20 Şubat 2014 Perşembe

T.C.
İSTANBUL 
27. SULH CEZA MAHKEMESİ YARGIÇLIĞI'NA


DOSYA NO:
2012/943 EsasKONU: Sayın yargıcın kanaatini değişterek geliştirmek için değil de bir kitap hazırlığında bulunduğum ve bu kitabı gelecek kuşaklara aktarmak düşüncesinde olduğum için tarihe kalması sâikiyle yazılmış düşünceler.


AÇIKLAMALAR:


1 - SANIK Mustafa Şükrü Demirkanlı'nın kurarak yönettiği Tiyatro... Tiyatro... Dergisi, Şubat 1991 tarihinden bu yana, Türkiye tiyatrosuna onulmaz yaralar açarak, usûlsüz resmî tiyatro reklâmları alabildi. Hiçbir zaman 3000 tiraja ulaşma gibi bir planı bulunmaması karşın, 3000 tiraj yaptığını iddia ederek, Devlet Tiyatroları (DT) Genel Müdürü K. Lemi Bilgin ve DT Genel Müdür Vekili Mustafa Kurt'tan reklâmlar alabilen şahıs, dergisini hiçbir zaman için ayın birinde yayınlamamasına, günler, haftalar ve hattâ bâzen aylar sonra yayınlayabilmesine karşın, DT oyun programlarını gayet geç yayınlayarak, tiyatro izleyicisinin bilgi edinme hakkını gasp ederek usûlsüz para alan kişi kabûl edilebilir.  (BELGE: 1)


2 - SANIK Mustafa Şükrü Demirkanlı yönetimindeki yayın Tiyatro... Tiyatro... Dergisi, Devlet Tiyatroları Eski Genel Müdürü Sayın İ. Rahmi Dilligil'in hapse girmesine yayınlarıyla da yardımcı oldu. (BELGE: 2)


3 - SANIK Mustafa Şükrü Demirkanlı, Türkiye tiyatrosundaki doğru, güzel, iyi iş yapan tüm herkese karşı düşmanca duygularla saldırmayı iş edinmiş biri olduğu için, doğru, güzel, iyi iş yapan ve bunu yaparken de hiçbir kişisel menfaat gözetmeyen Melih Anık'a da saldırdı. (BELGE: 3)


4 - SANIK Mustafa Şükrü Demirkanlı, Türkiye tiyatrosunda hakaret etme alışkanlığı içinde olan ve küfreden olarak tanınan biri olduğu için, doğru, güzel, iyi iş yapan tiyatro sanatçılarına sürekli olarak saldıran bir kişiliğe sahip. "Türkiye dramatik yazarlığının Everest'i 'Theope' adlı oyununun yazarı" Coşkun Büktel'e küfretmeyi kesinlikle ihmâl etmedi. Bunun için tam altmış bir sayfalık önemli bilgi sunuyoruz. (BELGE: 4) 


5 - SANIK Mustafa Şükrü Demirkanlı, karalayıcı ve "ŞANTAJ" aracı yayını Tiyatro... Tiyatro... Dergisi'ni hep kullanarak, hem tiyatro eğitimi almış ve hem de tiyatro sanatına evrensel düzey ve düzlemde katkılarda bulunma niteliğine sahip değerde tiyatro düşünürü Feridun Çetinkaya ve diğerlerine de olağanüstü kötücül davranışlarda bulanarak, Türkiye tiyatrosunun gelişmesini bile bile, kasıtlı olarak engelledi. (BELGE: 5)


