20 Şubat 2014 Perşembe

Bulunmaz LİNÇ KAMPANYASI imzacısı Ömer Kurhan'a "az yavaş" dedi

T.C.
İSTANBUL
CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI
BİLİŞİM SUÇLARI BÜROSU'NA


SORUŞTURMA NO: 2013/155837KONU: "Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dâir Karar" istemi.


1 - "İFTİRA SUÇU" ile İstanbul 24. Asliye Ceza Mahkemesi Dosya No: 2013/201 Esas ve İstanbul 24. Asliye Hukuk Mahkemesi Dosya No: 2013/205 Esas sayılarıyla yargılattığım Tiyatro... Tiyatro... Dergisi Sahibesi Sayın Gülhan Avşar Demirkanlı ile "ENTELEKTÜEL VE HUKUKSAL LİNÇ KAMPANYASI" önderliği yapabilmiş,


2 - "HAKARET SUÇU" ile İstanbul 8. Sulh Ceza Mahkemesi Dosya No: 2013/843 Esas ve İstanbul 9. Asliye Hukuk Mahkemesi Dosya No: 2013/423 Esas sayılarıyla yargılatabildiğim Tiyatro... Tiyatro... Dergisi Trabzon Temsilcisi Sayın Levent Çağlayan ile "ENTELEKTÜEL VE HUKUKSAL LİNÇ KAMPANYASI" birlikteliği yapabilmiş,


3 - "HAKARET, İFTİRA VE TEHDİT SUÇLARI" ile İstanbul 40. Asliye Ceza Mahkemesi Dosya No: 2013/399 Esas ve bunun yanı sıra şimdilik kaydıyla sadece ve yalnızca altı (6) dâvâdan daha yargılattığım Tiyatro... Tiyatro... Dergisi Yayın Yönetmeni ve Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Sayın Mustafa Şükrü Demirkanlı ile "ENTELEKTÜEL VE HUKUKSAL KAMPANYASI" önderliği yapabilmiş, 


"Tiyatro... Tiyatro... Dergisi Yazarı Ömer Faruk Kurhan"ın "ANLAŞILAMAYACAK KADAR OLAĞANÜSTÜ KARIŞIK BİR İFADELER"le dilekçeler yazmaya yeltenip, ikide bir benim hakkımda yaptığı asılsız, gereksiz, "ADLİYEYİ GEREKSİZ YERE MEŞGÛL EDİCİ" davranış ve tavırları, benim günlük işlerimi bile asla yapamaz duruma gelmeme yönelik sentetik hukukî engellemelerdir. Bana açtığı İstanbul 3. Sulh Ceza Mahkemesi Dosya No: 2010/8 Esas Sayılı dâvâ sonucu "BERAAT" etmemle birlikte, beni sürekli olarak taciz eden Ömer Faruk Kurhan'ın davranış ve tavırlarından tabiî ki önemli hukukî sonuç çıkarabilmek olanaksız olduğu için, "KOVUŞTURMAYA YER OLMADIĞINA DÂİR KARAR" verilmesini ve/ya dosyanın fotokopi çıktılarının takdim edilmesini, bu nedenle "ANLAŞILAMAYACAK KADAR OLAĞANÜSTÜ KARIŞIK BİR İFADE"yle çiziktirilmiş dilekçelerinin dayandığı cezaî ve hukukî yanlışları saptayarak, ciddî bir savunma hazırlayabilmek için, (ülke dışındaki ilişkiler geliştirebilme trafiğimi de hesaba katarak) bana yeterli zaman tanınmasını istiyorum. Gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ve talep ederim... 20 Şubat 2014HÜSEYİN HİLMİ BULUNMAZEK: ÜLKE DIŞINDAKİ ETKİNLİK PROGRAMIMIN BELGE ÇIKTISI


***


AYRICA BİLGİ EDİNMEK İÇİN İNCELENEBİLECEK DOSYALAR:


İSTANBUL 2. SULH CEZA MAHKEMESİ - 2012/663

İSTANBUL 2. SULH CEZA MAHKEMESİ - 2013/523
İSTANBUL 8. SULH CEZA MAHKEMESİ - 2013/843
İSTANBUL 12. SULH CEZA MAHKEMESİ - 2013/664
İSTANBUL 22. SULH CEZA MAHKEMESİ - 2013/551
İSTANBUL 27. SULH CEZA MAHKEMESİ - 2012/943
İSTANBUL 24. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ - 2013/201
İSTANBUL 40. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ - 2023/399
İSTANBUL 6. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ - 2012/481
İSTANBUL 9. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ - 2013/423
İSTANBUL 23. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ - 2013/205
İSTANBUL 23. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ - 2013/230
İSTANBUL 24. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ - 2013/205

Tiyatro... Tiyatro... Dergisi'nin yönlendirdiklerinin dâvâları:


İSTANBUL 1. SULH CEZA MAHKEMESİ - 2010/8930

İSTANBUL 2. SULH CEZA MAHKEMESİ
İSTANBUL 3. SULH CEZA MAHKEMESİ - 2010/8
İSTANBUL 7. SULH CEZA MAHKEMESİ - 2011/217
İSTANBUL 12. SULH CEZA MAHKEMESİ
İSTANBUL 15. SULH CEZA MAHKEMESİ - 2012/899
İSTANBUL 27. SULH CEZA MAHKEMESİ - 2013/166
İSTANBUL 28. SULH CEZA MAHKEMESİ - 2011/469
İSTANBUL 35. SULH CEZA MAHKEMESİ - 2011/3131
İSTANBUL 35. SULH CEZA MAHKEMESİ - 2011/3218
İSTANBUL 35. SULH CEZA MAHKEMESİ - 2013/268
İSTANBUL 35. SULH CEZA MAHKEMESİ
İSTANBUL 9. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ -2010/337
İSTANBUL 9. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ - 2010/445
İSTANBUL 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ -  2010/278
İSTANBUL 8. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ 2013/400
İSTANBUL 10. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ - 2012/650
İSTANBUL 20. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ - 2013/167
İSTANBUL 25. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ - 2013/78
KADIKÖY 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ - 2010/236
ANADOLU 40. SULH CEZA MAHKEMESİ -  2013/854
KARŞIYAKA 3. SULH CEZA MAHKEMESİ - 2012/289
KARŞIYAKA 3. SULH CEZA MAHKEMESİ - 2011/536
KARŞIYAKA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ - 2012 / 597
TRABZON 3. SULH CEZA MAHKEMESİ - 2012/256
MANİSA SOMA SULH CEZA MAHKEMESİ -  2011/578

Ayrıca karşılıklı olarak onlarca soruşturma (Bâzı örnekler):


DEMİRKANLI'NIN HAKKIMDA YAPTIĞI "ASILSIZ İHBAR":

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosu - Soruşturma No: 2013/72962 - Karar No: 2013/30165)

İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI - 2013/53606

İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI - 2013/58063
İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI - 2013/72343
İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI - 2013/88004
İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI - 2013/102971
ANADOLU CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI - 2013/75791