24 Şubat 2014 Pazartesi

Sadık Gülyaz'ın Demirkanlı'yı kovuşturmaya yer olmadığına dâir kararı

T.C.
İSTANBUL
CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI
GENEL SORUŞTURMA BÜROSU


Soruşturma No: 2013/163874
Karar No: 2014/10077


KOVUŞTURMAYA YER OLMADIĞINA DÂİR KARAR

DÂVÂCI: KAMU HUKUKU
MÜŞTEKİ: HÜSEYİN HİLMİ BULUNMAZ
ŞÜPHELİ: MUSTAFA ŞÜKRÜ DEMİRKANLI
SUÇ:  İftira
SUÇ TARİHİ:  21/05/2013

Soruşturma Evrakı İncelendi:

Müşteki Hüseyin Hilmi Bulunmaz, yukarıda açık kimliği yazılı şüpheli Mustafa Şükrü Demirkanlı'nın asılsız ihbarda bulunarak, soruşturma açılmasına neden olduğundan bahisle şikâyetçi olmuş ise de;

Şüphelinin, müştekinin www.tiyatroyun.blogspot.com isimli İnternet sitesinde yayınladığı yayınlarla devletin yargı organlarına karşı alenen hakaret suçunu işlediğinden bahisle ihbarda bulunduğu, bu ihbar nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 2013/72962 sayılı soruşturma sonucunda kovuşturmaya yer olmadığına dâir karar verildiği, ancak verilen karar içeriği incelendiğinde şüphelinin ihbarına konu yayınların bulunduğunu, ancak bu yayınların düşünce özgürlüğü bağlamında değerlendirilmesi gerektiği düşüncesiyle kovuşturmaya yer olmadığına karar verildiği, dolayısıyla şüphelinin olmayan şeyleri uydurarak ihbarda bulunduğuna dâir herhangi bir delil elde edilmediği, şüphelinin var olan yayınları suç olduğu düşüncesiyle ihbara konu etmesinin müsnet iftira suçunu oluşturmayacağı tüm evrak kapsamından anlaşılmış olmakla; 

Yukarıda belirtilen gerekçelerle şüpheli hakkında kamu adına kovuşturma yapılmasına yer olmadığına, kararın müştekiye ve ifadesi alınan şüpheliye tebliğine, kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi'ne itiraz yolu açık olmak üzere Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 172. Maddesi gereğince karar verildi. 12/02/2014


SADIK GÜLYAZ 34879
Cumhuriyet Savcısı
e-imzalıdır