6 - SANIK Mustafa Şükrü Demirkanlı, yalnızca tiyatro emekçileri ve yöneticilerine değil, Kültür Bakanları'na bile dedikodu malzemeleriyle saldırabilecek kadar "husumet duygusu"yla donanmış bir şahıs olarak, Kültür Eski Bakanı Sayın İstemihan Talay ile ilgili olarak somut belgeye dayanmayan dedikodu üretip, şöyle söyledi: "İki üst düzey bürokrattan duyarak söylüyorum; Dilligil 'Elimde Bakan'a dair dosyalar var. Bana bir şey yapamaz.' diyormuş. Gördüğünüz gibi de yapamadı. Yekta Kara'yı görevden alan Bakan Dilligil'i alamadı." (BELGE: 6)


7 - SANIK Mustafa Şükrü Demirkanlı, tiyatro camiasındaki çıkarcılık anlayışını sürekli muhafaza ve müdafaa edebilecek denli yetenekli bir esnaf olduğu için, çıkarı öyle gerektirdiği için Tuncer Cücenoğlu ile birlikte hareket ederken, çıkarı değişince, arkadaşı olan Cücenoğlu'nu ahlâka sığmayan bir dille aşağılayıp, şöyle söyledi: "Bu yıl ITI Kültür ve Maliye Bakanlıklarını protesto ederek, yanına medyayı, tiyatroları da katarak Ulusal Bildiriyi yazdırmadı. 2 yıl önce Kültür ve Maliye Bakanları aynıydı. Ve aynı biçimde destek vermiyorlardı, 2 yıl önce medya aynıydı ve aynı şekilde sanata önem vermiyordu. 2 yıl önce tiyatrolar aynıydı, Erduran’ın deyimiyle, özgün eserlerle ilgilenmiyorlardı. Ama, 2 yıl önce D.T. Genel Müdürü İ. Rahmi Dilligil’di ve Refik Erduran’ın ve Tuncer Cücenoğlu’nun 5-6 oyunu aynı sezonda oynanıyordu. Bir bakıyorsunuz ki, tek değişen bu. 
İşte Türk tiyatrosunun içler acısı hali." (BELGE: 7)

8 - SANIK Mustafa Şükrü Demirkanlı, benim oyuncularımın hepsine birden sataşarak, oyuncularımın yanımdan hızla uzaklaşmasına neden oldu. Şahsın sataşmalarına karşı çıkmakla birlikte, entelektüel düzeyi yüksek bir polemik yazısı yazıp, şahsın kötü emelini bilimsel yöntemle anlatan oyuncum Kâzım Şimşek, şahsı aydınlatmaya çalışarak uyarıcı sözler söyledi: "Mustafa Demirkanlı yazısında, açıkladığım rapordaki bazı istatistiklere 'sitede geçirilen ortalama süre', 'yeni ziyaretler' gibi, dikkat çekti ve bu rakamların okunmaması için, benim özellikle resmi küçülttüğümü söyledi. Buna bayağı güldüm; çünkü isteseydim, o rakamları silerdim ve Mustafa Bey de hiçbir şey anlamazdı, ama bizler hiçbir şeyi silmiyoruz; hattâ aleyhimizde olsa bile. Bu kendimize güvenimizi gösteriyor." (BELGE: 8)


