9 Şubat 2014 Pazar

Bulunmaz, Ömer Faruk Kurhan için Ağır Ceza Mahkemesi'ne başvurdu!

Bakırköy Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmek üzere


T.C.
İSTANBUL
CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI
GENEL SORUŞTURMA BÜROSU'NA

SORUŞTURMA NO: 2013/88004
KARAR NO: 2014/7395

Konu: "KOVUŞTURMAYA YER OLMADIĞINA DAİR KARAR"a itiraz.

"5237 SAYILI TÜRK CEZA KANUNU 267. MADDE: İFTİRA

(1) Yetkili makamlara İHBAR VEYA ŞİKÂYETTE bulunarak ya da basın ve yayın yoluyla, işlemediğini bildiği hâlde, hakkındaSORUŞTURMA VE KOVUŞTURMA BAŞLATILMASINI ya da idari bir yaptırım uygulanmasını SAĞLAMAK İÇİN bir kimseye hukuka aykırı BİR FİİL İSNAT EDEN KİŞİ, bir yıldan dört yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır."


AÇIKLAMALAR:

1 - "ENTELEKTÜEL LİNÇ KAMPANYALARI" incelenmelidir.

a) "BİRİNCİ ENTELEKTÜEL LİNÇ KAMPANYASI" 
(http://tiyatroyun.blogspot.com/2008/03/bir-iftirann-bataklk-anatomisi.html)

b) "İKİNCİ ENTELEKTÜEL LİNÇ KAMPANYASI"
(www.coskunbuktel.com/lincimzacilari.htm)

İşbu "ENTELEKTÜEL VE HUKUKSAL LİNÇ KAMPANYASI", kanıksanmış adalete, hakka, hukuka, kanuna, mevzuata aykırı olmakla ve tiyatro yazarı Coşkun Büktel ile benim sanatsal ifade olanaklarımızı ilga ve imhâ etmek amacıyla ve tam 1100 şahsiyet ve kuruluş tarafından örgütlenmekle birlikte, aşağıdaki şu gayrimeşru sözleri de içermektedir:

"Tiyatro İnsanları Olarak, Yayınlarımıza ve Yayıncılarımıza Yönelik; İftira, Karalama, Baskı Altına Alma Girişimlerini Kınıyoruz!"

- Sayın Savcı ERHAN GÜLCAN, Şüpheli ÖMER FARUK KURHAN'ın Türkiye tiyatrosuna verdiği kalıcı pratik ve teorik zararları incelemekle yükümlü olmasa bile, yukarıdaki "1/b. Madde"de belirtmiş olduğum belge yeteri kadar incelenmiş olsaydı, Şüpheli Kurhan'ın 1100 kişilik bir kirli "ENTELEKTÜEL VE HUKUKSAL LİNÇ KAMPANYASI"eyleminin ruhsal önderlerinden biri olduğunu, bu eylemin üzerimizde oluşturduğu ruhsal sarsıntıyı oldukça somut bir biçimde algılayabilirdi. 

"DELİLLERİMİZ" bölümündeki 5. bölümde sunduğumuz linkin ucunda bulunan "Sosyal medyada 'MAHLÛK' sözüne bin 740 lira ceza" başlıklı haber Zaman'da yayınlanmış ve bu haberin direkt olarak bizimle hiçbir ilgisi yoktur. Malûmunuz, "MAHLÛK" sözcüğü, Türkçeye Arapçadan geçmiş bir sözcüktür ve "yaratık, yaratılmış"anlamına gelir. Bu denli "sevimli" bir sözcük bile "Eskişehir 5. Sulh Ceza Mahkemesi"nde "HAKARET" sayılmıştır. Bu denli "sevimli"bir sözcüğün bile "HAKARET" sayılabilmesinin bir tek nedeni vardır: 

BU SÖZCÜĞÜN ARKASINA GİZLENENLER BİR "İMZA KAMPANYASI" BAŞLATMIŞTIR! 

Linkini verdiğimiz ve Zaman Gazetesi'nden de kontrol edilebileceği gibi UYAP'tan bilgi edinilebilir... "İMZA KAMPANYASI İÇERİĞİNDE MASUMİYETİNİ YİTİREN SÖZCÜK='MAHLÛK'" anlamına da gelen dâvâ dosyası incelenmelidir. Çünkü, Şüpheli Ömer F. Kurhan'ın ruhsal önderliğini yaptığı "ENTELEKTÜEL VE HUKUKSAL LİNÇ KAMPANYASI" sadece "TÜRKİYE TİYATRO TARİHİ" içeriğine değil, "TÜRKİYE HUKUK TARİHİ" içeriğine de ışık tutabilecektir...

