz demokrasi alışkanlıklarına, mevzuata, en önemlisi sanatsal üretimin özgürce işlenmesine aykırıdır! Demokrasi ve insan haklarına aykırı olarak, apar topar hazırlanabilmiş bulunan 5651 Sayılı Yasa'nın hukuk dışı olduğu kanısındayım! Böylece, benim hakkımda verilmiş Yargıç kararının hatâlı, kabahatli, özensiz ve "kopyala-yapıştır" mantığıyla hazırlandığı kanısındayım. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvurmak hakkım gizli tutulmak üzere, hukuka aykırı bir ifadeyle, tamamıyla özensiz bir biçimde hazırlanmış bulunan işbu mahkeme kararını reddediyor, asla ve kesinlikle kabûl etmiyorum!


8 - Ülke dışında bulunduğum ve tebligat geldiğinden zerre kadar hiçbir haberim bulunmadığı için, uçaktan iner inmez bu erişimi engellemekle birlikte oluşan olası gecikme de tamamıyla benim istencim dışındadır...


Gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ve talep ederim... 23 Eylül 2014HÜSEYİN HİLMİ BULUNMAZEKLER: Pasaport ve uçak bilet fotokopileri. Ayrıca 89 sayfalık belge...

***

Ayrıca bakınız:


Ülkeye döner dönmez beş dosya için ülke dışında olduğumu anlattım...