9 - SANIK Mustafa Şükrü Demirkanlı, sadece sanatçılara değil, tiyatro sanatını "bilim düzeyinde geliştirmeye olağanüstü özen gösteren" bilim adamlarına karşı da düşmanca duygularla saldırarak, husumet ruhuyla davranış geliştiren bir tiyatro karşıtıdır. Türkiye'nin en tanınmış tiyatro bilim adamlarından Yrd. Doç. Dr. Erbil Göktaş'a karşı olağanüstü ciddî saldırıda bulunan şahıs, her fırsatta bu bilim adamına karşı, âdeta bir "ENTELEKTÜEL LİNÇ" uygulamak istemiştir. Polemik ve tartışma düzeyini aşan
kasıtlı hakaret sözcükleriyle Yrd. Doç. Dr. Erbil Göktaş'a saldıran şahsa karşı Göktaş yanıt vermek zorunda kaldı. Bir tadımlık sunuyoruz: "'Mustafa Demirkanlı’ya Belgeli Yanıtlar' başlığıyla www.yenitiyatrodergisi.com sitesinde yazdığım yazıda her şeyi net ve belgelerle açıklamama karşın; Demirkanlı www.tiyatrodergisi.com.tr sitesinde 'Tiyatro…Tiyatro Dergisi’nden Kamuoyuna Açıklama' başlıklı yazısında, sözlerimi çarpıtarak yansıtmış ve asıl kendisi bana 'iftira' atmıştır. Demirkanlı, Kültür eski Bakanı Sayın İstemihan Talay'la ilgili olarak yazdığı bir yazıda 'ceza aldığını' bizzat kendisi söylerken, her zaman yaptığı gibi yine yalanlara sığınıp 'böyle bir şey yok' deyip ceza aldığını inkâr etmiştir. Şu yazdığı yazıdakiler doğru değilse, Demirkanlı, kendi kendine 'iftira' atmış demektir; ya da kendisini 'kahraman' göstermek için zamanında 'bir yalan' söylemiş, şimdi onu, o zaman söylediği yalanını, bir başka yalanla örtmeye çalışmaktadır…" (BELGE: 9)

10 - SANIK Mustafa Şükrü Demirkanlı, sanatçılara, bilim adamlarına, şairlere saldırmayı bir alışkanlık hâline getirmekle birlikte, siyasîlere de benzer refleksle hakaret etmeyi âdeta doğal bir hak olarak görmektedir. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın İbrahim Karaosmanoğlu'na ağza alınmayacak denli düşük sözlerle hakaret eden şahıs, doğal olarak cezalandırılmıştır. Böyle bir alışkanlık tiyatroya aykırıdır... (BELGE: 10)


11 - SANIK Mustafa Şükrü Demirkanlı, sanatçılara, bilim adamlarına, şairlere ve siyasîlere saldırılarını düzenlemeyi alışkanlıkla sürdürürken, tiyatro sanatı adına doğru yada yanlış bir şeyler yapmaya yeltenen sivil toplum örgütlerine karşı da sekter davranışlar geliştirerek, demokratik ülke kavramını karartmaya yeltendi. Tiyatro sivil toplum örgütlerinden "SANATÇILAR GİRİŞİMİ" şahıstan sıkıldığını belli eden "bildiriler" yayınlamayı uygun gördü. Şahıs sanat karşıtı anlayıştadır. (BELGE: 11)


12 - SANIK Mustafa Şükrü Demirkanlı, Devlet Tiyatroları'ndan reklâm aldığı zamanlarda, Devlet Tiyatroları oyuncularını ve yöneticilerini yere göğe sığdıramazken, Devlet Tiyatroları'ndan reklâm (PARA) alamadığı zamanlarda, kurumun sanatçılarına karşı saldırganlaşmaktadır. Devlet Tiyatroları sanatçısı Canberk Uçucu'ya da ağır küfürler edip, hakaretler sıralayan şahsın tutumu tiyatro camiasında yadırganıyor... (BELGE: 12)


13 - SANIK Mustafa Şükrü Demirkanlı, Tiyatro... Tiyatro... Dergisi'nde yazmayan, yazmak istemeyen, dergisini hiç beğenmeyip, yazı vermeyen yazarlara, özellikle hanım yazarlara karşı son derecede ağır küfrederek, büyük hakaretlerde bulunuyor. Avi Maraşlıyan hanımefendi, bu şahsın sert küfürleriyle sarsıldı. Bu belge mutlaka tarihe kalmalı. (BELGE: 13)

SONUÇ VE İSTEM: Sıraladığım belgelerin tarihe aktarılarak, gelecek kuşaklara ulaşmasına yapacağınız "resmî tanıklık"a şimdiden teşekkür eder, gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ve talep ederim. 27.02.2014MÜŞTEKİ
HÜSEYİN HİLMİ BULUNMAZ