4 - Şüpheli Ömer F. Kurhan, tek başına hareket etmeyerek, 1100 kişilik ilginç "ENTELEKTÜEL VE HUKUKSAL LİNÇ KAMPANYASI"örgütüyle birlikte davranıyor. Örgütün lider kadrosu Tiyatro... Tiyatro... Dergisi yöneticileridir. Yönetici kadroya karşı şimdilik on üç dâvâ açtım:

İSTANBUL 2. SULH CEZA MAHKEMESİ - 2012/663
İSTANBUL 2. SULH CEZA MAHKEMESİ - 2013/523
İSTANBUL 8. SULH CEZA MAHKEMESİ - 2013/843
İSTANBUL 12. SULH CEZA MAHKEMESİ - 2013/664
İSTANBUL 22. SULH CEZA MAHKEMESİ - 2013/551
İSTANBUL 27. SULH CEZA MAHKEMESİ - 2012/943
İSTANBUL 24. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ - 2013/201
İSTANBUL 40. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ - 2023/399
İSTANBUL 6. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ - 2012/481
İSTANBUL 9. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ - 2013/423
İSTANBUL 23. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ - 2013/205
İSTANBUL 23. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ - 2013/230
İSTANBUL 24. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ - 2013/205

Tiyatro... Tiyatro... Dergisi'nin yönlendirdiklerinin dâvâları:


İSTANBUL 1. SULH CEZA MAHKEMESİ - 2010/8930 
İSTANBUL 2. SULH CEZA MAHKEMESİ
İSTANBUL 3. SULH CEZA MAHKEMESİ - 2010/8
İSTANBUL 7. SULH CEZA MAHKEMESİ - 2011/217
İSTANBUL 12. SULH CEZA MAHKEMESİ
İSTANBUL 15. SULH CEZA MAHKEMESİ - 2012/899
İSTANBUL 27. SULH CEZA MAHKEMESİ - 2013/166
İSTANBUL 28. SULH CEZA MAHKEMESİ - 2011/469
İSTANBUL 35. SULH CEZA MAHKEMESİ - 2011/3131 
İSTANBUL 35. SULH CEZA MAHKEMESİ - 2011/3218
İSTANBUL 35. SULH CEZA MAHKEMESİ - 2013/268
İSTANBUL 35. SULH CEZA MAHKEMESİ
İSTANBUL 9. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ -2010/337 
İSTANBUL 9. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ - 2010/445
İSTANBUL 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ -  2010/278
İSTANBUL 8. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ 2013/400
İSTANBUL 10. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ - 2012/650 
İSTANBUL 20. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ - 2013/167 
İSTANBUL 25. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ - 2013/78
KADIKÖY 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ - 2010/236
ANADOLU 40. SULH CEZA MAHKEMESİ -  2013/854
KARŞIYAKA 3. SULH CEZA MAHKEMESİ - 2012/289
KARŞIYAKA 3. SULH CEZA MAHKEMESİ - 2011/536 
KARŞIYAKA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ - 2012 / 597 
TRABZON 3. SULH CEZA MAHKEMESİ - 2012/256
MANİSA SOMA SULH CEZA MAHKEMESİ -  2011/578

Ayrıca karşılıklı olarak onlarca soruşturma (Bâzı örnekler):

DEMİRKANLI'NIN HAKKIMDA YAPTIĞI "ASILSIZ İHBAR":
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosu - Soruşturma No: 2013/72962 - Karar No: 2013/30165)

İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI - 2013/53606

İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI - 2013/58063 
İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI - 2013/72343
İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI - 2013/88004
İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI - 2013/102971
ANADOLU CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI - 2013/75791

DELİLLERİMİZ:
http://tiyatroyun.blogspot.com/2008/03/bir-iftirann-bataklk-anatomisi.html
2 - www.coskunbuktel.com/lincimzacilari.htm
3 - www.sahnedergisi.com/stage/?q=node/52
4 - www.hyetert.com/yazi3.asp?s=2&Id=432&DilId=1
5 - http://tiyatroyun.blogspot.com/2013/12/blog-post_2254.html
6 - www.tiyatrodunyasi.com/haberdetay.asp?haberno=4227

SONUÇ VE İSTEM: Sıraladığım durumları göz önünde bulundurup,"KOVUŞTURMAYA YER OLMADIĞINA DÂİR KARAR" yanlış sonucunu değiştirmenizi saygılarımla arz ve talep ederim. 31.01.2014

MÜŞTEKİ

HÜSEYİN HİLMİ BULUNMAZ